slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUCIA - 2011 - PowerPoint Presentation
Download Presentation
LUCIA - 2011 -

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

LUCIA - 2011 - - PowerPoint PPT Presentation

moesha
88 Views
Download Presentation

LUCIA - 2011 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LUCIA - 2011 - VI SKA GÖRA DET BÄSTA LUCIATÅGET NÅGONSIN! ”VISA FRÅN ORUST”

  2. Visa från Orust God morgon kära fader för redeliga män. Gud låt er vakna glader, det är ingen dager än. Ingen dager synes än, ingen måne lyser än. Menstjärnorna på himmelen de blänka. Och kära mor i huset för redeliga män. I tänden nu upp ljusetdet är ingen dager än. Ingen dager synes än, ingen måne lyser än. Menstjärnorna på himmelen de blänka. Jag ser på eran skorsten vit, för redeliga män. För eder dotter kom vi hit, det är ingen dager än. Ingen dager synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen de blänka. Jag ser på eran skorsten grå, för redeliga män. Att kaffepannan hon är på, det är ingen dager än. Ingen dager synes än, ingen måne lyser än. Men stjärnorna på himmelen de blänka.