arbeidsrecht n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ARBEIDSRECHT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

ARBEIDSRECHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ARBEIDSRECHT. Welkom!. wetgeving online. Hoofdstuk 1. Inleiding. 4. Sociale wetgeving. Arbeidsrecht Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht. Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding. 5. Individueel collectief. arbeidsrecht.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARBEIDSRECHT' - moanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbeidsrecht
ARBEIDSRECHT

Welkom!

hoofdstuk 1 inleiding

slide3

wetgeving online

hoofdstuk 1 inleiding

hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Inleiding

hoofdstuk 1 inleiding

4

sociale wetgeving
Sociale wetgeving

Arbeidsrecht

Arbeidsvoorziening

Sociale zekerheid

Minimumvoorzieningen

Geschillen van sociaal recht

hoofdstuk 1 inleiding

Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding

5

arbeidsrecht1
Individueel

collectief

arbeidsrecht

hoofdstuk 1 inleiding

sociale zekerheid
Arbeidsongevallen

Pensioenen

Ziekte en invaliditeitsverzekering

Werkloosheid

kinderbijslag

Sociale zekerheid

hoofdstuk 1 inleiding

arbeidsvoorziening
Arbeidsbemiddeling

Beroepsopleiding

tewerkstellingsmaatregelen

arbeidsvoorziening

hoofdstuk 1 inleiding

minimumvoorzieningen
Tegemoetkomingen voor mindervaliden

Gewaarborgde minimumregelingen

Leefloon

Ocmw-dienstverlening

minimumvoorzieningen

hoofdstuk 1 inleiding

geschillen sociaal recht
Procesrecht

Bijzondere procedures voor beschermde werknemers

Geschillen sociaal recht

hoofdstuk 1 inleiding

wat is arbeidsrecht
Wat is arbeidsrecht?

Geheel van rechtsregels dat de verhoudingen regelt tussen werkgevers en werknemers:

Individueel

collectief

Arbeidsrecht

BIJZONDER DOEL:

Bescherming van belangen van de werknemers

Bevorderen van hun welzijn

hoofdstuk 1 inleiding

11

geschiedenis

Geschiedenis:

5-20

hoofdstuk 1 inleiding

suppletieve bepalingen
Zijn aanvullende bepalingen die enkel van toepassing zijn als de partijen niets anders hebben overeengekomenSuppletieve bepalingen

hoofdstuk 1 inleiding

slide17
1886
 • Arbeidsduurvermindering
  • Eis tot 13u/dag
 • Protest tegen loonsverminderingen

Onderzoekscommissie:

Eerste sociale wetgeving

hoofdstuk 1 inleiding

eerste sociale wetgeving p13
Eerste sociale wetgeving: p13
 • Nog zeer behoedzaam
 • Beperken vrijheid van overeenkomst
  • Uitbetalen in geld
  • Vrouwen en kinderarbeid
  • Werkplaatsreglementeringen
   • Verplicht maar inhoud vrij
  • Zondagsrust
  • Nachtarbeid vrouwen

hoofdstuk 1 inleiding

suppletief dwingend
Suppletief - dwingend
 • Suppletief
  • Is maar bindend in de mate dat de partijen niets anders hebben voorzien
 • dwingend:
  • afwijking is niet mogelijk in nadeel van de werknemer

hoofdstuk 1 inleiding

algemene staking 1936
Algemene staking 1936
 • EVOLUTIE naar zeer beschermend recht
 • Arbeidsovereenkomstenwet 1978

hoofdstuk 1 inleiding

uitbouw beschermend recht
Uitbouw beschermend recht
 • Toetredingscontract
 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer

hoofdstuk 1 inleiding

arbeidsovereenkomstenwet1
arbeidsovereenkomstenwet

WET 3 juli 1978:

 • Aangaan
 • Uitvoeren/schorsen
 • Beëindigen

hoofdstuk 1 inleiding

individueel arbeidsrecht
Individueel arbeidsrecht
 • ARBEIDSWET 16 MAART1971
  • Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschap
 • WET 1987
  • Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
 • FEESTDAGEN
  • Wet van 4 jan. 1974
  • Feestdagenbesluit van 18 april 1974
 • EDUCATIEF VERLOF
  • Herstelwet 22 januari 1985
 • TIJDSKREDIET
  • CAO 77bis CAO 103
 • LOONBESCHERMINGSWET
  • 12 april 1965

hoofdstuk 1 inleiding

uitbouw beschermend recht1
Uitbouw beschermend recht
 • Toetredingscontract
 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer
 • Veelheid aan wetten
 • Complexiteit wetgeving

hoofdstuk 1 inleiding

uitbouw beschermend recht2
Uitbouw beschermend recht
 • Toetredingscontract
 • Wederkerige overeenkomst mét bescherming werknemer
 • Complexe wetgeving
  • Weinig ruimte voor afspraken wg-wn

