Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP
Download
1 / 29

Globalny r aport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP. Globalny r aport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa, 4 września 2013 roku. Globalny raport konkurencyjności 2013-14. 2. Spis treści. Globalny raport konkurencyjności 2013-14. 3. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globalny r aport konkurencyjności 2013-14 Światowego Forum Gospodarczego' - mliss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Piotr Boguszewski, Instytut Ekonomiczny NBP

Globalny raport konkurencyjności 2013-14

Światowego Forum Gospodarczego

Warszawa, 4 września 2013 rokuGlobalny raport konkurencyjności 2013-14

3

1

Globalny raport konkurencyjności – uwagi wprowadzające


4

Globalny raport konkurencyjności 2013-14

Znaczenie raportu

 • DYNAMICZNY – jest historia procesów (od 2005 r. i dłużej - EOS)

 • UNITARNY – prawie niezmienna metodyka, jednakowa dla wszystkich krajów

 • Istotne znaczenie informacyjne:

  • Efekt syntetyczności – łatwy powszechny przekaz oraz interpretacja

  • Ważne źródło szybkiej „preselekcji” biznesowej, w tym komparatywnej

  • Konkurencyjność – kategoria złożona i niejednoznaczna

  • Globalny Raport Konkurencyjności:

   • KOMPLEKSOWY – wiele wymiarów (ponad 100 zmiennych)

   • SYNTETYCZNY – agregacja miar cząstkowych(miara ogólna, 3 przęsła i 12 filarów)

   • PRZEKROJOWY – wiele krajów (ok. 150 – systematyczny wzrost) i regionów

  • Konkurencyjność ważna dla polityki pieniężnej:

   • Interakcje wzajemne i wielopłaszczyznowe

   • Polityka pieniężna  kurs konkurencyjność: skutki krótko- (dobre) i długookresowe

   • Konkurencyjność a zdolność absorpcji szoków: wyższa  większa


  5

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Procedura badawcza

  • Narodowy Bank Polski od 2009 r. współuczestniczy w pracach nad Raportem:

   • W warstwie konsultacji metodologicznych

   • W procesie badawczym – przeprowadzenie corocznego EOS wśród krajowych przedsiębiorców

   • W procesie analitycznym – krajowa prezentacja Raportu

   • W szeroko rozumianym obszarze edukacyjnym

  • Szczególna rola Oddziałów Okręgowych NBP

  • W obecnym roku ponad 200 ankiet

  • Próba zgodna z ogólną metodyką Raportu:

   • o charakterze pół-panelu (ok. 50% respondentów z ubiegłego roku)

   • Reprezentująca sektory (Rolnictwo, Przemysł, Usługi) zgodnie z ich rolą w polskim PKB

   • 50% udział firm MSP

  • W Raporcie inna definicja firmy dużej – ponad 500 zatrudnionych. W Polsce praktycznie trudno znaleźć takie podmioty w Rolnictwie

  • Badanie przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2013 r.  może być pewien wpływ w otoczeniu punktów zwrotnych koniunktury  7

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Świat - panorama

  Mapa 1. Świat - wartości GCI w 2013 r.


  8

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Świat – skala zmian w 2013 r.

  Tabela 1. Częstość zmian w rankingach w okresie 2012-13 [w %]

  • Rozkład dość typowy

  • Wyraźnie większy odsetek dużych spadków (>15) i mniejszy - dużych wzrostów

  Rys. 1. Częstości rocznych zmian pozycji w rankingach w latach 2006-13 [w %]


  9

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Top 10

  • Grupa stabilna – od 2005 r. 10 miejscowe podium dzieli zaledwie 13 krajów. 6 pierwszych miejsc – te same kraje

  • „Ścisłe” podium bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Od 2009 r. nieprzerwanie na pierwszym miejscu Szwajcaria

  • Poprawa pozycji USA, Niemiec i Hongkongu

  • Wlk. Brytania – zamyka stawkę (pogorszenie) i nie wraca do pozycji sprzed 2007 r.

  Tabela 2. Top 10 rankingu GCR w latach 2005-13

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF

  • Bezpośredni wpływ kryzysu na rankingi – ograniczony. W dłuższej perspektywie widać jednak „poszkodowanych” – wciąż USA oraz Wielka Brytania (na granicy wypadnięcia - z Japonią).


  10

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Perspektywy gospodarcze - oczekiwania

  „JAK OCENILIBY PAŃSTWO PERSPEKTYWY GOSPODARCZE PAŃSTWA KRAJU W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY? 1-PRAWDOPODOBIEŃSTWO RECESJI, 7 – SILNY WZROST”

  • Po wyraźnej poprawie na przestrzeni 2010 r. – od 2011 r. stagnacja oczekiwań ogółem

  • W niektórych grupach – pogorszenie w 2013 r. ( I, III, IV). W grupie IV - głębokie

  • Poprawa w grupie II (Polska)

  • Najlepsze oczekiwania w najniższych grupach (IV, V)

  Rys. 2. Oczekiwane perspektywy gospodarcze w latach 2009-13 (mediany – przebiegi wygładzone)  12

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Pozycja Polski w rankingu w latach 2005-13

  • Spadek o 1 miejsce – na 42. Indeks – bez zmian. Sukces czy „stanie w miejscu”?

