00172 multim dia a internet
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

00172 Multimédia a internet. Mgr . Bc. Michal Novotný Ústav bohemistiky a knihovnictví. MULTIMÉDIA A ŽURNALISTIKA. Definice pojmu Využití dnes Komponenty multimédií Hardware Internet Využití v žurnalistice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - monita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
00172 multim dia a internet

00172Multimédia a internet

Mgr. Bc. Michal Novotný

Ústav bohemistiky a knihovnictví


Multim dia a urnalistika
MULTIMÉDIA A ŽURNALISTIKA

  • Definice pojmu

  • Využití dnes

  • Komponenty multimédií

  • Hardware

  • Internet

  • Využití v žurnalistice

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu

DEFINICE POJMU

mnohost, mnoho

prostředek, prostředí, zprostředkující prostředek nebo osoba

MultimédiaCo si představit pod pojmem multimédia?multi| média

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu1

DEFINICE POJMU

Multimédia?

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu2

DEFINICE POJMU

MÉDIA„Médium zprostředkovává informace mezi zdrojem a příjemcem.”

Tradiční pojetí hovoří v rámci médií o rozhlase, televizi, filmu, tisku atp.Nově nabývají média nových významů.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu3

DEFINICE POJMU

NOVÝ VÝZNAM MÉDIÍ- přenosový kanál informace- materiálně-energetický nosič znaků- soustava znaků s určitou syntaktickou, sémantickou a pragmatickou strukturou

Spojováním prvního a druhého významu získáváme nový nosič informací označovaný jako multimédium

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu4

DEFINICE POJMU

MULTIMÉDIAVyužití základních přenosových cest:- optický kanál (vizuální)- akustický kanál (audiovizuální)- taktilní kanál (hmat)- kinestetický (vnímání: tepla, bolesti atp.)- olfaktorický kanál (čich)- gustativní kanál (chuť)

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu5

DEFINICE POJMU

MULTIMÉDIAObecně jsou definována jako automat, obsahující nejméně tři navzájem nezávislé použitelné informační kanály, ze kterých nejméně dva zprostředkovávají informace v jednom směru a třetí ve směru opačném.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu6

DEFINICE POJMU

CHAR.Multimédia lze též chápat, jako počítačem integrovaná časově závislá nebo časově nezávislá média, která mohou být interaktivně, to znamená individuálně a selektivně vyvolávána anebo zpracovávána.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Definice pojmu7

DEFINICE POJMU

DEF.Multimédia lze definovat jako: „Využití několika různých druhů médií (např. textu, zvuku, grafiky, animace, videa a interaktivních rysů) k předávání informací.”

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Vyu it dnes

VYUŽITÍ DNES

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Komponenty multim di

KOMPONENTY MULTIMÉDIÍ

TEXTZobrazení jednotlivých znaků buď v grafické formě nebo ve formě znakové sady.

AUDIOV současnosti pro potřeby dalšího zpracování je třeba zvuk digitalizovat.

RASTROVÝ OBRAZStatické obrázky se ukládají v digitalizované formě jako bitové mapy.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Komponenty multim di1

KOMPONENTY MULTIMÉDIÍ

VEKTOROVÝ OBRAZVektorový obraz nebo vektorová grafika je složena z množství geometrických objektů se specifikovanou prostorovou pozicí.

VIDEOVideo je sekvence rastrových obrázků, která může být doplněna zvukem.

ANIMACEAnimace je sekvence generovaných obrázků, které mohou být doplněny zvukem.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Hardware

HARDWARE

K využití využít možnosti multimediálních programů, musíme si zajistit potřebný hardware a software, který nám toto umožní.

POČÍTAČKaždý počítač má zobrazovací možnost,možnost zvukového a vizuálního výstupu

SÍŤOVÁ KARTAPřipojení k dalším počítačům a médiím především pomocí internetu.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Hardware1

HARDWARE

CD-ROMMechanika umožňující číst nosiče programu, zvukového nebo video záznamu.

USB FLASH DISK, EXTERNÍ DISKYSlouží pro přenos dat, větší možnosti než CD-ROM(větší kapacita, přepisovatelnost)

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍBezdrátová zařízení s vlastním napájením:Mobilní telefony (smartphones), notebooky,kapesní počítače (PDA), tablety, čtečky, herní konzole atd.

