Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci
Download
1 / 76

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Preskripce PA v primární a sekundární prevenci. MUDr. Magda Bajzová. Efekt PA:. Zlepšení zdatnosti Redukce hmotnosti  TK Optimalizace lipidogramu Zlepšení inzulinové rezistence Psychická pohoda Kostní denzita. Individuální!!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - montana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Efekt pa
Efekt PA:

 • Zlepšení zdatnosti

 • Redukce hmotnosti

 •  TK

 • Optimalizace lipidogramu

 • Zlepšení inzulinové rezistence

 • Psychická pohoda

 • Kostní denzita


Individu ln
Individuální!!!

 • Dle funkční kapacity jedince a očekávaného efektu PA

 • Sublimitní zátěž – bez efektu

  x

 • Nadlimitní zátěž – riziko úrazu


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

Různé úrovně pohybových aktivit a jejich účinky

Source: Prof.I. Vuori, UKK Institute,

Tampere University, Finland


Typy pa
Typy PA

 • dynamická – pravidelné střídání kontrakce a relaxace

 • statická – izometrický stah svalu proti odporu

 • Aerobní – dynamická zátěž pod úrovní anaerobního prahu

 • Anaerobní – sprinty


Zp soby tr ninku
Způsoby tréninku

Kontinuální

Intervalový – střídají se krátké epizody zátěže a klidu (fáze zotavení), vhodný pro pacienty s nízkou tolerancí zátěže

Kruhový silový


Skladba cvi ebn jednotky
Skladba cvičební jednotky

 • Warm-up:prevence kardiovaskulárního a muskuloskeletálního poškození

  usnadní přechod z klidu do plného zatížení

  10-15min, zátěž nízké intenzity + strečink

 • Vlastní trénink: cílová intenzita

 • Cool-down: návrat TF a TK ke klidovým hodnotám, prevence arytmií a hypotenze


Parametry fyzick aktivity
Parametry fyzické aktivity:

 • Intenzita

 • Délka

 • Frekvence

 • Progrese


Hodnocen intenzity z t e
Hodnocení intenzity zátěže

 • Tepová frekvence

 • Maximální spotřeba kyslíku

 • MET

 • Borgova škála

 • „Mluvit, zpívat, těžce dýchat“


1 podle tf
1) podle TF

Maximální TF: 220 – věk

60-letý pacient – TFmax: 160 tepů/min

60% TFmax: 96 tepů/min

70% TFmax: 112 tepů/min

96 – 112 tepů/min


Rezervy srde n frekvence karvonenova rce
% rezervy srdeční frekvence: Karvonenova rce

[ (TF max – TF klid) x % VO2max] + TF klid

Př. 40-letý muž, TF klid = 60/min

[(180 – 60) x 0,5 až 0,85] + 60 = 120 až 162

 • Platí:60 až 90% TF max. = 50 až 85% rezervy srdeční frekvence (nebo VO2 max)


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

 • Palpační metoda

 • Sporttester - hrudní pás + hodinky, zvukový signál upozorní při TF mimo zadané rozmezí


2 maxim spot eba kysl ku
2) maxim. spotřeba kyslíku

 • V klidu 3,5 ml/kg/min

 •  při námaze (pracující svaly potřebují O2 ke spalování živin  energie)

  VO2max= max. množství O2,které může subjekt dopravit do tkání v průběhu zátěže a které se již i přes pokračující zátěž nezvyšuje

 • Závisí na: věk, pohlaví, fyzické kondici

 • Ovlivnitelná fyzickým treninkem

 • Zátěžový test


3 mluvit zp vat t ce d chat
3) Mluvit, zpívat, těžce dýchat

 • nízká intenzita – schopnost při cvičení zpívat

 • mírná intenzita – schopnost konverzace s partnerem

 • vysoká intenzita – dušnost při námaze


4 borgova k la
4) Borgova škála

 • subjektivní hodnocení míry vyčerpání během tělesné aktivity.

 • metoda založena na předchozích zkušenostech vnímání zvyšování tělesné aktivity, ( TF, dechové frekvence, pocení a svalové únavy).

