kumpenda mungu faida na nguvu zilizopo katika kukua na kuongezeka katika kumpenda mungu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUMPENDA MUNGU ‘ Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu. ’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KUMPENDA MUNGU ‘ Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu. ’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 367

KUMPENDA MUNGU ‘ Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu. ’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

KUMPENDA MUNGU ‘ Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu. ’. Mwl . Mgisa Mtebe +255-713-497-654 www.mgisamtebe.org. IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO. Warumi 8:28

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KUMPENDA MUNGU ‘ Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu. ’' - monita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kumpenda mungu faida na nguvu zilizopo katika kukua na kuongezeka katika kumpenda mungu
KUMPENDA MUNGU‘Faida na Nguvu zilizopo katika Kukua na Kuongezeka katika Kumpenda Mungu.’

Mwl. Mgisa Mtebe

+255-713-497-654

www.mgisamtebe.org

imani itendayo kazi kwa upendo
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

slide3

NGUVU YA UPENDO

UpendowaMungu

Yohana 3:16

Yohana 14:23,21

aina za upendo
AINA ZA UPENDO

Yoh 3:16, Rum 1:28-32/5:5-8

Kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu wa watu waovu na wenye ubaya wa kila namna, akamtoa Mwanaye wa pekee Yesu Kristo, kufa kwa ajili yao.

aina za upendo1
AINA ZA UPENDO

Yohana 14:23,21

Bwana Yesuakasema, ‘Mtuakinipenda,atapendwana Baba yangualiyejuu; Namipianitampenda; nasitutakujakufanyamakaokwake, nakujifunuakwake’.

imani itendayo kazi kwa upendo1
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Tafakari Neno Upendo katika mistari ifuatayo;

Yohana Yohana

3:16 14:21,23

aina za upendo2
AINA ZA UPENDO

Yyoh 3:16 ; Yoh 14:23,21UpendowaMunguunaotajwakatikaYoh 3:16nitofautinaUpendowaMunguunaotajwaktkYoh 14:21-23KumbekunaainatofautizaUpendowaMungu.

imani itendayo kazi kwa upendo2
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

TafakariNenoUpendokatikamistariifuatayo;

Yoh 3:16 Yoh 14:21-23

UpendoUpendo

UsionaWenye

MashartiMasharti

aina za upendo3
AINA ZA UPENDO

Yyoh 3:16 ; Yoh 14:23,21UpendowaMungukwawanadamu, haukokatikangazimoja,haufanani. Munguanatupendakitofauti-tofauti.

aina za upendo4
AINA ZA UPENDO

Yyoh 3:16 ; Yoh 14:23,21 Mungu anatupenda

wanadamu kwa aina

tofauti-tofauti za Upendo.

Hii ina maana kwamba, kuna

aina mbalimbali za Upendo.

slide11

NGUVU YA UPENDO

AinazaUpendo

Yohana 3:16

Yohana 14:23,21

nguvu ya upendo
NGUVU YA UPENDO

AinazaUpendo.

 • AGAPE(UpendowaMungu)
 • STORGE(UpendowaNdugu)
 • PHILEO(UpendowaKirafiki)
 • EROS(UpendowaMahaba)
nguvu ya upendo1
NGUVU YA UPENDO

AinazaUpendo.

 • AGAPE (Godly Love)
 • STORGE (Family Love)
 • PHILEO (Friendship Love)
 • EROS (Romantic Love)
imani itendayo kazi kwa upendo3
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

1. AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Rum 5:8 Yoh 3:16

imani itendayo kazi kwa upendo4
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

SifaKuu (4) zaUpendo - Agape.

 • Hauangaliihali ya mtu ya nje.
 • Haunamashartiyoyote.
 • Haunakipimoaukiwango.
 • Haunamwisho au kikomo.
imani itendayo kazi kwa upendo5
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

1. AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano;

UpendowaMungukwaWanadamu/Ulimwengu.

(Yohana 3:16, Rum 1:28-32)

imani itendayo kazi kwa upendo6
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

1. AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano;

UpendowaMsamariamwemakwaMhanga.

(Luka 10:29-37)

imani itendayo kazi kwa upendo7
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

2. STORGE (Family Love)

UPENDO WA KINDUGU

(Upendo wa Damu)

imani itendayo kazi kwa upendo8
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

SifaKuu (4) zaUpendo - Storge.

 • Hauangaliihali ya mtu ya nje.
 • Haunamashartiyoyote.
 • Haunakipimoaukiwango.
 • Haunamwisho au kikomo.
imani itendayo kazi kwa upendo9
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

2. STORGE (Family Love)

UPENDO WA KINDUGU

Luka 15:11-32

(Upendo wa Baba kwa Mwana Mpotevu)

imani itendayo kazi kwa upendo10
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

2. Storge (Family Love)

UPENDO WA KINDUGU

Mfano;

Upendowa Musa kwaWaebrania.

(Kutoka 2:11-12)

imani itendayo kazi kwa upendo11
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

3. PHILEO (Friendship)

UPENDO WA KIRAFIKI

(Upendo wenye Sababu)

Mithali 18:24

imani itendayo kazi kwa upendo12
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

SifaKuu (4) zaUpendo - Phileo.

 • Huangaliahali ya mtu ya nje.
 • Una mashartifulani-fulani.
 • Una kipimoaukiwango.
 • Unamwisho au kikomo.
imani itendayo kazi kwa upendo13
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendowa Jonathan

naDaudi.

(1Samwel 18:1-5)

imani itendayo kazi kwa upendo14
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Yesu kwa Martha, Mariam na Lazaro.

(Yahano 11:1-5)

aina za upendo5
AINA ZA UPENDO

Kama binadamuwanavyowezakupendanakatikaurafikiwakaribusana, vivyohivyo, Munguanawatuwalimpendasanahatakujenganayeuhusianowakaribusanawakirafiki. (Mathayo 22:37-38)

aina za upendo6
AINA ZA UPENDO

Mathayo 22:37-38

“Mpende Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote.Amri hii ndiyo kuu, tena ndiyo ya kwanza.”

aina za upendo7
AINA ZA UPENDO

Yohana 14:23,21

Bwana Yesuakasema, ‘Mtuakinipenda,atapendwana Baba yangualiyejuu; Namipianitampenda; nasitutakujakufanyamakaokwake, nakujifunuakwake’.

imani itendayo kazi kwa upendo15
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

aina za upendo8
AINA ZA UPENDO

Math 22:37-38, Yoh 14:23,21

Kuna watu wamempenda Mungu sana kuliko wengine, nao wamepewa kiwango cha juu cha Upendo wa Mungu, wamekuwa Marafiki wa Mungu Mwenyezi.

aina za upendo9
AINA ZA UPENDO

Mithali 8:17

‘Ninawapendawanipendao, na walewanitafutao kwa bidii, wataniona. (nitajifunua kwao kwa njia ya kipekee).’

aina za upendo10
AINA ZA UPENDO

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Henoko (Enock).

(Mwanzo 5:21-24)

aina za upendo11
AINA ZA UPENDO

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Ibrahimu.

(Yakobo 2:23)

aina za upendo12
AINA ZA UPENDO

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Musa.

(Hes 12:5-10; Kut 33:9-23; )

upendo wa kirafiki
UPENDO WA KIRAFIKI

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Mfalme Daudi.

(Mathayo 12:1-8)

hekalu la mungu
HEKALU la Mungu

Patakatifu pa

Patakatifu

Patakatifu

Uwanda

wa Nje

upendo wa kirafiki1
UPENDO WA KIRAFIKI

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Mfalme Daudi.

(1Sam 13:13-14, Mdo 13:21-22)

upendo wa kirafiki2
UPENDO WA KIRAFIKI

3. Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Yesu na Yohana.

(Yohana 21:15-24)

ngazi za wanafunzi wa yesu

1 (Yoh 21:15-24)(Yoh 213(Math 17:1-9)

12(Luka 6:12-15)

70(Luka 10:1,17)

120(Mdo 1:15)

500(1Kor 15:3-8)

UmatiwaWanafunzi.

NGAZI ZA WANAFUNZI WA YESU
imani itendayo kazi kwa upendo16
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

4. EROS (Romantic)

UPENDO WA MAHABA

Efe 5:25; Mhu 9:8-9;

Wimbo 7:1-10 / 4:1-7

sifa kuu 4 za u p endo eros
Sifa Kuu (4) za Upendo - Eros.
 • Huangaliahali ya mtu ya nje.
 • Una mashartifulani-fulani.
 • Una kipimoaukiwango.
 • Unamwisho au kikomo.
 • Unaelekeakwamtu 1 tu.
 • Ni Mtu wajinsiatofautitu.
 • UnakuwanaAgano.
imani itendayo kazi kwa upendo17
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

4. Eros (Romantic Love)

UPENDO WA MAHABA

Mfano;

Upendo wa Mahaba kati ya Isaka na Rebeca.

(Mwanzo 26:11)

imani itendayo kazi kwa upendo18
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

4. Eros (Romantic Love)

UPENDO WA MAHABA

Mfano;

Upendo wa Mahaba kati ya Yakobo na Raheli.