  • Czynniki podstawowe - dość słabe i stabilne od 2005 r. Lekki wzrost

  • Efektywność – pewien spadek (-4)

  • Źle i coraz gorzej z innowacyjnością (-4)

  • Co z filarem FVII? Jest m.in. problem odpływu siły roboczej. Też efekt techniczny zmiany pytania

  INSTYTUCJE

  INFRASTRUKTURA

  OTOCZ. MAKRO

  ZDR. I SZKOLN. ELEM.

  SZKOLN.WYŻSZE

  EFEKT. RYNKU DÓBR

  EFEKT. RYNKU PRACY

  ROZW.RYN.FINAN.

  OTWARTOŚĆ TECHN.

  WIELKOŚĆ RYNKU

  ZŁOŻONOŚĆ BIZNESU

  INNOWACYJNOŚĆ

  Rys. 3. Pozycja konkurencyjna Polski w latach 2006 - 13

  Źródło: Na podstawie Raportów Rocznych Światowego Forum Gospodarczego


  13

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Polska - bariery

  • Ranking problemów – praktycznie niezmienny od wielu lat. Dominacja nieprzejrzystości i złożoności systemu podatkowego

  • Najgłębszy spadek ocen r/r dotyczył: oczekiwanego wzrostu gosp., efektywności reform i rządzenia, komunikacji społecznej pomiędzy biznesem i innymi grupami, podatkowych zniekształceń konkurencyjności

  • Najwyższy wzrost ocen r/r obejmował: jakość dróg i infrastruktury drogowej, dostępność Internetu, komunikację na forach społecznościowych, równouprawnienie kobiet (płace, zatrudnienie)

  Rys. 4. Bariery rozwoju Polski w 2013 r. – ranking (w %).


  14

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Polska w Europie

  • Środek stawki

  • Dużo lepiej niż gorące południe

  • Od czołówki dzielą jednak dwie „długości”

  • Z wyjątkiem Estonii (32) nie ma przed nami żadnego kraju postsocjalistycznego

  • Dość blisko Czechy (46) oraz Litwa (48)

  Mapa 2. Wartości GCI w Europie w 2013 r.

  Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego


  15

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Polska a konkurenci

  Rys. 6. Współczynnik zmienności GCI w otoczeniu konkurencyjnym Polski

  • Spadek o 1 pozycję w rankingu wynikiem wyprzedzenia przez 3 kraje (Indonezję, Maltę oraz Azerbejdżan - nawet z 50 pozycji) i wyprzedzenia 2 krajów (Czech i Bahrajnu)

  • W porównaniu z 2012 r. – większa intensywność zmian (suma wejść i wyjść)

  • Homogenizacja otoczenia Polski (+/-5 pozycji)

  Rys. 5. Kraje wyprzedzające i wyprzedzane przez Polskę w rankingu – w relacji do poprzedniego roku – w latach 2006-13

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF


  16

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Polska a konkurenci c.d.

  • W odniesieniu do krajów postsocjalistycznych – relacje podobne do notowanych w 2012 r. w krajach o niższym rankingu w 2005 r. niż Polska

  • Z grupy 7 krajów, które wyprzedzały Polskę w 2005 r. pozycję tę zachowała w 2013 r. tylko Estonia i pięć ma gorszą pozycję niż w2005 r.

  • Czechy spadły poniżej poziomu Polski

  • Węgry i Słowenia pogłębiły dystans

  • Blisko naszych ocen są Łotwa i Litwa, przy czym Łotwa wyraźnie bliżej niż w 2012 r.

  Rys. 6. Polska na tle krajów postsocjalistycznych w latach 2005-13


  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  17

  4

  Globalne tendencje długookresowe


  18

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Długookresowe zmiany w rankingach - świat

  Mapa 3. Zmiany pozycji konkurencyjnej krajów w latach 2006 - 13

  Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego


  19

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Długookresowe zmiany w rankingach – świat c.d.

  • Dość mało zieleni

  • Ameryka Pn, – brak poprawy sytuacji praktycznie na całym obszarze. W przypadku USA – dość głębokie (-4)

  • Wysoka dynamika dużego obszaru Ameryki Pd. -zwłaszcza w Brazylii

  • Silne pogorszenie pozycji Argentyny i Wenezueli

  • Europa – rozwój głownie „pasa centralnego”

  • Widoczne osłabienie pozycji konkurencyjnej W, Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji

  • Pogorszenie sytuacji Rosji

  • Słabsza sytuacja Republik Nadbałtyckich

  • Polska – zieleń

  • Afryka – kontynent z najwyższym udziałem „przegranych”

  • Azja – zróżnicowana z rosnącą pozycją Chin i Indonezji

  • Indie – „dziecko, które szybko rośnie, ale ma ciasne buty” : nieadekwatny rozwój infrastruktury, korupcja, niestabilność polityczna, Problem „otoczenia” - Pakistan

  • Australia – pewne pogorszenie sytuacji


  20

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Wyścig w tłoku?

