slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Dobrowolna certyfikacja. Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek. Ocena zgodności w obszarze regulowanym. Podstawą oceny zgodności są wymagania zasadnicze. Wymagania zasadnicze. nie. tak. norma zharmonizowana. Zgodność z normą. Inna specyfikacja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek' - moke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dobrowolna certyfikacja

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide2

Ocena zgodności w obszarze regulowanym

Podstawą oceny zgodności są wymagania zasadnicze

Wymagania zasadnicze

nie

tak

norma zharmonizowana

Zgodność z normą

Inna specyfikacja

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi

Wewnętrzna Kontrola produkcji

 • Dokumentacja

Udział JN

wg modułu(ów)

Dyrektywy

 • Deklaracja zgodności

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide3

Ocena zgodności w obszarze regulowanym

 • Wnioski:
 • Znakowanie CE symbolizuje pisemną deklaracje producenta, że wyrób odpowiada wszystkim zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw prowadzących do tego znakowania
 • Znakowanie CE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
 • Koncepcja znakowania CE stanowi, że nie jest to znak jakości lub konsumencki lecz „Europejski Paszport” dla wyrobów deklarowanych jako zgodnych z wymaganiami dyrektyw europejskich do swobodnego „podróżowania” w obszarze UE.

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide4

Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

CERTYFIKACJAprocedura, w wyniku której strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Certyfikacja zgodności

(system 1 wg ISO/IEC Guide nr 67)

Badania i ocena wyrobu

 • Badania i ocenę wyrobu
 • Wstępna inspekcja fabryczna
 • Okresowe roczne inspekcje
 • Badania w nadzorze

Certyfikacja na znak zgodności(system 5 wg ISO/IEC Guide nr 67)

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide5

Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

Elementy certyfikacji na znak zgodności

 • Niezależność oceny od producenta i odbiorcy
 • Jednoznacznie określony system i zasady certyfikacji
 • Jednoznacznie określone wymagania techniczne wyrobu zawarte w dokumencie normatywnym
 • Wstępna inspekcja producenta i ocena kontroli produkcji wg jednolitych zasad
 • Efektywny nadzór producenta i produkowanego wyrobu ze strony jednostki certyfikującej

Wymagania normy

Badanie typuzgodność z normą

Inspekcja wstępna producenta

Prawidłowa kontrola produkcji

Elementy certyfikacji zgodności

Nadzór

Zachowanie jakości

 • Niezależność oceny od producenta i odbiorcy
 • Jednoznacznie określony dokument normatywny
 • Ocena zgodności dostarczonej próbki wyrobu z określonym dokumentem normatywnym

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide6

Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

Certyfikacja

Ocena zgodności CE

Wymagania normy

Wymagania zasadnicze

Badanie typuzgodność z normą

Udział JN

wg modułu(ów)

Dyrektywy

tak

norma zharmonizowana

nie

Inspekcja wstępna producenta

Prawidłowa kontrola produkcji

Zgodność z normą

Inna specyfikacja

Nadzór

Zachowanie jakości

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi

Wewnętrzna Kontrola produkcji

Wartość dodana

 • Dokumentacja
 • Deklaracja zgodności

Nadzór rynku

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide7

Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA PRODUCENTA :

 • Niezależne i bezstronne potwierdzenie samooceny producenta - zwiększenie wiarygodności deklaracji zgodności.
 • Ułatwienie wykazania (w widoczny sposób) spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i innych wymagań
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób
 • Dostosowanie do wymagań konsumenta na rynku europejskim
 • Efektywniejsza promocja wyrobu na konkurencyjnym rynku

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide8

Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA:

 • ODBIORCY KOŃCOWEGO (użytkownika)
 • Większa wiarygodność producenta
 • Większe zaufanie do wyrobu – łatwiejszy wybór właściwego produktu
 • IMPORTERA DYSTRYBUTORA ; PRODUCENTA KOŃCOWEGO
 • Pewność, że produkcja i wyrób są właściwie nadzorowane
 • Pewność że deklaracja producenta została zweryfikowana przez niezależną organizację
 • Przeniesienie kosztów oceny odbiorczej na producenta
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide9