(Mwanzo 29:16-20 (10-30)

imani itendayo kazi kwa upendo19
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

4. Eros (Romantic Love)

Mfano;

Upendo wa Bwana Yesu na Mungu Baba.

Yoh 15:9-10, Yoh 10:38,30

Yoh 14:10-11, 20

ngazi za wanafunzi wa yesu1

1 (Math 26:36-41)(Yoh 213(Math 17:1-9)

12(Luka 6:12-15)

70(Luka 10:1,17)

120(Mdo 1:15)

500(1Kor 15:3-8)

UmatiwaWanafunzi

NGAZI ZA WANAFUNZI WA YESU
slide46

MEASURE OF LOVE

Kiwango cha Upendo

Je UnampendaMunguKiasiGani?

Yohana 21:15-17

slide47

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

(Yesuna Petro)

Yohana 21:15-17

slide48

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

(Yesu na Petro)

Yohana 21:15-17

‘Simoni Mwana wa Yona,

Je wanipendakulikohawa?’

slide49

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

Mfano;

(Yesu, Simoni, Kahaba)

Luka 7:36-50

slide50

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

Luka 7:36-50

‘Wewe, umesamehewadhambikidogo, ndiomaanaumependakidogo; lakinimwanamkehuyu, amesamehewadhambinyingi, nandiomaanaamependasana.’

slide51

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

imani itendayo kazi kwa upendo20
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

imani itendayo kazi kwa upendo21
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

slide54

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide55

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

imani itendayo kazi kwa upendo22
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

imani itendayo kazi kwa upendo23
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yoh 3:16-18, Yoh 14:23,21

Munguanapokupenda kwanza kwaUpendowa Agape, atasubirikuonakamautaupokeanakuitikiakwakumrudishiaUpendo.

imani itendayo kazi kwa upendo24
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 3:16-18, Warumi 5:5-8

AGAPE / STORGE

imani itendayo kazi kwa upendo25
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yoh 3:16-18, Yoh 14:23,21

Mtu anapoitikiakwakumpendaMungukwavigezoambavyoMunguanataka, ndipoMunguhufunguliaUpendomwingine, wangaziyapili, UpendowaKirafiki (Phileo)tofautinaAgape.

imani itendayo kazi kwa upendo26
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 14:23,21 Mithali 8:17

PHILEO

AGAPE / STORGE

imani itendayo kazi kwa upendo27
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yoh 3:16-18, Yoh 14:23,21

Mtu aliyependwanaMunguKirafiki (Phileo),akiitikiaupendohuokwakumpendaMungukwazaidisana, ndipoMungunayehufunguliaUpendomzito (Eros),UpendowaNgaziya Kwanza.

imani itendayo kazi kwa upendo28
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 15:1-15, Yohana 10:30

EROS

PHILEO

AGAPE / STORGE

imani itendayo kazi kwa upendo29
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 15:1-15

(Condition)Mkizishikaamrizangu, ndipomtawezakukaakatikaPendolangu (Eros);kama vile miminilivyozishikaamriza Baba yangu, nakukaakatikaPendo lake (Eros).

imani itendayo kazi kwa upendo30
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 15:1-15

Mimi ndaniya Baba, na Baba ndaniyangu; namindaniyenu, nanyindaniyangu.

(Erotic/Romantic Love)

Yohana 10:38, 30

aina za upendo13

AINA ZA UPENDO

3. UPENDO WA KIRAFIKI

Kwa Mfano;

Yesu na Wanafunzi wake.

Luka 6:13-16

ngazi za wanafunzi wa yesu2

1 (Math 26:36-41)(Yoh 213(Math 17:1-9)

12(Luka 6:12-15)

70(Luka 10:1,17)

120(Mdo 1:15)

500(1Kor 15:3-8)

UmatiwaWanafunzi

NGAZI ZA WANAFUNZI WA YESU
imani itendayo kazi kwa upendo31
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 15:1-15

Mimi ndaniya Baba, na Baba ndaniyangu; nanindaniyenu, nanyindaniyangu.

(Erotic/Romantic Love)

Yohana 10:38, 30

imani itendayo kazi kwa upendo32
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Rum 8:28-30, Yoh 14:23,21

Kuna watuwamempendaMungusanakulikowengine, naowamepewakiwango cha juu cha upendowaMungu, wamekuwaMarafikiwaMunguMwenyezi.

imani itendayo kazi kwa upendo33
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yohana 15:1-15

Mimi ndaniya Baba, na Baba ndaniyangu; nanindaniyenu, nanyindaniyangu.

(Erotic/Romantic Love)

Yohana 10:38, 30

slide70

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

(Quality and Quantity)

Luka 7:36-50

imani itendayo kazi kwa upendo34
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

imani itendayo kazi kwa upendo35
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

imani itendayo kazi kwa upendo36
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

KukuakatikaUpendo, inamaanakuumbili (2);

 • KukuaKiwangocha Upendo

(Quantitative Growth)

slide74

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide75

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

imani itendayo kazi kwa upendo37
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

KukuakatikaUpendo, inamaanakuumbili (2);

2. KukuaktkAinayaUpendo

(Qualitative Growth)

imani itendayo kazi kwa upendo38
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

imani itendayo kazi kwa upendo39
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Math 22:27-28, Yoh 14:23,21

Kuna watuwamempendaMungusanakulikowengine, naowamepewakiwango cha juu cha upendowaMungu, wamekuwaMarafikiwaMunguMwenyezi.

aina za upendo14
AINA ZA UPENDO

Yohana 14:23,21

Yesu alisema, ‘mtu akinipenda, atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda; nasi tutakuja kufanya makao kwake, na kujifunua kwake’.

aina za upendo15
AINA ZA UPENDO

Mithali 8:17, Yeremia 29:11-13

Ninawapendawanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii, wataniona. Utanitafuta, nami nitaonekana kwako, ukinitafuta kwa bidii na kwa moyo wako wote.

imani itendayo kazi kwa upendo40
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

imani itendayo kazi kwa upendo41
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

aina za upendo16
AINA ZA UPENDO

2Nyakati 16:9

Macho ya Bwana Mungu, hukimbia-kimbia duniani kote, akitafuta mtu aliyekamilika moyo, ili ajionyeshe mwenye nguvu, kupitia mtu huyo.

imani itendayo kazi kwa upendo42
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

slide85

SIGNS OF LOVE

 • ISHARA ZA UPENDO.
 • AmriKuuMbili (2)
 • KumpendaMunguwako
 • KumpendaJiraniyako
 • Mathayo 22:36-40
slide86

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

1. KumpendaMungu.

Mathayo 22:36-40

slide87

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

36 “Mwalimu, katika Torati, ni amri ipi iliyo kuu? 37 Yesu akamwambia ‘Mpende Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote.”

slide88

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

38 “Hii ndiyo amri iliyo Kuu, tena ni ya kwanza. 39 Na ya pili, yafanana na hii; nayo inasema, hivi; ‘Mpende jirani yako kama nafsi yako (yaani kama unavyojipenda mwenyewe).”

slide89

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

40“Torati yote na Manabii hutegemea katika amri kuu hizi mbili” (Kumpenda Mungu na Kumpenda Jirani yako.)

slide90

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

UnajuajekwambaUnampendaMungu?

Yohana 21:15-17

slide91

SIGNS OF LOVE

 • IsharazaUpendo
 • Mudaunaotumia.
 • Kitu unachokipenda, ndichokinachukuamudawakomwingizaidi.Vivyohivyo, nakwa Mtu unayempenda, utapendakutumiamudawakutoshapamojanaye.
slide92

SIGNS OF LOVE

 • IsharazaUpendo
 • Mudaunaotumia.
 • - UwianowaMatumiziya - Mudawakomaishani
 • Kutoka 33:7-11
 • Mathayo 14:22-23
slide93

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (a) MawasilianoMazuri.
 • Mtuunayempenda, utahakikishakilasiku au marakwamara, unakuwanamudawakuongeanaye.
slide94

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (a) MawasilianoMazuri.
 • - MaishayaMaombi-
 • Yeremia 33:3, Waefeso 6:18
 • Wakolosai 4:2, 1Thes 5:17
slide95

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (b) KusikiaKutokaKwake.
 • Kwamtuunayempenda, utakuwanahamukubwa, yakilasiku au marakwamara; yakutamanikusikiakutokakwake; Kusikiamawazoyake, hisiazake, mipangoyake, n.k.
slide96

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (b) KusikiaKutokaKwake.
 • - KusomaNeno la Mungu -
 • Kolosai3:16, Zaburi 19:9-10
slide97

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (c) KutafutaKumjuaZaidi.
 • Kwamtuunayempenda, utatamanisana, kumjuakwaundanizaidi. Kujua, mawazoyake, hisiazake, anavyovipenda, asivyopenda, mipangoyake, nazaidi, kumjuakitabia/sifazake.
slide98

ISHARA ZA UPENDO

 • MudaUnaotumiakatika
 • (c) KutafutaKumjuaZaidi.
 • - KujengaUhusianowa Kina -
 • 1Yoh 1:1-3, Efes 4:11-15
 • 2Pet 3:18, Ayub 22:21
slide99

