slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proxy – אסיפות כלליות PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proxy – אסיפות כלליות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Proxy – אסיפות כלליות - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Minority Rights. Proxy – אסיפות כלליות. אוקטובר 2006. Proxy - אסיפות כלליות. Minority Rights. פועלים סהר – מי אנחנו. פועלים סהר פועלת כחבר בבורסה לניירות ערך בת"א והנה חברה בת של בנק הפועלים.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proxy – אסיפות כלליות' - mora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Minority Rights

Proxy – אסיפות כלליות

אוקטובר 2006

slide2

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

פועלים סהר – מי אנחנו

פועלים סהר פועלת כחבר בבורסה לניירות ערך בת"א והנה חברה בת של בנק הפועלים.

החברה מתמחה במתן מערך שירותים מקיף לגופים מוסדיים, שעיקרם: שירותי מסחר בני"ע, שירותי משמרת ומחשוב, שירותי מחקר ושירותי Proxy - אסיפות כלליות.

גופים מוסדיים רבים בישראל ובחו"ל נעזרים בשירותי Proxy - אסיפות כלליות, באופן מלא ככלי תומך החלטה, מזה כ- 7 שנים.

slide3

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

ממשל תאגידי - רקע

 • גישת הממשל התאגידי מתייחסת למגוון המנגנונים שנועדו להבטיח ניהול תקין של חברות לטובת כלל בעלי המניות.
 • יישום אפקטיבי של מנגנוני ממשל תאגידי עשוי לתרום להתפתחותם של שווקים פיננסיים בהיבטים של שקיפות, יעילות ופתיחות לשווקים בינלאומיים.
 • העולם המערבי מיישם מזה מספר שנים קוד ממשל תאגידי:
  • ארה"ב - חוק Sarbanes-Oxley.
  • בריטניה - דו"ח קדבורי שנערך ביוזמת המגזר העסקי.
  • OECD - פרסומים מעודכנים לגבי עקרונות ממשל תאגידי.
  • האיחוד האירופי - גיבוש פורום עקרונות ממשל תאגידי.
 • המנגנונים העיקריים הכלולים ביישומים אלה הנם:פיקוח על דירקטוריון החברה (כשירותו, הרכבו, אחריותו ועצמאותו), בקרה על עסקאות בעלי עניין ובקרת פנים.
slide4

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

ממשל תאגידי - התפתחויות בישראל

 • האמצעים הקבועים בחוק הישראלי לצורך הגברת הפיקוח על עקרונות ממשל תאגידי
 • כוללים שלושה אמצעים עיקריים:
 • חובת הגילוי הנאות, הגבלת החברות באישור עסקאות עם בעלי עניין ותביעות נגזרות.
 • ההתייחסות לעקרונות ממשל תאגידי ע"י הגופים הרגולטוריים:
  • חוק החברות – מינוי דח"צ, מינוי מבקר פנים, מינוי ועדת ביקורת, עסקאות חריגות.
  • תקנות הרשות לני"ע – עסקאות עם בעלי שליטה, הרחבת חובת הגילוי.
  • הנחיות המפקח על הבנקים ורשות החברות הממשלתיות - יישום הצהרות על פי

עקרונות Sarbanes-Oxley האמריקני.

  • האיחוד האירופי – גיבוש פורום עקרונות ממשל תאגידי.
slide5

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

ממשל תאגידי - התפתחויות בישראל

 • אחת המגמות הבולטות בשוק המניות בישראל בשנים האחרונות הינה עלייה בהיקף
 • החזקות הציבור במניות – יחסית ואבסולוטית.
 • ממגמה זו נגזר פוטנציאל משמעותי לשיפור ביחסי הכוחות בין בעלי השליטה בחברות הציבוריות לבין יתר בעלי המניות, ולהגברת יכולת ההשפעה של בעלי מניות המיעוט.
 • חקיקה חדשה מגדירה מחדש את תפקידם של הגופים המוסדיים בפיקוח על אנשי הפנים בחברות הציבוריות ומגבירה את מעורבותם, באמצעות האסיפות הכלליות.
 • הגופים המוסדיים מחויבים להשתתף באסיפות הכלליות של החברות הציבוריות שבניירות הערך שלהן הם מחזיקים, בהתאם למפרט הבא:
  • ביצוע מעקב רציף אחר פרסומי אסיפות.
  • השתתפות והצבעה באסיפה.
  • תיעוד ודיווח לאוצר ולועדת השקעות בנוגע לאסיפות הרלוונטיות.
slide6

