Anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english
Download
1 / 18

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “. Výukový program: Mechanik elektrotechnik Název programu: Číslicová technika II . r očník Dvojková číselná soustava Vypracoval: Mgr. Holman Pavel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “' - moana-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english

Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“

Výukový program: Mechanik elektrotechnik

Název programu: Číslicová technika

II. ročník

Dvojková číselná soustava

Vypracoval: Mgr. Holman Pavel

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Seln soustavy
Číselné soustavy


Dvojkov seln soustava
Dvojková číselná soustava

Binární (dvojková soustava) – je vyjádřena symbolem B nebo indexem (2). Binární soustava je poziční a stejně jako u decimální soustavy lze i zde každé číslo vyjádřit jako součet součinů, které jsou tvořeny číslicemi 0 nebo 1 a mocninou základu 2, která udává opět řád nebo-li váhu.

Dle pozic v pozičním systému lze dvojkovou soustavu charakterizovat řádově takto:

2n; 2n-1;…; 24 = 16; 23 = 8; 22 = 4; 21 = 2; 20 = 1; 2-1 = 0,5;

2-2 = 0,25; 2-3 = 0,125; 2-4 = 0,0625; … ; 2-(n-1); 2-n

Příklad:

Vyjádřete číslo 101011,101(2) v binární soustavě podle jednotlivých řádů a koeficientů součinu.

101011,101(2) =

1*25 + 0*24 + 1*23 + 0*22 +1*21 + 1*20 + 1*2-1 + 0*2-2 +1*2-3


Dvojkov seln soustava1
Dvojková číselná soustava

Zápis čísla ve dvojkové soustavě se zpravidla provádí zprava doleva. To znamená od nejméně platného bitu LSB (Least SignificantBit) k nejvíce platnému bitu MSB (Most SignificantBit).

Podle základu těchto mocnin, vždy je to 2, se tato číselná soustava nazývá binární neboli dvojková.

Binární (dvojková) soustava – Má dva stavy (z = 2), použití pro technické zpracování informace pomocí dvou číslic 0 a 1. Pomocí těchto dvou číslic lze zobrazit libovolnou číselnou hodnotu, ale číslo zapsané v binární soustavě je pro nás hodně nepřehledné v porovnání s číslem v desítkové soustavě. Rozhodně se nehodí pro praktické použití v denním životě. Zato plně vyhovuje číslicovému zpracování informace v technické praxi.


P evod cel ch sel z des tkov seln soustavy do dvojkov
Převod celých čísel z desítkové číselné soustavy do dvojkové

Metoda postupného odčítání

Tuto metodu lze snadno použít k přechodu od jednoho základu

k druhému. Původní číslo se rozkládá postupným odečítáním zmenšujících se mocnin nového základu, kdy je hledaná mocnina nového základu menší nebo rovna než zbývající část původního čísla.

Příklad:

Převeďte číslo 151(10) do dvojkové číselné soustavy.


P evod cel ch dekadick ch sel na bin rn
Převod celých dekadických čísel na binární dvojkové

Metoda postupného dělení

Pro vyjádření převodu celého dekadického čísla je základem převodu dělení určeného dekadického čísla základem binární soustavy. Po provedení dělení zapíšeme výsledek dělení tak, že vydělíme na celá čísla a zároveň musíme zjistit, jaký je zbytek po dělení. Hodnota zbytku může být 0 nebo 1.

V dalším kroku se tento postup opakuje tak, že se dělí základem soustavy předchozí výsledek. Opět zapíšeme výsledek zaokrouhlený na celé číslo a hodnotu zbytky. Takto pokračujeme tak dlouho, dokud nebude z původního čísla 0.

Zapíšeme hodnotu všech zbytků a provedeme zápis výsledku čísla

v binární hodnotě. Zbytky se zapisují do výsledku v opačném pořadí.

Příklad: Vyjádřete číslo 105(10) ve dvojkové číselné soustavě

105(10) = 1101001(2)


P evod dekadick ch sel na bin rn
Převod dekadických čísel na binární dvojkové

Metoda postupného násobení

Tato metoda se používá nejčastěji při vyjadřování desítkového číslo menšího než jedna do binární soustavy.

Příklad: Převeďte číslo 0,725(10) do dvojkové soustavy

Číslo 0,725(10) = 0,101110…(2)


Aktivita pro ky riskuj
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Tabulka otázek:

Číslicové zobrazení

za 100

Číslicové zobrazení

za 300

Číslicové zobrazení

za 500

1

1

1

Prémie

Prémie

2

2

2

3

3

3

Prémie

A

B

C

D

E

F

G

H


Aktivita pro ky riskuj1
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za100

Kolik číslic používá dvojková soustava?


Aktivita pro ky riskuj2
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za100

Pod jakým jiným názvem známe dvojkovou soustavu?


Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za100

Jaký číselný základ se používá v binární soustavě?


Aktivita pro ky riskuj3
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá binární číslo 101(2) v desítkové soustavě?


Aktivita pro ky riskuj4
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá binární číslo 111(2) v desítkové soustavě?


Aktivita pro ky riskuj5
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá binární číslo 1101(2) v desítkové soustavě?


Aktivita pro ky riskuj6
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 123(10) ve dvojkové soustavě?


Aktivita pro ky riskuj7
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 321(10) ve dvojkové soustavě?


Aktivita pro ky riskuj8
Aktivita pro žáky – Riskuj dvojkové

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 1234(10) ve dvojkové soustavě?


Pou it literatura
Použitá dvojkovéliteratura

  • Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.

  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.

  • Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

  • MALINA, V. Digitální technika. České Budějovice: KOPP, 1996

  • KRÝDL, M. Číslicová technika. Dubno, 1999

  • PODLEŠÁK, J., SKALICKÝ, P. Spínací a číslicová technika. Praha, 1994

  • PECINA, J. Ing. PaedDr. CSc.; PECINA, P. Mgr. Ph.d.Základy císlicové techniky. Brno, 2007


ad