Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie - PowerPoint PPT Presentation

prezydent norbert mastalerz 100 dni na urz dzie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie

play fullscreen
1 / 18
Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie
140 Views
Download Presentation
mohawk
Download Presentation

Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że tarnobrzeżanie tak licznie wzięli udział w wyborach samorządowych po raz kolejny dając świadectwo swojej dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności za losy swojego miasta… (Fragment expose wygłoszonego 13 grudnia 2010 podczas zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Tarnobrzega) Tarnobrzeg 23 marca 2011

 2. Bilans otwarcia • Raport, który określa sytuację (także finansową) miasta i podsumuje  dokonania oraz plany administracji samorządowej. Z pojedynczych raportów przygotowanych przez  szefów  komórek  organizacyjnych Urzędu Miasta i instytucji mu podległych, właśnie powstał jeden, duży dokument. Liczy aż 219 stron. Nie jest to krytyka poprzedników, tylko rzetelna odpowiedź na kluczowe pytanie, w jakiej kondycji znajduje się Tarnobrzeg.   • Bilans Otwarcia stanowi nie tylko źródło wiedzy o sytuacji Tarnobrzega i pracy administracji miejskiej, ale jest także rzetelnym punktem odniesienia w naszej codziennej pracy. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011

 3. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie • Nominacje najbliższych współpracowników • Robert Niedbałowski – zastępca • Marta Kamysz- Turbak – sekretarz • Maria Nabrzeska – skarbnik • Wojciech Malicki – doradca d.s. kontaktów z mediami • Kamila Michalik – doradca d.s. polityki społecznej Tarnobrzeg 23 marca 2011

 4. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie • Reorganizacja Urzędu Miasta • Przyczyny: • Zdublowane kompetencje • Rozmyta odpowiedzialność • Wydłużone procedury • Działanie: • Zmniejszenie liczby wydziałów z piętnastu do dziesięciu wydziałów • Efekty: • Czytelne kompetencje • Skuteczniejsze zarządzanie • Lepsza praca administracji Tarnobrzeg 23 marca 2011

 5. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie • Przygotowywanie budżetu miasta na 2011 rok • Przyjęty jednogłośnie na sesji w dniu 17.02.2011 • NAJTRUDNIEJSZY BUDŻET W HISTORII MIASTA • 14.7 MLN ZŁ • raty kredytów i innych zobowiązań miasta, które musimy zapłacić w roku 2011 • 5 MLN ZŁ • – tyle zapłacimy z tytułu obsługi naszego zadłużenia. Tarnobrzeg 23 marca 2011

 6. Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie • Projekty unijne • Praca nad projektami dotyczącymi rewitalizacji terenów posiarkowych, czyli budowa basenów i plaż nad Jeziorem Machowskim, adaptacja budynku Internatu. • Przygotowanie przetargów na zakup wozów strażackich • - Realizacja projektu promocyjnego miasta w ramach RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 340 tys. zł) • Przygotowanie projektu promocyjnego Tarnobrzega (wspólnie z Sandomierzem) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 • Przygotowanie projektu promocyjnego miasta w ramach RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 340 tys. zł) Tarnobrzeg 23 marca 2011

 7. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Wprowadzenie nowej polityki informacyjnej – opartej na otwartości i przejrzystości, m.in. otwarcie dla dziennikarzy cotygodniowych narad kierownictwa UM, bieżąca informacja o działalności urzędu. Tarnobrzeg 23 marca 2011

 8. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Konsekwentnie dążenie do tego, aby ceny paliw w Tarnobrzegu dyktował wyłącznie rynek.  Skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego. Efekt? Ceny paliw w Tarnobrzegu nie należą już do najwyższych w regionie Tarnobrzeg 23 marca 2011

 9. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Przygotowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które załatwią odwieczny, wstydliwy problem psich odchodów. Konkretnie: Przygotowanie uchwały zmieniającej regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnobrzeg. Wszczęcie procedury zakupu zestawów higienicznych, w które wyposażymy właścicieli psów. Przygotowanie akcję informacyjną, która uświadomi mieszkańcom, że muszą sprzątać po swoich ulubieńcach. Tarnobrzeg 23 marca 2011

 10. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Powołanie licznych komisji m.in.. mieszkaniowej, rozwiązywania problemów alkoholowych, urbanistyki oraz Rady Sportu Tarnobrzeg 23 marca 2011

 11. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Przygotowania do sezonu letniego nad Jeziorem Machowskim Rozmowy z dyrekcją Kopalni Machów ustalenia: większa plaża, więcej punktów gastronomicznych, nowe rozwiązania komunikacyjne wokół jeziora. Ogłoszenie przetargów na dzierżawę stoisk gastronomicznych i wypożyczalni sprzętu pływającego Tarnobrzeg 23 marca 2011

 12. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie • Uwieńczone sukcesem starania o fundusze na usuwanie skutków ubiegłorocznych powodzi • L • Dwadzieścia cztery miliony złotych – na remont zniszczonej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej • - Szesnaście milionów złotych -  na remonty  dróg gminnych i powiatowych, ulicy Warszawskiej, a także odbudowę zalanej infrastruktury sportowej (REGIONALNY PROGRAM OPRERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO) • Dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy – na wyremontowanie wielofunkcyjnych budynków na osiedlu Wielowieś (przychodnia, budynki mieszkalne, dom osiedlowy, biblioteka), odbudowę budynku OSP na osiedlu Wielowieś, a także odbudowę Przedszkola w Zakrzowie i Przedszkola nr 18 w Sobowie (PROMESA MSWiA) • Trzy miliony trzysta tysięcy na remonty dróg uszkodzonych przez powodzie (PROMESA MSWiA) Tarnobrzeg 23 marca 2011

 13. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Uwieńczone sukcesem starania o dofinansowanie budowy trzeciego kompleksu boisk ORLIK 2012. Powstanie on przy Szkole Podstawowej Nr 3. To nie koniec starań. Walczymy o kolejne pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej Tarnobrzeg 23 marca 2011

 14. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Przygotowanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji RM. Efekt? Program jest uchwalony, a lada dzień ogłosimy konkursy na dofinansowanie projektów. Do podziału jest prawie milion złotych! Tarnobrzeg 23 marca 2011

 15. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Współpraca z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Decyzja o zakupie pompy wysokiej wydajności Wdrożenie systemu informacji SMS Tarnobrzeg 23 marca 2011

 16. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Dziesiątki , setki spotkań z mieszkańcami Tarnobrzega Cotygodniowe dyżury otwarte Wspieranie licznych akcji charytatywnych Tarnobrzeg 23 marca 2011

 17. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Konsekwentnie do celu… Tarnobrzeg 23 marca 2011

 18. Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz100 dni na urzędzie Dziękuję za uwagę Tarnobrzeg 23 marca 2011