tenttiakvaario osana joustavien tenttik yt nt jen kehitt mista n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista. Förstudie om system för elektronisk tentamen vid Åbo Akademi, syyskuu 2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista' - morag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tenttiakvaario osana joustavien tenttik yt nt jen kehitt mista

Tenttiakvaario – osana joustavien tenttikäytäntöjen kehittämista

Förstudie om system för elektronisk tentamen vid Åbo Akademi,

syyskuu 2008

Selvitys sähköisen tenttimisen eli ns. tenttiakvaarion toteuttamiseksi - joustavat tenttikäytännöt osana kehittyvääyliopistoa, marraskuu 2008 (TY ja TuKKK)

Esittely yo-kuntien edustajille 10.2.2009Riitta Koskimies (TuKKK+TY) ja Tove Forslund (ÅA)

mik on tenttiakvaario
Mikä on tenttiakvaario?
 • Tenttiakvaario on tila, jossa opiskelija voi videovalvotusti tehdä tenttejä haluamanaan aikana.
 • Koneelta on yhteys vain tenttiohjelmaan

1. tenttiakvaario (LTY). Käytössä myös mm. HY, TTY, TY, valmisteilla useissa yliopistoissa

tenttij rjestelm
Tenttijärjestelmä
 • Akvaario sopii erityisesti tenttipäivien täydentäjäksi, kielten tasotesteille ja yksittäisille tenttijöille, kuten kypsyysnäytteiden kirjoittajille.
 • Tentti voi olla tentittävissä tietyn ajan (esim. 2 kk kurssin päättymisen jälkeen) tai jatkuvasti (esim. syventävät kirjatentit)
 • Tenttiakvaarion toiminta perustuu opettajan ohjelmaan valmiiksi laatimiin kysymyksiin.
opettajan ja opiskelijan toimet
Opettajan ja opiskelijan toimet
 • Opettaja luo tentin ja tenttikysymykset (sarjan) järjestelmään.
 • Opiskelija ilmoittautuu tenttiin ja samalla varaa ajan tenttiakvaarioon.
 • Ilmoittautumisesta lähtee sähköposti sekä opettajalle että opiskelijalle.
 • Opiskelija käy tenttimässä tentin tenttiakvaariossa.
 • Tentin päätyttyä opettajalle lähtee sähköposti että tentti on tarkistettavissa
 • Opettaja tarkistaa tentin.
 • Tentin arvostelu (ja palaute opiskelijalle) lähtee sähköpostitse.
tenttiakvaarion hy dyt opiskelijalle
mahdollisuus käydä tenttimässä itselleen sopivana aikana ja näin nopeuttaa opintoja

mahdollisuus kirjoittaa tentti tietokoneella 

mahdollisuus saada tenttikirjoja paremmin

tenttipäivien ”osuminen” päällekkäin ei hidasta opintoja.