 • Vhodné u pacientů s autonomní neuropatií


5 met n sobky bas ln ho metabolismu
5) MET (násobky basálního metabolismu)

 • VO2 v klidu je 3,5ml/kg/min = 1MET

 • lehká zátěž < 3 MET

 • střední 3 - 6 MET

 • těžká > 6 MET


D lka
Délka

Energetický výdej = intenzita x čas

ACSM: akumulace 30 min PA denně, lze v 10-15min blocích

akumulace deseti 3min bloků během dne má stejný efekt na postprand. TG hladiny jako jeden 30min blok cvičení

(Miyashita M et al., Am J Clin Nutr 2006)


Frekvence
Frekvence

Dle zdatnosti:

méně zdatní – větší frekvence a kratší doba

Dle cíle, komorbidit:

Inzulinsenzitizující efekt do 72h, po akutním IM 5xd….


Progrese
Progrese

 • Iniciální fáze – 1-6 týdnů, aerobní trenink nízké intenzity, strečink

 • Fáze zlepšování funkční kapacity – 6 měsíců, cílová intenzita zátěže

 • Fáze udržení kondice


Silov tr nink
Silový trénink:

Donedávna nedoporučován x současně odborné společnosti doporučují silový trénink jako vhodnou formu PA

 • Prevence a/nebo rehabilitace úrazu

 • Kontrola tělesné hmotnosti

 • Prevence a/nebo léčba osteoporozy

 • Navýšení výkonnosti

 • Zvládání stresu


Silov tr nink1
Silový trénink

Parametry:

 • Intenzita - %1-RM: 1-RM (one repetition maximum): maxim. zátěž, kterou je jedinec schopen jednou bez pomoci překonat

 • Opakování

 • Sety

 • Frekvence

 • Pořadí cvičení


Tr ninkem ovlivniteln charakteristiky
Tréninkem ovlivnitelné charakteristiky:

 • Svalová síla– závisí na ploše průřezu daného svalu, uspořádání jednotlivých sval. vláken, nezbytná aktivace motorické jednotky

 • Svalová hypertrofie – výsledek akumulace proteinů - ↑syntéza + ↓degradace, již 1 posilovací jednotka vysoké intenzity zátěže ↑ proteosyntézu, max. za 24h po tréninku

 • Svalová výkonnost

 • Svalová vytrvalost

 • Motorické schopnosti


Riziko
↓ riziko:

 • ICHS

 • obesita

 • T2DM

 • osteoporoza

 • vertebrogenní algický syndrom

 • kolorektální karcinom

  (především pokud je součástí komplexního fitness programu)


Vliv na ir
Vliv na IR

Klimcakova E et al., Dynamic strength training improves insulin sensitivity without altering plasma levels and gene expression of adipokines in subcutaneous adipose tissue in obese men, 2006.

12 obezních mužů, 12-týdenní silový trénink, clamp → beze změny tělesné hmotnosti, zlepšení IR (glucose disposal rate o 24%)
Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554
Proč?

Pohyb = stejný účinek jako inzulin

DM 1.typu – PA nemusí vést ke zlepšení kompenzace diabetu, efekt na KVS zdatnost

X

DM 2.typu – kauzální léčba = redukce hmotnosti


Dm 1 typu
DM 1. typu

 • Typ, intenzita, trvání – jako pro zdravou populaci

 • Frekvence – optimálně denně ve stejnou hodinu (lepší kompenzace)


Rizika pa pro dm
Rizika PA pro DM:

1. hypoglykémie během fyzické námahy: během PA vyšší spotřeba E, nejrychlejší zdroj glukosa – rychlý pokles v krvi = hypoglykémie

 • zvýšit příjem sacharidů v období před sportem nebo snížit dávku inzulinu před PA

 • nutné vyzkoušení individuálně, najít nejoptimálnější varianty

  2. hypoglykémie v období odpočinku: během PA spotřebováván glykogen – po výkonu ↑ aktivita glykogensynthetázy, zásoba doplněna, zdroj krevní glu

 • zejména po větším fyzickém výkonu hrozí hypoglykémie i 6-14h po sportu – doplnit sacharidy

