Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! - PowerPoint PPT Presentation

ekonomisk foderoptimering verklig foderstrategi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi!

play fullscreen
1 / 13
Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi!
127 Views
Download Presentation
monisha
Download Presentation

Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Emma Rudberg, Skara Semin Nils- Gunnar Pettersson, HS

 2. Gårdsbeskrivning • Kurt och Johan Nordin, Klippan, Hånger, Värnamo • Entreprenad verksamhet, lika stor del i företaget • Modern uppbunden ladugård, kortbås, datafodervagn, mjölkräls, rundbalar, upprullare. • 72 mjölkande, 85 kor totalt, 55 dräktiga djur. Sinkor i annan ladugård. • Målsättningen är att leverera 780 ton mjölk om året.

 3. Ny foderstrategi i år • Tidigare bara köpfoder till korna. • Lite spannmål har odlats på gården, har tidigare använts till rekryteringsdjuren. • Högt kraftfoderpris har gjort att spannmål i år för första gången används till korna, 2,5 kg per ko och dag. • Positiv effekt likviditetsmässigt +11 200 kr/ månad • Ingen negativ effekt på mjölkmängd, positivt vad gäller smaklighet, påverkan på halter svårt att säga.

 4. Hur skall framtidens foderstrategi på gården se ut? • Är det en lönsam strategi att fortsätta med denna mängd spannmål? • Mer areal • Skall jag använda ännu mer spannmål i foderstaten, köpa resten? Är det lönsamt att investera för mer lagring och hantering av spannmål? • Skall jag odla och sälja spannmål istället? • Är det lönsamt att investera i ett blandfodersystem enbart för att kunna blanda olika ensilage partier?

 5. Produktionskostnad/ Alternativ värde på vall och spannmål Produktionskostnad Spm. 1,15 kr (efter lagring, krossning) Arbetskostnad 0,30 kr 1,45 kr Vall 1,08 kr Alternativ värdet Spm. 1,52 kr Vall 1,24 kr

 6. Förutsättningar • Maxad vall odling ger max 14 kg ts per ko och dag ensilage, allt kraftfoder köps in. • 4 kg spannmål, max 11 kg ts ensilage • Minimum 9 kg ts per ko, ger 150 ton spannmål som kan säljas • Ensilage kvalitet mål nivå: 11 MJ, 170 Rp, 520 NDF • Rimligt genomsnitt: 10,5 MJ, 140 Rp, 540 NDF. • 33 kg mjölk • Ex. pris Solid 120: 2,49 kr, Unik 52: 2,64 kr • Spm. 50 % Havre/ 50% Korn

 7. Foderpris på gården +70 +93 +96

 8. Slutsats- för hela företaget • 1, 45 kr spannmål max 4 kg, 11 kg ts vallfoder + 140 000kr/år. • Köpa resterande spannmål max 2,10kr • Ex. köpt spannmål 1,80 kr + 70 000 kr + 210 000 kr

 9. Slutsats- hela företaget Vinst såld spannmål/ökad foderkostnad Ökad foderkostnad 210 000kr Försäljning spannmål Netto 63 000kr ( 1,52- 1,10 *150 000) - 147 000 kr

 10. Slutsats- hela företaget Bra vallfoder, fri tillgång • 11,5 MJ, 470 NDF, max-14 kg ts • NDF, EFD begränsar intaget • 33 kg mjölk- 2,6 kg Expro, 1,2 kg soja, 3 kg solid 520. • + 9,62 kr • + 300 000 kr / år • Svårt att bygga en långsiktig foderstrategi på superbra ensilage år efter år!

 11. Slutsats hela företaget Investering i foderblandare? • 11,2 MJ, 470 NDF, 165 Rp • 10,3 MJ, 570 NDF, 130 Rp • Bara blanda olika ensilage kvaliteter • Ger ingen faktisk vinst i NORFOR • Jämnare foder, tapp vid ensilage byte? • Halm/ Helsäd- även vid topp vallfoder • Jämnare ts- halt • Jämnare smaklighet/ hygien mm.

 12. Slutsats hela företaget Kostnader mellan Åker och Mule • I detta fallet 0,30 kr/ kg spannmål arbetskostnad • Ex. 0,50 kr/ kg ts ensilage? • Investeringskostnad per kg spannmål/ minskad arbetskostnad • ”Svarta hålet” mellan rådgivningskompetenser. Fokusera mer på inomgårdsbiten, arbetskostnad, lagring, torkning, investering i ny utrustning.

 13. Vilken är den rätta ”verkliga foderstrategin” på din egen gård? • Vad är produktionskostnaden på din spannmål och ditt vallfoder? • Vad är alternativ värdet? • Vilka möjligheter har du? • Optimera! • Vad har du för framtidsstrategi?