slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geoteknisk sektorportal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geoteknisk sektorportal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Geoteknisk sektorportal - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Geoteknisk sektorportal nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar. Geoteknisk sektorportal. Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige , varav TRV står för hälften . Utförda borrningar redovisas i Geosuite .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Geoteknisk sektorportal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Geoteknisk sektorportal nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar

slide2

Geoteknisk sektorportal

 • Detborrasförungefär 500 Mkr per åriSverige, varav TRV stårförhälften. UtfördaborrningarredovisasiGeosuite.
 • Samla, digitaltarkiveraoch WMS-exponeraettstortantalborrningarochgeotekniskaundersökningsområdennationellt. Exponeringskerpåbl a geodata.se ochiandrawebb-applikationer.
 • I ettutbyggtskedeärnyttoeffekternabl a lägreundersöknings- ochmarkbyggnadskostnader.
slide3

Startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/ - härifrån nås alla resurser inom Geoteknisk sektorportal

slide4

GeoSuite-projekt med korrekt plansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR

Geotekniska undersökningsområden, ca 7000 registreringar

Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer

slide6

Visning av individuella borrhål från

Branschens Geotekniska Arkiv (BGA)

 • Det finns tydliga instruktioner för:
 • Nedladdning av Geosuite borrhål
 • Uppladdning av Geosuite borrhål
slide8

Dataleverantörer borrhål

Dataleverantörer undersöknings-

områden

 • Ägare eller utförare av undersökningar på uppdrag av:
  • Kommuner
  • Byggherrar inom offentliga och privata sektorn
  • Myndigheter
 • Juridiska förhållanden – vad gäller för nyttjande av data – är i stort utredda i samråd med jurister på LM, TRV, SKL och från branschföreträdare som STD.Vi kommer att tillhandahålla underlag lämpligt för att infoga i kommande avtal med utförare.
 • Kommuner med upprättade
 • (metadata)-arkiv
 • SGU