slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 “ LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE” (titre provisoire) PowerPoint Presentation
Download Presentation
QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 “ LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE” (titre provisoire)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 “ LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE” (titre provisoire) - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 “ LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE” (titre provisoire) “DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT” (werktitel). Brussel, 11/02/2011. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit. QUINZAINE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 “ LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE” (titre provisoire)' - miyoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011

“LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE”

(titre provisoire)

“DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT” (werktitel)

Brussel, 11/02/2011

slide2

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title

1

14-DAAGSE

Section title

1.Objectifs de la Quinzaine

Section comment

1 objectifs
1. OBJECTIFS

La Quinzaine vise à :

 • Augmenter la visibilité de la politique EC et diversité;
 • Sensibiliser les Bruxellois-es à l’EC et à la diversité;
 • Informer et impliquer le grand public aux activités des associations;
 • Stimuler les réseaux et l’échange d’expériences entre les associations.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title1

1

14-DAAGSE

Section title

2.Déroulement de la Quinzaine

Section comment

2 deroulement
2. DEROULEMENT

Quinzaine du 10 au 25 novembre 2011

 • 2 dates clés:

→ 9/11/11: lancement officiel par un colloque

→ 25/11/11: clôture par un événement socio-culturel pour un plus large public

 • Entre le 10 et le 25:

→ Activités organisées par les associations subsidiées dans le cadre de cet appel à projets.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title2

1

14-DAAGSE

Section title

3.Public cible

Section comment

3 public cible
3. PUBLIC CIBLE

Publics cibles prioritaires:

 • Les Bruxellois et Bruxelloises
 • La société civile/les professionnel-le-s

Publics cibles non prioritaire:

 • Les décideurs politiques
 • Les acteurs internationaux

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title3

1

14-DAAGSE

Section title

4.Thème et objectifs stratégiques

Section comment

4 theme et objectifs
4. THEME ET OBJECTIFS

Objectifs :

4.1. Identification, reconnaissance et développement des compétences des jeunes;

4.2. Stimuler les rencontres et les échanges en termes de diversité ethnoculturelle, d’âge et de situation socio-économique;

4.3. Favoriser la consultation et la participation à la prise de décision et à la vie en société;

4.4. Renforcer l’identité des jeunes en vue de favoriser leur appartenance à la société;

4.5. Renforcer une image positive des jeunes.

Thème: La force de la jeunesse et la diversité

Focus sur les jeunes de 14 à 25 ans

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

4 1 identification reconnaissance et d veloppement des comp tences des jeunes
4.1. Identification, reconnaissance et développement des compétences des jeunes

La Quinzaine souhaite:

 • aider les jeunes à définir un projet professionnel/de formation;
 • aider les jeunes à devenir acteurs de leur projet professionnel;
 • aider les jeunes à retisser des liens sociaux grâce à la formation;
 • lutter contre le décrochage scolaire;
 • adopter une approche originale de développement des compétences des jeunes (genre);
 • développer les compétences sociales des jeunes;
 • développer les compétences de leadership des jeunes de sorte qu’ils puissent s’engager à un niveau social et jouer un rôle moteur dans leur quartier et leur communauté.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide12

4.2. Stimuleren van ontmoetingen en uitwisselingen in termen van etnisch-culturele diversiteit, leeftijd, en sociaal-economische achtergrond

De Veertiendaagse wil:

 • ruimte voor dialoog en ontmoeting creëren tussen verschillende generaties, gemeenschappen en sociale groepen;
 • op innovatieve wijze jongeren van verschillende Brusselse gemeenschappen met elkaar verbinden (gemeenschaps-vormende projecten) en die de wederzijdse uitwisseling en kennis tussen jongeren onderling beogen;
 • vooroordelen en stereotypen van allerlei aard doorbreken.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide13
4.3. Bevorderen van consultatie en participatie van jongeren aan de besluitvorming en aan het maatschappelijk leven in het algemeen

De Veertiendaagse wil:

 • op een kwaliteitsvolle manier de participatie van jongeren binnen het sociaal-culturele en politieke leven bevorderen op lokaal en regionaal niveau met als doel een betere belangenbehartiging te garanderen;
 • bijdragen tot een actieve en passieve participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het cultuur- en sportaanbod en die de leefwereld van jongeren verruimen en verrijken;

