bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België. Deel 1 : omgevingsanalyse 21/02/2005. 1. Inleiding. Sociale Zekerheid : quid ? Doelstelling : financiële tussenkomst (takken) Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België' - monita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België

Deel 1 : omgevingsanalyse

21/02/2005

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

1 inleiding

1. Inleiding

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

slide3
Sociale Zekerheid : quid ?
  • Doelstelling : financiële tussenkomst (takken)
   • Tussenkomst bij verlies van loon (vervangingsinkomen)
   • Tussenkomst bij bijkomende lasten (uitkeringen en bijslagen)
   • Tussenkomst voor werkloosheid
  • Verschilt naargelang de beroepscategorie (stelsels)
   • Werknemers
   • Zelfstandigen
   • Ambtenaren
   • + andere

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

2 de contractualisering

2. De contractualisering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

slide5
Basis :
  • KB 03-04-1997
  • Twee fasen : BO 2002-2004 (+2005) en BO 2003-2005
  • Invoering van een BO als voorwaarde voor verzelfstandiging
 • Doelstelling van de contractualisering :
  • Efficiëntie van de sociale zekerheid verbeteren
  • BO is een beheersinstrument (niet een beleidsinstrument)
  • Niet zo onbelangrijk !!!
 • Een contract tussen de Federale Staat en een openbare instelling van sociale zekerheid

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

inhoud van een bestuursovereenkomst
Inhoud van een bestuursovereenkomst
 • Verbintenissen van de OISZ
  • Strategische engagementen
   • Basisopdrachten : efficiëntie en dienstverlening aan de sociale verzekerde
   • Verbeteringsprojecten
   • Handvest voor de Sociale Verzekerde

Zeer uitgewerkt : +/- 85 doelstellingen per BO

  • Financiële engagementen
    • Beheersbegroting 1ste jaar + evolutie (% of vaste bedragen)
    • Niet de programmabegrotingen
 • Verbintenissen van de Federale Staat
   • Overleg met OISZ in geval van wetswijziging
   • Respect financiële kader
   • Omgevingsfactoren bij evaluatie

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

operationalisering van de contractualisering
Operationalisering van de contractualisering
 • Uitvoering:
  • Bestuursplan : interne document voor uitvoering van BO
 • Rapportering & opvolging
  • Samenwerkingsprotocol
  • Jaarlijkse & tussentijdse verslagen
  • Jaarlijks overleg
  • 27de maand verslag
 • Aanpassing
  • Na jaarlijks overleg
  • Heronderhandeling

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

aard van een bestuursovereenkomst
Aard van een bestuursovereenkomst ?
 • Juridische visie
  • Vraag : burgerlijke wetboek van toepassing (art.1101)
  • Praktijk niet onbelangrijk :
   • Vraag 1 : kan een partij schadevergoedingen vragen of opleggen dat BO uitgevoerd wordt ?
   • Vraag 2 : kan een burger in conflict met een OISZ de BO inroepen?
  • Antwoord :
   • Op vraag 1 : art.5§3 KB 3 april 1997 : art.1184 Burg wetboek niet van toepassing
    • Andere artikels wel ?
   • Op vraag 2 : nog niet opgelost
 • Bestuurskundige visie
  • Twee modellen
   • Angelsaksische model : KT, privé-contract, juridische visie, gedetailleerde contract en opvolging, sancties en beloning, « one shot » interacties

Gebaseerd op wantrouwen

   • Scandinavische model : LT, afspraak, politieke visie, geringe beschrijving en opvolging, permanente en meer klassieke opdrachten

Gebaseerd op vertrouwen

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

slide9
BO ?
  • Omwille van juridische traditie en politieke visie : tussenbeide

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

3 swot analyse van de contractualisering

3. SWOT-analyse van de contractualisering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

een swot analyse
Een SWOT-analyse ?
 • Definitie
  • Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakheden), Opportunities (kansen) &Threats (bedreigingen)
  • Methode waarin de capaciteiten van een organisatie gerelateerd wordt met omgevingsfactoren
 • Nut
  • Beschrijvend : omgeving van de contractualisering analyseren
  • Normatief : welke zijn de hervormingsassen ?
 • Drie clusters van factoren
  • Heterogene omgeving
  • Een sector in modernisering
  • Een chaotische implementatie van de contractualisering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

