ver toplama tekn kler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 673 Views
  • Uploaded on

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ. Belgesel Tarama Gözlem Görüşme Yazışma (Anket). GÖZLEM. Gözlem “bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir.”. GÖZLEMİN ÖZELLİKLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ' - montego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ver toplama tekn kler

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

Belgesel Tarama

Gözlem

Görüşme

Yazışma (Anket)

g zlem

GÖZLEM

Gözlem “bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir.”

g zlem n zell kler

GÖZLEMİN ÖZELLİKLERİ

Yalnızca göz ile değil, tüm duyu organları ile yapılabilir. Ek olarak gözlem araçları da (metre, mikroskop, teleskop gibi) kullanılabilir.

Gözlenilenler kendi doğal ortamlarında bulunurlar.

Gözlemci ve gözlenen olmak üzere iki taraf vardır.

g zlem n t rler

GÖZLEMİN TÜRLERİ

Fiziki Yakınlık ile İlgili Sınıflama

Dışarıdan gözlem

Katılarak gözlem

g zlem n t rler5

GÖZLEMİN TÜRLERİ

Süreklilik ile İlgili Sınıflama

Sürekli gözlem (az rastlanır olgular içindir)

Aralıklı gözlem

g zlem kilavuzu

GÖZLEM KILAVUZU

Gözlem ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştırmak amacı ile geliştirilen ve gözlem boyunca kullanılan araçtır.

g zlemde olasi yanilgi kaynaklari

GÖZLEMDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI

Gözlemcinin duyu organlarının yetersizliği ve yanlılığı

Gözlenen ünitelerin uzaklığı

Gözlemci-gözlenen etkileşimi

g zlem n kuvvetl y n

GÖZLEMİN KUVVETLİ YÖNÜ

Doğal belirtilerin gözlenmesi sayesinde daha yansız veri toplanabilmesi

g zlem n zayif y nler

GÖZLEMİN ZAYIF YÖNLERİ

Uzun süre gerektirir.

İyi yetişmiş gözlemciye ihtiyaç duyulur.

Pahalı bir yöntemdir.

g r me

GÖRÜŞME

Görüşme “sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

g r men n zell kler

GÖRÜŞMENİN ÖZELLİKLERİ

Yüz yüze yapılabileceği gibi telefonla, görüntülü telefonla, ses ve görüntü kaydedicilerle de yapılabilir.

Görme ve işitme engellilerle simgesel iletişim yoluyla da yapılabilir.

İşbirliği sağlamak veya tedavi amacıyla da yapılabilir.

g r men n t rler

GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ

Katılanların Sayısı ile İlgili Sınıflama

Grupça görüşme

Bireysel görüşme

g r men n t rler13

GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ

Görüşülmek İstenen Kişi ile İlgili Sınıflama

Liderlerle görüşme

Uzmanlarla görüşme

Halk ile görüşme

g r men n t rler14

GÖRÜŞMENİN TÜRLERİ

Uygulanan Kurallarla ile İlgili Sınıflama

Yapılanmış görüşme

Yapılanmamış görüşme

(Her ikisinin karması tercih edilmektedir.)

g r me sorulari

GÖRÜŞME SORULARI

Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır.

Varsayımsız olmalıdır.

Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır.

Yansız olmalıdır.

g r me kilavuzu

GÖRÜŞME KILAVUZU

Görüşmecinin uyması gereken önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını içeren ve verilerin kaydedilmesini kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış araçtır.

g r me kilavuzundak sorularin siralanmasi

GÖRÜŞME KILAVUZUNDAKİ SORULARIN SIRALANMASI

İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır.

Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır.

Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır.

Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

g r mede olasi yanilgi kaynaklari

GÖRÜŞMEDE OLASI YANILGI KAYNAKLARI

Görüşmecinin algılama yetersizliği ve yanlılığı

Kaynak kişinin yanlılığı

Görüşmeci-görüşülen etkileşimi

g r men n kuvvetl y nler

GÖRÜŞMENİN KUVVETLİ YÖNLERİ

Esneklik

Geri beslemenin anında işleyebilmesi

Cevaplarda bireyselliğin korunması

Cevaplama oranının yüksekliği

g r men n zayif y nler

GÖRÜŞMENİN ZAYIF YÖNLERİ

Yanlılığa açık bir yöntemdir.

Pahalı ve zaman alıcıdır.

yazi ma anket

YAZIŞMA (ANKET)

Yazışma “yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir.”

yazi ma t rler

YAZIŞMA TÜRLERİ

Anket

Test

Mektup

anket sorulari

ANKET SORULARI

Kolay anlaşılır nitelikte olmalıdır.

Varsayımsız olmalıdır.

Kaynak kişinin bilgisini aşmamalıdır.

Yansız olmalıdır.

Olabildiğince kapalı uçlu olmalıdır.

anket n b l mler

ANKETİN BÖLÜMLERİ

Sunuş mektubu

Form

Yönerge

sunu mektubu

SUNUŞ MEKTUBU

Kısa olmalıdır.

Araştırmanın amacı kısaca yer almalıdır.

Kaynak kişilere olan ihtiyaç vurgulanmalıdır.

Cevapların gizliliği vurgulanmalıdır.

Mümkünse araştırma sonucunun özetinin gönderilebileceği vurgulanmalıdır.

Cevaplama süresi belirtilmelidir.

Araştırmanın süresinden bahsedilmelidir.

Mümkünse kaynak kişinin adına yazılmalıdır.

Mümkünse kaynak kişilerin sevebileceği bir kişiye imzalattırılmalıdır.

slide26

FORM

Görünüşü güzel olmalıdır.

Soruların cevaplandırılmasını kolaylaştırmalıdır.

Veri işlemeyi kolaylaştırmalıdır.

Gerektiğinde kullanılmak üzere ek açıklamalar için boşluklar bulundurmalıdır.

y nerge

YÖNERGE

“Sunuş mektubu” ile “form” arasında yer alan ve soru türleri belirtilerek nasıl doldurulacağı örneklerle gösterilen açıklamalardır.

anket sorularin siralanmasi

ANKET SORULARIN SIRALANMASI

İlk sorular ilginç ve cevaplaması kolay olmalıdır.

Sorular genelden özele doğru sıralanmalıdır.

Sorular ilgilerine göre kümelendirilmiş olmalıdır.

Bitiş soruları kaynak kişide başarı duygusu bırakmalıdır.

ankette olasi yanilgi kaynaklari

ANKETTE OLASI YANILGI KAYNAKLARI

Ankette iyi anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan soruların bulunabilmesi

Cevap vermeyenlerle verenler arasında önemli bir farkın olup olmadığının bilinmemesi

anket n kuvvetl y nler

ANKETİN KUVVETLİ YÖNLERİ

Geniş bir gruba kısa sürede uygulanabilmesi

Kolay ve ucuz olması

anket n zayif y nler

ANKETİN ZAYIF YÖNLERİ

Sorulara, ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilebilmesi.

Dönüş oranının düşüklüğü.