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

2. UtiinaUaminifu.

Mtu unayempenda, hautapendakumkwazawalakumuudhi; utafurahikufanyayaleanayotakanakutokufanyayaleasiyoyataka.

slide100

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

2. UtiinaUaminifu.

- KutiiNeno la Mungu -

Yoh 14:21-23, 1Yoh 5:3

Zaburi 119:9, 11

slide101

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

2. UtiinaUaminifu.

- MaishayaUtakatifu -

Isaya 57:15, 1Pet 1:15-16

Waefeso 4:17-25, Zab 16:3

slide102

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

3. KumsifianaKumtukuza

Mtu unayempenda, utajikutaunapendakumsifianakumtukuza, yeyebinafsi au mbelezawatuwengine.

slide103

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

3. KumsifianaKumtukuza

- KumsifuMungu -

Zab 148:1-13, Zab 150:1-6

Zaburi 71:8

slide104

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

4. KutamaniKumgusa.Mgusoniisharamojawapoyajuuyauhusianomzurikatiyawatu. Mtu unayempenda, unahamunashaukuyakumshika au kumgusakwaupendo.

slide105

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

4. KutamaniKumgusa.

- MaishayaIbada -

Yoh 4:23-24, Zab 96:5

slide106

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

5. HeshimanaAdabu.

Kwamtuunayempenda, utajikutaunaheshimanaadabuyakipekeejuuyake.

slide107

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

5. HeshimanaAdabu.

- Kumheshimuna - KumwogopaMungu

Math 15:8, Yoh 5:22-23

Yoh 8:49, Yak 2:19, Yoh 12:26

slide108

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

6. KuujaaMoyo (Mawazo)

Mtu unayempenda, huwaunapendakumwekamawazonimwakonamoyonimwako; nahuwaanaujazamoyowakonamawazoyakopopoteulipo.

slide109

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

6. KuujaaMoyo (Mawazo)

- KumtafakariMungu -

Warumi 8:5, Wafilipi 4:8, Waebrania 3:1

slide110

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

7. KuzawadiakwaFuraha.

Mtu unayempenda, utajikutaunamsukumowamarakwamarawakumzawadianakumpavituilikuidumishafurahayakenakuhakikishaustawi wake.

slide111

SIGNS OF LOVE

 • IsharazaUpendo
 • 7. KuzawadiakwaFuraha.
 • - UtoajimzuriwaSadaka -
 • Luka 7:36-50, Yohana 3:16
slide112

SIGNS OF LOVE

 • IsharazaUpendo
 • 7. KuzawadiakwaFuraha.
 • - UtoajimzuriwaSadaka -
 • Mithali 3:9-10, Malaki 3:7-12 Hagai 1:1-11
slide113

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

8. MoyowaKumtumikia.

Mtu unayempenda, unamoyowakumtumikianahatakujitoakwaajiliyake; ilikumpendeza, kumtunzanahatakumlinda.

slide114

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

8. MoyowaKumtumikia.

- Serving God -

Yohana 12:26,

1Wakorintho 4:1-2

slide115

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

9. Kumwamini.

Mtu unayempenda, utajikutaunanamnayakipekeeyakumwamininakumtegemea.

(Believe and Trust)

slide116

SIGNS OF LOVE

 • IsharazaUpendo
 • 9. Kumwamini.
 • - Belief and Trust -
 • 1Yoh 4:18, Ebr 11:1-6
 • Warumi 4:17-21
slide117

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

9. Kumwamini.

- Belief and Trust -

Mfano: Yesuna Petro Baharini

Math 14:22-33

slide118

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

10. MoyowaUvumilivu.

Mtu unayempenda, utajikutaunaNeemayakutoshayakumvumilianakumchukulia vile alivyo, kwaamaninafurahayamoyoni.

slide119

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

10. MoyowaUvumilivu.

- KumsubiriMungu -

Waebrania 6:13-15, 12

slide120

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

11. UjasiriwaKumlinda.

Mtu unayempenda, utajikutaunaujasiriwakumteteanakumlinda, yeyenaheshimayake.

slide121

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

11. UjasiriwaKumlinda.

- KulindaHeshimaYake -

Waebrania 6:13-15, 12

slide122

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

11. UjasiriwaKumlinda.

- Wivuwa Bwana -

Yoh 2:13-17, Yak 4:4-5

slide123

SIGNS OF LOVE

IsharazaUpendo

12. UtamwambiaManeno.

Mtu unayempenda, unahamuyakumwambiamarakwamarakwambaunampenda; japoanajua.

slide124

SIGNS OF LOVE

Ishara za Upendo

12. Utamwambia Maneno.

- Confess n’ Declare -

Yohana 21:15-17,

Zaburi 18:1

aina za upendo17
AINA ZA UPENDO

Yohana 14:23,21

Yesu alisema, ‘mtu akinipenda, atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda; nasi tutakuja kufanya makao kwake, na kujifunua kwake’.

aina za upendo18
AINA ZA UPENDO

Mithali 8:17, Yeremia 29:11-13

Ninawapendawanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii, wataniona. Utanitafuta, nami nitaonekana kwako, ukinitafuta kwa bidii na kwa moyo wako wote.

imani itendayo kazi kwa upendo43
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

imani itendayo kazi kwa upendo44
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

aina za upendo19
AINA ZA UPENDO

2Nyakati 16:9

Macho ya Bwana Mungu, hukimbia-kimbia duniani kote, akitafuta mtu aliyekamilika moyo, ili ajionyeshe mwenye nguvu, kupitia mtu huyo.

imani itendayo kazi kwa upendo45
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Math 22:27-28, Yoh 14:23,21

Kuna watuwamempendaMungusanakulikowengine, naowamepewakiwango cha juu cha upendowaMungu, wamekuwaMarafikiwaMunguMwenyezi.

aina za upendo20
AINA ZA UPENDO

Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Ibrahimu.

(Yakobo 2:23)

aina za upendo21
AINA ZA UPENDO

Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Musa.

(Hes 12:5-10; Kut 33:9-23; )

upendo wa kirafiki3
UPENDO WA KIRAFIKI

Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Mungu na Mfalme Daudi.

(1Sam 13:13-14, Mdo 13:21-22)

upendo wa kirafiki4
UPENDO WA KIRAFIKI

Phileo (Friendship Love)

UPENDO WA KIRAFIKI

Mfano;

Upendo wa Kirafiki kati ya Yesu na Yohana.

(Yohana 21:15-24)

ngazi za wanafunzi wa yesu3

1 (Yoh 21:15-24)(Yoh 213(Math 17:1-9)

12(Luka 6:12-15)

70(Luka 10:1,17)

120(Mdo 1:15)

500(1Kor 15:3-8)

UmatiwaWanafunzi.

NGAZI ZA WANAFUNZI WA YESU
imani itendayo kazi kwa upendo46
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Math 22:27-28, Yoh 14:23,21

Kuna watuwamempendaMungusanakulikowengine, naowamepewakiwango cha juu cha upendowaMungu, wamekuwaMarafikiwaMunguMwenyezi.

imani itendayo kazi kwa upendo47
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

imani itendayo kazi kwa upendo48
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

KukuakatikaUpendo, inamaanakuumbili (2);

 • KukuaKiwangocha Upendo

(Quantitative Growth)

slide139

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide140

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

imani itendayo kazi kwa upendo49
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

KukuakatikaUpendo, inamaanakuumbili (2);

2. KukuaktkAinayaUpendo

(Qualitative Growth)

imani itendayo kazi kwa upendo50
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

slide143

SIGNS OF LOVE

 • ISHARA ZA UPENDO.
 • AmriKuuMbili (2)
 • KumpendaMunguwako
 • KumpendaJiraniyako
 • Mathayo 22:36-40
slide144

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

2. KumpendaJirani.

Mathayo 22:36-40

slide145

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

36 “Mwalimu, katika Torati, ni amri ipi iliyo kuu? 37 Yesu akamwambia ‘Mpende Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote.”

slide146

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

38 “HiindiyoamriiliyoKuu, tenaniya kwanza. 39 Na yapili, yafanananahii; nayoinasema, hivi; ‘Mpendejiraniyakokamanafsiyako’(yaanikamaunavyojipendamwenyewe).”

slide147

SIGNS OF LOVE

ISHARA ZA UPENDO

Mathayo 22:36-40

40“Torati yote na Manabii hutegemea katika amri kuu hizi mbili” (Kumpenda Mungu na Kumpenda Jirani yako.)

slide148

SIGNS OF LOVE

KumpendaMungukwaKuwapendaWatuwaMungu.