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide14

bijdragen tot het bevorderen van de deelname van ‘nieuwkomers’ aan het verenigingsleven en vrijetijdsaanbod in Brussel;

 • bijdragen tot een toegankelijk en gediversifieerd aanbod van vrijetijdsbesteding voor jongeren met een handicap alsook een toegankelijk informatieaanbod;
 • bijdragen tot de “empowerment” van jongeren uit kansarme milieus met als doel de individuele vrije keuze en zelfstandigheid te bevorderen;
 • maatschappelijk kwetsbare jongeren tot vrijwilligerswerk aanzetten om op deze wijze nieuwe competenties en ervaringen op te doen (het Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011).

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

4 4 versterking van de identiteit van jongeren met het oog op hun verbondenheid met de samenleving
4.4. Versterking van de identiteit van jongeren met het oog op hun verbondenheid met de samenleving

De Veertiendaagse wil :

 • een antwoord bieden op problemen van kwetsbare jongeren, die kunnen leiden tot problematisch gedrag, door te werken aan de versterking van de verbondenheid van deze jongeren, met anderen, met de materiële omgeving, de samenleving en het grote levensgeheel;
 • de kwetsbaarheid van jongeren de plaats geven die het verdient in onze samenleving;
 • op een positieve manier omgaan met de kwetsbaarheid van jongeren en hun verbondenheid verhogen.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

4 5 versterken van een positieve beeldvorming van jongeren binnen de brusselse samenleving
4.5. Versterken van een positieve beeldvorming van jongeren binnen de Brusselse samenleving

De Veertiendaagse wil :

 • de erkenning van de plaats van jongeren binnen de maatschappij bevorderen, hun imago opwaarderen naar de publieke opinie toe en zo bijdragen tot een samenleving waarbinnen iedereen zich thuis voelt;
 • projecten en realisaties van en door jongeren aanmoedigen die op positieve wijze de verschillende aspecten van de jongerencultuur zichtbaar maken.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title4

1

Section title

5.Algemene kader van het regionale gelijkekansenbeleid

Section comment

5 algemene kader
5. ALGEMENE KADER

Focus op vijf thema’s:

 • Gelijkheid vrouwen/mannen (gender)
 • Etnisch-culturele diversiteit
 • Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
 • Maximale toegankelijkheid ongeacht de gezondheidstoestand
 • Partner- en intrafamiliaal geweld (gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld en genitale verminking).

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

5 algemene kader1
5. ALGEMENE KADER

Gericht op:

 • Versterken van de emancipatie
 • Gelijke behandeling
 • Wegwerken van discriminatie

Troeven:

 • Genderdimensie
 • Toegankelijkheid
 • Duurzame benadering

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

section title5

1

Section title

6.Projectoproep: richtlijnen

Section comment

6 projectoproep richtlijnen
6. Projectoproep: richtlijnen

ALGEMEEN:

Verenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen deelnemen: ondersteuning door PROJECTSUBSIDIES

Mogelijke activiteiten: (niet exhaustief)

socioculturele, kunst-, sport- en folkloristische activiteiten

Evenementen die verschillende doelgroepen in contact brengen

Bewustmakings-, informatie-, opleidingsactiviteiten

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen1
6. Projectoproep: richtlijnen

ALGEMEEN:

 • Totale budget van deze projectoproep: 300.000 €
 • Per project én per organisatie: minimaal 2.500 € en maximaal 20.000 €
 • Bij een gemeenschappelijk project van verschillende verenigingen: maximaal 50.000 €
slide23

6.1 Toegepaste criteria

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria
6. Projectoproep: richtlijnen6.1 Toegepaste criteria

WIE KAN DEELNEMEN?

Privé-instellingen

Alle verenigingen met een rechtspersoonlijkheid

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME?

