slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaspars Bikše Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Lielupe, 2007. gada 19. janvāris PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaspars Bikše Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Lielupe, 2007. gada 19. janvāris

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Kaspars Bikše Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Lielupe, 2007. gada 19. janvāris - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Kaspars Bikše Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Lielupe, 2007. gada 19. janvāris. Ja savā dzīvē sastopu slinkus un nemotivētus skolēnus, tas nozīmē, ka pats tāds esmu. (Kaspars Bikše.). Viens no galvenajiem mērķiem ir panākt, lai skolēni spētu turpināt mācīšanos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaspars Bikše Izglītības iestāde “Pedagoģiskās meistarības skola” Lielupe, 2007. gada 19. janvāris' - mohammad-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kaspars Bikše

Izglītības iestāde

“Pedagoģiskās meistarības skola”

Lielupe, 2007. gada 19. janvāris

Ja savā dzīvē sastopu slinkus un nemotivētus skolēnus, tas nozīmē, ka pats tāds esmu.

(Kaspars Bikše.)

slide2

Viens no galvenajiem

mērķiem ir panākt,

lai skolēni spētu

turpināt mācīšanos

patstāvīgi, tas ir,

pašu spēkiem arī pēc skolas

beigšanas

glasera atcer an s piram da
Glasera atcerēšanās piramīda

lasīšana 10%

klausīšanās 15%

skatīšanās 20%

skatīšanās + klausīšanās 30%

apspriešana, diskutēšana 50%

praktizēšanās 75%

citu mācīšana 90%

atcer an s valoda
Atcerēšanās valoda
 • Mehāniskā atmiņa
 • Operatīvā atmiņa
 • Emocionālā atmiņa
uztveres valoda
Uztveres valoda
 • Vizuālā
 • Kinestētiskā
 • Audiālā
 • Apziņas paplašināšana
m c bu formas un materi li
Mācību formas un materiāli
 • Mācību grāmatas
 • Lasīšana
 • Pierakstīšana
 • Runāšana
 • Konspekti
konspekts izdales materi ls
Konspekts, izdales materiāls

Valoda ir spēcīgs ie*****šanas līdzeklis.

Mācību pamatlīdzeklis ir v****a.

Vispirms jāizkopj ik****as runa, tikai tad publiskā runas prasme.

Arī at****e mācību stundā, piedalīšanās diskusijā u.tml. nav iespējama bez publiskās runas iemaņām.

Ar jautājuma teikumiem iespējams saasināt klausītāju uzm***bu.

Ar rosinājuma teikumiem iespējams pievērst klausītājus saviem uzskatiem, iet****t, pār****ināt.

Publiskajā runā cilvēks sevi izsaka un parāda pe****ības būtību.

Cilvēks runā ne tikai ar vārdiem, bet arī ar ž***iem.

