patientinddragelse i samarbejdet mellem sektorerne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Patientinddragelse – i samarbejdet mellem sektorerne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Patientinddragelse – i samarbejdet mellem sektorerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Patientinddragelse – i samarbejdet mellem sektorerne. Samarbejdskonference Herlev Hospital, den 17. november 2011. Emner. Ubrugte ressourcer hos patienter og pårørende Udfordringer i det tværsektorielle samarbejde Borgeren og patienten som samarbejdspartner Cases og erfaringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patientinddragelse – i samarbejdet mellem sektorerne' - miyoko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientinddragelse i samarbejdet mellem sektorerne

Patientinddragelse – i samarbejdet mellem sektorerne

Samarbejdskonference

Herlev Hospital, den 17. november 2011

www.whatif.dk

emner
Emner
 • Ubrugte ressourcer hos patienter og pårørende
 • Udfordringer i det tværsektorielle samarbejde
 • Borgeren og patienten som samarbejdspartner
 • Cases og erfaringer
 • Inddragelse af patienter som løftestang i udvikling af det tværsektorielle samarbejde

www.whatif.dk

cv lene pedersen
CV Lene Pedersen
 • Forfatter til: ”Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse”, Hans Reitzels Forlag, 2011
 • Tilknyttet PAR3 konsulenterne
 • whatif - konsulentvirksomhed fra 2002
 • 10 års erfaring som HR konsulent i Novo Nordisk
 • Master i Organisationspsykologi
 • Master i Voksenuddannelse

www.whatif.dk

slide5

John Klitgaard, cancerpatient, 56 år

”Det er et samarbejde, ikke et hotel. Det handler om at give og tage. Sundhedspersonalet er sat i verden for at hjælpe dig, men de har også andre at hjælpe…… ham der ligger ved siden af har det måske værre end du. Men du skal give noget tilbage selv, være åben over for at modtage og vise forståelse for hvad det er for et job, de har.”

www.whatif.dk

samarbejdet mellem patient og behandler
Samarbejdet mellem patient og behandler

Fælles opgave:

Dele viden

Valg af bedste behandling

Mobilisere kræfter til at

bekæmpe sygdommen

Behandlers autoritet:

Sundhedsfaglighed

Bestemme diagnose

Vejledning og omsorg

Patientens autoritet:

Symptomer

Livshistorie

Behandlingsforløb

Livsværdier og ressourcer

www.whatif.dk

patientens perspektiv
Patientens perspektiv

Nettet

Læge

Venner

Specialist

Patient

Indlæggelse

Job

Kom-mune

Familie

Genop-træning

Sundhedssystemets perspektiv på patientforløb

Egen læge

Specialist

Indlæggelse

Rehabilitering

www.whatif.dk

Tilvirket efter Helle Max Martin

udfordringer
Udfordringer
 • Komprimerede sygehusforløb - kortere indlæggelser
 • Flere med kronisk sygdom og flere ældre
 • Stigende forventninger til det nære sundhedsvæsen
 • Øget brug af telemedicin
 • Flere opgaver til kommuner og de praktiserende læger, bl.a. indenfor koordinering, rehabilitering, pleje, klinisk arbejde og psyko-social støtte (1)

(1) DSI-rapport: ”Hjemmeplejens opgaver i udvikling”, 2009

www.whatif.dk

kommunale sundhedsopgaver vokser
Kommunale sundhedsopgaver vokser

Rask Syg

BorgerrettetPatientrettet Genoptræning

forebyggelse forebyggelse rehabilitering

Folkesundhed

befolkningsgrupper

Det nære sundhedsvæsen

Individrettet

KL, Udfordringer i kommunernes

Organisering af sundhedsområdet,

www.whatif.dk

overgange
Overgange
 • 13% af rapporterne om utilsigtede hændelser omhandler hændelser i kontinuitetsbrud (Sundhedsstyrelsens Årsrapport,2007)
 • Undersøgelse af sikkerhedskulturen i Region Hovedstaden:
  • 52% svarer at information går tabt, når patienter overflyttes mellem afdelinger.

(Medarbejdernes vurdering af patient-sikkerhedskulturen, Region Hovedstaden, 2006)

www.whatif.dk

slide11

Øget kompleksitet skaber behov for sammenhæng

Spe-cialist

Spe-cialist

Egen læge

Patient

Koordinering

- knyttet til fælles ansvar

Kom-mune

Genop-træning

Kontinuitet

- knyttet til patientoplevelsen

Hospitals-afdeling

Hospitals-afdeling

www.whatif.dk

sundhedsaftalen som redskab
Sundhedsaftalen som redskab
 • Sundhedsaftalerne har skabt en ramme for at udvikle dialogen mellem kommuner og region/sygehuse. Men der er brug for at i højere grad at inddrage og forpligte almen praksis.
 • Udgør et redskab for at udvikle samarbejdet om den fælles opgave
  • At skabe sammenhæng og kvalitet i patientforløbet
  • At samarbejde med borger/patient om at udvikle den bedst mulige behandling tilrettet til den enkelte.

www.whatif.dk

norge individuel plan
Norge: Individuel plan
 • Alle patienter med behov koordinerede ydelser har ret til en individuel plan
  • Patientrettighedslov fra 2001, hvor sygehus og primær sektor har pligt til i samarbejde med patienten at udarbejde planen

www.whatif.dk

erfaringer med individuel plan
Erfaringer med individuel plan
 • Bruger: ”Jeg havde et liv før – og har et andet efter” – individuel plan tydeliggør hvem der har ansvar for hvad
 • Brugerne skal føle sig set, hørt og værdsat
  • De skalmødes med en holdning, der viser at der bliver lyttet til deres oplevelse af egen situation og hvilke behov de har for hjælp
 • Løft koordinatorrollen frem!
  • Koordinator skal myndiggøres til at tage ansvar for koordinering
 • Forankring på politisk og administrativt niveau
  • Systematisk samarbejde mellem sektorerne på flere niveauer

Kilde: Toril Bakke, NasjonaltKunnskabscenter for Helsetjenesten, Norge

www.whatif.dk

hvorn r har du sidst lyttet tilesther
Hvornår har du sidst lyttet tilESTHER?

