P sivu
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

PÄÄSIVU. Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine Marko Kippa 27.04.12. YRITYSINFO. KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA. KONSERNITIEDOT. ENDAST: Haridus EBS – strateegiline juhtimine Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon Töökogemus AS Kuusakoski – juhatuse liige

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - montana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P sivu

PÄÄSIVU

Tööstusettevõtte jäätmekäitluse kuluefektiivne juhtimine

Marko Kippa

27.04.12

YRITYSINFO

KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

KONSERNITIEDOT


P sivu

ENDAST:

 • Haridus

  EBS – strateegiline juhtimine

  Tallinna Tehnikaülikool – inseneri kvalifikatsioon

 • Töökogemus

  AS Kuusakoski – juhatuse liige

  AS Kuusakoski – Balti regiooni ostujuht

  AS ET Eksmet - tegevdirektor


Kuusakoski group oy
Kuusakoski Group Oy

Kuusakoski Group Oy hõlmab ringlussevõtuga tegelevaid Kuusakoski Oy tütarettevõtteid ning alumiiniumkomponentide tootjaid Alteams Oy-d koos oma tütarfirmadega.

 • Kuusakoski Oy on Põhja-Euroopa juhtiv tööstuslik ringlussevõtja ning metallide ümbertöötleja ja tarnija. Kogu maailmas ettevõttel on rohkem kui 100 kontorit.

Kuusakoski Group

Kuusakoski Recycling

Alteams Group

 • Alteams Group on üks Euroopa suurimaid valatud alumiinium komponentide tootjad. Alteams töötab kuues riigis ja selle peamised kliendid on telekommunikatsiooni-, auto-, elektri- ja elektroonikatööstus. Kogu maailmas on Alteams Group andmesidetööstuses suurim tõste- ja käitlusseadmete tarnija.


P sivu

KUUSAKOSKI on taaskasutuse teerajaja kelle oskuste ja teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu.

 • 11 riiki, üle 100 harukontori

 • Tegevuspiirkonnad Soome, Rootsi, Taani, Baltikum, Poola, Venemaa, Inglismaa, USA ja Hiina

 • Põhilisemad turud Euroopa ja Aasia

 • Kuusakoski töötajad on pühendatud ringlussevõtu spetsialistid, kes teavad, ettevõtte ajalugu, strateegiat, eesmärke ja tööpõhimõtteid.

 • 2010.a olid Kuusakoski Group Oy kogukäive 814 milj EUR ja töötajaid enam kui 3300. Kuusakoski asutati 1914.


Kontserni struktuur

Kontserni struktuur teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu.


Eesti kuusakoski as

 • 1992 - tegevuse algusaasta teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu.

 • 1999 - AS Eesti Metalliekspordi enamusaktsiad müüakse Soome vanametalli firmale Kuusakoski OY (KKOY)

 • 2004 - ainuaktsionäri otsusega muudeti AS Eesti Metallieksport põhikirjas ettevõtte ärinimi, milleks sai AS Kuusakoski

 • Võtmenäitajad aastal 2010:

  • Käive 900 milj EEK

  • Töötajate arv keskmiselt 99

Eesti Kuusakoski AS


Metallide taaskasutus

 • Kuusakoski põhitegevuseks on metallide taaskasutus. teadmiste kaudu saavad kasutusest kõrvaldatud materjalid toorainena uue elu. Kui metalli valmistatakse taaskasutatavast toorainest, hoitakse sõltuvalt tootest kokku 60–90% energiat.

 • Võtame vastu:

 • Sõidukeid

 • Akusid

 • Tööstustootmises tekkivaid metallijäätmeid

 • Väärismetalle sisaldavaid jäätmeid

 • Trükkplaate ja ilmutijääke

Metallide taaskasutus

 • Materjalide kogumine, töötlemine ja transport on korraldatud üleriigilise võrgustikuna, mis tagab meie klientidele võimalikult lihtsad ja majanduslikult tasuvad taaskasutusteenused.

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.


Kliendikeskne kompleksteenus ettev tetele

 • Paralleelselt vanametalli käitlusega on 2011.aastaks arendanud välja kompleksteenus, mis hõlmab järgmiste jäätmete vastuvõttu:

 • Elektri- ja elektroonikajäätmed

 • Ohtlikud jäätmed

 • Plastijäätmed

 • Kilejäätmed

 • Papi ja kartongi jäätmed

 • Puit ja puidujäätmed

 • Lammutus- ja ehitusjäätmed

Kliendikeskne kompleksteenus ettevõtetele

Kuusakoskile väljastatud keskkonnasertifikaat ISO nr 14001:2004 tõendab jäätmekäitluse vastavust ohutusstandarditele.


Lisateenused

Lammutustöödega arendanud välja tegeleva ettevõttena pakub Kuusakoski tööstus- ja avalikule sektorile kompleksseid lammutus- ja renoveerimisteenuseid ning nendega seonduvaid taaskasutusteenuseid:

 • Hooned

 • Konstruktsioonid

 • Tehased ja seadmed materjalist sõltumata

 • Renoveerimisega seotud demonteerimisteenused

 • Biokütuse tootmine

Lisateenused


Kuusakoski kompleks ja lisateenused j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel

 • Lisaväärtuse loomine keskkkonnale: väheneb ohtlike jäätmete sattumise tõenäosus olmeprügisse, misläbi soodustame inimkonna vajaduste rahuldamist ilma tulevastele põlvkondadele kahju tekitamata.