patst v go darbu labo anas psiholo iskie aspekti
Patstāvīgo darbu labošanas psiholoģiskie aspekti
 • Pārbaudes darbu burtnīcas
 • Tintes krāsa
 • Atsevišķu skolēnu žēlošanas aspekts
m jasdarbi p c n l geid s d c berliners pedago isk psiholo ija
Mājasdarbi (pēc N.L. Geidžs, D.C. Berliners “Pedagoģiskā psiholoģija)
 • Vidusskolā mājasdarbu veikšana paaugstināja vidējos skolēna sasniegumus par 69%
 • Mazāk pozitīvas atšķirības bija vidusskolas jaunākajās klasēs
 • Bet no 4. – 6. klasei atšķirību nebija nemaz, tas ir, mājasdarbu pozitīvais efekts bija mazāks nekā skolotāja vadīto klases nodarbību iespaids
 • Mājasdarbu vizualizācija
m jasdarbu un patst v go darbu veidi
Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi
 • Apkopojums: nenozīmīgās un liekās informācijas atmešana, kā rezultātā “sacer” galveno domu.
 • Apkopojuma beigās būtu nepieciešams skolēna radītais kopsavilkums.
 • Lai mājasdarbu padarītu jēgpilnāku, katrai kopsavilkuma rindkopai vēlams izdomāt virsrakstu
 • (kartes, grafiskie organizētāji...)
m jasdarbu un patst v go darbu veidi 1 turpin jums
Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi1. turpinājums
 • Iztēle, fantāzija (balstvārdu saite ar tēlu)
 • Jautājumu veidošana: liek lasīšanas laikā formulēt jautājumus
 • Augsti attīstītas un jēgpilnas domāšanas veicināšanai piedāvājam jautājumu paraugus, kas aptver 6 domāšanas līmeņus
1 l me a jaut jumi
1. līmeņa jautājumi
 • Kas ir...?
 • Kur ir...?
 • Kad tas notika?
 • Kā tas notika?
 • Kurš...?
 • Vai tu varētu aprakstīt?
2 l me a jaut jumi
2. līmeņa jautājumi
 • Kā tu klasificēsi...?
 • Ko tu pretstatītu...?
 • Ar ko tu salīdzinātu...?
 • Par ko šie fakti liecina?
 • Kāda ir galvenā ideja?
 • Kā tu vari izskaidrot notikušo?
 • Kura ir precīzākā atbilde?
 • Kā tu varētu apkopot iepriekš teikto?
3 l me a jaut jumi
3. līmeņa jautājumi
 • Kā tu lietosi...?
 • Kādi varētu būt piemēri...?
 • Kā varētu atrisināt problēmu, izmantojot jau zināmo?
 • Kā tu varētu parādīt, ka saproti...?
 • Kā vēl citādāk varētu izplānot...?
 • Kāds būs rezultāts, ja...?
 • Kādi fakti ir jāizvēlas, lai parādītu, ka...?
 • Kādu jautājumu tu uzdotu intervējot...?
4 l me a jaut jumi
4. līmeņa jautājumi
 • Kādas ir daļas?
 • Kādas ir attiecības starp...?
 • Kāda ir tēma?
 • Kāds ir motīvs?
 • Kāpēc tu domā, ka...?
 • Kādus secinājumus tu vari izdarīt?
 • Kā tu klasificē...?
 • No kā sastāv...?
 • Kāda ir atšķirība starp...?
 • Kā tu pierādīsi...?
5 l me a jaut jumi
5. līmeņa jautājumi
 • Kas notiks, ja...?
 • Ko nepieciešams mainīt, lai atrisinātu...?
 • Kādas varētu būt alternatīvas?
 • Kurus faktus iespējams savienot?
 • Kā varētu adaptēt?
 • Kā tu formulēsi teoriju par...?
 • Ko tu darītu, ja...?
6 l me a jaut jumi
6. līmeņa jautājumi
 • Kāpēc tu piekrīti...?
 • Cik nozīmīgs (nenozīmīgs) ir...?
 • Kāds ir tavs viedoklis...?
 • Kāda ir vērtība...?
 • Kā tu vērtē...?
 • Ko tu iesaki...?
 • Kāpēc tas ir labāk, nekā...?
 • Balstoties uz zināmo, kā tu izskaidro...?
 • Kurš fakts ir nozīmīgāks?
sign lkart u izmantojums
Signālkartīšu izmantojums
 • Uz katra sola kaudzītē ir saliktas 3 krāsainas kartītes
 • Ar kartīšu starpniecību skolēns jebkurā brīdī var sazināties ar skolotāju
 • Uz sola, kaudzītes virspusē, noliekot
 • Balto kartīti, skolēns neverbāli informē skolotāju: “Nekā nesaprotu!”
 • Sarkano kartīti – “man ir dažas neskaidrības, lūdzu jūsu palīdzību!”
 • Zaļo kartīti - “man viss ir skaidrs, varam iet uz priekšu un jūtos lieliski. Paldies!”
patst v ga m c an s
Patstāvīga mācīšanās
 • Ja dodam patstāvīgu darbu, skolēniem vēlams atbildēt uz anketas jautājumiem:
 • Vai es šo darbu uzskatu par vērtīgu un personiski nozīmīgu?
 • Vai pratīšu sevi mobilizēt veicamajam darbam?
 • Vai pratīšu izmantot visus nepieciešamos resursus?
 • Vai iemācīšos veikt labāk, nekā to spēju veikt sākumā?
k organiz sim skol nus patst v gam darbam
Kā organizēsim skolēnus patstāvīgam darbam?

