zimn stredisk na slovensku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zimné strediská na Slovensku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zimné strediská na Slovensku

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Zimné strediská na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation

missy
106 Views
Download Presentation

Zimné strediská na Slovensku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. COMENIUS PROJECT Today'schildtomorrow'sentrepreneur Zimné strediská na Slovensku Skiresorts in Slovakia ZŠ s MŠ, Valaská Belá 242 2012/2013

  2. Homôlka The Homôlka ski resort is situated in theholiday region of Homôlka, a well-known centre of winter and summer tourism, which lies on the boundary between the Strážov Hills and theWhite Carpathian Mountains, not far from the distinctive village of ValaskáBelá. The highest point of the resort reaches 906 metres above sea level. The ski season in this resort begins depending on weather, mostly on 26 December,and lasts till March. The total length of the downhill runs is 850 m. Lyžiarske stredisko Homôlka sa nachádza v rekreačnej oblasti Homôlka, známom centre zimnej i letnej turistiky, ležiacom na rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát, neďaleko rázovitej obce Valaská Belá. Najvyššie položený bod strediska je vo výške 906 m.n.m. Lyžiarska sezóna sa v tomto stredisku začína podľa počasia, no väčšinou to býva 26. decembra a trvá do marca. Celková dĺžka zjazdoviek je 850 m.     http://www.homolka.sk/

  3. Lyžiarske stredisko Donovaly The ski resort of PARK SNOW Donovaly is situated in the regions of NízkeTatry Mts. SOUTH,VeľkáFatra Mts. The base altitude of the resort is 910 m and the highest point reaches up to 1361 m, for a total vertical rise of 451 m. PARK SNOW Donovaly's ski season runs from December thru April. Total length of the downhill runs is 11,0 km out of which 7,4 kmcould be artificially snowed. At PARK SNOW Donovaly there are 2 cableways and 14 chair-lifts, with total capacity of 14100 people per hour. Lyžiarske stredisko PARK SNOW Donovaly zasahuje do regiónov Nízke Tatry JUH, Veľká Fatra. Základná stanica sa nachádza v nadmorskej výške 910 m.n.m. a najvyššie položený bod strediska je vo výške 1361 m.n.m., celkové prevýšenie teda predstavuje 451 metrov. Lyžiarska sezóna sa v stredisku PARK SNOW Donovaly začína v decembri a trvá do apríla. Celková dĺžka zjazdoviek je 11,0 km a z nich je 7,4 km umelo zasnežovaných. V areáli strediska PARK SNOW Donovaly sa nachádza 14 vlekov a 2 lanové dráhys celkovou prepravnou kapacitou 14100 osôb za hodinu.  http://www.parksnow.sk/zima/

  4. Jasná Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna s výbornými podmienkami pre zimné športy na Slovensku ponúka na severnej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu.  JasnáNízkeTatry as the largest ski arena with great conditions for winter sports in Slovakia offers endless opportunities of entertainment and active relax on the northern and southern side of Chopok. http://www.jasna.sk/domovska-stranka/

  5. JASNÁ

  6. Tatranská Lomnica The ski resort of TatranskáLomnica is situated in the region of VysokéTatry Mts.The base altitude of the resort is 886 m and the highest point reaches up to 2196 m(Lomnické sedlo), for a total vertical rise of 1310 m. The best conditions in ski resort TatranskáLomnica are from December to March. Total length of the downhill runs is 7,8 km out of which 6,6 km could be artificially snowed. Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica sa nachádza v regióne Vysoké Tatry (región). Základná stanica sa nachádza v nadmorskej výške 888 m n. m. a najvyššie položený bod strediska je vo výške 2196 m n. m. (Lomnické sedlo), celkové prevýšenie teda predstavuje 1310 metrov. Najlepšie snehové podmienky stredisko poskytuje v mesiacoch december až apríl. Celková dĺžka zjazdoviek je 9,98 km a z nich je 8,74 km umelo zasnežovaných http://www.vt.sk/

  7. Ďakujem za pozornosť Welcome to Slovakia