ŽIVOTNI KRUG MRAVA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽIVOTNI KRUG MRAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽIVOTNI KRUG MRAVA

play fullscreen
1 / 8
ŽIVOTNI KRUG MRAVA
253 Views
Download Presentation
moke
Download Presentation

ŽIVOTNI KRUG MRAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ŽIVOTNI KRUG MRAVA

  2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

  3. IZREZATI CIJELU PLOČU, KARTICE SA SLIČICAMA NALIJEPITI NA KARTONČIĆE, NA POLEĐINU NALIJEPITI BROJEVE KAKO BI DJECA SAMA PROVJERILA RIJEŠENJE. KARTICE SA SLIČICAMA SLAŽU SE NA PLOČU. 2. RADNICI NJEGUJU LIČINKE 1. KRALJICA NESE JAJA 4. RADNICI PAZE NA KUKULJICU 3. RADNICI HRANE LIČINKE

  4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

  5. 1. KRALJICA NESE JAJA IZREZATI CIJELU PLOČU, KARTICE SA SLIČICAMA NALIJEPITI NA KARTONČIĆE, NA POLEĐINU NALIJEPITI BROJEVE KAKO BI DJECA SAMA PROVJERILA RIJEŠENJE. KARTICE SA SLIČICAMA SLAŽU SE NA PLOČU. 4. RADNICI PAZE NA KUKULJICU 2. RADNICI NJEGUJU LIČINKE 3. RADNICI HRANE LIČINKE 1. 2. 3. 4.

  6. BOJANKA - ŽIVOTNI KRUG MRAVA