  3. hyperglykémie:vstupněnízká hladina inzulinu → nižší utilizace glukosy ve svalu + vystupňovaná jaterní glukoneogeneza (exercise-induced) + ↑ kontraregulační hormony


Dodr ovat z sady
Dodržovat zásady

 • před i po každém cvičení zkontrolovat glykemii, zejména pokud pacient cvičí poprvé nebo po delší době

 • pokud glykémie nad 15mmol/l či pod 5,5mmol/l je cvičení rizikové, před začátkem PA upravit hladinu glykémie

 • před každým intenzivnějším cvičením sníst 20-40g sacharidů

 • při delším cvičení než 60min průběžné doplňování E

 • pitný režim

 • vyhnout se aplikaci inzulinu do paží či stehen – rychlejší vstřebávání při sportu


Dm 2 typu
DM 2. typu

typ: kombinovaný vytrvalostní + silový trénink

 • Vytrvalostní (aerobní) – zlepšení citlivosti svalových bb. k inzulinu → snížení glykemie

 • Silový – změna složení těla ve prospěch svalové tkáně + zlepšení inzulinové citlivosti


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

frekvence: minim. 3 nenásledující dny v týdnu, optim. obden

 • pozitivní efekt PA na glykemii – pouze 48h

   pravidelná PA !


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

Intenzita:mírná

60 – 70% TFmax (x autonomní neuropatie)

 • dostačující pro požadovaný metabolický efekt

 • adherence

 •  riziko úrazu


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

Trvání:

30 minut – v celku, 3 x 10minut, 2 x 15minut

 • příznivý metabolický efekt

  60 minut

 • pokud je primárním cílem redukce hmotnosti


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

progrese:

 • Individuální (věk, komorbidity, funkční kapacita…)

 • Zaměřena na délku a frekvenci x intenzita


Nevhodn sporty
Nevhodné sporty

 • Proliferativní retinopatie – aktivity ↑ TK

 • Neuropatie DK – aktivity s rizikem poranění DK, (turistika, kopaná…)

 • DM na inzulinu – sporty s nebezpečím hypoglykemie (vysokohorská turistika, potápění, parašutismus…)


Kontraindikace
Kontraindikace:

absolutní =

 • pokročilé pozdní komplikace DM

 • Glykemie > 14 mmol/l + ketonurie

 • Glykemie > 17 mmol/l


Obezita
Obezita

Pohybová aktivita vede:

 • Zabránění poklesu klidového energetického výdeje

 • ↑ postprandiálního energetického výdeje

 • ↑ oxidace tuků

 • Zachování aktivní svalové hmoty

 • Pozitivní ovlivnění rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění ( TK, snížení viscerální tukové tkáně, zlepšení inzulinové senzitivity, lipidového spektra…)

 • Pozitivní ovlivnění psychických funkcíTr nink kardiaka
Trénink kardiaka

 • Fáze – hospitalizační – rhb v rámci lůžka, vertikalizace….

 • Fáze – časná ambulantní (rekonvalescence): 2-3 měsíce – rhb organizované programy

 • Fáze – pozdní ambulantní (udržovací) - individuální


1 f ze
1. fáze

Cíl: prevence dekondice, TEN, návrat k běžným denním aktivitám

Stratifikace dle závažnosti: nekomplikovaný IM = dobrá fce LKS, nejsou známky přetrvávající ischemie, elektricky stabilní

Klid na lůžku: 12-24h

RHB: ordinuje lékař, provádí fyzioterapeut

- Kontrola TF a TK (pravidlo: ↑ TF o 20-30, ↑ TKs o 30 mmHg), klinický stav


Asn z t ov test
Časný zátěžový test

 • KI: výrazná insuficience LKS, nestabilní AP, AV blok II a III.st., komorové dysrytmie

 • Submaximální

 • Limitace: → symptom-limited

  → TF: TFklid + 30

  70-75% TFmax

  → zátěž (MET 5)

  → RPE (13-14)Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554
ICHS

vstupní zátěžový test – stanovení bezpečné TF

 • Česká kardiologická společnost: rhb programy jako organizované vytrvalostní tréninky 3x týdně po dobu 2-3měsíce, 60-70% TF max. (Kardiocentrum Motol)

