het onderwijsbegrippenkader obk in 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013. Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013. Onderwijsbegrippenkader. Wat is belang voor OCW?. OCW beleidsdoelstellingen. Ondersteunen gepersonaliseerde leerlijn Hergebruik van gegevens ( geen silo’s) Vergroten vergelijkbaarheid tussen scholen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013' - misty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het onderwijsbegrippenkader obk in 2013

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Kennisnet ECK klantdag

14 mei 2013

onderwijsbegrippenkader

Onderwijsbegrippenkader

Wat is belang voor OCW?

slide3

OCW beleidsdoelstellingen

 • Ondersteunengepersonaliseerdeleerlijn
 • Hergebruik van gegevens (geen silo’s)
 • Vergrotenvergelijkbaarheidtussenscholen
 • Betereaansluitingtussenprimaire en administratieveproces
slide4

Wat is hiervoornodig

 • Afspraken over betekenis van begrippen
 • Afspraken over context waarinbegrippenwordengebruikt
 • Gebruik open standaarden
 • Draagvlakbijalle stakeholders voor de standaarden
 • Borgen van beheer en toegankelijkheid van de standaarden
wat vindt ocw van obk
Wat vindt OCW van OBK
 • OBK levert belangrijke bijdrage aan standaardisatie van begrippen.
 • Afstemming en beheer van OBK is geborgd binnen EduStandaard (Standaardisatieraad).
 • Aansluiting met SION programma moet geborgd worden.
ontwikkelingen
Ontwikkelingen
 • Aansluiting tussen referentiearchitectuur onderwijs (SION) en onderwijsbegrippenkader
 • Onderzoek of linked data principe bruikbaar is voor aansluiting met sectorregisters en Basisregistraties.
 • Onderzoek of linked data principe bruikbaar is om kernprogramma’s en kwalificatiedossiers te ontsluiten
het onderwijsbegrippenkader obk in 20131

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013

Kennisnet ECK klantdag

14 mei 2013

voorstellen
Voorstellen
 • Henk Nijstad
 • Teamleader Onderwijsstandaarden
  • Jos van der Arend (expert)
  • Jeroen Hamers (expert)
  • Leonie Verhoeff (adviseur)
 • Bureau EduStandaard
  • Ondersteunt EduStandaard
wat zit er eigenlijk in het obk
Wat zit ereigenlijk in het OBK?

Alleformele en informeleinformatie die wordtontwikkeld in het kader van het ontwerp, de planning, de uitvoering en de toetsing en examinering van het (formele) onderwijs in NL.

Bijvoorbeeld:

 • Kerndoelen en Eindtermen
 • Kernprogramma’s van SLO voorPO en VO
 • Kwalificatiestructuur MBO
 • Opleidingslijsten van DUO
 • ReferentiekaderTaal en Rekenen
 • Kennisbases van de lerarenopleidingen
 • Leer- en toetsstijlen (bijv. RTTI)
kernprogramma s slo
Kernprogramma’s SLO
 • Vak
 • Vakkern
 • Subkern
 • Leerinhoud
 • Tussendoel
de 3 waardes van het obk
De 3 waardes van het OBK
 • De inhoud:
  • Bijv. curriculum PO, VO, MBO
  • Bijv. begrippen uit de administratieve keten
 • De werkwijze: atomise, describe, relate
 • De technologie: RDF, of open linked data
het obk en edustandaard
Het OBK en EduStandaard
 • EduStandaard beheert en bestuurt het OBK
 • SIG-werkgroep OBK
  • Special Interest Group
 • Bureau EduStandaard (Kennisnet) ondersteunt
 • Kennisnet faciliteert en stimuleert het gebruik van het OBK
de begrippenbrowser
De BegrippenBrowser
 • Generieke begrippenbrowser
  • dus niet speciaal voor bijv. de Kernprogramma’s van SLO
 • http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/
proeftuin linkeddata 2 0 examens1
ProeftuinLinkedData 2.0:Examens
 • Evaluatieinstrument bovenbouwonderwijs Economie voor docenten (havo)
 • Diagnostisch instrument voor leerlingen
 • Optioneel: Koppeling met adaptief leersysteem
 • Looptijd: april – oktober 2013
proefopstellingen linked data

Proefopstellingen Linked Data

Kennisnet ECK klantdag

14 mei 2013

proefopstelling linked data
Proefopstelling Linked Data
 • Onderdeel van het Programma Educatieve Contentketen 2 (ECK2)
 • Uitgevoerd in 2012
 • Een experimentele toepassing van het OnderwijsBegrippenKader
 • De Proefopstelling Linked Data bracht vier kennisgebieden bij elkaar:
  • Methodes: zowel ‘gesloten’ als ‘open’ methodes
  • Kernprogramma’s: ontwikkeld door SLO
  • Referentiekader Taal en Rekenen: ontwikkeld door de expertisecentra taal en rekenen
  • Edurep: de nationale database voor online beschikbaar lesmateriaal
proefopstelling linked data1
Proefopstelling Linked Data