AFBOUW?

hoofdstuk 1 inleiding

afbouw
AFBOUW?
 • Complexe wetgeving
 • Administratieve rompslomp
 • Te beschermend?
 • Rem op economische groei?
 • Te weinig flexibel?

hoofdstuk 1 inleiding

deregulering
Deregulering?
 • Andere realiteiten
  • Arbeiders-bedienden
  • Zeer verschillende situaties
  • Crisis, werkloosheid
  • Politieke klimaat
  • globalisering

hoofdstuk 1 inleiding

werkgevers vragen flexibeler wetgeving
Werkgevers vragen flexibeler wetgeving:
 • Vlotter ontslagrecht
 • Minder duur ontslagrecht
 • Meer tijdelijke contracten
 • Afschaffing minimumlonen
 • Werken ‘indien noodwendig’
 • Minder SZ
 • enz

hoofdstuk 1 inleiding

tendensen arbeidsrecht
tendensen arbeidsrecht
 • Flexibilisering arbeidsrecht
  • Uitzendarbeid
  • Huisarbeid
  • Opeenvolging bepaalde tijd
 • Individualisering rechten
  • Zelfstandige aannemingsovereenkomst
 • Juridisering collectieve geschillen
  • Eenzijdig verzoekschrift
 • Traagheid wetgevend werk
 • Liberalisering
  • Inperken grondrechten: cameracontrole, internetverkeer enz

hoofdstuk 1 inleiding

slide32

bronnen van het arbeidsrecht

hoofdstuk 1 inleiding

slide33

BRONNEN ARBEIDSRECHT

hoofdstuk 1 inleiding

hierarchie europese rr
HIERARCHIE Europese RR
 • Europese verordeningen:
  • Rechtstreeks verbindend
  • Directe werking in alle lidstaten
 • Europese richtlijnen:
  • Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…)
 • Europese beschikkingen
  • Directe werking voor welbepaalde bestemmelingen
 • Aanbevelingen
  • Enkel moreel gezag
 • adviezen

hoofdstuk 1 inleiding

ouderschapsverlof
OUDERSCHAPSVERLOF
 • Europese richtlijn 2010/18/EU
 • K.B. (Koninklijk Besluit)
 • Vanaf 1 juni 2012 wordt de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 maanden.

hoofdstuk 1 inleiding

verordeningen richtlijnen
Verordeningen/richtlijnen
 • Collectief ontslag
 • Behoud van rechten bij overgang ondernemingen
 • Gelijke behandeling
 • Vrije verkeer van wn binnen de Unie

hoofdstuk 1 inleiding

slide39

BRONNEN ARBEIDSRECHT

hoofdstuk 1 inleiding

slide41
Sociale grondrechten: art. 23
  • Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen
  • Recht op sociale zekerheid

GEEN DIRECTE WERKING

hoofdstuk 1 inleiding

sociale rechtsbronnen
Sociale rechtsbronnen
 • Wetten
 • Decreten en ordonnanties
  • Gemeenschappen en gewesten
  • Ordonnanties van Brusselse gewest
 • K.B
 • M.B.

hoofdstuk 1 inleiding

rechtspraak
rechtspraak
 • Toepassen wetgeving
 • Verduidelijkt wetgeving
 • Vult wetgeving aan
 • Interpreteert wetgeving
  • Voorkomt interpretatieproblemen

hoofdstuk 1 inleiding

wetgeving rechtspraak
Wetgeving-rechtspraak
 • Duidelijke wetgeving:rechter past toe
  • Opzeg lagere bedienden
  • Beëindigen tijdens proef arbeiders
 • Wetgevingis niet duidelijk: rechter verduidelijkt
  • Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis
 • Wetgeving heeft niets voorzien:rechter vult in
  • Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis
 • Wetgeving legt initiatief bij partijen: rechter beslist
  • Opzegtermijn hogere bediende
rechtsleer
rechtsleer
 • Interpretatie van rechtsregels
 • Bespreken rechtspraak
 • Distilleren tendensen (formule CLAEYS)

hoofdstuk 1 inleiding

gebruik
gebruik
 • Bestendig
  • Voldoende lange tijd
 • Vast
  • Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis
 • algemeen