 • ↓ morbidity a mortality

 • ↓ symptomů ICHS a zpomalení progrese ATS

 • Zlepšení V02max, pracovní tolerance

 • Zlepšení lipidového profilu, snížení TK

 • Beta blokátory! – zátěžový test provést při medikaci, stanovit cílovou TF na této terapii


Hypertenze
Hypertenze

Reakce TK na zátěž:

a) systolický TK stoupá lineárně s rostoucí zátěží, dosahuje maxima mezi 200-240 mm Hg

b) diastolický TK se nemění nebo klesá – snížení periferní cévní rezistence

c) střední arteriální tlak = SV x perif. rezistence, během zátěže ↑ , protože zvýšení SV převýší snížení periferní rezistence, normální fyziologická odpověď

 • Hypertonici– typicky mnohem větší zvýšení systoly a někdy i zvýšení diastoly = střední arter. tlak je u nich mnohem větší, protože nedojde ke snížení perif. rezistence

 • Postexcercise hypotension– fenomén snížení TK pod klidovou hodnotu v období 2-3 h po zátěži, ne zcela objasněny mechanismy, důležitá úloha v roli PA z hlediska snížování TK u hypertoniků


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

EFEKT PA:

 • hypertrofie srdeční svaloviny → efektivnější práce srdce

 • snížení aktivity sympatiku

 • zlepšená citlivost bb. k inzulinu → nižší hladina inzulinu → snížené retence Na a vody


Prim rn prevence hypertenze l ba m rn hypertenze
Primární prevence hypertenze + léčba mírné hypertenze:

 • pravidelná pohybová aktivita – svižná chůze 30min denně po většinu dní v týdnu

 • udržte si normální hmotnost (BMI 18,5 – 24,9)

 • omezte příjem alkoholu

 • omezte příjem soli (6g NaCl)

 • konzumujte více zeleniny, ovoce a nízkotučných mléčných výrobků, méně živočišných tuků


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

hypertenzní reakce = 200/100, hypertenzní krize 240/110

 • hypertenzní reakce během zátěžového testu – odhalíme skryté hypertoniky

 • PA vytrvalostního char. – snížení o 10mmHg TKs i TKd u mírných hypertoniků

 • Intenzita, frekvence, trvání a typ PA je dle doporučení ACSM stejná jako obecná dopor. pro zdánlivě zdravou populaci

 • Nižší intenzity 40-70% V02max. = stejné snížení TK jako PA při vyšší intenzitě, význam pro starší populaci

 • Jedinci s vysokou hypertenzí mají zařadit aerobní PA po zahájení farmakologické léčby – kombinace pomůže více redukovat TK s možností snížení farmak. Léčby

 • Silové cvičení není doporučováno jako primární forma PA, s výjimkou kruhového treninku (nebyl prokázán pozitivní efekt na snížení TK)


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554
KI:

 • hypertenze III.st.,

 • klidový TKs nad 180 mm Hg,

 • insuficience LK,

 • aneurysma aorty,

 • závažné arytmie


Ichdk
ICHDK

 • Manifestace systémové ATS

 • Klaudikace (bolesti a křeče svalů při PA) → klidové bolesti → ischemické ulcerace, gangreny → amputace

 • Limitace v běžném životě i sportovních aktivitách

 • VO2peak = 10-16ml/kg/min


Terapie
Terapie:

Cíl: zmírnění symptomů, obnovení funkční zdatnosti

 • Režimová opatření(redukce rizikových faktorů: stop kouření, antisklerotická dieta…)

 • Farmakoterapie

 • Chirurgická léčba (angioplastika, bypass)


Pohybov rehabilitace
Pohybová rehabilitace

Vstupní vyšetření:

 • Graded treadmill protocol (rychlost chůze konst., ↑ sklon běhátka)

  Sledované parametry:

  ICD – initial claudication distance

  ACD – absolute claudication distance

 • funkční status – dotazníky (př. WIQ – walking impairment questionnaire)


Efekt pohybov rhb
Efekt pohybové rhb:

Za 12-24 týdnů

 • Zlepšení ICD, ACD při treadmill testu

 • ↑ VO2 o 15-30%

 • ↑ rychlost a vzdálenost chůze

 • ↓ klaudikací

 • ↑ tolerance běžných denních činností

  Mechanismus Ú: adaptace periferní cirkulace a metabolismu kosterního svalu???