Gevestigd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actief binnen het domein van Gelijke Kansen en Diversiteit

Organiseren van een evenement binnen het thema van deze Veertiendaagse en dit tussen 10 en 25 november 2011

Indienen van een projectaanvraag uiterlijk op 14 maart 2011

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria1
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

SELECTIECRITERIA:

Relevantie van het project én de beoogde doelstellingen

Kwaliteit van de organisatie van het project

Haalbaarheid van het project

Betrokkenheid van de vereniging

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria2
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

Relevantie van het project én de beoogde doelstellingen

Motivering wat betreft het thema van de Veertiendaagse

Relevantie tot het algemene gelijkekansenbeleid

Impact op de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid

Relevantie van de beoogde resultaten

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria3
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

2. Kwaliteit van de organisatie van het project

Plan van aanpak: samenhang tussen activiteiten en resultaten

Keuze van de meest aangewezen activiteiten

Activiteiten: heldere én logische opdeling

Begroting: doelmatige en efficiënte aanwending van middelen

Kwaliteit van het implementatieplan: wat gebeurt er met de resultaten

Communicatieplan: creativiteit van de voorgestelde initiatieven

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria4
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

Haalbaarheid van het project

Inzake:

Plan van aanpak, implementatie- en communicatieplan

Resultaten

Timing

Personeelsinzet

Begroting: realistische financiële weergave van de activiteiten

Voldoende inkomsten en/of andere cofinanciering

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria5
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

Betrokkenheid van de vereniging

Aanwezige expertise en ervaring

Kennis van de doelgroep

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen 6 1 toegepaste criteria6
6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria

Bijkomende troeven: aandacht voor

Toegankelijkheid (omgeving / informatie)

Gender

Innoverend karakter

Originaliteit

Duurzame ontwikkeling van evenementen

Samenwerking organisaties

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide31

6.2 Soutien financier: procédure

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure
6. Appel à projets: directives6.2Soutien financier: procédure

QUELLES DEPENSES SONT ADMISSIBLES?

REGLE GENERALE:

-> Chaque dépense doit pouvoir être DIRECTEMENT attribuable à la mise en œuvre du projet

-> Les frais de fonctionnement généraux de l’organisation ne sont donc PAS pris en considération pour la subvention !

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure1
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure

DIFFERENTES CATEGORIES DE DEPENSES :

Loyer et frais de location (salle, matériel, …)

Frais de promotion et de publication (dépenses d’impression…)

Frais administratifs (directement attribuables au projet)

Frais de déplacement

Rémunérations de tiers, sous-traitants, honoraires ( bénévoles, orateurs, traiteur…)

Frais de personnel

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure2
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure

DIFFERENTES CATEGORIES DE DEPENSES (suite):

Les dépenses dans le cadre de la promotion de l’accessibilité (lieux – information)

Investissements et amortissements: uniquement la valeur d’amortissement en rapport avec la durée du projet(pas la totalité du prix d’achat du bien d’investissement)

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure3
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure

REMARQUE:

N’entrent PAS en considération: les demandes qui uniquement

trait aux:

Travaux d’infrastructure

Achat de biens d’investissement

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure4
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE:
 • Pour un montant de subvention accordé inférieur ou égal à
 • 3.100 €:
 • Rédaction de l’arrêté de subvention
 • Signature du Secrétaire d’Etat
 • Engagement du montant de la subvention par le
 • Contrôleur des engagements
 • Le bénéficiaire reçoit la décision

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure5
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE:
 • Pour un montant de subvention de 3.100 € à 6.200 €:
 • L’avis de l’inspecteur des finances est également exigé

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure6
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE:
 • Montant de la subvention de 6.200 € à 12.500 €:
 • L’avis de l’Inspection des Finances est requis
 • L’accord du Ministre du Budget est obligatoire

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure7
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE:
 • Montant de la subvention supérieur 12.500 €:
 • rédaction arrêté gouvernemental et convention
 • l’avis de l’Inspection des Finances est requis
 • l’accord du Ministre du Budget est obligatoire
 • approbation par le Gouvernement de la RBC

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure8
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE DE LIQUIDATION:
 • Pour un montant de subvention accordé inférieur ou égal à 3.100 €:
 • A la fin du projet: liquidation en une seule tranche

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure9
6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure

