slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon. A MÚLT. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 …………. SZABÁLYOZÁSA. 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon' - moira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ALAPÍTVÁNY

Jogi személyiséggel felruházott célvagyon

a m lt
A MÚLT
 • Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál
 • Ie.387 …………
szab lyoz sa
SZABÁLYOZÁSA

2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

 • 2013. évi V.tv. új Ptk
 • 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
mire j n l tre
MIRE JÖN LÉTRE?

alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósításra

mire nem hozhat l tre
MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE
 • gazd. tevékenység folytatására, de az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
alap t k
ALAPÍTÓK
 • TERMÉSZETES SZEMÉLY

(alapító okiratot tartalmazó végrendelettel is lehet!)

 • jogi személy
 • Jogi szem-el nem rend. szervezet

(Több személy együttesen is)

alap t sra vonatkoz nyilatkozat meddig vonhat vissza
ALAPÍTÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT MEDDIG VONHATÓ VISSZA?

nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedéséig

l tes t s k l nleges m dja
LÉTESÍTÉS KÜLÖNLEGES MÓDJA
 • írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerződésben
 • NYTBA VÉTELI fa. kuratórium tagjának kijelölt személyé
 • NEM JÁR EL? NYt-ó bíróság által kijelölt ügygondnok jár el.
slide10
Alapítvány
 • nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak,
 • nem létesíthet alapítványt
 • nem csatlakozhat alapítványhoz.
slide12
alapító az alapító okiratban meghatározza
 • juttatott vagyont
 • alapítvány szervezetét
meddig kell a vagyont truh zni
MEDDIG KELL A VAGYONT ÁTRUHÁZNI?
 • működésének megkezdéséhez szükségest: NYT-ba-vételi kérelem benyújtásáig
 • Hiányzót: NYT-ba vételtől 1 éven belül
ha nem adja t
Ha nem adja át?
 • kuratórium határidő tűzésével felszólítja
 • MÉG AKKOR SEM ADJA ÁT?

Kuratórium bejelenti, nyilvántartó bíróság az alapítói jogok gyakorlását felfüggeszti és gyakorolja az alapítói jogokat

Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállalt kötelezettségei alól!!!!!!

csatlakoz s az alap tv nyhoz
Csatlakozás az alapítványhoz

Nyt-ba vetthez vagyoni juttatás teljesítésével

 • Feltétel az alapító okiratban
az alap tv ny vagyon nak kezel se v delme
Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme

Alapító

Csatlakozó

a juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza

(jogutód sem)

alap t s csatlakoz hozz tartoz j nak kedvezm nyezetts ge
Alapító és csatlakozó hozzátartozójának kedvezményezettsége

ha az alapítvány célja

- alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása

- hozzátartozó ./.

slide18
- tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása
 • hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása,
 • egészségügyi ellátási költségeinek viselése,
 • iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.
kedvezm nyezett csak mikor t maszthat ig nyt
KEDVEZMÉNYEZETT CSAK MIKOR TÁMASZTHAT IGÉNYT?

ha

 • alapító okiratban a neki járó szolgáltatást és HI-t a teljesítéshez szükséges módon meghatározta; vagy
 • kuratórium a juttatásról döntött, vele közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.
alap t i jogok gyakorl ja
ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÓJA
 • alapító
 • alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv
 • kuratórium
 • NINCS EGYIK SEM? NYT-ó bíróság gyakorolja.
alap tv ny szervei
ALAPÍTVÁNY SZERVEI
 • Kuratórium (ügyvezető szerv) vagy kurátor
 • Fb
 • Könyvvizsgáló is működik
kurat rium
KURATÓRIUM

3 természetes személyből (legalább 2 állandó belföldi lakóhelyű)

 • kedvezményezett és közeli hozzátartozója nem lehet tagja
 • alapító és közeli hozzátartozói többségben nem lehetnek
slide24
Fb.

Ha működik, tevékenységét az alapító részére végzi (év/beszámolás)

bejegyz s
BEJEGYZÉS

TÖRVÉNYSZÉKEN

Nemperes eljárás

Illetékmentes Itv. 57. § (1)

Bejegyzést követően az alapító nem vonhatja vissza az alapítványt

slide27
OBH (Országos Bírói Hivatal) vezeti az interneten azonosítás nélkül elérhető országos névjegyzéket
 • Alapítvány adatai nyilvánosak
k zhaszn s g
Közhasznúság
 • Kérelemre nyilvántartást vezető bíróság dönt
 • Nem peres
slide30
TÖRVÉNYESSÉGI Felügyelet

Nyilvántartó bíróság

gazd lkod sa
GAZDÁLKODÁSA

VAGYONÁVAL ÖNÁLLÓAN

megsz n s
MEGSZŰNÉS
 • bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja ha :

céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód

 • A bíróság az alapító kérelmére vagy az ügyészség indítványára állapítja meg ha

- határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt

- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett

- célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg

- 3 éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet

megsz n s1
MEGSZŰNÉS
 • JOGUTÓDDAL

- JOGUTÓD NÉLKÜL

jogut d n lk li
JOGUTÓD NÉLKÜLI

1.) HITELEZŐK KIELÉGÍTÉSE

2.) megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyé, (de az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, ezek hozzátartozóit csak az általuk juttatott mértékéig.)

 • alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.

Juttatásról a nyilvántartó bíróság dönt ha

 • az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik vagy
 • ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
vagyon sorsa
VAGYON SORSA
 • megmaradt nem pénzbeli vagyonáról kimutatást alapján a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa gondoskodik a vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról.

xxxxxxxxxx

jogut ddal talakul s
JOGUTÓDDAL ÁTALAKULÁS
 • csak alapítvánnyal egyesülhet
 • csak alapítványokra válhat szét

(más jogi személlyé nem alakulhat át)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ad