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

CELE MIĘDZYNARODOWEJ CERTYFIKACJI

WG SYSTEMU 1

WG SYSTEMU 5

Stworzenie ram jednolitego systemu certyfikacji (wzajemne uznawanie)

Eliminacja wielokrotnego badania dla wydania certyfikatu

Eliminacja wielokrotnego wykonywania inspekcji u producenta

Wykorzystanie jednego badania i inspekcji dla certyfikacji na znaki krajowe

Jeden proces certyfikacji

Jeden znak

Zmniejszenie kosztów badań i certyfikacji

Przyśpieszenie czasu certyfikacji i dostępu do Rynku

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide10

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

Baza dla certyfikacji europejskiej i międzynarodowej

 • Przyjęcie jednolitych norm europejskich /międzynarodowych jako podstawy badań i oceny wyrobów
 • Wstępna i roczne inspekcje producenta wg jednolitych zasad
 • Nadzór nad wyrobami z produkcji i rynku
 • Okresowe spotkania ekspertów dla interpretacji badań i certyfikacji
 • Identyfikacja wyrobów i norm objętych systemem
 • Wzajemna ocena stosowanych procedur badań i certyfikacji
 • Kryteria przyjmowania nowych członków porozumień

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide11

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

Certyfikacja europejska według systemu 1

Cenelec Certification Agreement - porozumienie krajowych, europejskich, jednostek prowadzących certyfikację znak zgodności- rok 1973

CCA-EMC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku zgodności z EN dla EMC - rok 1997

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide12

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

Certyfikacja światowa według systemu 1

CB/IECEE - Program IECEE Wzajemnego Uznawania Certyfikatów Badań Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów (CB Scheme) - rok 1986 (na bazie europejskiego systemu CEE)

IECEE - System IEC Oceny Zgodności Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide13

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

Zasady certyfikacji CCA i CB/IECEE

Certyfikat

CCA(NTR)

lub

CB/IECEE

Raport

badania

CERTYFIKAT

JEDNOSTKI

Jednostka

Certyfikująca

A

PRODUCENT

Badanie

Inspekcja

Pierwszy krok

Certyfikat

CCA

lub

CB/IECEE

Raport

badania

Jednostka

Certyfikująca

B

Jednostka

Certyfikująca

B

Kolejne

+

+

Próbka

kroki

Jednostka

Certyfikująca

B

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide14

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

Certyfikacja europejska według systemu 5

HAR - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znakowania przewodów zgodnych ze specyfikacjami zharmonizowanymi -rok 1974

Cel:Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN i/lub HD dla przewodów, który bezwarunkowo uznawany jest przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia jako równoważny ich własnym znakom.,

1995

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide15

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

HAR – wymagania dla producentów

Liczba certyfikatów wydanych rocznie w systemie CB/IECEE

 • Siedziba w kraju członka CENELEC
 • Producent powinien posiadać:

wyposażenie technologiczne zapewniające stabilną produkcję

wyposażenie badawcze do badań typu

pełny zakres typu przewodów wg norm zharmonizowanych

wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie

certyfikowany

swój znak firmowy (znaki), którym będą oznaczane przewody.

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide16

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

ENEC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku dla opraw oświetleniowych i osprzętu zgodnych ze normami EN * -rok 1993

Cel:Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN. Dążenie do eliminacji różnic krajowych i specjalnych warunków krajowych występujących w krajach sygnatariuszach ENEC

* Ostatnio zakres rozszerzono na inne grupy wyrobów: sprzęt biurowy

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide17

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

ENEC – wymagania dla producentów

 • Siedziba: Europa lub cały Świat zależnie od norm EN
 • Producent powinien posiadać:

wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie

certyfikowany

możliwości wykonywania badań rutynowych i periodycznych

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide18

Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

KEYMARK - European Mark Scheme dla elektrycznego sprzętu domowego i podobnego -rok 1997

Cel:Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN, jako klucz do wejścia na rynek europejski bezpiecznego wyrobu.Przewidziany dla rynku europejskiego lecz rozpoznawany również jako ogólny znak bezpieczeństwa.

