slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YMCA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

YMCA - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

YMCA. Dominik Novák 1.ŠA. História. YMCA vznikla v roku 1844 ako prostriedok kresťanskej pomoci mladým "strateným" ľuďom. Jej zakladateľom bol vtedy 23 ročný obchodník George Williams.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YMCA' - monte


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YMCA

Dominik Novák 1.ŠA

hist ria
História
  • YMCA vznikla v roku 1844 ako prostriedok kresťanskej pomoci mladým "strateným" ľuďom. Jej zakladateľom bol vtedy 23 ročný obchodník George Williams.
  • V roku 1894 mala YMCA viac než 500 000 členov v 34 krajinách. V tom istom roku bol Williams povýšený kráľovnou Viktóriou do rytierskeho stavu kvôli jeho životnému dielu. Od tej doby sa YMCA rozšírila po celom svete. George Williams u nás fungoval od druhej polovici 19.storočia prostredníctvom tzv. "Kresťanského spolku mladých"
slide3

Po niekoľkých rokoch fungovania v rámci ČS armády sa u nás YMCA hromadne rozšírila od roku 1921 vďaka veľkej pomoci z USA a kvôli podpore elít národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoju činnosť nútene ukončila v roku 1951 a po neúspešných pokusoch okolo roku 1968 o znovuzaloženie, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

v znam
Význam
  • YMCA je kresťansky orientované dobrovoľné nepolitické a neziskové združenie, ktoré sa snaží o plnohodnotný život mladých ľudí. Slovensky to dnes znamená YMCA "Kresťanské združenie mladých ľudí". YMCA je hnutie služby a pomoci, harmonickým rozvojom telesnej, duševnej a duchovnej stránky človeka. Chce prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti. Parížska báza vyjadruje poslanie YMCA, dodnes je základňou pre celú jej prácu a tiež jednotnou ideou svetového spoločenstva YMCA.
lenstvo ymca
Členstvo Ymca
  • Aby si YMCA udržala svoju otvorenosť a zároveň nestrácala svoju kresťanskú orientáciu, praktizuje zásadu dvoch druhov členstva. Bežným členom YMCA sa môže stať ktokoľvek, koho priťahuje nejaký program, ktorý YMCA ponúka, a kto rešpektuje a vyslovene neodmieta poslanie a cieľ YMCA, ako ju vyjadruje Parížska báza, alebo dokonca víta jej kresťanský profil, aj keď možno sám nie je kresťan.
inn lenovia
Činní členovia
  • Činní členovia sú zodpovední za smerovanie YMCA a hľadanie ciest, ako ho prenášať do praktického života.
  • Činným členom sa môže stať aj bežný člen YMCA, ktorý dosiahol vek 16 rokov, prijal za svoje poslanie združenie YMCA, vyjadrené v stanovách, hlási sa ku kresťanskej službe v YMCA a zúčastnuje sa práce YMCA najmenej za dobu troch mesiacov a ktorý zloží sľub činného člena. Majú právo voliť a byt volený do vedenia YMCA.
s ub inn ho lena
Sľub Činného člena
  • "Poznám cieľ a poslanie YMCA, Kresťanského združenia mladých ľudí. Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn a Spasiteľ, chcem ho nasledovať, slúžiť Mu a poslúchať Ho. Chcem s Jeho pomocou vo svojom živote, v myslení, hovorení aj jednaniach, v práci i vo voľnom čase, uskutočňovať a šíriť Jeho evanjelium, slúžiť blížnym a zastávať sa všetkých, ktorým sa deje krivda a neprávo. Zaväzujem sa v YMCA aktívne pracovať, dbať o jej dobré meno a žiť v bratskej láske s ostatnými členmi."