1Yohana 2:7-11

1Yohana 4:7-12, 18-21

kuwapenda watu wa mungu

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

21 Na amri hii tumepewa na yeye (Mungu), ya kwamba, yeye ampendaye Mungu, na ampende na ndugu yake.

kuwapenda watu wa mungu1

Kuwapenda Watu wa Mungu

Amri ya Upendo

1Yohana 2:7-11

kuwapenda watu wa mungu2

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 2:7-11

7 Wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila mari ya zamani mliyokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyi amri ya zamani, ni neno lile mlilolisikia.

kuwapenda watu wa mungu3

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 2:7-11

8 Tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu; kwakuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung’aa.

kuwapenda watu wa mungu4

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 2:7-11

9 Yeye asemaye kwamba yuko nuruni, lakini anamchukia ndugu yake, basi mtu huyo bado yupo gizani hata sasa (inangawa yeye anajidhania yuko nuruni.)

kuwapenda watu wa mungu5

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 2:7-11

10 Yeye ampendaye ndugu yake, anakaa katika nuru, wala ndani yake hakuna kikwazo (yaani giza).

kuwapenda watu wa mungu6

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 2:7-11

11 Bali yeye machukiaye ndugu yake, yu katika giza. Tena anakwenda gizani, wala hajui aendako, kwasababu giza limempofusha macho.

kuwapenda watu wa mungu7

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

21 Mmesikia watu wa kale walivyowaambia, kwamba ‘usiue’ na ‘mtu akiua’, itampasa hukumu.

kuwapenda watu wa mungu8

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

22 Lakini mimi nawaambieni, ya kwamba, ‘kila amwoneaye ndugu yake hasira’, itampasa mtu huyo hukumu.

(kama vile ni mtu aliyeua).

kuwapenda watu wa mungu9

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

22 … na mtu akimfyonza ndugu yake, itampasa mtu huyo kuwekwa katika baraza (kujadiliwa kama vile ni mtu aliyempiga mwenzake) …

kuwapenda watu wa mungu10

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

22 … na mtu akimwapiza mwenzake, itampasa mtu huyo, jehanaum ya moto …

kuwapenda watu wa mungu11

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

23 Basi, ukileta sadaka yako madhabahuni, ukakumbuka ya kwamba ndugu yako ana neno juu yako, …

kuwapenda watu wa mungu12

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:21-23

24 … Basi iache sadaka yako mbele ya madhabahu (usiitoe), bali nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi kuitoa sadaka yako kwa Mungu.

kuwapenda watu wa mungu13

Kuwapenda Watu wa Mungu

Amri ya Upendo

1Yohana 4:7-12, 18-21

kuwapenda watu wa mungu14

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

7 Wapenzi, na tupendane; kwakuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye, amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu.

kuwapenda watu wa mungu15

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

8 Yeye asiyependa wengine, hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni Pendo. 9 Katika hili, pendo la Mungu limeonekana kwetu, kwamba Mungu ametuma mwanye wa pekee...

kuwapenda watu wa mungu16

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

9 … ili tupate uzima wa milele kupitia yeye (Yesu) 10 Hili Pendo, sio kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali ni kwamba, yeye ndiye aliyetupenda sisi kwanza …’

kuwapenda watu wa mungu17

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

10 … akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. 11 Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa(amri) na sisi kupendana (deni).

kuwapenda watu wa mungu18

Kuwapenda Watu wa Mungu

Warumi 13:8

8“Msiwiwe (msidaiwe) na mtu kitu chochote, isipokuwa kupendana (Upendo); kwa maana ampendaye mwenzake, ameitimiza sheria (Ukamilifu).

kuwapenda watu wa mungu19

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yoh 4:11 ; Rum 13:8

Kutokana na kile kitu ambacho, Mwana wa Mungu ametutendea sisi, tusikie kuwa nadenila maisha la sisi pia kudaiwa kuonyesha pendo kama hilo kwa wengine.

kuwapenda watu wa mungu20

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

12 Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Lakini tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na Pendo lake limekamilika ndani yetu (na kujidhihirisha) (Yoh 14:23,21).

aina za upendo22
AINA ZA UPENDO

Yohana 14:23,21

Bwana Yesu akasema, ‘Mtu akinipenda,atapendwa na Baba yangu aliye juu; Nami pia nitampenda; nasi tutakuja kufanya makaokwake, na kujifunua kwake’.

kuwapenda watu wa mungu21

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

18 Katika pendo, hakuna hofu, kwa maana Pendo lililo kamili (lililokamilika), huitupa nje hofu; kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu, hakukamilishwa katika Pendo.

kuwapenda watu wa mungu22

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

19 Sisi twapenda kwa maana yeye (Yesu) alitupenda sisi kwanza. 20 Mtu akisema, nampenda Mungu, na wakati huo huo anamchukia ndugu yake, mtu huyo ni mwongo ...

kuwapenda watu wa mungu23

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

20 … kwa maana mtu asiyempendandugu yake ambaye anamwona, hawezikumpendaMungu ambayehakumwona.

kuwapenda watu wa mungu24

Kuwapenda Watu wa Mungu

1Yohana 4:7-12, 18-21

21 Na amri hii tumepewa na yeye (Mungu), ya kwamba, yeye ampendaye Mungu, na ampende na ndugu yake.

kuwapenda watu wa mungu25

Kuwapenda Watu wa Mungu

Kumbe;

Upendo sio hisia, Upendo Matendo na Upendo ni amri. Tunatakiwa kuonyeshana Upendo hata kama hatujisikii kufanya hivyo, kutokana na tofauti zetu fulani-fulani.

upendo kwawatu wa mungu
UpendoKwaWatuwaMungu

AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano;

Upendo wa Msamaria mwema kwa Mhanga.

(Luka 10:29-37)

upendo kwawatu wa mungu1

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Mtu mmoja msafiri, alikutana na wanyanganyi; wakampiga sana na kumnyang’anywa vitu vyake na mali zake zote, na kumwachwa barabarani akiwa nusu ya kufa’.

upendo kwawatu wa mungu2

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Kwa nasibu, akapita Kuhani (Mpakwa mafuta wa BWANA), (Mtu wa Kanisani) lakini hakumsaidia kabisa, bali alimpita kwa mbali asimpe msaada wowote’.

upendo kwawatu wa mungu3

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Baada ya muda kidogo, akapita Mlawi (Mpakwa mafuta wa BWANA), (Mtu wa Kanisani) lakini hakumsaidia kabisa, bali alimpita kwa mbali asimpe msaada wowote’.

upendo kwawatu wa mungu4

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Baada ya muda, akapita Msamaria (Mtu aliye-dharaulika) (Mtu wa Mataifa), lakini huyu, akasimamisha punda wake, akashuka kumsaidia yule mhanga.’

upendo kwawatu wa mungu5

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Akamfanyia huduma ya kwanza, akamuosha vidonda vyake, akampaka divai (dawa), akamvifunga, akampakia katika punda wake na kumkokota hospitalini.

upendo kwawatu wa mungu6

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Akamlipia matibabu yote, akamlipia na nyumba ya wageni, akamlipia huduma zote za chakula na mahitaji yake yote muhimu; na bado akaacha fedha ya ziada.’

upendo kwawatu wa mungu7

Upendo KwaWatu wa Mungu

Luka 10:29-37

‘Na bado akadai, akirudi kutoka safari yake, atarudi kupita hapo tena, na akikuta gharama zimeongezeka, atazilipa ha hizo zilizozidi.’

upendo kwawatu wa mungu8
UpendoKwaWatuwaMungu

Yohana 15:1-15, Yohana 10:30

EROS

PHILEO

AGAPE / STORGE

upendo kwawatu wa mungu9
UpendoKwaWatuwaMungu

AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano;

Bwana Yesu Kuwatumikia Wanafunzi wake

(Yohana 13:3-17)

upendo kwawatu wa mungu10

Upendo KwaWatu wa Mungu

Yohana 13:3-17

‘Yesu hali akijua Baba amempa vyote mikononi mwake … alionoka chakulani, akatwaa beseni, maji na kitambaa alichokuwa amejifunga;

upendo kwawatu wa mungu11

Upendo KwaWatu wa Mungu

Yohana 13:3-17

‘Yesu akawatawadha wanafunzi wake wote miguu yako … Alipokwisha kuwatawadha, akaketi na kuwauliliza; Je mmefahamu hayo niliyoyatenda?’

upendo kwawatu wa mungu12

Upendo KwaWatu wa Mungu

Yohana 13:3-17

‘Yesu akawatawadha wanafunzi wake wote miguu yako … Alipokwisha kuwatawadha, akaketi na kuwauliliza; Je mmefahamu na kuelewa na hayo niliyoyatendea?’

upendo kwawatu wa mungu13

Upendo KwaWatu wa Mungu

Yohana 13:3-17

14 ‘Ikiwa mimi niliye Mwalimu na Bwana kwenu, nimewatawadha ninyi miguu, vivyo hivyo na ninyi mnatakiwa kutawadhana miguu

(ili muwe watumishi kila mtu kwa mwenzake)

upendo kwawatu wa mungu14

Upendo KwaWatu wa Mungu

Marko 10:42-45

42-43 ‘Mwafahamu, wale wakuu wa dunia, huwatawala kwa nguvu na huwatumikisha; lakini haitakuwa hivyo kwenu. Yeye atakaye kuwa mkubwa kwenu, atakuwa mtumishi wenu’

upendo kwawatu wa mungu15

Upendo KwaWatu wa Mungu

Marko 10:42-45

45 ‘Kwakuwa Mwana wa

Adamu, hakuja kutumikiwa,

bali kutumika’

upendo kwawatu wa mungu16
UpendoKwaWatuwaMungu

Yohana 15:1-15, Yohana 10:30

EROS

PHILEO

AGAPE / STORGE

upendo kwawatu wa mungu17
UpendoKwaWatuwaMungu

AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano;

Kuwahudumia Wahitaji.

