Sulfider elementer
Download
1 / 70

Sulfider, elementer - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Sulfider, elementer. Kilde for edle metaller. Malmmineraler - Sulfider og sulfosalter. Sulfider Forbindelser mellom ulike metaller og svovel Bindingen er enten kovalent, metallisk eller en kombinasjon av disse Selenider og tellurider er beslektede mineraler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sulfider, elementer' - misu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sulfider elementer

Sulfider, elementer

Kilde for edle metaller


Malmmineraler sulfider og sulfosalter
Malmmineraler - Sulfider og sulfosalter

 • Sulfider

  • Forbindelser mellom ulike metaller og svovel

  • Bindingen er enten kovalent, metallisk eller en kombinasjon av disse

  • Selenider og tellurider er beslektede mineraler

 • Sulfosalter er en relatert mineralgruppe

  • De inneholder halvmetallene arsen (As) eller antimon (Sb) istedenfor metaller

 • Sjøl om mange sulfider og sulfosalter opptrer i naturen, er det bare et fåtall som er vanligeSulfider som opptrer sammen
Sulfider som opptrer sammen

 • Sulfidmineraler danner ofte bestemte assosiasjoner

 • Pyritt (FeS2), sphaleritt (ZnS) og pyrrhotitt (Fe1-xS) opptrer ofte sammen

 • Det samme gjelder chalcopyritt (CuFeS2), pyritt og pyrrhotitt

 • I noen forekomster i karbonatbergarter finner vi ofte galena (PbS) og sphaleritt (ZnS) sammen


Sulfider
Sulfider

 • Forbindelser mellom metall og svovel

 • ca. 600 mineraler

 • stor økonomisk verdi - gir malmer for viktige metaller :

  • kopper

  • sølv

  • sink

  • bly

  • molybden

  • kobolt

  • nikkel

  • antimon


Sulfider1
Sulfider

 • Klassifiseringen av sulfider er kompleks

 • Elementer som As og Sb kan opptre som både metaller og ikke-metaller

 • Sulfider har mindre grad av ionebinding enn oksider -

  • en kombinasjon av kovalent og metallisk binding


Sulfider2
Sulfider

 • Sulfider dannes ofte i hydrotermale systemer

  • avsatt fra varme vandige løsninger i hulrom/sprekker eller som erstatning av mineraler som er tilstede i bergarten løsninger siver gjennom

 • Vannet kan ha ulikt opphav

  • meteorisk (nedbør)

  • magmatisk

  • metamorft

  • porevann i sedimenter

 • Mange sulfider er imidlertid vanlig også i vanlige bergarter


Sulfider3
Sulfider

 • Varmekilden for hydrotermalt vann kan være

  • magmatiske intrusjoner

  • fra normal varmestrøm oppover i skorpa

 • Kilde for metall (og svovel) kan være fra

  • magma som krystalliserer,

  • det kan være utlutet/oppløst fra et stort volum av vanlige bergarter


Sulfider4
Sulfider

 • Fluider strømmer vanligvis gjennom bergarter langs sprekker og forkastninger, og i mindre grad langs korngrenser i bergartene

 • Avsetning av mineralene skjer enten ved at åpne sprekker/hulrom fylles, eller ved at de erstatter andre mineraler som alt er tilstede i bergarten som gjennomstrømmes


Sulfider5
Sulfider

 • Etter avsetning kan sulfidmineralene endres (oksideres) ved at de nær overflata kommer i kontakt med oksygenrikt vann (oksidasjonssonen)

 • De vil der kunne danne oksider, hydroksider, karbonater, sulfater og gedigne elementerSphaleritt sinkblende
Sphaleritt/sinkblende

 • ZnS

 • Kubisk

 • Har seks perfekte spalteretninger

 • H = 3.5-4

 • Sp.V. 3.5-4.1

 • Noe Fe2+ kan substituere for Zn

 • Cd (kadmium) kan også gå inn for Zn


Sphaleritt sinkblende1
Sphaleritt/sinkblende

 • Diamant- til submetallisk glans

 • Lys gul, lys brun, brun, svart, rød, grønn, eller hvit.

 • Fargen mørkere med økende jerninnhold

 • Kan omdannes til oksider, hydroksider, sulfater el. karbonater


Sphaleritt sinkblende2
Sphaleritt/sinkblende

 • Identifiseres ut fra sin diamant- til submetalliske glans

 • 6 kløvretninger (glitrer sterkt - mange flater som reflekterer lys)

 • Lys strek (hvit til lys brun)


Sphaleritt sinkblende3
Sphaleritt/sinkblende

 • Viktigste sink-mineral

 • Sink viktig industrimetall (galvanisering av stål)

 • Også viktig kilde for kadmium


Galena blyglans
Galena/blyglans

 • PbS

 • Kubisk

 • H = 2.5

 • Sp.v. 7.58

 • Isostrukturell med halitt

 • Litt Ag kan substituere for Pb

 • Danner ofte velutviklete terninger, av og til modifisert av oktaedre


Galena blyglans1
Galena/blyglans

 • Kubisk kløv

 • Metallisk

 • Blygrå

 • Kan omvandles til karbonat og sulfat

 • Lett å kjenne igjen


Galena blyglans2
Galena/blyglans

 • Viktigste blymineral

  • blyakkumulatorer

  • tidligere i trykkerier

  • loddetinn

  • maling (mønje)