De informatie die in de Proeftuin Linked Data wordt gegenereerd/afgeleid bestaat uit:

 • Leerplaninformatie van Leerplan In Beeld (SLO): welke kerndoelen, eindtermen, tussendoelen en vakinhouden zijn van toepassing op dit lesmateriaal
 • Informatie over Referentiekader Taal en Rekenen: welke onderdelen zijn van toepassing op dit lesmateriaal
proefopstelling linked data2
Proefopstelling Linked Data

De Proeftuin Linked Data beperkte zich tot:

 • Aardrijkskunde havo/vwo 1, voorbeeldmethode: De Geo Lesboek havo/vwo 1
 • Wiskunde havo/vwo 1,voorbeeldleerlijn: Math4All
drie use cases
Drie use cases:
 • De Verantwoordingsmodule Methode: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een methode
 • De Bronnenaanwijzer: docenten melden bronnen aan bij methodes
 • De Verantwoordingsmodule Arrangementen: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een arrangement
slide24

Proefopstelling Linked Data

OutputVerantwoordings-kaart

InputMethode of arrangement

slide25

Demo: http://linked-data.kennisnet.nl

Log in met je Entree-account of maak er een aan.

slide28

Context:

Kernprogramma

slide29

Context:

Referentiekader Taal en Rekenen

slide30

Context:

Aanvullende bronnen uit Edurep

uitkomsten
Uitkomsten
 • Positief!
  • Inhoudelijk valide
  • Haalbaar
 • Maar ook: nog onvoldoende toepasbaar

Daarom: op zoek naar nieuwe use cases! → Proefopstelling Linked Data 2.0

proefopstelling linked data 2 0
Proefopstelling Linked Data 2.0
 • Aansluiten bij ‘opbrengstgericht leren’
 • Aansluiten bij learning analytics
 • Toepassingsgebied: de onvoorstelbaar rijke informatiebron van het Centraal Schriftelijk eindexamen!
use cases
Use Cases
 • Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw

We koppelen de resultaten die leerlingen op een bepaald eindexamen hebben gehaald (het eindexamen havo economie van 2012 en 2013) aan het kernprogramma Economie havo bovenbouw van SLO en aan de op school gebruikte lesmethode (lesbrieven van LWEO en Percent van ThiemeMeulenhoff). Zo kan per kernprogrammaonderdeel en per hoofdstuk/paragraaf/lesbrief zichtbaar worden gemaakt op welke onderdelen de leerlingen goed en waar ze minder goed hebben gescoord. Het docententeam kan deze informatie gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren. En leerlingen die zich voorbereiden op een herexamen kunnen deze informatie gebruiken om gericht te oefenen.

 • Diagnostisch instrument voor leerlingen

Zodra de koppeling is gelegd tussen eindexamenopgaven en het op school gebruikte lesmateriaal kunnen bovenbouwleerlingen per onderdeel van het lesmateriaal gericht oefenopgaven van het CSE maken én hun eigen resultaten afzetten tegen de ‘benchmark’ van alle leerlingen die die opgaven eerder hebben gemaakt. In het project wordt hiervoor gebruik gemaakt van www.eindexamensite.nl van VO-Content. Op deze manier krijgen ze een gedetailleerde indruk van de mate waarin ze op koers liggen voor hun eigen eindexamen. Voor docenten ontstaat de mogelijk om wat meer (of minder) begeleiding op maat te bieden. Het is tevens een algemene ‘real time’ kwaliteitscheck van het onderwijs.

 • Koppeling met adaptieve leersystemen (optioneel)

Ook vanuit adaptieve leersystemen die op school worden gebruikt, kan de koppeling met het CSE en de eindexamenresultaten worden gelegd. Leerlingen en docenten krijgen gedetailleerd inzicht in hoe de leerling in zijn leerproces vordert in de richting van het eindexamen: hoeveel tijd besteedt hij aan de verschillende onderwerpen en hoe presteert hij er op.

slide34

Kern-programma

OnderwijsBegrippenKader

Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader

Eindexamen-gegevens

Kern-programma

Referentie-kader Taal en Rekenen

Methode-structuren

Eindexamensite.nl

Proefopstelling Linked Data 2.0

slide35

OnderwijsBegrippenKader

Eind-examen-syllabus

Eind-examen-programma

Les-materiaal

Eind-examen-opgave

Scores, psycho-metrische gegevens

Kern-programma

Eind-examen-vraag

project
Project

Deelnemers:

 • Groep LOOT-scholen
 • ThiemeMeulenhoff, LWEO en VO-Content
 • Cito
 • SLO
 • Kennisnet

Looptijd: mei-oktober 2013

Klankbordbijeenkomsten in juni en september