Mathayo 25:30-46

slide194

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 25:30-46

Yesu anasema “Nilikuwa na Njaa hamkunilisha, nilikuwa uchi, hamkunivika; nilikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama, nilikuwa mfungwa, hamkuja kunitia moyo, nilikuwa mgeni hamknkaribisha.”

slide195

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 25:30-46

Na watu watauliza, “Bwana, ni lini tulikuona na njaa hatukukulisha? Ni lini Bwana tulikuona uchi tukakataa kukuvika? Ni lini ulilazwa hospitali au kufungwa gerezani na hatukuja kukutazama?”

slide196

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 25:30-46

Ndipo Bwana atawaambia “Kwa kadri ambavyo hamkuwafanyia wale waliokuwa na uhitaji huo, ndivyo ambavyo hamkunifanyia mimi. Hivyo ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.”

slide197

Kuwapenda Watu wa Mungu

Yakobo 2:15-17

15Ikiwandugu (muumini) yuuchi, nakupungukiwanariziki16namtuwakwenuakawaambia, enendenizenukwaamani, mkaotemotonakushiba, lakiniasiwapemahitajiyamwili, yafaanini?

slide198

Kuwapenda Watu wa Mungu

Yakobo 2:15-17

17“Vivyo hivyo na Imani, isipokuwa ina matendo, Imani hiy imekufa nafsini mwake.”

slide199

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:43-45

43“Mmesikia kwamba imenenwa, ‘mpende jiani yako na mchukie adui yako’44 Lakini mimi nawaambia, ‘wependeni adui zenu, tena waombeeni wanaowaudhi”…

slide200

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:43-45

45“… ili mpate kuwa Wana wa Baba yenu aliye mbinguni; maana yeye huwaangazia jua lake, waovu na wema; huwanayeshea mvua wenya haki na wasio haki.

slide201

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:43-45

46“Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo?

slide202

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:43-45

47Tenamkiwasalimianduguzenutu, mnatendatendogani la ziadi? Hatawatuwamataifa, je nao, hawafanyikamahayo?

slide203

Kuwapenda Watu wa Mungu

Mathayo 5:43-45

48Basininyimtakuwawakamilifu, kama Baba yenualiyembingunialivyomkamilifu (kwakuwatendeawema wale msiowajuana wale wanaokuudhi).

slide204

Kuwapenda Watu wa Mungu

Waebrania 13:1-4

1Upendano wa Ndugu na udumu. 2 Msisahau kuwafandhili wageni; maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua.”

slide205

Kuwapenda Watu wa Mungu

Waebrania 13:1-4

3 Wakumbukeni hao waliofungwa,kana kwambananyi piammefungwa pamoja nao. Waumbukeni pia na wale wanaodhulumiwa, kwa vile nanyi mlivyo katika mwili.’

slide206

Kuwapenda Watu wa Mungu

Yakobo 1:27

Diniiliyosafi, isiyonatakataka (uchafu) mbelezaMungu Baba nihii, kwendakuwatazamayatimanawajanekatikadhikizao,nakujilindanaduniapasipomawaa (utakatifu).

upendo kwawatu wa mungu18
UpendoKwaWatuwaMungu

AGAPE (Godly Love)

UPENDO WA MUNGU

Mfano; Kanisa la Kwanza

Kuwahudumia Wahitaji.

Matendo 2:41-47

kuwapenda watu wa mungu26

Kuwapenda Watu wa Mungu

Matendo 2:41-47

44-45 ‘Na wote Walioamini, walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja.’

kuwapenda watu wa mungu27

Kuwapenda Watu wa Mungu

Matendo 2:41-47

46-47 ‘Na siku zote walidumisha ushiraka kwa furaha na kwa moyo mweupe, hata watu wote wakaingiwa na hofu … Na Bwana akalizidisha kanisakila siku kwa wale wliokuwa wakiokolewa.’

kuwapenda watu wa mungu28

Kuwapenda Watu wa Mungu

Matendo 2:41-47

41-42 ‘Na wale waliolipokea Neno la Mungu, wakaongezeka wapata watu elfu tatu (wa kiume); wakawakidumu katika fundisho la Mitume na Katika Ushirika na Katika kusali’

kuwapenda watu wa mungu29

Kuwapenda Watu wa Mungu

Kumbukakwamba;

Upendosiohisia, UpendoMatendonaUpendoniamri. TunatakiwakuonyeshanaUpendohatakamahatujisikiikufanyahivyo, kutokananatofautizetufulani-fulani.

slide212

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

MwanamkeKahabana Bwana Yesu

Luka 7:36-50

slide213

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide214

KUZIDI KUONGEZEKA KATIKA UTUKUFU WA MUNGU

2 Wakorintho 3:18

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide215

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

Mtume Petro na

Bwana Yesu

Yohana 21:15-17

kiwango cha upendo
KIWANGO CHA UPENDO

KwaMfanowaPembetatuya Moto

Kitu (Fuel)

Joto Hewa

(Heat) (Oxygen)

MOTO

kutembea na nguvu za mungu

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kiwangomaalum cha UPENDOwakokwaMungu, kitafunguliaNguvuzaMungukichohitajikakuletamabadilikoyanayohitajika, katikaulimwenguwarohonakatikaulimwenguwamwili.

imani itendayo kazi kwa upendo51
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

slide219

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

slide220

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

kutembea na nguvu za mungu1

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kiwango maalum cha UPENDO wako kwa Mungu, kitafungulia Nguvu za Mungukichohitajika kuleta mabadiliko yanayohitajika, katika ulimwengu wa rohona katika ulimwengu wa mwili.

slide222

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Hii ina maana kwamba …

Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako, unategemea sana Kiwango cha Nguvu za Mungu kinachotenda kazi ndani yako.

slide223

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kuna baadhi ya mambo maishani mwetu, Mungu hawezi kuyafanya, ikiwa hatutengeneza au hatutazalisha Nguvu za Mungu za kutosha, ndani yetu.

slide224

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

***… ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Nguvunyingiza Mungu ndani yetu, tutauwezesha mkono wa Mungu, kufanya mambo mengi na makubwa, aliyokusudia.

slide225

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Lakini …

***… ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Nguvukidogoza Mungu ndani yetu, basi tutauzuia mkono wa Mungu, kufanya mambo mengi na makubwa aliyokusudia.

kutembea na nguvu za mungu2
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mfano;

Yesu na Pepo Sugu

Mathayo 17:9-20.

kutembea na nguvu za mungu3
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

Yesu aliposhuka kutoka mlimani, alikuta umati mkubwa wa watu ukimsubiri. Baba mmoja akamwangukia Yesu miguuni na kumsihi akisema …

kutembea na nguvu za mungu4
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

Bwana Mkubwa, ninaomba umponye mwanangu, ana pepo la kifafa; na mara nyingi limemwangusha katika maji na katika moto, ili kumdhuru, lakini amesalimika …

kutembea na nguvu za mungu5
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

… Nimemleta kwa wanafunzi wako, lakini wameshindwa kumtoa huyu pepo. Ndipo Yesu akaamuru akisema ‘nitakaa nanyi hata lini?mleteni kwangu’

kutembea na nguvu za mungu6
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

Kijanaalipoletwa, Yesuakamkemeayulepepo, nalikamtokamaramojanakumwachakijanaakiwahurunamzimakabisa. WatuwotewakashangaanakumtukuzaMungukwafuraha.

kutembea na nguvu za mungu7
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

19 Kisha wanafunzi wake wakamwendea Yesu faraghani, mahali pasipokuwa na watu; wakamwuliza, “Bwana, Kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule Pepo?”

kutembea na nguvu za mungu8
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

20 Yesu akawajibu na kuwaambia, ‘‘Ni kwasababu ya upungufu wa Imani yenu;

(au ni kwasababu ya imani yenu kuwa ndogo) …

kutembea na nguvu za mungu9
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

20“… Lakinikamamkiwanaimanikamapunjendogoyaharadali, mtawezakuuambiamilimahuu, ‘ondokahapauende pale’naoutaondoka. Na walahakutakuwanajambolisilowezekanakwenu.’’

mathayo 17 9 20
Mathayo 17:9-20

Jiuluzekwanamnahii;

Amewakemeakwakuwanaimanikidogo, lakinihapohapoanawaambia, walihitajiimanindogokamapunjeyaharadali, kuhamishamlima!

Yesualimaanishanini?

kutembea na nguvu za mungu10
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

20“… Lakini kama mkiwa na imanikama punje ndogo yaharadali, (iliyo na tabia na uwezo wa kukua, kuliko miti yote ya mboga, na kukua hata kuwa mti mkubwa)

(Mathayo 13:31-32)

kutembea na nguvu za mungu11
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

20“… (hakikamngetembeanakiwangokikubwa cha nguvuzaMungu) kiasi cha kuwezakuhamishamlima, (kwanguvuyanenolako), ungehamiaupandeule.