Pyrrhotitt magnetkis
Pyrrhotitt/magnetkis

 • Fe(1-x)S

 • Monoklin (pseudoheksagonal)

 • H = 3.5-4.5

 • Sp.v. 4.58-4.65

 • Krystaller vanligvis tabulære parallell med 001


Pyrrhotitt magnetkis1
Pyrrhotitt/magnetkis

 • Metallisk glans

 • Bronsebrun med litt rødlig skjær

 • Mørk gråsvart strek

 • Kan omvandles til pyritt, markasitt eller andre sulfider

 • Også omvandling til jernoksider/hydroksider, karbonater eller sulfater


Pyrrhotitt magnetkis2
Pyrrhotitt/magnetkis

 • Svakt ferromagnetisk

 • Ligner pyritt, men er mer bronsefarget

 • Pentlanditt (som ofte er assosiert med pyrrhotitt) er noe lysere og er ikke-magnetisk


Pyrrhotitt magnetkis3
Pyrrhotitt/magnetkis

 • Opptrer i mafiske magmatiske bergarter og i hydrotermale avsetninger

 • Ikke viktig som malmmineral


Chalcopyritt kopperkis
Chalcopyritt/kopperkis

 • CuFeS2

 • Tetragonal

 • H = 3.5-4

 • Sp.v. = 4.1-4.3

 • Mindre mengder av andre elementer kan gå inn i strukturen

 • Metallisk

 • Messing-gul, ofte anløpet

 • Grønnsvart strek


Chalcopyritt kopperkis1
Chalcopyritt/kopperkis

 • Kan omdannes til

  • andre koppersulfider

  • oksider

  • karbonater

  • sulfater

  • turkis

 • Skilles fra pyritt/svovelkis ved lavere hårdhet og mer fyldig gulfarge (gullgul)

 • Er hårdere enn gull


Chalcopyritt kopperkis2
Chalcopyritt/kopperkis

 • Vanligste kobbermineral

 • Viktig malmmineral

 • I hydrotermale sulfidforekomster

 • Ofte assosiert med sphaleritt, pyritt og andre sulfider

 • Kan også opptre i aksessoriske mengder i magmatiske bergarter


Cinnabar sinober
Cinnabar/sinober

 • HgS

 • Heksagonal

 • H = 2-2.5

 • Sp.v. 8.18

 • Relativt sjeldent

 • I lav-temperatur hydrotermale avsetninger

 • Hovedkilde for Hg

 • Almaden, Spania viktigste forekomst


Pyritt svovelkis
Pyritt/svovelkis

 • FeS2

 • Kubisk

 • H = 6-6.5

 • Sp.v. 5.02

 • Danner ofte velutviklete krystaller av ulik form


Pyritt svovelkis fes 2
Pyritt (svovelkis) FeS2

Ulike krystallformerPyritt1
Pyritt

 • Metallisk glans

 • Lys messingfarge, kan være anløpet

 • Grønnsvart til brunsvart strek

 • Omdannes ofte til jernoksider/hydroksider

 • Kjent som ”fool’s gold” eller narregull

 • Har vært brukt som ressurs for jern og svovel


Pyritt2
Pyritt

 • Opptrer i en rekke bergarter

 • Vanligste sulfidmineralMarcasitt
Marcasitt

 • FeS2

 • H = 6-6.5

 • Sp.v. 4.89

 • Ortorombisk

 • Ofte tabulære krystaller

 • Kurvete flater ofte dannet

 • Danner ofte en ”hanekam”


Marcasitt1
Marcasitt

 • Metallisk

 • Lys bronsefarge

 • Gråsvart strek

 • Omdannes til jernhydroksider og sulfater

 • Ligner pyritt, men har forskjellig krystallform og er litt blekere på frisk flate

 • Vanlig i hydrotermale avsetninger


Molybdenitt
Molybdenitt

 • MoS2

 • Heksagonal

 • H = 1-1.5

 • Sp.v. 4.62-4.73

 • Lagdelt struktur med sjikt av Mo i oktaedrisk koordinasjon med S

  • Sjiktene er bundet sammen av svake bindinger som gir perfekt kløv langs {001}


Molybdenitt1
Molybdenitt

 • Krystaller er heksagonale plater eller korte heksagonale prismer

 • Bøyelige men uelastiske spalteflak

 • Kjennes fettaktig ut

 • Metallisk glans

 • Blygrå

 • Blågrå strek - grønn på glassert porselen


Molybdenitt2
Molybdenitt

 • Ligner på grafitt, men har en mer blåaktig fargetone, og strekfargen på glassert porselen er grønn (grafitt har svart strek)

