wyk ad 8 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wykład 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wykład 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Wykład 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

Wykład 8. Henryk Adrian. Hartowność stali. Definicja hartowności Czynniki wpływające na hartowność stali Parametry hartowności Metody oceny hartowności Metoda przełomów Metoda krzywych „U” Metoda Jominy’ego Metoda analityczna Grossmanna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wykład 8


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad 8

Wykład 8

Henryk Adrian

hartowno stali
Hartowność stali
 • Definicja hartowności
 • Czynniki wpływające na hartowność stali
 • Parametry hartowności
 • Metody oceny hartowności
  • Metoda przełomów
  • Metoda krzywych „U”
  • Metoda Jominy’ego
  • Metoda analityczna Grossmanna
slide3
Hartowność zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej, czyli do utwardzania się w głąb przekroju przy oziębianiu od temperatury krytycznej
 • Parametry hartowności
 • Średnica krytyczna, Dkr największa średnica pręta hartującego się na wskroś (50% martenzytu w rdzeniu) w ośrodku o danej intensywności chłodzenia, H
 • Idealna średnica krytyczna, Di największa średnica pręta hartującego się na wskroś (50% martenzytu w rdzeniu) w idealnym ośrodku o intensywności chłodzenia, H=
 • Szybkośc krytyczna chłodzenia, vkr
 • Głębokość warstwy zahartowanej
 • Inne pojęcia:
 • Współczynnik intensywności chłodzenia, H – określa cechę ośrodka oziębiającego
slide4
. Korelacja szybkości chłodzenia próbki Jominy i osiowej części przekroju prętów chłodzonych w ośrodkach o różnej intensywności chłodzenia
czynniki wp ywaj ce na hartowno
Czynniki wpływające na hartowność
 • Skład chemiczny stali – wszystkie pierwiastki rozpuszczone w austenicie – za wyjątkiem kobaltu – podwyższają hartowność stali bo wpływają na wykres CTP stali. Przesuwają w prawo (do dłuższych czasów) krzywe przemian dyfuzyjnych. Ponadto pierwiastki węglikotwórcze zmieniają kształt wykresu: przesuwają do wyższych temperatur przemianę perlityczną i obniżają zakres temperatur przemiany bainitycznej.
slide7
Wielkość ziarna austenitu ( im większe ziarno, tym większa hartowność, bo mniej miejsc do zarodkowania przemian dyfuzyjnych. Tymi miejscami są granice ziarn). Należy zaznaczyć, że tego sposobu zwiększenia hartowności nie wykorzystuje się w praktyce, bo gorsze są własności mechaniczne martenzytu powstałego z gruboziarnistego austenitu
 • Zawartość wtrąceń niemetalicznych (wtrącenia działają jak granice ziarn – ułatwiają zarodkowanie produktów przemian dyfuzyjnych i zmniejszają hartowność
 • Jednorodność składu chemicznego austenitu (niejednorodność składu pogarsza hartowność, bo w miejscach uboższych w pierwiastki stopowe łatwiej zachodzą przemiany dyfuzyjne
metody oceny hartowno ci
Metody oceny hartowności
 • Metoda P-F (Shepherd 1934) Obserwacja przełomu próbki zahartowanej w 10% roztworze NaCl: cztery próbki o średnicach 19 mm z naciętym karbem po hartowaniu w temperaturach 790, 815, 840 i 870oC łamie się i określa głębokość zahartowania oraz wielkośc ziarna na podstawie porównania z kompletem wzorców skali Jernkontoret obecnie stosuje się do badania hartowności stali węglowych narzędziowych
slide15
Dane do określenia średnicy krytycznej dla różnych ośrodków na podstawie znajomości idealnej średnicy krytycznej
pasmo hartowno ci
Pasmo hartowności
 • Ze względu na rozrzut składu chemicznego, wielkości ziarna, temperatury hartowania stal charakteryzuje pasmo hartowności
slide26
Krzywe hartowności umożliwiają konstruktorowi porównanie i dobór gatunków stali z uwzględnieniem przydatności do obróbki cieplnej i wymaganej hartowności przy najmniejszych kosztach (stale o reglamentowanej hartowności).
 • Wprowadzenie stali o reglamentowanej hartowności zapewnia jednolitość produkcji, zmniejsza wybraki, przy obróbce cieplnej, ułatwia zamienność gatunków dzięki znanym parametrom hartowności