(mafafanuziyameongezewa)

kutembea na nguvu za mungu12
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

20“… (Nanyi mngetembea katika kiwango ambacho), hakuna jambo litakuwa la kushindikana kwenu.

(mafafanuzi yameongezewa)

kutembea na nguvu za mungu13
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 17:9-20

21 Lakini (mapepo) ya namna hii, hayatoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba.

(mafafanuzi yameongezewa)

slide239

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Maombi = Imani = Nguvu

slide240

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni Muhimu Tujue Kwamba …

Upendo = Imani = Nguvu

slide241

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

(MwanamkeKahaba)

Luka 7:36-50

slide242

NGUVU YA UPENDO

Kiwango cha Upendo

(Petro, Yohana)

Yohana 21:15-24

7 n g azi level y a wito
7. Ngazi (Level) ya Wito

Kutoka 24:1-18

^ 1st Class

^^^ 2nd Class

^^^^^^^^^^ 3rd Class

kutembea na nguvu za mungu14

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

KIWANGO CHA NGUVU ZA MUNGU

Kwa Mfano;

Wanafunzi wa Yesu.

Luka 6:13-16

ngazi za wanafunzi wa yesu4

1 (Math 26:36-41)(Yoh 213(Math 17:1-9)

12(Luka 6:12-15)

70(Luka 10:1,17)

120(Mdo 1:15)

500(1Kor 15:3-8)

UmatiwaWanafunzi

NGAZI ZA WANAFUNZI WA YESU
slide246

NGUVU YA UPENDO

ASILI YA MUNGU NDANI YETU

1Yohana 5:1,4

imani ya ushindi
IMANI YA USHINDI

1Yohana 5:1-4

4Kwamaana, kilakitukilichozaliwanaMungu, huushindaulimwengu, nahukundikokushinda,kuushindakoulimwengu, nihiyoImaniyetu.”

imani ya ushindi1
IMANI YA USHINDI

Ndani ya kila mtoto wa Mungu, kuna Sura na Mfano wa Mungu, (au asili ya Mungu) ambayo inakupa Nguvu ya ushindi dhidi ya kila upinzani wa adui shetani maishani mwake.

slide249

KANUNI ZA KIROHO

Warumi 8:37

‘Na katika mambo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda kupitia kwa Kristo Yesu aliyetupenda.’

slide250

KANUNI ZA KIROHO

1Yoh 5:4, Rum 8:37

PamojanakwambaNeno la MungulinatuahidiUshindiwaYesumsalabani, kwambandiouweushindiwetusisituaminio, lakinibadowauminiwengitunaishimaishayakushindwa.

slide251

KANUNI ZA KIROHO

Ziposababunyingi;

Lakinimojayasababukubwa, nikutokuwanakiwango cha kutosha cha UpendowaMungu, kituambachokinasababishakuzimikakwanguvuzaMungu.

slide252

NGUVU YA UPENDO

IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Wagalatia 5:6

slide253

NGUVU YA UPENDO

Wagalatia 5:6

“MaanakatikaKristoYesu, kutahiriwahakufaineno, walakutokutahiriwa, baliniImaniitendayokazikwaUpendo.”

slide254

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni Muhimu Tujue Kwamba …

Upendo = Imani = Nguvu

slide255

KIWANGO CHA NGUVU YA MUNGU

Kuna kiwango maalum cha Nguvu za Mungu,kinachohitajika kusababisha mtu wa Mungu, aishi maisha ya ushindi na mafanikio, duniani.

Waefeso 3:20

slide256

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

WAEFESO 3:2O

20 Atukuzwe Mungu, yeye awezaye kutenda mambo ya ajabu mno (yasiyopimika) kuliko yote tunayo-yawaza au tunayoyaomba …

slide257

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

WAEFESO 3:2O

20 … Mungu anaweza kutenda mambo yote, kwa kadiri (kwa kiwango au kwa kipimo) cha

Nguvu zake kinachotenda

kazi ndani yetu.

slide258

KIWANGO CHA IMANI

Kiwangohichomaalumcha NguvuzaMungu,kinazalishwanaKiwangomaalumu chaImaninakiwango cha Imani, kinazalishwanakiwango chaUpendowakokwaMungu.

slide259

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni Muhimu Tujue Kwamba …

Upendo = Imani = Nguvu

kanuni za maisha ya ushindi
KANUNI ZA MAISHA YA USHINDI

KANUNI ZA KIROHOZA MAISHA YA USHINDI

utangulizi
UTANGULIZI

Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, mwetu, yatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha nguvu za Mungu, zinazohitajika kutupa maisha ya ushindi na mafanikio, katika ulimwengu wa mwili.

slide262

KANUNI ZA KIROHO

VitumaalumvinavyosababishakuzalishwakwaNguvuzaMunguilituishimaishayaushindi, vinaitwa

‘KANUNI ZA KIROHO’.

kutembea na nguvu za mungu15
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwa Mfano;

Taa na Mwanga

aina mbili za nguvu
Aina mbili za Nguvu;

KanunizaSayansi

Taa (Bulb)

Waya

NguvuiliyopoItendayokazi

(Potential Energy) (Kinetic Energy)

slide265

Ziunganishwe (connected)ipasavyo (sawasawa) kwa

Kanuni za Sayansi

Mwanga

Waya (Light)

(Wire)

Betrii (Battery)

kutembea na nguvu za mungu16
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Aina mbili za Nguvu;

Nguvu iliyopo

- (Potential Energy)

Nguvu inayotenda kazi

- (Kinetic Energy)

kutembea na nguvu za mungu17
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Aina mbili za Nguvu;

1.2.

Nguvu iliyopoItendayo kazi

(Potential Energy) (Kinetic Energy)

aina mbili za nguvu1
Aina mbili za Nguvu;

KanunizaSayansi

Taa (Bulb)

Waya

NguvuiliyopoItendayokazi

(Potential Energy) (Kinetic Energy)

ziunganishwe connected ipasavyo sawasawa kwa
Ziunganishwe (connected)ipasavyo (sawasawa) kwa

Kanuni za Sayansi

Taa (Bulb)

Waya

(Wire)

Betrii (Battery)

slide270

Ziunganishwe (connected)ipasavyo (sawasawa) kwa

Kanuni za Sayansi

Mwanga

Waya (Light)

(Wire)

Betrii (Battery)

nguvu za umeme
NGUVU ZA UMEME

AinambilizaNguvu;

NguvuiliyopoItendayokazi

(Potential Energy) (Kinetic Energy)

kutembea na nguvu za mungu18
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

KANUNI ZA KIROHO

Ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa pamoja ndani yetu (rohoni), yatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha nguvu za Mungu.

nguvu za mungu
NGUVU ZA MUNGU

KanunizaKiroho

Neno (Bulb)

Maombi

(Wire)

(Battery) RohoMtakatifu

aina mbili za nguvu za mungu
Aina mbili za Nguvu za Mungu

KanunizaKiroho (Connected)

Neno (Bulb)

Maombi

(Wire)

RohoMtakatifu

(Battery)

aina mbili za nguvu za mungu1
Aina mbili za Nguvu za Mungu

KanunizaKiroho (Connected)

Nuru (light)

Maombi

(Wire)

RohoMtakatifu

(Battery)

kutembea na nguvu za mungu19
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

KanunizaKiroho(Connected);

Ushindi, Afya,nkNuruya

(Matendo) Ulimwengu

RohoMtakatifuNguvuzaRoho

(Potential Energy) (Kinetic Energy)

kutembea na nguvu za mungu20
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni jambo moja kuwa na Taa,

(bulb) na ni jambo jingine kuwa

na Mwanga(Nuru ya) hiyo

Taa (bulb). Pasipo nguvu za Mungu, utabaki taa (bulb) tu,

isiyowaka (isiyo na nuru)

mathayo 5 14 16
Mathayo 5:14-16

14 “Ninyininuruyaulimwengu. Mjiuliojengwakilimanihauwezikufichika

(kwasababuyataazake) ...

mathayo 5 14 161
Mathayo 5:14-16

16 Vivyo hivyo na ninyi, nuru yenu (ushindi, mafanikio, nk) na viangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.

kutembea na nguvu za mungu21
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mungu anataka, tuwe tofauti!

