v gkapital n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vägkapital PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vägkapital

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Vägkapital - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Vägkapital. Ett inlägg vid utskottsmöte i NVF-41, 2001-06-11. Problemstruktur. Väggeometri Vägkonstruktion Mark. Vägkapital – olika infallsvinklar. Nyanskaffningskostnad nuv. geometri Nyanskaffningskostnad byggnadsår Tillståndsrelaterat värde Kostnadsbaserat värde Samhällsvärdering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vägkapital' - molly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v gkapital

Vägkapital

Ett inlägg vid utskottsmöte i

NVF-41, 2001-06-11

problemstruktur
Problemstruktur
 • Väggeometri
 • Vägkonstruktion
 • Mark
v gkapital olika infallsvinklar
Vägkapital – olika infallsvinklar
 • Nyanskaffningskostnad nuv. geometri
 • Nyanskaffningskostnad byggnadsår
 • Tillståndsrelaterat värde
 • Kostnadsbaserat värde
 • Samhällsvärdering
planopt
PlanOpt
 • Flerårigt projekt utfört av Cambridge Systematics för Vägverket i Sverige
 • Vägverkets nya program för långtidsplanering av broar
gatuv rd trafikantomsorg
Gatuvård = Trafikantomsorg
 • Behovet av att underhålla kommunernas gator, broar och belysningsanläggningar
 • Svenska kommunförbundet, 1998
brounderh ll
Brounderhåll
 • Utfall:180 miljoner kronor/år (Sthlm 100)
 • Behov: 350 miljoner kronor/år (Sthlm 130)
 • Stockholm når upp till 75 % av behovet
 • Övriga kommuner når upp till 30 %
 • Återanskaffningsvärde kommunala brobeståndet uppskattas till ca 30 mdkr
 • Underhållsbehovet är 1,2 % av återanskaffningsvärdet
gatuunderh ll
Gatuunderhåll
 • Utfall: ca 750 miljoner kronor/år
 • Behov: 1 300 miljoner kronor/år
 • Eftersläpande underhåll: 2,3 mdkr
 • Nuvarande anslagsnivå innebär ett eftersläpande behov på 12 mdkr år 2010
belysningsunderh ll
Belysningsunderhåll
 • Utfall: 900 miljoner kronor/år (drygt hälften till drift, knappt hälften till uh)
 • Behov: ökning med 350 miljoner kr/år
 • Eftersläpande underhåll: 1,7 mdkr
 • Armaturbyten kan ge stora kostnadsbesparingar, anslagsbehoven därmed 30-40 % högre än idag