3 1 cluster 1 heterogene omgeving

3.1. Cluster 1 : heterogene omgeving

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 1 1 verzelfstandigde instellingen
Factor 1.1. Verzelfstandigde instellingen
 • Primaire netwerk :
  • SZ wordt beheerd door openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) : de primaire netwerk (+ enkele organisaties)
  • Taken : inning, verdeling, beheer
   • Interacties
    • Financiële interacties
    • Informatie-uitwisseling
  • 2 horizontale OISZ :

RSZ en KSZ

 • Invloed op BO
  • 2 soorten van OISZ
  • Geïntegreerde

netwerk

  • Grootschalige

projecten (DMFA)

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 1 2 medewerkende instellingen
Factor 1.2. Medewerkende instellingen
 • Secundaire netwerk
  • Reden : opname van oude sociale beschermingen (voor WO II)
  • Gevolgen : betalingsopdracht in handen van privé-organisaties >>> medewerkende instellingen
  • Wel onder controle van een OISZ
 • Gevolgen op BO
  • Controletaak
  • Geen contractualisering omwille van belang van taak

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 1 3 de voogdij
Factor 1.3. : de Voogdij

Regering

Voogdijminister

Voogdijminister

Minister

Openbaar Ambt

Voogdijminister

Minister Begroting

IKW

Ondersteuning van minister

Ondersteuning van minister

FOD SZ

FOD B&B

FOD WASO

Ondersteuning

Ondersteuning

Regerings-

commissarissen

Regerings-

commissarissen

College van de RC ?

Toezicht,

Opvolging,

Overleg

Toezicht,

Opvolging,

Overleg

Beheerscomité

Beheerscomité

Beheerscomité

Beheerscomité

Beheerscomité

Openbare Instelling

Sociale Zekerheid

Openbare Instelling

Sociale Zekerheid

Openbare Instelling

Sociale Zekerheid

Openbare Instelling

Sociale Zekerheid

Openbare Instelling

Sociale Zekerheid

Rekenhof

Revisoren

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 1 3 de voogdij1
Factor 1.3. : de Voogdij
 • Geen harmonisatie van Voogdij
  • Dubbele Voogdij : budget vs beleidsmatig
  • Binnen de “beleidsmatige” Voogdij
   • Geen duidelijke taakverdeling
   • Geen kader voor aanwerving en opdrachten regeringscommissarissen
   • Vele Voogdijministers : 1/3 OISZ zonder één op één relatie
 • Gevolgen voor BO
  • Budgettaire vs strategische discussies
  • RC in zwakke positie

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 1 4 het paritair beheer
Factor 1.4. Het paritair beheer
 • Waarom ?
  • Privé-initiatief
  • Drie aandeelhouders
  • Gevolg op de OISZ (samenstelling beheerscomité)
  • Wel goed georganiseerde organisaties
 • Gevolgen voor BO
  • Organisaties betrokken bij horizontale discussies
  • Ieder comité betrokken voor afzonderlijke betrekkingen Voogdij-OISZ

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

cluster 2 een sector in modernisering

Cluster 2 : een sector in modernisering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 2 1 naar meer afstemming
Factor 2.1. : naar meer afstemming
 • Invoering Globaal Beheer (stelsel van de werknemers)
  • Takken niet meer individueel gefinancierd
  • OISZ gefinancierd volgens hun behoeften
  • Beheerd door RSZ
 • Integratie van de gegevensbeheer en –uitwisseling
  • KSZ & Smalls-MvM
  • Grote projecten : DMFA, DIMONA, Agora-projecten
 • Afstemming over de dienstverlening aan de sociale verzekerde
  • Handvest van de sociale verzekerde
 • Invoering van het College van de OISZ
  • Spreekbuis en horizontale projecten

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 2 2 naar een effici ntere management van de oisz
Factor 2.2. : naar een efficiëntere management van de OISZ
 • Verzelfstandiging via KB 03 april 1997 :
  • Financieel : transfersomgelijkheden
  • Personeel : aanwerving en vorming
  • Facility : beheer van onroerende goederen
 • Invoering analytische boekhouding
  • Imperfecte
 • Invoering boordtabellen
 • Beroep op consultant voor hervorming van interne processen
 • Informatisering
 • Hervorming van de HRM (Copernicus)