Tenttiakvaarion hyödyt opiskelijalle
tenttiakvaarion hy dyt opettajalle
Tenttiakvaarion hyödyt opettajalle
 • Opettaja määrittää vain ohjeet tentin muodostamista varten sekä tallentaa ennakolta riittävästi kysymyksiä tietokantaan. Ainoaksi tehtäväksi jää tentin arvostelu.
 • Tietokoneella kirjoitetut vastaukset todennäköisesti paremmin jäsenneltyjä.
 • Ei käsialojen tulkintaa
 • Aikaa säästyy tentin järjestelyrutiineista ja valvonnasta.
 • Monivalintatehtävät voidaan tarkistaa automaattisesti.
 • Yksittäisille tenttijöille ei tarvitse järjestää poikkeusvalvojaa tai -tiloja.
 • Tentti ja sen arvostelu on helppo sovittaa opettajan omiin aikatauluihin tavallista pidemmän arviointiajan ansioista.
tilan varustelu ja valvonta
Tilan varustelu ja valvonta
 • Tila pidetään lukittuna ja sinne opiskelija pääsee vain erikseen noutamallaan kulkukortilla. Ensimmäiseen tilaan tulee noin 20 tietokonepaikkaa. Tietokoneilta ei tule pääsyä muualle kuin tenttiohjelmaan. Tilassa on sekä tallentava että suoraan seurattava videokameravalvonta.
 • Valmistelukeskustelujen aikana ei nähty minkään rakennuksen sinänsä olevan ”paremmalla paikalla” kuin toisten. Tilasta on käyty alustavia neuvotteluja, mm. atk-luokista, joiden käyttöaste on selvästi vähentynyt. Käyttöönoton aikataulu vaikuttaa ratkaisevasti tilan valintaan.
tilassa tulisi olla
Tilassa tulisi olla
 • Riittävästi valoa
 • Sermit tenttijöiden välillä
 • Kameravalvonta niin ettei jää katveita
 • Lukollisia kaappeja laukuille, kännyköille jne.
 • Turun ratkaisuksi ehdotetaan tunnistamisen, valvonnan ja ongelmatilanteiden hoitamista niin, ettei yhtään henkilöä sidota tehtäviin, esimerkiksi tarkistamaan opiskelijoiden henkilöllisyyttä. Järjestelmän tulee toimia niin, että ongelmatilanteessa opiskelijalla on riittävän selvät toimintaohjeet, eikä ”hätäpäivystäjää” tarvita.
tenttij n tunnistaminen ja vilpin minimointi
Tenttijän tunnistaminen ja vilpin minimointi
 • Tenttijän tunnistamisesta ei vielä ole tehty päätöksiä. Tilan kulkukorttia voidaan käyttää ja joka tapauksessa järjestelmään kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi voidaan tentin aluksi kuvata tenttijä ja hänen opiskelijakorttinsa.
 • Vilpin minimoimiseksi tenttitilaan ei saa vielä mitään. Kartoituksen mukaan sellaisia tenttejä, joissa opiskelijalla saa olla oheismateriaalia mukanaan, ei tenttiakvaarioissa ole suoritettu. Pöytien välissä olevat särmit estävät toisten päätteeltä katsomisen, kuiskaamisen ja lappujen siirtämisen. Kuvan ja äänen tallentava videovalvonta estää vilppiyritykset. Tietokoneilta ei ole yhteyksiä muualle kuin tenttiohjelmaan.
ongelmatilanteet tentin aikana
Ongelmatilanteet tentin aikana
 • Tenttiminen voi keskeytyä tietoteknisen vian, sähkökatkon, ulkopuolisen häiriön tai opiskelijan itsensä vuoksi.
 • Tenttiohjeissa on kerrottava selvästi, miten eri tilanteissa on toimittava. Ohjeiden tulee olla saatavilla myös tenttitilassa. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että ulkoisen syyn vuoksi keskeytynyt tentti on suoritettavissa niin pian kuin mahdollista.
s nt ja ohjemuutokset
Sääntö- ja ohjemuutokset
 • Opintosuorituksia koskevassa johtosäännössä tulee käydä ilmi, että sähköinen tenttiminen on mahdollinen sekä siihen liittyvät mahdolliset rajoitukset, kuvata sen suorittamis- ja valvontatapa pääpiirteissään, toimenpiteet keskeyttämis- ja ongelmatilanteissa sekä poikkeava (pitempi) arvosteluaika.
 • Opetussuunnitelmissa tulee etukäteen informoida opetussuunnitelmassa ja kurssikuvauksissa, mitkä kurssit voi tenttiä sähköisesti ja minä ajanjaksona.
 • Videovalvonnassa on otettava huomioon, mitä on määrätty yksityisyyden suojasta kameravalvonnassa (tietosuojavaltuutetun toimisto 2001, http://www.tietosuoja.fi/12813.htm).
kolmen yliopiston yhteisty n
Kolmen yliopiston yhteistyönä

Merkittävimmät hyödyt:

 • enemmän joustavuutta opiskelijoille
 • volyymi riittävän iso, että yhtä atk-huonetta voidaan käyttää vain tenttimiseen
 • jaetut hankinta- ja ylläpitokustannukset

Ratkaistava suunnittelussa ja hankinnassa:

 • tarvitaan kolmikielinen ohjelmisto
 • tarvitaan kirjautuminen kolmen yliopiston tunnuksilla (pitää joka tapauksessa ratkaista TY:n ja TuKKK:n osalta)
 • opiskelijoilla ei ole samaa kulkukorttia
opiskelijaedustus
Opiskelijaedustus
 • Tekninen työryhmä: tenttiohjelman valinta sekä tietotekniset ja videovalvontaan liittyvät tekniset ratkaisut
 • Käyttöryhmä: Pilotoinnin järjestäminen, opettajien ja opiskelijoiden ohjeistus, käyttökokemusten kerääminen, myös sääntö- ja ohjemuutokset
 • Pilotointiin sopivia aineita???
 • Muuta kysyttävää?