Přehled citací a odkazů:
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Přehled citací a odkazů: GREENWOOD , N a Alan EARNSHAW . Chemie prvků . 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80-854-2738-9. REMY, Heinrich. Anorganická chemie . 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mohammad-jennings


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ehled citac a odkaz

Přehled citací a odkazů:

GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80-854-2738-9.

REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.

Hydrogen eigenstate n2 l0 m0.png. In: GEEK3. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2010 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Hydrogen_eigenstate_n2_l0_m0.png


P ehled citac a odkaz

 • Přehled citací a odkazů – pokračování:

 • P2M1.png. In: DHATFIELD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2008 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/P2M1.png

 • D3M0.png. In: DHATFIELD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2008 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/D3M0.png

 • F4M0.png. In: DHATFIELD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2008 [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/F4M0.png

 • S7M0.png. In: DHATFIELD. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2014-01-05]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/S7M0.png/600px-S7M0.png


Elektronov konfigurace i

Elektronová konfigurace I

Ing. Eva Frýdová


P ehled citac a odkaz

Atomový orbital:

 • Popisuje prostorové rozložení možného výskytu elektronů v elektronovém obalu atomu

 • Neumíme přesně říct kde se nachází elektron v atomu v daném časovém úseku (Heisenbergův princip neurčitosti), využíváme proto pravděpodobnosti


P ehled citac a odkaz

Atomový orbital:

 • Tvary a typy

 • Jsou dány hlavním (označujeme ~ n)a vedlejším (označujeme ~ l) kvantovým číslem

 • Hlavní kvantové číslo ovlivňuje především velikost daného orbitalu

n = 7

n = 1


P ehled citac a odkaz

Atomový orbital:

 • Tvary a typy

 • Jsou dány hlavním (označujeme ~ n)a vedlejším (označujeme ~ l) kvantovým číslem

 • Vedlejší kvantové číslo ovlivňuje typ atomového orbitalu

~

l = 0

orbital s

~

l = 1

orbital p

~

l = 3

orbital f

~

l = 2

orbital d


P ehled citac a odkaz

Atomový orbital:

 • Zaplňování orbitalů elektrony

 • Řídí se následujícími pravidly:

 • Výstavbový princip - říká, že orbitaly s nižší energií se zaplňují elektrony dříve než orbitaly s energií vyšší

 • - orbitaly se tedy zaplňují v pořadí:

 • 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

 • Pauliho pravidlo – v daném atomovém orbitalu se mohou nacházet nejvýše dva elektrony s opačnou hodnotou (spinem)

 • Hundovo pravidlo - obsazování orbitalů dané podslupky elektrony nejdříve obsadíme

 • všechny tyto orbitaly elektrony se „spinem“ a poté doplníme případné zbývající elektrony se „spinem“ opačným


P ehled citac a odkaz

Opakování:

Zapište správné obsazení 8 elektronů v orbitalu f

 • Najděte správné dvojice

  • p

  • s

  • f

  • d

1)

2)

3)

4)

 • Jaký je maximální počet elektronů v orbitalu d

  • 5

  • 8

  • 10

  • 15

 • Jaké kvantové číslo určuje tvar atomového orbitalu?

  • Hlavní kvantové číslo

  • Vedlejší kvantové číslo

  • Magnetické kvantové číslo