 • I hydrotermale årer og disseminasjons-avsetninger

 • Viktigste kilde for molybden

  • stållegeringer

  • smøremiddel


Gedigne elementer

Gedigne elementer

Metaller

Halvmetaller

Ikke-metaller


Klassifikasjon av gedigne elementer
Klassifikasjon av gedigne elementer

Metaller

Gullgruppa

Kopper

Sølv

Gull

Platinagruppa

Palladium

Platina

Platiniridium

Jerngruppa

Jern

Kamasitt

Taenitt

Halvmetaller

Arsen (As)

Vismut (Bi)

Antimon (Sb)

Ikke-metaller

Grafitt (C)

Diamant (C)

Svovel (S)


Metaller

Metaller

Gullgruppa


Kopper
Kopper

 • Cu

 • Kubisk

 • H = 2.5-3

 • Sp.v. 8.95

 • Kan inneholde litt gull

 • Sjeldne krystaller er kubiske eller dodekaedriske


Kopper cu
Kopper Cu

 • Oftere dendrittisk eller massiv

 • Myk, deformerbar

 • Metallisk

 • Oftest assosiert med mafiske vulkanske bergarter dannet ved reaksjon mellom Cu-holdige løsninger og Fe-førende mineralerS lv ag
Sølv Ag

 • H = 2.5 - 3

 • Sp.v. 10.1 - 11.1

 • Kan inneholde litt Au

 • Krystaller uvanlig

 • Trådformige masser, plater eller sprekkefyllinger mer vanlig


S lv ag1
Sølv Ag

 • Metallisk

 • Sølvfarget, ofte med grålig til svart belegg

 • Vanligst i den oksiderte delen av sølvførende hydrotermale avsetninger

 • Utstrakt bruk

  • sølvtøy

  • smykker

  • elektronikk

  • fotoGull au
Gull Au

Kubisk

H = 2.5-3

Sp.v. 19.3

Noe Ag og Cu kan gå inn

Krystaller er oktaedre,

dodekaedre eller kuber

Lett smibar


Gull au1
Gull Au

Et veldig stabilt metall

Forvitrer ikke

Kan forveksles med kopperkis/chalcopyritt og pyritt, men er bløtere og har større tetthet

Opptrer i gullførende sulfidforekomster
Gull

Årer i kalkstein


Gullnuggets
Gullnuggets

 • Opptrer som nuggets i tungmineralfraksjonen i alluviale avsetninger


Platina pt
Platina Pt

 • Assosiert med ultramafiske magmatiske bergarter

 • Anrikes i alluviale forekomster

Pt-nuggets


Svovel s
Svovel S

 • Ortorombisk (a-svovel)

 • Her også to monokline polymorfer (b- og g-svovel)

 • Harpiksaktig

 • Gul til gulbrun

 • Kan omdannes til sulfater

  • gips

  • anhydritt


Svovel
Svovel

 • Brenner

 • Opptrer rundt fumaroler og varme kilder i forbindelse med vulkansk aktivitet

 • Kan avsettes direkte fra gassform

 • Kan også dannes som resultat av bakterier som livnærer seg på sulfater


Svovel1
Svovel

 • Største forekomster er assosiert med salt-domer dannet i marine evaporittforekomster

 • Til produksjon av svovelsyre


Grafitt c
Grafitt C

 • Heksagonal

 • H = 1-2

 • Flakformete heksagonale krystaller

 • Perfekt kløv langs {001}

 • Fleksible spalteflak


Grafitt c1
Grafitt C

 • Matt metallisk glans

 • Svart

 • Svart strek

 • Kjennes fettaktig ut

 • Gir svart strek på papir

 • Molybdenitt gir blågrå strek på papir og grønnlig strek på glasert porselen


Grafitt c2
Grafitt C

 • Et vanlig mineral i

  • pelittiske metamorfe bergarter av paleozoiske aldre eller yngre

   • fyllitt

   • glimmerskifere

  • også i marmor og skarnbergarter

  • Dannet som resultat av nedbrytning av organisk materiale


Grafitt c3
Grafitt C

 • Grafitt finnes også i metamorfe bergarter av Prekambrisk alder - enten fra

  • organisk opprinnelse

  • reduksjon av karbonatlag


Grafitt c4
Grafitt C

 • Stor anvendelse

  • blyanter

  • smøremiddel

  • elektronikk

  • pakninger

  • støpeformer


Diamant c
Diamant (C)

 • Kubisk

 • H = 10

 • Sp.v. 3.511

 • Krystaller er oktaedre, sjeldnere kuber eller dodekaedre

 • Perfekt kløv på {111}

 • Konkoidalt brudd


Diamant
Diamant

 • Diamantaktig glans

 • Diamant av smykkesteinskvalitet er fargeløs

 • Forekommer ellers i flere fargevarianter

 • Høy lysbrytningsindeks


Diamant1
Diamant

 • Opptrer i den magmatiske bergarten kimberlitt og beslektede ultramafiske bergarter som granatperidotitt

 • Dannes under høye trykk (> 3.5 GPa) i jordas indre

 • Er funnet i noen ultra-høytrykks metamorfe bergarter (eklogitter og assosierte gneiser)


Diamant2
Diamant

 • Smykkestein

 • Slipe- og poleringsmiddel

 • Borkroner

 • Diamantsager (for saging av stein og betong)ad