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet

INTERNET

CHAR.Systém s globálním celosvětovým charakterem, který spočívá ve vzájemném propojení počítačových sítí.

Spojení je realizováno prostřednictvím síťových uzlů (servery, routery, jednotlivé počítače)

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a ip adresa

INTERNETa IP ADRESA

Každý počítač má v rámci připojení k webu svou identifikaci tzv. IP adresu– číslo, které v síti identifikuje počítač

Aktuálně se počítače identifikují pomocí protokolu IPv4 – Internet Protocolversion 4, který používá 32 bitové adresy řazené po jednotlivých oktech: 193.178.0.3

IP adresa je stanovena buď „napevno“ nebo častěji v rámci jednoho serveru bývá přiřazována automaticky

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a slu by

INTERNETaSLUŽBY

WWW(WORLD WIDE WEB)chápáno jako základní, zobrazování stránek pomocí webového prohlížeče(není synonymum pro internet

Jsou pro něj zavedeny různé standardy- značkovací jazyk (HTML, XTML)- styly (kaskádové styly – CSS, v současnosti CSS3 podporující např. animace, průhlednost, načítání písma z externího zdroje atd.- normy pro ECMA Script (JavaScript) atd

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a slu by1

INTERNETaSLUŽBY

E-MAIL elektronická poštapřenos zpráv (SMTP) a komunikace s poštovními servery (POP3, IMAP)

Komunikace probíhá buď pomocí nainstalovaného e-mailového klienta (MS Outlook, MozillaThunderbird) nebo pomocí připojení přes webové rozhraní (služby seznam, google)

Aktuálním problémem e-mailů je tzv. spam (nevyžádaná pošta), hoax (falešná zpráva) nebo e-mailový červ (počítačový virus)

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a slu by2

INTERNETaSLUŽBY

PŘÍMÁ KOMUNIKACE Instant Messaging (komunikace pomocí protokolů: ICQ, Jabber), VoIP (telefonování – skype)

PŘENOS SOUBORŮFTP – file transfer protocol (přenos na základě FTP klienta, např. TotalCommander, WinSCP při nutnosti znalosti hostitele, uživatele a heslaPomocí FTP se dají zálohovat a sdílet data, spravovat obsah webových stránek (např. úprava CSS atp.)dále také SCP nebo SFTP

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a slu by3

INTERNETaSLUŽBY

SDÍLENÍ SOUBORŮNFS (Network FileSystem)

PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉMU PCTelnet, SSH (zabezpečená náhrada Telnetu)

SLUŽEBNÍ PROTOKOLYDHCP – automatická konfigurace stanic pro komunikaci na internetu

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


Internet a prohl e e browsers

INTERNETaPROHLÍŽEČE (BROWSERS)

CHAR.Program, který umožňuje komunikaci s http serverem a umožňuje prohlížení www

Prvním masivně užívaným grafickým prohlížečem byl Mosaic (spuštěn 1992), dnešní jedničkou je s podílem více než 50 % Internet Explorer

Prohlížeče jsou postavené na tzv. jádře (Trident, Gecko, WebKit)

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


A prvn grafick prohl ze mosaic

aPRVNÍ GRAFICKÝ PROHLÍZEČ (MOSAIC)

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


A obl benost prohl e

a OBLÍBENOST PROHLÍŽEČŮ

GChrome2013: 30,7 %

Safari2013: 5,4 %

IExplorer2013: 56,6 %

Mozilla2013: 5,3 %

Opera2013: 1,5 %

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz


V yu it v urnalistice

VYUŽITÍ V ŽURNALISTICE

RYCHLOSTzveřejnění během několika minut

AKTUÁLNOSTmožnost rychlé úpravy a aktualizace

NOVÉ ŽÁNRYVidea a krátká videa, animace, grafiky,multimediální reportáže

ÚSTUP PRESSUKlesající náklady klasických tištěných periodik

00172/ MULTIMÉDIA A INTERNET | michal.novotny@slu.cz | 553 684 651 | novotny.stud.slu.cz