Līguma slēgšana

 • Ko mācīšos?
 • Kādā veidā demonstrēšu sasniegto?
 • Kādus resursus izmantošu?
 • Kādi ir veicamie uzdevumi un to daļas?
 • Kāds būs mans darba grafiks?
k noskaidrosim vai skol ns sp s veikt patst v go darbu
Kā noskaidrosim, vai skolēns spēs veikt patstāvīgo darbu?
 • Ja skolēns ir spējīgs atbildēt uz četriem skolotāja jautājumiem:
 • Kāds ir patstāvīgā darba (projekta) temats?
 • Kāda ir darba pamatlīnija?
 • Kādus resursus izmantos darba izstrādes laikā?
 • Kāds ir darba pabeigšanas termiņš?
atbild bas uz em an s
Atbildības uzņemšanās
 • Es pilnībā uzņemos atbildību par savu (ne) veikto patstāvīgo darbu un tas nozīmē:
 • neapmierinoša vērtējuma gadījumā atsakos no publiskas neapmierinātības izteikšanas, kritikas, apvainojumiem un dusmām gan pret sevi, gan skolēniem
 • Paraksts
patst v go darbu efektivit tes paaugstin anas pa mieni 1
Patstāvīgo darbu efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni (1)
 • Plusu un mīnusu balansa sistēma
 • Sevis komandēšanas jeb sarunāšanās ar sevi metode
 • Prāta disciplinēšanas metode
 • Neveiksmju izdzīšanas metode
 • Veiksmesiedzīšanas metode
 • Enerģijas trauka piepildīšana
 • Patstāvīgā darba vēsturiskās pieredzes, tagadnes un nākotnes pārskats
 • Enkuru izlikšana, ķermenisko sajūtu izmantojums
patst v go darbu efektivit tes paaugstin anas pa mieni 2
Patstāvīgo darbu efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni (2)
 • Patstāvīgā darba nozīmes vizualizācija, pozitīvo nolūka paziņošana, iztēles pielietojums
 • Atkāpšanās no neveiksmēm, to nozīmes zudināšanas iespējas
 • Priedēkļa “ne” un negatīvu asociāciju aizliegums, tagadnes formas lietojums
 • Neiriolingvistiskais mērķa formulējums virzīties uz to, ko vēlamies, nevis bēgt no tā, kas nepatīk
m r tiec bas princips
Mērķtiecības princips
 • Mērķim jābūt formulētam pozitīvi
patst v g darba procesa izp te
Patstāvīgā darba procesa izpēte

Kontroljautājumi:

 • Kādas postošas vai pozitīvas domas man bija patstāvīgā darba veikšanas laikā?
 • Cik bieži uz sevi dusmojos, slavēju un par ko?
 • Cik bieži darba izstrādes laikā mani māca šaubas, kritizēju, noliedzu, žēloju?
patst v g darba izv rt ana
Patstāvīgā darba izvērtēšana

Nepabeigtie teikumi

 • Savu darba organizāciju, apguvi, veiksmi un neveiksmi, strādājot ar šīm zināšanām, savus darba rezultātus es vērtēju ...
 • Vislabāk es saprotu un varu ...
 • Vēl es šaubos par ...
 • Nezinu un nesaprotu ...
 • Šīs vielas saturs man personiski ir nozīmīgs ar ...
 • Praktiski varēšu izmantot ...
 • Mans lielākais ieguvums un gandarījums ir ...
klases telpas iek rtojums
Klases telpas iekārtojums

Uzmanības zona patstāvīgo, kā arī pārbaudes darbu laikā