Kwamba …

Katikati ya giza, sisi tuwe nuru,

Katikati ya kuanguka, sisi tusianguke,

Katikati ya kufeli, sisi tusifeli, tufaulu,

Katikati ya hasara, sisi tupate faida,

mathayo 5 14 162
Mathayo 5:14-16

Giza Vs Nuru

Kufeli – Kufaulu

Hasara – Faida

Kushindwa – Ushindi

Magonjwa – Afya/Uponyaji

Uasi/Uovu – Haki/Utakatifu

kutembea na nguvu za mungu22
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Mathayo 5:14-16

Ni jambomojakuwanaTaa,nanijambojinginekuwaMwanga.PasiponguvuzaMungu, utabakikuwakamabuldtu, isiyowaka(isiyotoamwanga)

kutembea na nguvu za mungu23
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni jambo moja kuwa na Jenereta,na ni jambo jingine kuwa na Umeme (Nguvu ya Umeme). Pasipo nguvu za Mungu, utabaki kuwa Jenereta tu, isiyowaka (isiyozaa umeme)

kutembea na nguvu za mungu24
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

KANUNI ZA KIROHO

Ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa pamoja ndani yetu (rohoni), yatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha nguvu za Mungu.

kanuni za kiroho
KANUNI ZA KIROHO

Ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya ushindina mafanikio ili kutimiza kusudi la Mungu na kuishi maisha mazuri kama chombo maalum cha kumsifu na kumwabudu Mungu.

kanuni za kiroho1
KANUNI ZA KIROHO

Ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya ushindina mafanikio ili kutimiza kusudi la Mungu na kuishi maisha mazuri kama chombo maalum cha kumsifu na kumwabudu Mungu.

slide287

KUKUA KATIKA UPENDO

2Petro 1:3-4

Tunaishikwenyeulimwenguulioharibikasanakwasababuyadhambinauovu. Mtu waMunguakitakakuishikwaushindinamafanikiokatikatiyauharibifuhuu, bilakuingiakatikauovu (kujichafua), nilazimaiwenikwanguvuzaMungutu.

kanuni za kiroho2
KANUNI ZA KIROHO

Watu wa Mungu wakielewa, nafasi ya kanuni za kiroho katika maisha yao, wataweka bidii na nidhamu ya kuishi katika maisha yanayotimiza kanuni za kiroho.

imani itendayo kazi kwa upendo52
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Hilo Ndilo

Kusudi la Mungu

Waefeso 4:11-15

imani itendayo kazi kwa upendo53
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

11 Naye alitoa wengine, kuwa Mitume na Manabii, Wachungaji, Wainjilisti na Waalimu;

imani itendayo kazi kwa upendo54
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

12 Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke.

imani itendayo kazi kwa upendo55
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

14 ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila za watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu.

imani itendayo kazi kwa upendo56
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

13 Hata na sisi wote, tutakapoufikia umoja wa imani, na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika katika cheo cha Kristo.

imani itendayo kazi kwa upendo57
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

slide295

Kusudi la Mungu

TUFANANE NA

MWANA WA MUNGU

YESU KRISTO.

Warumi 8:28,29-30

imani itendayo kazi kwa upendo58
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

29 Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, ili wafananishwe na mfano wa mwanaye(Yesu Kristo).

imani itendayo kazi kwa upendo59
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

30 Na hao aliowajua tangu asili, aliwaita; na hao aliowaita, akawahesabia haki; na hao aliowahesabia haki na aliwatukuza.

imani itendayo kazi kwa upendo60
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Kusudi la Mungu

Mathayo 28:18-20

imani itendayo kazi kwa upendo61
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Mathayo 28:18-20

Enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa ‘wanafunzi’ wangu

“Acollotheo”

imani itendayo kazi kwa upendo62
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Mathayo 28:18-20

“Acollo + Theo”

Kufanywa

kwanamnaMungu

ileile

imani itendayo kazi kwa upendo63
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Mathayo 28:18-20

“Acollo-theo”

Kufanywa kwa namna

ile ile ya Mungu.

kusudi la mungu
KUSUDI LA MUNGU

Yohana 1:12, Warumi 8:23

Na nimapenzinamakusudiyaMungu, kwambasisiwatoto wake, tukuenakuongezekaki-imani, mpakatufikiecheo cha UanawaMungu.

kusudi la mungu1
KUSUDI LA MUNGU

Yohana 1:12, Warumi 8:23

Na mtuakimwaminiYesuKristo, anafanyikaMtotowaMungu, nakupewauwezowahatimayekujakufanyikaMwanaMungu.

(kuufikiaUanawaMungu).

kusudi la mungu2
KUSUDI LA MUNGU

Warumi 8:19-23, 28-30

KuwaMwanawaMungu, nicheonasiojinsia. Ni hatimayakufikiwa (Graduation)

Waefeso 4:11-15

Warumi 8:29

kusudi la mungu3
KUSUDI LA MUNGU

Rumi 8:28-30, Efes 4:11-15

MtotoanapofanyikaMwana, anashuhudiautendajikaziwa Nguvu zaMungumaishanimwake, kinachofananana cha Bwana wetuYesuKristo(Mwana waMungu).

ukombozi wa mwili
UKOMBOZI WA MWILI

Warumi8:19-23

Tofauti ya MwanawaMungunaMtotowaMunguipokatikakuaminiwanaMungunakukabidhiwawajibuunaokupakibalichakutembeanakiwangofulanichanguvuzaMungu

imani itendayo kazi kwa upendo64
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

VIGEZO NA MASHARTI

Warumi 8:28-30

imani itendayo kazi kwa upendo65
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

imani itendayo kazi kwa upendo66
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

29 Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, ili wafananishwe na mfano wa mwanaye(Yesu Kristo).

imani itendayo kazi kwa upendo67
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

30 Na hao aliowajua tangu asili, aliwaita; na hao aliowaita, akawahesabia haki; na hao aliowahesabia haki na aliwatukuza.

imani itendayo kazi kwa upendo68
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

28 Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wanaompenda, katika kuwapatia mema.

imani itendayo kazi kwa upendo69
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

Kiwango cha utendajikaziwaNguvuzaMungumaishanimwako, kitategemeasanakiwango cha UpendowakokwaMungu.

slide313

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ni Muhimu Tujue Kwamba …

Upendo = Nguvu

Kwa Mungu za Mungu

slide314

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Kwahiyo …

Kiwango cha = Kiwango cha

Upendo Nguvu

imani itendayo kazi kwa upendo70
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Siri ya Uwezo wa Bwana Yesu

Luka 4:14, 18-19

imani itendayo kazi kwa upendo71
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Luka 4:14, 18-19

Baadayakushindamajaribuyote, Bwana YesualirudiGalilayakatikaUwezanaNguvuzaRohoMtakatifu;HabarizakezikaeneapandezotezaUyahudina Samaria.

imani itendayo kazi kwa upendo72
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Luka 4:14, 18-19

… akaingiaHekaluni, akahubiriakisema“Rohowa Bwana Munguyukojuuyangu, naamenipakamafuta, niwafunguewatuwotewalifungwa(naibilisi).

imani itendayo kazi kwa upendo73
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Matendo 10:38

… Mungu alimpaka Yesu Kristo Mafuta kwa Roho Mtakatifu na Nguvu, naye akazunguka, akiwaponya wote walioteswa na kuonewa na ibilisi shetani.

imani itendayo kazi kwa upendo74
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Shauku ya Yesu

Yohana 14:12-14

Yohana 16:7

imani itendayo kazi kwa upendo75
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Luka 4:14, 18-19

Kwasababu Bwana Yesu ametupa Roho Mtakatifu yule yule aliyemwezesha yeye Yesu kuwa mtu asiye wa kawaida kati ya watu wa kawaida, hivyo basi …

imani itendayo kazi kwa upendo76
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yoh 14:12 Yoh 16:7

AminiAmininawaambia, kwasababuninakwendakwa Baba (kuwaleteaRohoMtakatifu), basikilamtuaniaminiayemimi, hizikazinizifanyazo, nayeyeatazifanya.

imani itendayo kazi kwa upendo77
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Luka 4:18

Kwasababu Bwana Yesu ametupa Roho Mtakatifu yule yule aliyemwezesha yeye Yesu kuwa mtu asiye wa kawaida kati ya watu wa kawaida, hivyo basi …

imani itendayo kazi kwa upendo78
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Yoh 14:12 Yoh 16:7

… Shauku ya Bwana Yesu, ni sisi waumini wake wote, kukue kiroho mpaka tufikie uwezo wa kufanana na yeye, katika utendaji wa maisha yetu ya kila siku.

kusudi la somo tabia ya kimungu kuitambua na kuachilia asili ya mungu iliyo ndani yako
Kusudi la Somo;TABIA YA KIMUNGU ‘Kuitambua na Kuachilia Asili ya Mungu iliyo Ndani Yako.’

