MindLab Involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MindLab Involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
MindLab Involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger

play fullscreen
1 / 18
MindLab Involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger
87 Views
Download Presentation
moira
Download Presentation

MindLab Involverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MindLabInvolverer borgere og virksomheder i at udvikle nyskabende offentlige løsninger

 2. Fra MindLab 1.0 til 2.0

 3. Bestyrelse (7) Sekretariat (4) Privatsektor Offentlige Private Policyseminarer netv æ rk (3) (3) (3+) MindLab kernestab (6) ErhvervsPh.D . (3) Advisory Board Organisation

 4. Projektledelse Offentlig forretnings- udvikling Social research Design Organisations- udvikling Kreativ facilitering Kompetenceprofil

 5. Hvorfor MindLab? • ∙ Samfundets problemer er ikke organiseret i siloer • ∙ Inddragelse af borgere og virksomheder giver nytænkning og fornyelse i den offentlige sektor • ∙ Den danske offentlige sektor skal være verdens mest innovative • ∙ Brugerne skal i centrum for sammenhængende offentlige service

 6. Brugerne • Borgere og virksomheder er eksperterne i deres egen dagligdag • Borgere og virksomheder har både erkendte og ikke-erkendte behov, der kan være vigtige at kende når der udvikles nye offentlige løsninger - men de bruges ikke altid. • Borgere og virksomheder har måske allerede skabt nogle af de innovationer, der kan blive offentlige løsninger

 7. Hvilken værdi tilfører MindLab? • Innovation: • Nytænkning af policy og serviceydelser via brugerinddragelse • Effektivitet: • Når nye løsninger virker, skal de ikke laves om • ∙ Innovationskultur: • Brugerne i centrum samt øget tværoffentligt samarbejde i ministeriernes praksis • ∙ Videnskabelse og -deling: • Udvikling og formidling af brugercentrerede • metoder og værktøjer til resten af den offentlige sektor • Synliggørelse: • Markere at de tre ministerier tænker nyt og afprøver nye samarbejdsformer og metoder

 8. Hvad laver MindLab? • Bringer slutbrugerne mere aktivt ind i policyudviklingen og i udviklingen af offentlige services. • Udfører kvalitative undersøgelser baseret på sociologiske og antropologiske metoder. • Holder workshops og seminarer med både brugere og eksperter. • Analyserer, kvalificerer og tester nye ideer i praksis • Evaluerer og måler effekterne af indsatsen • Udvikler nye metoder til brugerinddragelse

 9. Eksempler • Personas kan bruges til at gøre tast-selv løsningerne mere målrettede

 10. Borgerne i Lewisham (UK) sender tekstbeskeder til myndighederne http://www.lovelewisham.org/Public/Images.aspx

 11. Hvem kan blive Ph.D i MindLab? • Alle der har et spændende forskningsprojekt, der relaterer sig til vores arbejdsfelt kan søge • Fra humaniora kunne det f.eks. være: historie, kulturanalyse, filosofi, film og medievidenskab, retorik, pædagogik • Ikke kun humanister – det kan også være it-projekter eller antropologiske/sociologiske projekter

 12. Hvad er tilbuddet til dig? • Et tværfagligt miljø • Et tværsektoralt miljø • Spændende fysiske rammer • Adgang til 3+ ministerområder • Poinérer ifht. at bringe forskningen ind i udviklingen af offentlige løsninger

 13. Hvad ventes der af dig som erhvervs ph.d i MindLab? • Du kommer med et spændende projekt • Du bidrager til vores konkrete projekter som sparringspartner • Du er en del af det daglige liv, samt i det små af den konkrete opgaveløsning • Du formidler dine resultater løbende • Du bringer dit forskningsnetværk i spil i MindLab • Du har mod på at prøve dette sammen med os

 14. Finansieringen af dig • MindLab søger om finansiering via Videnskabsministeriets nye pulje til offentlige erhvervs Ph.Der. • Finansiering af 2 Ph.Der på plads- men vi ønsker os 3 • Privat medfinansiering er velkommen • Institut medfinansiering er velkommen

 15. Sådan gør du • Hurtigst muligt • Deadline for første forslag til forskningsprojekter: • 1-2 sider om dit projekt med forskningsspørgsmål • CV • karakterudskrift • forslag til forskningsmiljø • Forslag til vejleder • Efterfølgende samtale/dialog med MindLab samt vejleder(e), og udarbejdelse af ansøgning.

 16. Sådan gør du • 3. januar 2008 • Deadline for endeligt udkast til forskningsansøgning. • 11. februar 2008 • Videnskabsministeriets deadline for ansøgning. • April 2008 • Start på erhvervs-Ph.D i MindLab.

 17. kontakt MindLab: 3392 3144 • Innovationschef • Christian Bason, cand.scient pol. • Projektledere • Kit Lykketoft, Cand.mag • Jakob Schjørring, Sociolog, M.Sc.IT • Anette Væring, Designer • Sune Knudsen, Cand.scient.pol • Support • Mette Kramer, Sekretær • Kristine Poulsen-Hansen, Praktikant • Niels Hansen, Student • www.mind-lab.dk