is nn innin uusi rooli taloyhti n viestinn ss n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä - PowerPoint PPT Presentation

montana-irwin
84 Views
Download Presentation

Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä Marjut Joensuu Viestintä- ja koulutuspäällikkö Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi

 2. Isännöinnin Asiakastyytyväisyystutkimus • Liiketoiminnan kehittämistyökalu isännöintiyritykselle • Sivutuotteena valtakunnalliset kokonaistulokset • Toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa, 4. kerran 2007 • Suomen Isännöintiliitto ry koordinoi, Promenade Research Oy toteuttaa • www.isannointiliitto.fi

 3. Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2006 -tutkimuksen tuloksia • Osallistujat • 101 isännöitsijätoimistoa • 387 isännöitsijää • 59 paikkakuntaa • 8518 vastaajaa (taloyhtiöiden hallitusten jäsenet) • noin 7500 taloyhtiötä • Tiedonkeruu • Paperilomakevastaaminen 80% • Nettilomakevastaaminen 20% • Asteikko 1-5 (1=heikko, 5= erinomainen) • Vastausprosentti noin 32

 4. Kaikki arvosanakysymykset Kokonaisarvosana Vastausjakauma N=8518 Isännöinnin Asiakastyytyväisyys 2006

 5. Hallitusten jäsenet Ikäjakauma Sukupuoli N=8518

 6. Tiedottamisen määrä, laatu ja välineet kehittämiskohteita Isännöinnin Asiakastyytyväisyys 2006

 7. Kommunikointi isännöitsijän kanssa mielletään sujuvaksi, mutta määrä usein liian vähäiseksi Isännöinnin Asiakastyytyväisyys 2006

 8. Sähköisen viestinnän arvioinneissa huomattavat EOS-osuudet • Heikoimpia arvosanoja: • alle 46 vuotiaat • uudet hallitusten jäsenet • Eniten kokemusta sähköisistä palveluista: • alle 46–vuotiaat • puheenjohtajilla useammin kokemuksia kuin rivijäsenillä Isännöinnin Asiakastyytyväisyys 2006

 9. Tekijät joiden perusteella isännöintiin ollaan tyytymättömiä • Tiedottaminen kiinteistönhuollosta ja muista jokapäiväisistä asioista ontuu • Päätettyjä asioita ei hoideta sovitussa aikataulussa • Isännöitsijätoimisto ei edesauta taloyhtiön pitkäjänteistä kehittämistä • Kunnossapidon suunnittelu ja seuranta ontuu • Hankittujen palveluiden laadusta huolehtiminen ontuu • Korjaus- ja perusparannushankkeiden organisointi ontuu • Isännöitsijän johtajuus taloyhtiön asioissa ontuu • Isännöitsijän yhteydenpito riittämätöntä • Sähköisiä tiedotuskanavia ei hyödynnetä • Isännöintitoimisto on tehoton Pettyneet asiakkaat ovat erityisen pettyneitä näihin asioihin. Isännöinnin Asiakastyytyväisyys 2006

 10. Miksi asiakas ei oletyytyväinen? Taloyhtiö halusi tätä, mutta osti tämän. Isännöintitoimisto kuitenkin myi tämän.

 11. Missä vika? • Taloyhtiöllä ei ole visiota ja strategiaa eli yhteistä näkemystä siitä, miten taloyhtiötä johdetaan. • Viestintäpalvelusta ei ole sovittu isännöintisopimuksissa. • Isännöinnin rooli taloyhtiössä on epäselvä.

 12. Viestintäpalvelu isännöintisopimuksiin Viestintäpalvelusta ei ole sovittuisännöintisopimuksessa. Viestintäpalvelu on määritelty ja hinnoiteltu isännöintisopimuksessa.

 13. Isännöinnin rooli Isännöinti- yritys Taloyhtiö Hankinta- osaaminen Luottamus Palvelun- tuottajat

 14. Roolit taloyhtiössä Taloyhtiö Yhtiökokous Osakkaat, sijoittajat Hallitus Pj. Asukkaat, käyttäjät

 15. Roolitisännöintiyrityksessä Isännöintiyritys Taloyhtiö Yhtiökokous Osakkaat, sijoittajat Isännöintiyrityksen johto Isännöintipalvelut Hallitus Pj. Isän- nöitsijä Asukkaat, käyttäjät

 16. Taloyhtiön viestintä Isännöintiyritys Taloyhtiö Palveluntuottajat Yhtiökokous Osakkaat, sijoittajat Isännöintiyrityksen johto Isännöintipalvelut Hallitus Pj. Isän- nöitsijä Asukkaat, käyttäjät

 17. Isännöinnin uusi rooli taloyhtiön viestinnässä Isännöintiyritys Taloyhtiö Palveluntuottajat Yhtiökokous Osakkaat, sijoittajat Isännöintiyrityksen johto Isännöintipalvelut Hallitus Pj. Isän- nöitsijä Asukkaat, käyttäjät Välineet, palvelut Viestinnän johtaminen ja koordinointi Viestintätarpeet

 18. Marjut Joensuu puh. (09) 5658 3122 marjut.joensuu@isannointiliitto.fi