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 2 3 naar een partnerschaprelatie met de voogdij
Factor 2.3. : naar een partnerschaprelatie met de Voogdij
 • Oprichting FOD Sociale Zekerheid in 2001
  • Ondersteuning Voogdijministers
  • Coördinatietaak via samenwerking met OISZ
  • Expertiseopbouw rond contractualisering en prestatiemeting
   • Opmaak basisprincipes over contractualisering
  • Hervorming van de opvolging
   • Ondersteuning van de RC
   • Opbouw van een methoden
   • Gesprekken met budgettaire voogdij

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 2 4 responsabilisering secundaire netwerk
Factor 2.4. : responsabilisering secundaire netwerk

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

cluster 3 een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst

Cluster 3 : een chaotische implementatie van de bestuursovereenkomst

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 3 1 de goede resultaten
Factor 3.1. De goede resultaten
 • BO = dynamiek binnen de OISZ
 • BO = hogere transparantie. Indrukkwekkende inspanning om prestaties en resultaten te meten
 • Positieve realisatiegraad
 • BO kan gebruikt worden om horizontale projecten te ondersteunen

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

factor 3 2 de slechte resultaten
Factor 3.2. De slechte resultaten
 • Problemen bij operationalisering- en normeringgraad
 • Problemen bij rapportering
 • Geen audit mbt PMS
 • Geen afstemming rond invulling van jaarlijks overleg
 • Aanpassingsprocedure

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

de resultaten van de swot analyse

De resultaten van de SWOT-analyse

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

beschrijvende analyse
Beschrijvende analyse
 • Interne : organisationele niveau
 • Extern : interorganisationele niveau

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

normatieve analyse
Normatieve analyse
 • Principe
  • Relatie tussen interne en externe omgeving
  • Opdracht : links vinden om hervormingstrategie op te bouwen

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

4 hervormingstrategie n voorstellen

4. Hervormingstrategieën : voorstellen

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

strategie 1 naar een grotere link tussen input en output
Strategie 1. Naar een grotere link tussen input en output
 • Link
  • Splitsing budg / strat discussie moedigt niet de interne kostprijsberekening aan
  • Invoering uniforme methode vereist samenwerking tss OISZ ( via College OISZ)

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

strategie 2 naar een meer professionele opvolging
Strategie 2. Naar een meer professionele opvolging
 • Link
  • Zwakke invulling rol RC versterkt door afwezigheid van afstemming tussen de Voogdijen
  • Nieuwe opvolgingsysteem zal synergieën moeten creëren tussen de verschillende voogdijen

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

strategie 3 naar een grotere transparentie
Strategie 3. Naar een grotere transparentie
 • Link
  • Zwakheden bij strategische management en PMS te wijten en versterkt door afwezigheid van een visie rond invulling van BO
  • Hervorming in die zin zal wel moeten afhangen
   • Van samenwerking tussen OISZ
   • Van al bestaande PMS binnen de OISZ

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

4 conclusies

4. Conclusies

Contractualisering binnen de sociale zekerheid

welke toekomst voor de bestuursovereenkomst
Welke toekomst voor de bestuursovereenkomst ?
 • Wil is er om het instrument verder te gebruiken
 • 3 factoren
  • Heterogene omgeving
  • Moderniseringsintiatieven
  • Imperfecte invoering van de BO
 • 3 strategiëen : oucomes van beleid van FOD SZ
  • Input en ouput linken
   • Nieuwe structuur : project vs basisopdrachten
   • Gebruik van ZBB en Activity based budget
   • Samenwerking met FOD B&B bij onderhandeling
   • Normalisatiecommissie
  • Verbetering van de opvolging
   • Ontwikkeling Cel & methodologie
   • Gesprekken met FOD B&B
  • Betere transparentie
   • Technische richtlijnen klaar
   • Screening door FOD SZ / RC
 • 2 voorwaarden
  • Collegiale voorbereiding en invoering
  • Incirmentele invoering

Contractualisering binnen de sociale zekerheid