Wspólny znak CEN/CENELEC

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide19

Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ

 • Certyfikat na znak „B”-BBJpotwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem „B”-BBJ
 • Certyfikat zgodności - potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań odpowiednich norm krajowych , międzynarodowych lub innych dokumentów normatywnych ;
 • Certyfikat CB - potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami norm międzynarodowych IEC, wydawany w ramach ogólnoświatowego systemu certyfikacji IECEE;

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide20

Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ

 • Certyfikat HAR -upoważniający do oznaczania przewodów zastrzeżonym europejskim znakiem HAR, potwierdzający spełnianie przez przewód wymagań właściwych norm europejskich (EN) lub dokumentów zharmonizowanych (HD)
 • Certyfikat zgodności CE -potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań zasadniczych określonych w dyrektywach europejskich LVD i EMC;
 • Certyfikat CCA (NTR) -potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań norm europejskich, wydawany w ramach europejskiego systemu certyfikacji CENELEC Certification Agreement;

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide21

Dobrowolna certyfikacja - znaki

POLSKA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide22

Dobrowolna certyfikacja-znaki

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide23

Dobrowolna certyfikacja - znaki

ANGLIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide24

Dobrowolna certyfikacja - znaki

ARGENTYNA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide25

Dobrowolna certyfikacja - znaki

AUSTRALIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide26

Dobrowolna certyfikacja - znaki

AUSTRIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide27

Dobrowolna certyfikacja - znaki

BELGIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide28

Dobrowolna certyfikacja - znaki

BRAZYLIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide29

Dobrowolna certyfikacja - znaki

CHINY

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide30

Dobrowolna certyfikacja - znaki

CZECHY

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide31

Dobrowolna certyfikacja - znaki

DANIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide32

Dobrowolna certyfikacja - znaki

FINLANDIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide33

Dobrowolna certyfikacja - znaki

FRANCJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide34

Dobrowolna certyfikacja - znaki

GRECJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide35

Dobrowolna certyfikacja - znaki

HISZPANIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide36

Dobrowolna certyfikacja - znaki

HOLANDIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide37

Dobrowolna certyfikacja - znaki

INDIE

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide38

Dobrowolna certyfikacja - znaki

IRLANDIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide39

Dobrowolna certyfikacja - znaki

IZRAEL

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide40

Dobrowolna certyfikacja - znaki

JAPONIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide41

Dobrowolna certyfikacja - znaki

KANADA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide42

Dobrowolna certyfikacja - znaki

KOREA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide43

Dobrowolna certyfikacja - znaki

MALEZJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide44

Dobrowolna certyfikacja - znaki

MEKSYK

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide45

Dobrowolna certyfikacja - znaki

NIEMCY

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide46

Dobrowolna certyfikacja - znaki

NORWEGIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide47

Dobrowolna certyfikacja - znaki

PORTUGALIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide48

Dobrowolna certyfikacja - znaki

ROSJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide49

Dobrowolna certyfikacja - znaki

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide50

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SERBIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide51

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SINGAPUR

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide52

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SŁOWACJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide53

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SŁOWENIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide54

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SZWAJCARIA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide55

Dobrowolna certyfikacja - znaki

SZWECJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide56

Dobrowolna certyfikacja - znaki

TURCJA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide57

Dobrowolna certyfikacja - znaki

UKRAINA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide58

Dobrowolna certyfikacja - znaki

USA

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide59

Dobrowolna certyfikacja - znaki

WĘGRY

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide60

Dobrowolna certyfikacja - znaki

WŁOCHY

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide61

Dobrowolna certyfikacja - znaki

ZNAKI WSPÓLNE EUROPEJSKIE

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

slide62

Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ

Więcej informacji na stronie

www.bbj-sep.com.pl

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak