slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
כלכלת בריאות PowerPoint Presentation
Download Presentation
כלכלת בריאות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

כלכלת בריאות - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

כלכלת בריאות. מפגש שלישי: ביקוש והיצע בשוק הבריאות. הבריאות היא זכות של כל אדם. על הממשלה להתערב בשוק הבריאות כדי להבטיח שזו תינתן באופן יעיל, צודק ושוויוני. האופי המיוחד של שירותי בריאות מביא לכך שהיחס בין הביקושים וההיצעים הוא הדדי. מאפייני משק הבריאות. מעורבות ממשלתית מוגברת

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'כלכלת בריאות' - moana-christian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
כלכלת בריאות

מפגש שלישי:

ביקוש והיצע בשוק הבריאות

slide2

הבריאות היא זכות של כל אדם.

על הממשלה להתערב בשוק הבריאות כדי להבטיח

שזו תינתן באופן יעיל, צודק ושוויוני.

האופי המיוחד של שירותי בריאות מביא לכך שהיחס בין הביקושים וההיצעים הוא הדדי.

slide3
מאפייני משק הבריאות
 • מעורבות ממשלתית מוגברת
 • אי וודאות הגבוהה בכל הרמות של הטיפול הרפואי עקב חוסר יכולת לקבוע בוודאות כיצד ישפיע טיפול מוצע
 • פער ידע גדול בין הרופא למטופל - מקצועי ואישי בהתאמה
 • רווח/הפסד "חיצוני" (סביבתי נוסף) מביצוע טיפול או אי ביצוע-מחלות מידבקות וכו'
slide4
ביקוש והיצע לשירותי בריאות
 • רמת העושר האישי – קיימת קורלציה גבוהה בין התל"ג לנפש במדינה לבין רמת ההוצאות על שירותי בריאות במדינה. שינוי במצב הכלכלי במשק - צמיחת המשק הביאה להגדלת ההיצע והביקושים לשירותים ולטיפולים רפואיים.
 • נורמות חברתיות
 • הביקוש לשירותים רפואיים, במרבית המקרים הוא קשיח ואינו תלוי כל כך במחיר.
slide5
גידול דמוגרפי והזדקנות האוכלוסייה
 • שינויים טכנולוגיים - ניתוחים מורכבים, השתלות, מניפולציות גנטיות, תרופות חדשניות, CT, MRI ועוד.

לשינויים הטכנולוגיים יש השפעה רבה על משק הבריאות ועל היקפי ההוצאה ברמה מקרו כלכלית

slide6
הגידול בצריכה של שירותי הבריאות הינו פועל יוצא של הפרמטרים שתוארו.
 • הגידול המסיבי בהקיפי ההוצאה לבריאות הוא נושא המטריד את הממשלות והציבור אשר הובילו לשורה של צעדים והתערבות הולכת וגוברת של הממשלות בכדי לבלום את הגידול.
slide7
בכדי לדון בבריאות ובטיפול הרפואי מבחינה כלכלית נתייחס לטיפול הרפואי כאל טובין (מוצר צריכה) הטומן בחובו תועלת אותה מעוניין הפרט לצרוך.
 • נוכל לנסח זאת כך:"בריאות יוצרת אושר"
 • נוסיף ונאמר כי לכל פרט בכל שלב בחייו ישנו "מלאי בריאות" מסוים למי יותר ולמי פחות
 • כמעט כל פעולה שאנו עושים או לא עושים במשך חיינו משפיעה על "מלאי בריאות זה"
slide8
הביקוש לשרותי בריאות
 • לצורך הדיון נגדיר בריאות כפונקציה של "טיפול רפואי"
 • בכל התערבות רפואית ישנה נקודה בה תוספת טיפול תניב תרומה שלילית (תפוקה שולית פוחתת)
 • סגנון חיים הינו פקטור חשוב מאד בפונקצית הבריאות
slide9
שוק הבריאות שונה מאד משאר השווקים באופן הבא:

המחיר אותו משלם הצרכן עבור הטפול הרפואי שונה מהתשלום אותו מקבל הספק וזאת כתוצאה ממעורבות של ענף הביטוח בשוק זה, מעורבות אשר מקטינה את העלויות לצרכן

 • הביקוש לטיפול רפואי הינו פועל יוצא של הביקוש לבריאות
slide10
משתנים בלתי תלויים של פונקצית הביקוש לטיפול רפואי
 • גורמים שיטתיים להפחתה/אובדן בריאות הם גיל ומין-לידה בעיית ערמונית וכו"
 • "אמונות" הם משתנה חשוב בפונקציית הביקוש לטיפול רפואי –האמונה באפקטיביות הטיפול ובשיטת הטיפול ואמונה בשיטות טיפול שהמדע אינו תומך בהן וכו"
 • המלצת הספקים/רופאים היא משתנה רב השפעה על הביקוש ועל גודל הביקוש של הצרכנים ועל אמונותיהם לגבי יעילות הטיפול
slide11
גודל ההכנסה משפיע על הביקוש לטיפול רפואי. ככל שההכנסה גדלה, כן יגדל הביקוש. וזאת כמובן תחת ההנחה של רמת חולי קבועה.

במציאות נמצא כי בעלי רמת הכנסה נמוכה חשופים יותר למחלות וצורכים כמויות גדולות יותר של טיפול רפואי מאשר בעלי הכנסה גבוהה, נקודה הפועלת בכיוון של הגדלת הביקוש.