 • Lisaväärtuse loomine sotsiaalses plaanis: eesmärgipärane panus ühiskonna huvide täideviimiseks.

 • Kuusakoski kompleks- ja lisateenused jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 1
  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (1)

  • Jäätmete liigiti kogumine

  • Jäätmekäitlus on enamasti mahuäri – mahuefekt annab märkimisväärset kulude kokkuhoidu ning samas tähendab ka tulude suurenemist

  • Kompleksteenus (pakettlahendus) – üks liik kompenseerib teise kulukust

  • Keskendumine põhitegevusele – tootmisettevõtte kompentents reeglina tootmises , mitte jäätmemajanduse korraldamises (teenuste sisseostmine)

  • Pädevus , kvalifikatsioon


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 2
  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (2)

  • Väiksemahuliste jäätmekoguste käitlemine- nn BigBag teenus ( ühekordne väljaostuhind sisaldab nii käitlushinda kui ka transporditeenust)

  • Jäätmearuandluse korraldamine (online teenus)

  • Võimekus pakkuda samu teenuseid erinavtes asukohtades (üleriigiline , riikidevaheline) – globaliseeruv ühiskond

  • Renditöötaja/ jäätmekäitlusala spetsialist – konsulteerimas /korraldamas jäätmemajandust kliendi ettevõttes


  V tmes nad j tmek itluse kuluefektiivsemaks muutmisel 3
  Võtmesõnad jäätmekäitluse kuluefektiivsemaks muutmisel (3)

  • Reuse – korduvkasutus

  • Erineva oskusteabega jäätmekäitlejate koostöös tekkiv sünergia

  • Materjali tundmine – mida täpsem on sisendinfo, seda täpsem ning sageli ka tulusam on käitlusteenuse lahendus

  • Uute kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtt

  • Logistika


  Taaskasutus on m istlik
  Taaskasutus on mõistlik (3)

  • Taaskasutuse läbi saame aidata vähendada süsinikdioksiidi saastet, reovete teket ja prügilas ladustatavaid jäätmeid.

  • Võrdselt oluline on nii üksikisiku kui ka suurettevõtete tegevus, sest väikestest kogustest saavad lõpuks kokku suured.

  • Kuusakoski taaskasutusprotsesside kaudu töödeldakse tarbetu materjal uueks vajalikuks tooraineks. Lõpptulemuseks on tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud erinevad metallid, kiud ja energia.

  Tooge mittevajalikud materjalid meile ning suuname need uuesti kaustusse!


  Ohud j tmek itluse korraldamisel 1
  Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (1) (3)

  • Teenusepakkuja , kellel puuduvad vajalikud litsentsid

  • Mahtude , koguste ebatäpne esitamine käitleja poolt

  • Selgus hinnastamisel ( NB! näiteks automaatne vähendus prahiprotsendina postiivse väärtusega materjalidel)

  • Ettevõtte jätkusuutlikkus ning keskkonnahoid ( ettekirjutuse ilmnemisel registreeritakse sarnase ärinimega uus juriidiline keha , mille alt tegevus jätkub; ettevõtted , kes reklaamivad teenus aga kunagi ei too välja oma firma ärinime)


  Ohud j tmek itluse korraldamisel 2
  Ohud jäätmekäitluse korraldamisel (2) (3)

  • Käibemaks /pöörkäibemaksustamine

  • Nõutavate protseduuride teadlik eiramine


  Trendid j tmek itluses
  Trendid jäätmekäitluses (3)

  • Tooraine nõudlus siirdub üha enam arengumaadesse

  • Suurenevad nõudmised seadusandluses ning keskonnateadlikkuse tõus

  • Tarbimisühiskond tekitab enam tarvidust sekundaarse tooraine järele , kuid toorme töötlemine nõuab uusi produktiivsemaid ning keerukamaid jäätmekäitlus meetodite kasutuselevõttu

  • URBAN MINING - sekundaare toore


  Urban mining 1
  Urban mining (1) (3)

  • 60% roostevaba terasest, 40% vasest, 33% alumiiniumist , 35% pliist, 30% tsingist on juba käesolevaks hetkeks toodetud sekundaarsest toorainest

  • Sõiduautodes kasutatakse 25% ning kodumajapidamisseadmetes 75% ulatuses sekundaarset päritolu rauda

  • Haruldaste metallide ( plaatina, indium , tantalum) ressurss hakkab ammenduma prognooside järgi 5-20 aasta jooksul , juhul kui materjali ringlussevõttu ei parandata hoomatavalt ( WEEE)

  • Rehvide kütteväärtus on võrdeline õliga ning 25% võrra suurem kivisöest


  P sivu

  Esimene tonn rauda valmistati maailmas rauamaagist, viimane tonn rauda valmistatakse kunagi tulevikus vanametallist!


  P sivu1

  PÄÄSIVU tonn rauda valmistatakse kunagi tulevikus vanametallist!

  Muudame üheskoos maailma rohelisemaks!

  YRITYSINFO

  KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA

  KONSERNITIEDOT