pedro facon
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pedro Facon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pedro Facon - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Pedro Facon. Trigger – Doel. 2002/2003: invoering Bestuursovereenkomst en Strategisch Plan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedro Facon' - mohammad-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedro facon
De CAF-zelfevaluatie als instrument voor het evalueren en oriënteren van de interne strategieRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Pedro Facon

trigger doel
Trigger – Doel
 • 2002/2003: invoering Bestuursovereenkomst en Strategisch Plan
 • Ontwikkeling van het beleids- en beheersinstrumentarium
 • Nood aan evaluatie van de organisatiebeheersing
  • Bestuursovereenkomst 2006-2008 (artikel 40): uitvoeren van een CAF-zelfevaluatie en opmaken van een verbeterplan
methodologie aanpak 1
Methodologie – Aanpak (1)
 • Fase 1: Voorbereiding (11/2005 – 06/2007)
 • Analyse van goede praktijken (o.m. RVA, RSZ, RKW)
 • Interne discussies
  • Op niveau Directiecomité en Directieraad
  • Met de syndicale organisaties
  • Met de P&O-actoren
  • Met de Communicatiecel
methodologie aanpak 2
Methodologie – Aanpak (2)
 • Methodologische keuzes
  • RIZIV-brede oefening
  • Twee zelfevaluatiegroepen
   • Niveau A – 25-tal deelnemers
   • Representatief voor de 5 diensten
   • Selectie op basis van profielschets
    • Samenspraak met leidend ambtenaren
    • Instemming van de geselecteerde deelnemer
   • Betrokkenheid van de 3 syndicale organisaties
  • Ondersteuning door het CAF Resource Center (EIPA)
methodologie aanpak 3
Methodologie – Aanpak (3)
 • Fase 2: Uitvoering (09/2007 – 01/2008)
 • 7 zelfevaluatiesessies van halve dag
  • Deelnemers
   • Voorbereiding (deels via e-tool)
  • Moderniseringscel
   • Verwerking voorbereiding
   • Voorzitterschap sessies: faciliteren, documenteren, synthetiseren, consensusvorming
   • Rapportering
  • CAF Resource Center
   • Methodologische begeleiding en kwaliteitsbewaking
methodologie aanpak 4
Methodologie – Aanpak (4)
 • Gemeenschappelijke sessie van beide zelfevaluatiegroepen
  • Validatie ontwerp eindrapport
  • Gezamenlijke scorebepaling
   • Eerst categorie: bv. P-D-C-A voor wat factoren betreft
   • Daarna verfijning met numerieke score
  • Evaluatie van de CAF-oefening
methodologie aanpak 6
Methodologie – Aanpak (6)
 • Fase 3: Communicatie en quick-wins (2008)
 • Bespreking resultaten
  • Directieraad + P&O-actoren
  • Per dienst
 • Uitgebreide communicatie
  • Personeel
  • Deelnemers
 • 10 quick-wins voor 2008
methodologie aanpak 7
Methodologie – Aanpak (7)
 • Fase 4: Integratie (2009)
 • Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (interne strategie)
 • Basis voor geïntegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven
resultaat 1 basis voor nieuw strategisch en operationeel plan 1
Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (1)
 • Rijke bron aan informatie over de interne werking
  • Analyse: sterke punten en verbeterdomeinen
  • Voorstellen tot verbeteracties: 124 in totaal
 • Clustering tot een 12-tal verbeterdomeinen
resultaat 1 basis voor nieuw strategisch en operationeel plan 3
Resultaat 1: Basis voor nieuw Strategisch en Operationeel Plan (3)
 • Verdieping van de analyse
  • 4 domeinen
   • HR
   • Beleid en beheer
   • Communicatie
   • ICT
  • Vertaling van CAF-resultaten naar risicoanalyses
   • Risicodomeinen en risico’s
   • Voorstellen van acties
 • Basis voor workshops SP/OP met de betrokken directies
resultaat 2 basis voor ge ntegreerde visie op n communicatie over moderniseringsinitiatieven
Resultaat 2: Basis voor geïntegreerde visie op én communicatie over moderniseringsinitiatieven
lessen sterke punten 1
Lessen: sterke punten (1)
 • Methodologie
  • Verankering in de strategische en operationele planningscyclus (interne strategie)
  • RIZIV-brede ‘interdiensten’ aanpak
   • Integratie tussen diensten
   • Uitwisseling van ervaringen en wederzijds leren.
  • Ondersteuning CAF Resource Center
lessen sterke punten 2
Lessen: sterke punten (2)
 • Gedragenheid
  • Ruim overleg met interne ‘partners’ bij de voorbereiding van de oefening
  • Actieve en enthousiaste inzet van de deelnemers aan de zelfevaluatieoefening
   • Tevredenheidsenquête: positieve evaluatie van de CAF-oefening, zowel wat model, toepassing, discussieniveau, als resultaat betreft.
  • Sterke betrokkenheid van de top bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging
lessen sterke punten 3
Lessen: sterke punten (3)
 • Resultaat
  • Referentiedocument bij discussies over de interne werking
  • Verduidelijking van de geïntegreerde visie op beleid en beheer
  • Sterke doorwerking in nieuw Strategisch en Operationeel Plan
  • Verantwoordt de belangrijke investering
 • Toekomst
  • Opvolging van de geselecteerde verbeteracties in het kader van de reguliere opvolgingscyclus van het Strategisch en Operationeel Plan
  • Verankering in strategische en operationele planningscyclus: CAF-oefening om de 6 jaar
lessen valkuilen en verbeterpunten 1
Lessen: valkuilen en verbeterpunten (1)
 • Methodologie
  • Eerder lange ‘overbruggingsperiode’ tussen zelfevaluatieoefening, opname in nieuw Strategisch en Operationeel Plan, en daadwerkelijke uitvoering
  • Quick-wins: veronderstellen ‘quick’ te zijn.
  • Geïnformatiseerde ondersteuning van de oefening
  • Interdienstenbenadering nivelleert enigszins de scores gezien de verschillende klemtonen en ritmes inzake modernisering.
  • Nut van ‘kwantitatief’ scoren van criteria?
lessen valkuilen en verbeterpunten 2
Lessen: valkuilen en verbeterpunten (2)
 • Gedragenheid
  • Hoe de oefening nog sterker laten leven bij het voltallige personeel: breedte en diepte?
conclusie veranker caf in de organisatie
Conclusie: veranker CAF in de organisatie
 • CAF als instrument voor de voorbereiding van de interne strategische en operationele planningscyclus
 • CAF als hefboom bij het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op en communicatie over moderniseringsinitiatieven inzake beleid en beheer
contactpersoon
Contactpersoon

Pedro FACON

Projectleider CAF

Moderniseringscel – Algemene Directie – RIZIV

Tervurenlaan 211 1150 Brussel

02-739.70.43

[email protected]

ad