Tr nink ch ze
Trénink - chůze

 • Intenzita:

  vstupně dána zátěžovým treadmill testem (symptom-limited)

  následně - ↑ rychlost či sklon chodítka pokud pacient schopen chůze ≥ 10min bez klaudikací


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

Trvání: vstupně 10-15min

postupně přidáváme po 5min až do 50min intermitentní chůze

- Chůze do mírné až střední bolesti (3-4 na stupnici 1-5), poté odpočinek


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554


Preventivn opat en b hem tr ninku
Preventivní opatření během tréninku

 • ↑ riziko kardiovaskulárních a muskuloskeletálních komplikací

 • Pacienti s anamnezou ICHS: monitorace TF během tréninku, TK před a po cvičení


Plicn onemocn n
Plicní onemocnění

Respirační fyzioterapie:

1. Dechová gymnastika – vyvolává bezprostřední efekt, přechodnou úlevu, odstraňuje nadměrnou sekreci, zvyšuje lokální ventilaci

2. Trénink – vznik adaptace na zátěž – trvale zvyšuje funkční kapacitu a kvalitu života, efekt až po delší době, u středních a lehčích postižení


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

 • trénink formou chůze je nejúčinnější

 • ≥ 50% VO2max., 3-5x týdně 30-60min do zvýšené dušnosti, rychlost 4-5km

 • na ↑ TZ se doporučuje intervalový trenink → stejné výsledky jako kontinuální, pro pacienty méně únavný (pacienti limitováni dušností)

 • trenink inspiračních svalů – omezí dušnost x nemá podstatný vliv na výkonnost


Dle acsm
Dle ACSM:

Principy preskribce PA stejné pro obstrukční i restrikční plicní onemocnění.

 • Jakákoli aerobní aktivita se zapojením velkých svalových skupin, optim. chůze – velmi důl. doporučit alternativní indoorovou aktivitu pro případ nevyhov. venkovních podmínek.

 • Technika pursed-lips breathing = ↓ dechové frekvence, ↑ dechového objemu, zlepšení oxygenace.

  Cvičení s 02 nutné u jedinců s Pa02 pod 55mm Hg nebo Sa 02 pod 88%. !!!


Chopn
CHOPN

Význam PA pro terapii CHOPN:

 • ↓ ventilace při dané zátěži

 • ↓ produkce laktátu – omezení acidozy

 • ↑ utilizace 02

 • ↑ oxidativní enzymatickou kapacitu velkých svalových skupin – dýchacích i končetinových

 • ↑ saturaci 02

 • metabolické zlepšení x obstrukce zůstává

 • zlepšení kvality života, funkční kapacity, zmírnění tíže dušnosti

  Rizika PA:

 • dušnost z předčasné únavy DS, které nestačí na zvýšenou dechovou práci

 • obstrukce DC – vzestup ventilace je při zátěži omezen, TF naopak stoupá více než odpovídá zátěži


Kontraindikace pa u chopn
Kontraindikace PA u CHOPN:

 • dekompenzované cor pulmonale

 • výrazné přetížení pravého srdce a plicní hypertenze

 • zátěžová hypoxemie

 • výrazné poruchy srdečního rytmu


Z v r
Závěr:

 • ↑ PA u nemocných s CHOPN – zlepšení kvality života, u středně postižených (FEV1 > 1,2 l) i přežití až o 7 let x bez rehabilitačních programů

 • zkrácení doby hospitalizace a nákladů na léčbu

 • nemění se klidové spirometrické testy


Poz t ov bronchospasmus
Pozátěžový bronchospasmus

Zevní příčiny: Hyperventilace vzduchem -20C → ventilační stres: vyplavení mediátorů

 • při opakování i zánětlivé změny

 • působení alergenů: při dlouhotrvající hyperventilaci je jejich příjem podstatně vyšší než při běžné aktivitě

 • 5-15 minut po ukončení zátěže

 • u astmatiků asi v 60-80% + u jiných osob s projevy alergie

 • u zdravých osob s projevy zvýšené citlivosti sliznice DC, při hyperventilaci a dýchání suchého a studeného vzduchu


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

 • Riziko vzniku u plavců v krytých bazénech: ve vrstvě vzduchu těsně nad hladinou je zvýšená koncentrace sloučenin chloru, při tréninku 4-6h denně vdechuje trénující 4-6g chloru, což překračuje několikrát hygienickou normu.