hoofdstuk 1 inleiding

gebruik arbh luik 13 11 2002
Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002
 • Gedurende 20 jaar een loontoeslag van 200% voor prestaties op zon- en feestdagen
  • Algemeen
  • Vast
  • Bestendig

hoofdstuk 1 inleiding

collectieve arbeidsovereenkomst cao wet van 5 december 1968
Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968
 • http://www.internetcodex.be

hoofdstuk 1 inleiding

collectieve arbeids overeenkomst cao wet van 5 december 1968
Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968
 • Normatieve bepalingen
  • Individuele:
   • Loons- en arbeidsvoorwaarden
  • Collectieve
 • Obligatoire bepalingen
  • Vredesplicht
  • Informatieplicht
  • beïnvloedingsplicht

hoofdstuk 1 inleiding

niveau s
NIVEAU’s

hoofdstuk 1 inleiding

binding van een cao
BINDING VAN EEN CAO

hoofdstuk 1 inleiding

binding van een cao1
BINDING VAN EEN CAO
 • Ondernemingscao
 • PC of NAR :
 • Algemeen bindend:
  • VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen én hun werknemers
 • Niet algemeen bindend
  • VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen én hun werknemers
  • WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen
   • Kan schriftelijk én uitdrukkelijk afwijken

hoofdstuk 1 inleiding

collectieve arbeidsovereenkomst cao wet van 5 december 19681
Collectieve arbeidsovereenkomst: CAO Wet van 5 december 1968
 • Vormvereisten!
 • Wie kan CAO afsluiten
 • Neerlegging en bekendmaking
 • Niveaus
 • Geldigheidsvereisten
 • bindingskracht

hoofdstuk 1 inleiding

niveaus
Niveaus
 • NAR
 • PC: bedrijfssector
  • PSC
 • ONDERNEMING

hoofdstuk 1 inleiding

geldigheidsvereisten
geldigheidsvereisten
 • Toestemming
  • Geweld, dwaling,bedrog
 • Bekwaamheid
 • Geoorloofde oorzaak
 • Geoorloofd voorwerp

hoofdstuk 1 inleiding

slide60
WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen
  • Ze kunnen afwijken van de individuele normatieve bepalingen als ze dit uitdrukkelijk en schriftelijk doen

hoofdstuk 1 inleiding

voorbeeld p21
Voorbeeld (p21)
 • Pc: eindejaarspremie= maandloon
  • Algemeen bindend verklaard
  • Niet algemeen bindend
   • Aangesloten wg
   • Niet-aangesloten wg:
    • =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt
     • Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dat eindejaarspremie =2 weken=geldig

hoofdstuk 1 inleiding

algemeen verbindende cao
Algemeen verbindende CAO
 • Wordt bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort
 • Overtreding is een misdrijf
  • Verjaringstermijn wordt 5 jaar
  • strafsancties

hoofdstuk 1 inleiding

automatische conversie
Automatische conversie
 • Bepalingen van de CAO gaan automatisch stilzwijgend over in de individuele arbeidsovereenkomst
 • Strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst worden stilzwijgend gewijzigd

hoofdstuk 1 inleiding

oneindige binding art 23
oneindige binding: art.23
 • ‘de individuele arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd wanneer de CAO ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf’
  • Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0!!

hoofdstuk 1 inleiding

oneindige binding art 231
oneindige binding: art.23
 • CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie’
 • CAO 1.1.2011-31.12.2011 ‘voorziet eindejaarspremie in december 2011’

hoofdstuk 1 inleiding

bronnen van het arbeidsrecht
Bronnen van het arbeidsrecht
 • inleiding arbeidsrecht

hoofdstuk 1 inleiding

hierarchie
hierarchie
 • Dwingende bepalingen van wet
 • Algemeen bindende CAO
  • NAR
  • PC
 • Niet-algemeen bindende CAO
  • NAR
  • PC
  • ONDERNEMING
 • Geschreven arbeidsovereenkomst
 • Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie
 • Arbeidsreglement
 • Suppletieve wetsbepalingen
 • Mondelinge arbeidsovereenkomst
 • gebruik

hoofdstuk 1 inleiding

interpretatie art 51
INTERPRETATIE art. 51
 • LAGERE NORM mag niet strijdig zijn met HOGERE NORM
 • Sluit de hogere norm door zijn strenge formulering de toepassing van een gunstiger regime uit dat wordt voorzien door een regel van lagere orde ?

hoofdstuk 1 inleiding

ad