2Petro 1:3-4

imani ya ushindi2
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4

3-4 Mungu ametukirimia ahadizake kubwa na za thamani(NENO) ambazo kwahizo, twaweza kuwa washirika wa Tabia za Mungu, tukiokolewa na uharibifu wa dunia.

imani ya ushindi3
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4

Tunaishi katika ulimwengu wenye kila aina ya uasi na uharibifu mkubwa ndani yake. Pasipo Nguvu za Mungu, mtu wa Mungu hawezi kushi kwa ushindi na mafanikio.

imani ya ushindi4
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4, Mwa 1:1-31

Siri ya Ushindi wa Mtu wa Mungu, ni kujua namna ya kutumia Nguvu ya Uumbaji iliyoko katika Neno la Mungu, lililoumba dunia nzuri kutoka katika ubaya na uharibifu.

imani ya ushindi5
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4

3-4 Mungu ametukirimia ahadizake kubwa na za thamani(NENO) ambazo kwahizo, twaweza kuwa washirika wa Tabia za Mungu, tukiokolewa na uharibifu wa dunia.

imani ya ushindi6
IMANI YA USHINDI

Waebrania 11:3

Nasi Twajua ya kuwa, Ulimwengu uliumbwa kwaNeno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana.

imani ya ushindi7
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4, Mwa 1:1-31

Siri ya Ushindi wa Mtu wa Mungu, ni kujua namna ya kutumia Nguvu ya Uumbaji iliyoko katika Neno la Mungu, lililoumba dunia nzuri kutoka katika ubaya na uharibifu.

kutembea na nguvu za mungu25
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

1Yohana 5:1-4

1 Kila mtu aaminiye kwamba Yesu ni Kristo, amezaliwa na Mungu (kwahiyo, ni Mungu mdogo duniani).

(Zaburi 82:6)

imani ya ushindi8
IMANI YA USHINDI

1Yohana 5:1-4

4 Kwa maana, kila kitu kilichozaliwa na Mungu, huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda, kuushindako ulimwengu, ni hiyo Imani yetu.”

imani ya ushindi9
IMANI YA USHINDI

Ndani ya kila mtoto wa Mungu, kuna Sura na Mfano wa Mungu, (au asili ya Mungu) ambayo inakupa Nguvu ya ushindi dhidi ya kila upinzani wa adui shetani maishani mwake.

imani ya ushindi10
IMANI YA USHINDI

Mathayo 17:20

‘Nanyi mtauambia mlima huu (kwa amri) kwamba ng’oka hapa, uende pale, nao utatii’

imani ya ushindi11
IMANI YA USHINDI

Marko 13:23-24

‘Amini amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng’oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka, bali aamini hayo ayasemayo, yametokea, yatakuwa yake.

imani ya ushindi12
IMANI YA USHINDI

2Petro 1:3-4, Mwa 1:1-31

Siri ya Ushindi wa Mtu wa Mungu, ni kujua namna ya kutumia Nguvu ya Uumbaji iliyoko katika Neno la Mungu, kutoka katika kinywa chake.

(Isaya 55:10-11)

kutembea na nguvu za mungu26
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

NGUVU YA NENO

2 Timotheo 3:16-17

Andiko + Pumzi = Neno(Hai)

Herufi + Roho = Nguvu

Isaya 55:11-12

slide338

Mathayo 16:18-19

18 ‘Nami nitalijenga Kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda; kwa maana nitawapa funguo za Ufalme …

slide339

Mathayo 16:18-19

19… na lolote mtakalo-lifunga duniani, litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungua duniani, litakuwa limefunguliwa mbinguni.

kusudi la mungu kwa kanisa

KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA

Ili Mwanadamu aweze kulitimiza Kusudi la Mungu vizuri, Mungu alimpa Mwanadamu Mamlaka ya Kumiliki na Kutawala mazingira yake, ili awe na maisha mazuri ya kumtumikia Mungu kama vyombo vizuri vya ibada.

mungu ndiye asili yetu
Mungu Ndiye Asili Yetu.

Mwa 2:7 Mungu

Dunia Mwili Nafsi Roho

mungu ndiye asili yetu1
Mungu Ndiye Asili Yetu.

Mwa 2:7 Mungu

Dunia Mwili Nafsi Roho

kabla ya dhambi
KABLA YA DHAMBI

(Utukufu) Roho Mt.Mungu

MwiliRoho

Dunia

Nafsi

Shetani

baada ya wokovu kalvari
BAADA YA WOKOVU (KALVARI)

Mungu

MwiliRoho

Dunia

Nafsi

Shetani(Rum 8:9-11)

baada ya wokovu kalvari1
BAADA YA WOKOVU (KALVARI)

(Utukufu) Roho Mt.Mungu

MwiliRoho

Dunia

Nafsi

Shetani(Rum 8:9-11)

kanuni za kiroho3

KANUNI ZA KIROHO

Bwana Yesu aliomba hivi:

Yohana 17:22

‘Baba, Utukufu ule ulionipa, nami nimewapa wao (Kanisa)’;

‘yaani watu walioniamini, walinipokea maishani mwao na wanaishi kwa kanuni zangu za kiroho’

uwezo wa roho ya mtu
Uwezo wa roho ya Mtu

Mwili, Nafsi, Roho

Ulimwengu Ulimwengu

wa Mwili Kiungo wa Roho

mungu ndiye asili yetu2
Mungu Ndiye Asili Yetu.

Mwa 2:7 Mungu

Dunia Mwili Nafsi Roho

namna ya kwenda mbele za mungu
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA MUNGU

Wewe una asili ya Mungu

Kuona Kuelewa Kujua

UTUKUFU

slide350

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Yohana 14:12/16:7-8

‘Amini Amini nawaambia,kila mtuaniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo, (miujiza) na yeye atazifanya, naam, hata kubwa kuliko hizi atafanya; kwasababu nakwenda kwa baba kuwaletea, Roho yule yule aliyeniwezesha mimi kufanya haya.

slide351

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Na si Yesu peke yake, hata binadamu wengine wa kawaida, waliweza kufaya mambo ya ajabu duniani, kinyume na taratibu za kawaida za kimwili, na wakaishi maisha ya ushindi na mafanikio duniani, bila kuzuilika.

Yohana 14:12/16:7-8

slide352

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ndio maana Petro aliweza kumponya kilema katika mlango wa hekalu, bila operation ya miguu (kama Yesu), kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kawaida za kimwili.

Matendo 3:1-16

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

slide353

Uwezo wa roho ya Mtu

Ndio maana Mitume waliweza kufanya mikubwa (kama Yesu), kitu ambacho si cha kawaida.

Matendo 5:12/19:11

Na Mungu akafanya kwa mikono ya mitume, miujiza ya kupita kawaida …

slide354

Uwezo wa roho ya Mtu

Matendo 5:12/19:11

… mikono yao, vivuli vyao na hata leso zao, zilikuwa na nguvu za Mungu zilizowaponya watu walioonewa na ibilisi.

slide355

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ndio maana Musa aliweza kufungua bahari ya Shamu na wana wa Isarel wakapita juu ya nchi kavu, katikati ya kuta mbili za maji, kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kimwili.

Kutoka 14:13-31

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

slide356

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ndio maana Joshua aliweza kuzivunja kuta kubwa na nene sana za mji wa Yeriko, bila kutumia‘Katapila’ kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kawaida za kimwili.

Joshua 6:12-27

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

slide357

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ndio maana Joshua aliweza kusimamisha mzunguko wa dunia hata jua likasimama mpaka walipomaliza shughuli yao kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kawaida za kimwili.

Joshua 10:12-15

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

slide358

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Ndio maana Eliya aliweza kuzuia mvua kwa miaka mitatu japo kulikuwa na kila kanuni ya kimwili ya kuruhusu mvua kunyesha, kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kawaida za kimwili.

Yakobo 5:17-18

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

slide359

KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU

Na ndio maana pia aliweza kurudisha mvua juu ya nchi, japo hakukuwa na kanuni za kimwili za kuruhusu (kusababisha) mvua kunyesha, kitu ambacho ni kinyume kabisa na kanuni za kawaida za kimwili.

Yakobo 5:17-18

Kanuni za kimwili hazikumzuia.

imani itendayo kazi kwa upendo79
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Warumi 8:28-30

29 Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, ili wafananishwe na mfano wa mwanaye(Yesu Kristo).

imani itendayo kazi kwa upendo80
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

13 Hata na sisi wote, tutakapoufikia umoja wa imani, na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika katika cheo cha Kristo.

slide362

Mathayo 16:18-19

18 ‘Nami nitalijenga Kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda; kwa maana nitawapa funguo za Ufalme …

slide363

Mathayo 16:18-19

19… na lolote mtakalo-lifunga duniani, litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungua duniani, litakuwa limefunguliwa mbinguni.

imani itendayo kazi kwa upendo81
IMANI ITENDAYO KAZI KWA UPENDO

Waefeso 4:11-15

15 Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua(katika upendo)hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu.

nguvu la neno la mungu
NGUVU LA NENO LA MUNGU

Kanuni hizi tulizojifunza, zikusaidie kuzalisha nguvu za Mungu ndani yako, kwasababu, utendani kazi wa mkono wa Mungu maishani mwako unategemea sana kiwango cha nguvu zake, kinachotenda kazi ndani yako.

mafundisho mengine
Mafundisho Mengine

Vitabu vingine, CD na DVD za Mafundisho vya Mwalimu Mgisa Mtebe, yanapatikana katika duka la Vitabu vya Kikristo la

Azania Front Cathedral

Luther House, Sokoine Drive

Dar es Salaam.

kwa mawasiliano zaidi
Kwa mawasiliano zaidi,

Mwl. MgisaMtebe

(Christ Rabbon Ministry)

Dar es Salaam, Tanzania.

+255 713 497 654

+255 783 497 654

mgisamtebe@yahoo.com

www.mgisamtebe.org