Et samarbejde mellem sygehus, kommuner og socialvæsen i JönköbingLän, Sverige

Vision

”Med et holdbart og handlekraftigt netværk kan Esther opleve tryghed og uafhængighed. Hun kan længst muligt leve et selvstændigt liv og gøre egne valg i hverdagen”

www.whatif.dk

erfaringer fra region syddk
Erfaringer fra Region SydDK
 • SAM:BO er en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen (bygger på sundhedsaftalen)
 • Klar opgavefordeling og krav til kommunikation mellem sygehus, kommune og praktiserende læge
  • Sammenhængende patientforløb
  • Udskrivning begynder ved indlæggelse
  • Sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog
  • Borgeren / patienten inddrages
 • Tæt og struktureret dialog på tværs af sektorer, via indlæggelseskonference, udskrivningskonference, opgavefordeling omkring udskrivning og forløbsplan

www.whatif.dk

tr ning som hj lp odense kommune
Træning som hjælp – Odense Kommune
 • Mål: Flere borgere opnår selvhjulpenhed og/eller oplever reduktion i behovet for hjælp efter endt behandlingsforløb.
 • ”at give alle borgere en ret til at blive trænet med henblik på at skabe øget livskvalitet på egne vilkår”

www.whatif.dk

tr ning som hj lp odense kommune1
Træning som hjælp - Odense Kommune
 • Arbejdsmetoden gøres til frontmedarbejderens vigtigste daglige arbejdsværktøj
 • Borgeren oplever en større livskvalitet på egne vilkår
 • Rehabilitering som fagligt fundament
 • Tværfaglig visitation og samarbejde og med borgeren

www.whatif.dk

udfordringer i tr ning som hj lp
Udfordringer i ”Træning som hjælp”
 • Borger perspektiv
  • Oplever paradigmeskifte fra fokus på omsorg til øget inddragelse af borgerens egne ressourcer
  • De der bliver mere selvhjulpne oplever det som en stor værdi at slippe for at være afhængige af hjemmeplejen
 • Medarbejder perspektiv
  • Indgår i tværfaglig dialog med samarbejdspartnere
  • Garant for at kommunens serviceniveau holdes
 • Forvaltnings- og ledelsesperspektiv
  • At udvikle mens den ”nye sti” trædes
  • Fælles ejerskab på tværs af afdelinger
  • Fokus på at skabe og fastholde gode tværfaglige relationer
  • Alle leverandører arbejder rehabiliterende

www.whatif.dk

f lles fysisk enhed
Fælles fysisk enhed
 • København: fælles fysisk enhed på hospitalet, så kommunen er tilstede.
 • Accelereret udredning af svage ældre som alternativ til indlæggelse
 • Helhedsvurdering af borgerens almene tilstand
 • Kommunen leverer pleje, omsorg og mobilisering, mens Bispebjerg Sygehus leverer specialkompetente læger og lokaler.
 • Udvikling af nye samarbejdsflader frem mod etablering af FAM.

Kilde: Anne Mette Fugleholm, direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune

www.whatif.dk

slide21

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Sygehus

Tværsektorielt

Samarbejde

Lokalt

Strategisk

Tæt kobling mellem det strategiske

og det udførende niveau

Operativt

Kommuner

Praksis

Tilvirket efter Sundhedsstyrelsen, 2005

Inspireret fra USA, Ed Wagner og Kaiser Permanente

www.whatif.dk

slide22

Tværgående

projekter -

kontinuert udvikling

Inddragelse af

patienter i udvikling

af sammenhæng og

kvalitet i forløb

Borgere/patienter

og pårørende som

samarbejdspartnere

Fælles

kompetence-

udvikling på tværs

af sektorer

Tværfagligt

samarbejde og

organisering

Digital

kommunikation

og telemedicin

www.whatif.dk

udvikle samarbejdet p tv rs
Udvikle samarbejdet på tværs
 • Fælles ansvar og tværorganisatorisk tankegang
  • Tænke i sammenhæng og helhed
  • Dialog og udvikling af fælles standard for kvalitet i behandling
 • Tværfagligt samarbejde og organisering
  • Fra organisering efter faglighed/funktion til organisering efter opgave
 • Fælles kompetenceudvikling på tværs af sektorer
  • Etablere fælles fora, igangsætte fælles projekter
  • Give ildsjælene muligheder for at tage ansvar
  • Bruge sundhedsaftalen som redskab til at igangsætte fælles indsatser
 • Ledelsesopgave at løfte de tværsektorielle opgaver
  • Samarbejde på flere niveauer – strategisk og i praksis
  • Finde nye fælles finansieringsformer – væk fra kassetænkningen
  • Udvikle fælles digitale løsninger på tværs af sektorer.

www.whatif.dk

borgeren patienten som samarbejdspartner
Borgeren/patienten som samarbejdspartner
 • Udvikle samarbejdsformer på tværs af sektorer, hvor borgere/patienter og pårørende ses som aktive deltagere, der bidrager med viden, ideer og ressourcer til innovativ udvikling af bedre og mere effektive forløb.

www.whatif.dk