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

יתרונות

 • שירותי Proxy - אסיפות כלליות מעניקים לגופים המוסדיים פתרון ייחודי ומקיף לנושא האסיפות הכלליות, שמרכיביו העיקריים:
  • תמיכה כלכלית של מחלקת המחקר - ניתוח כלכלי של

האסיפות.

  • פלטפורמה מיחשובית – מערכת מידע המשלבת את תחום

האסיפות הכלליות במערך המיחשוב העומד לרשות

הגוף המוסדי.

  • מערך תפעולי ותמיכה משפטית מתמחה.
slide7

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

ניתוח כלכלי

אנליסטים של מחלקת המחקר מבצעים ניתוחים כלכליים של הנושאים והעסקאות המובאים לדיון באסיפה, לרבות נתונים השוואתיים, ניתוחי כדאיות והמלצה לגבי אופן ההצבעה.

הניתוחים הכלכליים מתבססים על קריטריונים מנחים, המופעלים תוך כדי בחינת נושאי האסיפה במתכונת של "כל מקרה לגופו".

הקריטריונים המנחים לניתוח הנושאים אשר על סדר היום מגובשים מתוך הנחת עבודה ולפיה אינטרס החברה הציבורית חופף את האינטרס של בעלי מניות המיעוט.

לטובת הניתוחים הכלכליים ובקשר אליהם עורכת מחלקת המחקר שיחות ופגישות עם הנהלות החברות הציבוריות ומסייעת בקשר אל מול החברות הציבוריות, מתוך מטרה לנסות ולהשפיע על תוכן ההחלטות הנמצאות על סדר יומה של החברה הציבורית, באופן שההחלטות יטיבו עם בעלי המניות המיוצגים על ידה.

slide8

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

ניתוח כלכלי

slide9

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

פלטפורמה מיחשובית

 • מערכת מחשב ייחודית שנבנתה על בסיס "חלונות", עם יכולת מיון וסינון המידע המתקבל בהתאם לפרמטרים שונים.
 • המערכת הינה ידידותית למשתמש ומבוססת על פלטפורמה מיחשובית נרחבת אשר מבצעת אינטגרציה של המידע בתחום ה- Proxy עם שאר המידע הצבור במערכת.
 • המערכת מצביעה על כל האסיפות הרלבנטיות בהתאם למצבת אחזקות נוכחית, ומציגה את מירב המידע הנדרש, כולל:
  • פרטי האסיפה וסדר יום.
  • ניתוח כלכלי.
  • החלטות שנתקבלו.
  • דוחות חודשיים ושנתיים הנדרשים על פי תקנות האוצר החדשות.
slide22

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

מערך תפעולי - משפטי

המערך התפעולי של שירותי Proxy - אסיפות כלליות מאפשר:

 • הזנה ועדכון של המערכת לאורך כל התהליך.
 • הנפקת אישורי בעלות וכתבי הצבעה.
 • ייצוג פיסי באסיפות.

פעילות Proxy - אסיפות כלליות מלווה בתמיכה משפטית מתמחה, לרבות מידע לגבי חקיקה חדשה, חוות דעת משפטיות, וכיוצא בזה.

הלקוח יכול להסמיך את פועלים סהר להצביע באסיפות בהתאם להמלצה הכלכלית שניתנה על ידינו, או לחילופין להורות לנו להצביע אחרת.

slide23

Proxy - אסיפות כלליות

Minority Rights

תודה רבה!