 • Vznik pozátěžového astmatu podporuje paradoxně i ↑ tonus parasympatiku jako projev vysoké trénovanosti (při diving reflexu riziko).

 • Po odeznění PA bez léčby do 40-60min následuje refrakterní fáze – 1-2h, kdy se PA nemůže objevit – což lze využít k prevenci.


Z v r1
Závěr:

 • Intermitentní forma AB nebrání v účasti ve výkonnostním sportu za předpokladu trvalé odborné kontroly.

 • Nemusí znamenat žádný pokles výkonnosti, řada astmatiků získala medaile na OH.

 • Základem prevence je zvýšená hygiena prostředí a důsledná léčba všech infekcí DC.

 • Nejvhodnější prevencí: antagonisté leukotrienů – dlouhodobý Ú, nekonfliktní.

 • ! Znalost antidopingových pravidel.!


Osteoporoza
Osteoporoza

↓ normálně mineralizované kostní hmoty, zhoršení kostní architektoniky → zvýšené riziko zlomenin

Fyzicky aktivní jedinci mají ↑ množství kostní hmoty než neaktivní

Unilaterální PA - ↑ BMD v zatěžované straně


Efekt pa1
Efekt PA

mechanické zatěžování (gravitační síly, tah a tlak svalstva při pohybu)→ dráždění osteoblastů → přestavba kostních trámečků ve směru nejv. zatížení

 • Aktivity silové a s vysokou zátěží ↑ BMD x vytrvalostní trénink

 • Zapojení svalstva bez působení gravitace (plavání) ↓ BMD


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554
Cíl:

 • ↑ kostní hmoty během a těsně po ukončení růstu - ↑ peak bone mass

 • Udržet kostní hmotu, ↓ rychlost úbytku během dospělosti

 • ↓ riziko pádů ve stáří


D ti adolescenti acsm
Děti, adolescenti (ACSM)

Typ: aktivity s dopadem - gymnastika, plyometrické cviky, skákání

silový trénink mírné intenzity;

Intenzita: vysoká z pohledu kost modelujících sil, z bezpečnostního hlediska posilování nemá překročit 60% 1-RM

Frekvence: alespoň 3 x týdně

Trvání: 10–20 min (2 a více x denně je efektivnější)


Dosp l acsm
Dospělí (ACSM)

Typ: weight-bearing vytrvalostní aktivity (tenis; chůze do schodů; jogging)

aktivity zahrnující poskoky (volejbal, basketbal)

silový trénink (posilování s činkama)

Intenzita: střední až vysoká

Frekvence: vytrvalostní aktivity 3–5 x týdně; posilování 2-3 x týdně

Trvání: 30–60 min/den kombinace všech typů aktivit


Principy tr ninku u osteoporozy drinkwater bl 1994
Principy tréninku u osteoporozy(Drinkwater BL, 1994)

 • Specifita: efekt lokální → zatěžovat postiženou kost

 • Přetížení: stimulus musí být větší než je při běžných denních aktivitách

 • Reversibilita: pozitivní efekt vymizí pokud vymizí stimulus

 • Iniciální hodnota: nejv.profit z PA mají jedinci s nízkou iniciální BMD

 • Klesající odezva: po určité periodě tréninku trvají další změny mnohem déle


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554


Preskripce pa v prim rn a sekund rn prevenci 1340554

Máme okamžitý, bezpečný a spolehlivý prostředek na jeden z největších rizikových faktorůnezdravého způsobu života. Je zdarma. Funguje u bohatých a chudých, u mužů a žen, u mladých a starých.

Je to fyzická aktivita.

Alespoň 30 minut

každý den.

….zajistí požadavky na prevenci řady civilizačních nemocí, efekt bude veliký.

Dr Gro Harlem Bruntland

Director General

World Health Organization