PROCEDURE DE LIQUIDATION:

Conditions: paiement après réception de:

1. Rapport d’activités

2. Décompte final des recettes et dépenses

3. Pièces justificatives (dépenses effectuées)

4. Preuves de paiement

5. Exemplaires de support promotionnel, publication, etc.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 2 soutien financier proc dure10
6. Appel à projets: directives6.2 Soutien financier: procédure
 • PROCEDURE DE LIQUIDATION:
 • Pour un montant de subvention supérieur à 3.100 €:
 • paiement en 2 tranches:
 • Première tranche de 40% (après réception d’une
 • déclaration de créance)
 • 2. Deuxième tranche de 60% (après clôture du projet et sous
 • les mêmes conditions – Voir ‘Liquidation en une tranche’)

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide43

6.3 Procédure de sélection

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 3 proc dure de s lection
6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection

GENERAL

 • Sélection par un jury composé d’au moins 5 personnes
 • Jury soumettra un avis pour des dossiers recevables
 • Secrétaire d’Etat: décision finale

Remarque:

 • En cas de non-sélection d’un projet: aucune possibilité de recours

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 3 proc dure de s lection1
6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection
 • CRITERES DE RECEVABILITE:
 • Concernant le DELAI:
 • demande de projet: envoyée au plus tard le 14 mars 2011
 • manifestation publique:entre le 10 et le 25 novembre 2011
 • subvention: accordée pour un maximum d’une année

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 appel projets directives 6 3 proc dure de s lection2
6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection
 • CRITERES DE RECEVABILITE:
 • COMPLETUDE DU DOSSIER:
 • formulaire officiel de demande de subvention
 • motivation détaillée concernant l’égalité des chances
 • Budget complet du projet
 • statuts de l’association
 • Un bilan comptable et comptes de résultats récents
 • Rapport d’activité 2010

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

2 appel projets directives 6 3 proc dure de s lection
2. Appel à projets: directives6.3 Procédure de sélection
 • AUTRES CRITERES DE SELECTION:
 • Sélection de manière à atteindre le meilleur équilibre

possible du point de vue de:

 • De la diversité des catégories d’activités
 • Des 5 objectifs stratégiques concernant les jeunes
 • La répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
 • Remarque: Une même association ne pourra être financée que pour un seul projet.

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide48

6.4 Praktisch

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen2
6.Projectoproep: richtlijnen

6.4 Praktisch

 • VERMELDING VAN DE LOGO’S:
 • Binnen de promotie, publicaties, etc.:
 • Iris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Logo Cel gelijke kansen en diversiteit

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen3
6. Projectoproep: richtlijnen

6.4 Praktisch

 • VERMELDING VAN DE LOGO’S:
 • Op uw website:
 • vermelden van een link naar de website ‘Gelijke Kansen Brussel’:
 • www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be
 • www.egalitedeschances.irisnet.be

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen4
6. Projectoproep: richtlijnen

6.4 Praktisch

 • INDIENING PROJECTAANVRAAG
 • Uiterlijk tot 14 MAART 2011
 • BESLISSING M.B.T. UW PROJECTAAANVRAAG:
 • Per brief: uiterlijk tegen 9 MEI 2011

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen5
6. Projectoproep: richtlijnen

6.4 Praktisch

 • DE FORMULIEREN VAN DEZE PROJECTOPROEP:
 • Te downloaden via onze website:
 • www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be
 • www.egalitedeschancesbruxelles.irisnet.be

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

6 projectoproep richtlijnen6
6. Projectoproep: richtlijnen

6.4 Praktisch

ADRES VOOR VERZENDING VAN UW PROJECTAANVRAAG:

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Directie Human Resources en Gelijke Kansen

Cel Gelijke Kansen en Diversiteit

Kruidtuinlaan 20, 1035 BRUSSEL

INLICHTINGEN:

Secretariaat: 02 800 36 75 - Fax: 02 800 38 08

dgille@mbhg.irisnet.be (02 800 36 65)

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité

slide54

?

14-DAAGSE

van de GelijkeKansen en de Diversiteit

QUINZAINE

de l’Egalité des Chances et de la Diversité