גם לכיסוי הביטוחי יש השפעה על הביקוש לטיפול רפואי בקרב בעלי הכנסה שונים

slide12
מחיר הטיפול הרפואי- גידול במחיר יקטין הביקוש וההיפך
 • מחיר הזמן - טיפול רפואי הוא מצרך אישי ולכן למשך זמן הטיפול (כולל זמן נסיעה) ולשווי הזמן של המטופל יש מאפיינים של מחיר המשפיעים על הביקוש בהתאם לגובה המחיר
slide13
ביצוע השירותים הרפואיים תלוי באופן בסיסי:
 • בעלות התשומות
 • במחיר הסופי של המוצר
 • באילוצים הטכנולוגיים
 • השירות הרפואי הינו עתיר תשומות - מיטות, חדרי ניתוח, מכונים, מעבדות וכו'
 • מוסדות לטיפול רפואי שונים מקו ייצור רגיל מכיוון שכל לקוח הוא מקרה ייחודי והטיפול הניתן לו הוא ספציפי ומותאם אישית
slide14
הביקוש לביטוח
 • מחלות קשות ופציעות נוחתות בפתאומיות ויוצרות סיכון פיננסי, וזאת מהצורך לממן טיפול במחלה או בפציעה
 • רב האנשים שואפים להימנע מסיכונים פיננסיים ולכן רוכשים ביטוח בריאות
 • הרצון להימנע מסיכון פיננסי הוא הבסיס ליצירת הביקוש לביטוח בריאות
slide15
האנשים שונים זה מזה בהעדפותיהם למניעת סיכון פיננסי ובמחיר אותו הם מוכנים לשלם בכדי להקטין את הסיכון הפיננסי

העדפות אלו הן המשפיעות ביותר על הביקוש לביטוחי בריאות

הפרמטרים העקריים המשפיעים על הביקוש לביטוח

 • גורמים פסיכולוגיים המשפיעים על הביקוש לביטוח
 • ה"הפרמייה" (מחיר הביטוח אותו משלמים המבוטחים) אמורה לכסות למבטח את העלויות אותן הוא מוציא לטובת המבוטחים
slide16
בנוסף לכיסוי ההוצאות ישנו רכיב עלות נוסף בפרמיה הנקרא "תוספת העמסה"(LOADING)

גודלה של "תוספת ההעמסה" הוא פרמטר חשוב בקביעת הביקוש לביטוח

תוספת העמסה מקובלת לקבוצות נעה בין 15% ל-20%

 • שיעור המס החל על היחיד - ברב המדינות תשלומי הביטוח של היחיד מקוזזות מההכנסה החייבת במס של היחיד.מאחר ולכל אחד יש שיעור מס שולי אחר, ההטבה של המיסוי שונה, ולכן המחיר אותו משלם כל אחד שונה-מי יותר ומי פחות. למיסוי יש השפעה על הביקוש לביטוח אצל אנשים שונים
slide17
רב האנשים בוחרים בתוכנית המוצעת להם או מתוך מס' מצומצם של תוכניות המוצע להם,ואשר אינן מכסות את כל הסיכונים. ההסבר לכך נעוץ בכך שבהרבה מדינות כולל ארה"ב ביטוחי הבריאות נעשים ע"י המעסיק עבור קבוצת העובדים שלו. רכישת ביטוח קבוצתי זולה משתי סיבות עיקריות:

1.אופן הגבייה והתשלום המרוכז ע"י המעסיק מקטין את העלויות של חברות הביטוח ומאפשרים הוזלת הפרמיה

2.ביטוח קבוצות ע"י חברת הביטוח מקטין את הסיכון של חברות הביטוח עקב קבלת קבוצה מפולגת באופן נורמלי ובעלת סיכונים נורמליים והניתנים לחיזוי באופן סטטיסטי.

slide18
בקבוצות גדולות "תוספת ההעמסה" יכולה לרדת אף ל-5%. לאנשים שאינם מאוגדים בקבוצה תוספת ההעמסה יכולה להגיע ל-60%, 80% ואף יותר.
 • ביטוח בריאות שונה באופן הפעלתו משאר הביטוחים-רכוש ואלמנטרי. בכל הביטוחים האחרים המבוטח מקבל סכום שיפוי מוגדר בקרות האירוע המבוטח.

המבוטח מקבל צ'ק (סכום כסף) ויכול לעשות בו כרצונו

slide19
ביטוח בריאות פועל אחרת – המבוטח מקבל סכום לכיסוי מלא או חלקי (המוגדר מראש בפוליסה) להוצאות הטיפול הרפואי אותו רכש בפועל ובדיעבד. עיקרון זה גורם להקטנת ההוצאות אותן מבצע המבוטח בזמן רכישת הטיפול הרפואי
 • לביטוח יש אפקט של סובסידיה המוזילה את מחירי הטיפול הרפואי אותו רואה ומשלם הצרכן
slide20
איחודים וורטיקלים(אנכיים)בטיפול הרפואי
 • אירגונים רבים משלבים אלמנטים של ביטוח ושל אספקת שירותים רפואיים במסגרות שונות המעסיקות רופאים, אחיות, מכונים, בתי חולים ועוד, למשל קופות החולים בישראל. לאירגוניםאלו יש יתרונות ביעילות הטיפול ואיכותו כתוצאה, למשל, מניהול "הרשומה הרפואית" עבור הצרכן. כמו כן לאירגונים אלו "יתרון לגודל" להוזלת עלות הטיפול אותו הם מספקים
slide21
כפי שצויין ביטוחי הבריאות מוזילים את עלות הטיפול הרפואי אותם רואה הצרכן ולפיכך ישנו גידול של צריכת הטיפול הרפואי ועקומת הביקוש של הטיפול הרפואי זזה ימינה. מגמה זו גרמה להכפלה של מערכות הבריאות בעשורים האחרונים