  • Udział krajów, których pozycja w rankingu zmienia się, rośnie niemal monotonicznie od 2006 r. - narasta walka konkurencyjna. Zmiany w dużej części przez „wypychanie”

  • Jedyne przejściowe „zastygnięcie” – w 2009 r. Kryzys?

  • Stale (od 2005 r.) utrzymuje się bariera wejścia do czołówki – duży skok punktacji, znajdująca się na ok. 25-30 pozycji rankingu. Polska widocznie przybliżyła się do jej granicy

  • Czołówka peletonu dość zwarta. W 2005 r. był duży dystans do lidera. Teraz jest mniejszy

  Rys. 7. Udział krajów, których ranking uległ zmianie (lewy górny panel), wzrostów i spadków w rankingu (prawy górny panel) w latach 2006-13 oraz rozkład punktacji wg. rankingu (dolny panel)

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WEF


  21

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Jak łatwo wyjść z grupy?

  Tabela 5. Udział krajów, których ranking uległ zmianie (górny panel) oraz rozkład punktacji wg. rankingu (dolny panel)

  • Najbardziej hermetyczna Grupa I

  • Dwa kraje z niższych grup (Katar, Bahrajn) awansowały do Grupy I

  • Najwięcej awansów – z Grupy IV (połowa krajów)

  • W zakresie rozkładu punktacji – w okresie 2009-13 niewiele się zmieniło

  • Grupy I, II oraz V cały czas dzielą duże różnice poziomów

  Rys. 8. Mediany indeksów GCI w klasach rozwoju w latach 2009-13

  • Pewną konwergencję można obserwować w grupach III oraz IV

  • Dalsza ucieczka Grupy I, choć nieco słabiej w 2013 r.


  22

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Ile się napracować by awansować?

  • Interpretacja stałej – jak przesuwamy się w rankingu, gdy podtrzymujemy status. Gdy c > 0  awansujemy (i odwrotnie)

  • Dodatnia stała – tylko w 2009 (w kryzysie trudno utrzymać nawet status quo?)

  • Znaczenie stałej obecnie maleje ~ 0

  • I rośnie α – nie ma awansu bez wysiłku, ale niezbędna poprawa jest coraz mniejsza (ale wysiłek większy - efekt korka: trudniej?)

  TABELA 6. Oceny parametrów równania (1)

  Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Światowego Forum Gospodarczego


  23

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Kto „musi” awansować?

  Tabela 7. Liczna krajów, w których ranking uległ pogorszeniu mimo poprawy indeksu GCI oraz statystyki IV ćwiartki (maksimum oraz mediana)

  • Roczna poprawa indeksu GCI nie zawsze prowadzi do poprawy pozycji w rankingu. Więcej – są kraje, które mimo tego spadają. Bywa też odwrotnie.

  • W 2010 r. maksimum takich przypadków – czy efekt kryzysu i „twórcza destrukcja”?

  Rys. 9. Zmiany indeksu GCI a zmiany pozycji w rankingu w latach 2012-13  25

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Wnioski

  • W warunkach globalizacji dużo łatwiejszy i szybszy przepływ czynników produkcji, w tym wiedzy i technologii

  • Konkurencyjność będzie głównym elementem różnicującym kraje – X. Sala-i-Martin

  • Raporty GCR wskazują na narastanie walki konkurencyjnej

  • W dłuższym okresie - trudno zachować lub poprawić pozycję

  • Czołówka rankingu – dość stabilna i z wynikami wyraźnie lepszymi niż pozostali (bariera)

  • Po okresie dużej poprawy w latach 2009-10 Polska praktycznie „stoi” w miejscu – sukces czy problem? Czego oczekujemy od polityki gospodarczej?

  • Na tle krajów postsocjalistycznych sytuacja jest jednak wyraźnie lepsza

  • Głównym problemem Polski – innowacyjność. Sytuacja nadal pogarsza się.

  • Mocną stroną m.in. wielkość rynku i rozwój sektora finansowego

  • Spore sukcesy w obszarze technologii komunikacji (drogi, Internet, infrastruktura) przy pogarszającej się jakości komunikacji społecznej  27

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Polska – efekt II ligi. Problem wag

  • PKB

  • Demografia

  • Kurs

  TABELA 3. WAGI PRZĘSEŁ W LATACH 2009-13

  • Skutek: wraz ze zmianami PKB/pc. (w USD) zmienia się rola przęsła III – w Polsce najsłabszy element. Wzrost PKB (jak i wzmocnienie złotego) ceteris paribus „dołują” więc indeks

  • W 2012 r. – efekt poprawy w II i III przęśle całkowicie pochłonięty przez ruchy wag (~1:1 – efekt wag ujemny)

  • W 2013 r. – efekt wag dodatni i w 90% wchłonął ujemny efekt zmiany ocen. W stałych wagach byłby spadek indeksu (o ok. 0,02)Bahrajn, Turcja przed?

  Tabela 4. Oceny1/ przęseł w

  latach 2010-13


  28

  Globalny raport konkurencyjności 2013-14

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego


  ad