wojew dztwo lubelskie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Województwo lubelskie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Województwo lubelskie - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Województwo lubelskie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010. Wprowadzenie. Pion Bankowości Detalicznej. Celem badania było poznanie opinii mikro i małych firm na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Województwo lubelskie' - missy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wojew dztwo lubelskie

Województwo lubelskie

Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010

wprowadzenie
Wprowadzenie

Pion Bankowości Detalicznej

 • Celem badania było poznanie opinii mikro i małych firm na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Badanie zostało wykonane przez PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie banku Pekao S.A. we wrześniu i październiku 2010 roku.
 • Badanie zrealizowano tak, żeby możliwe było porównywanie wyników na poziomie grup powiatów (tzw. podregionów GUS).
 • Błąd statystyczny wynosi w podregionie +/- 10 pkt %, na poziomie województwa średni maksymalny błąd szacunku wynosi ok +/-5 pkt %, cały kraj nie więcej niż +/-1,8 pkt %).
 • Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów telefonicznych przeprowadzanych ze studia telefonicznego PBS DGA w Sopocie.
 • W badaniu zrealizowano próbę o wielkości minimum 100 wywiadów na każdy podregion
 • Łącznie przeprowadzono 6853 wywiadów w całej Polsce.
 • Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu:
  • mikro-przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca maksymalnie 9 pracowników
  • małe przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników
metodologia obliczenia wska nika koniunktury i indeks w
Metodologia obliczenia wskaźnika koniunktury i indeksów
 • Wskaźnik koniunktury obliczany jest jako średnia z oceny elementów szczegółowych z poprzednich i następnych 12 miesięcy, wymienionych poniżej:
 • W skład wskaźnika koniunktury wchodzą indeksy dla pytań o :
  • Sytuację polskiej gospodarki
  • Sytuację branży, w której działa firma
  • Sytuację firmy
  • Przychody firmy
  • Wynik finansowy firmy
  • Średni okres od sprzedaży produktów (usług) do otrzymania zapłaty
  • Zatrudnienie w firmie
  • Dostępność zewnętrznego finansowania
 • Wskaźnik koniunktury przyjmuje wartości od 50 do 150.
 • Indeks odniesiony jest do 100 tj 100 jest wartością neutralną. Zastosowano następującą skalę wag dla indywidualnych odpowiedzi na pytania:
  • 50 – bardzo źle,
  • 75 – źle
  • 100 – ani dobrze, ani źle
  • 125 – dobrze
  • 150 – bardzo dobrze
wska nik koniunktury w kraju
Wskaźnik koniunktury w kraju

89/96

88/98

92/96

90/96

91/97

87/94

88/95

89/96

92/96

87/95

91/97

89/97

Kolorystyka mapy odnosi się do różnicy pomiędzy wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i za przyszłe 12 miesięcy.

91/97

90/98

90/97

89/96

91/99

X/Y - indeks za ostatnie 12 mcy/ indeks za przyszłe 12 mcy

indeksy szczeg owe w woj lubelskim na tle krajowych
Indeksy szczegółowe w woj. lubelskim na tle krajowych
 • Ocena ostatnich 12 mcy
 • ocena przyszłych 12 mcy

różnica względem

wyniku ogólnopolskiego

różnica względem

wyniku ogólnopolskiego

wska nik koniunktury w woj lubelskim
Wskaźnik koniunktury w woj. lubelskim

Pion Bankowości Detalicznej

89/96

91/96

94/99

90/99

89/95

91/97

ocena sytuacji gospodarczej przez mikro i ma e firmy
Ocena sytuacji gospodarczej przez mikro i małe firmy
 • Sytuacja branży

83/92

83/91

 • Sytuacja polskiej gospodarki
 • Sytuacja firmy

82/86

89/95

83/91

88/94

84/94

81/96

82/88

83/90

84/91

83/93

87/97

88/96

93/99

89/101

88/95

90/99

przychody
Przychody
 • Przychody z eksportu*

94/103

85/96

 • Przychody
 • Wynik finansowy

88/97

101/105

91/100

85/114

88/99

88/101

86/92

102/96

88/97

91/104

86/96

87/97

88/96

93/100

89/99

88/92

89/97

zatrudnienie w mikro i ma ych firmach
Zatrudnienie w mikro i małych firmach

Pion Bankowości Detalicznej

97/101

 • Zatrudnienie w firmie

101/102

100/104

99/103

95/101

98/102

inwestycje mikro i ma ych firm
Inwestycje mikro i małych firm

Pion Bankowości Detalicznej

 • Inwestycje – przyszłe 12 mcy
 • Inwestycje – ostatnie 12 mcy
 • Wydatki inwestycyjne
 • Wydatki inwestycyjne
 • Źródło finansowania
 • Źródło finansowania
eksport mikro i ma ych firm
Eksport mikro i małych firm

Pion Bankowości Detalicznej

 • Eksport – ostatnie 12 mcy
 • Eksport – przyszłe 12 mcy
 • Przychody z eksportu – ostatnie 12 mcy *
 • Przychody z eksportu – przyszłe 12 mcy *

* Pytanie zadawane tylko eksporterom

innowacyjno mikro i ma ych firm
Innowacyjność mikro i małych firm

Pion Bankowości Detalicznej

 • Innowacje produktowe – ost. 12 mcy
 • Innowacje produktowe – przyszłe 12 mcy
 • Innowacje procesowe – ost. 12 mcy
 • Innowacje procesowe – przyszłe 12 mcy
 • Wydatki
 • Wydatki
 • Źródło finansowania
 • Źródło finansowania
slide15

Ocena polityki gospodarczej i usług świadczonych przez lokalną administrację

 • Polityka władz samorządu

97

91

 • Polityka gospodarczej rządu
 • Usługi świadczone przez lokalną administrację

91

88

100

97

87

88

88

97

88

94

101

102

102

96

99

99

ta sze kredyty inwestycyjne dzi ki umowie z europejskim bankiem inwestycyjnym
TAŃSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI UMOWIE Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM

Kredyty inwestycyjne z linii EBI

Niższy koszt dla Klienta

Dłuższy okres

Kredytowania

Proste zasady

Pula 200 mln zł tańszych kredytów

 • Umowa na 50 mln EUR podpisana 18 października
 • Kredyty na każdy cel inwestycyjny
 • Preferowane kredyty o wartości do 1 mln PLN
 • Okres kredytowania od 2 – 12 lat
 • Niższy koszt dla Klienta – marża kredytowa
 • niższa o 0,25- 0,35%
 • Proste zasady udzielania kredytów EBI

DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI

lepsze kredyty inwestycyjne dzi ki por czeniom europejskiego funduszu inwestycyjnego
LEPSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI PORĘCZENIOM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem

Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów inwestycyjnych w ramach programu „Konkurencyjność i Innowacja” – 1,033 mld PLN

 • Podpisanie umowy pozwala
 • na zwiększenie dostępności
 • kredytów dla firm o rocznych przychodach do 10 mln PLN poprzez atrakcyjniejsze
 • parametry kredytów:
 • niższy wkład własny (15%)
 • zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji
 • dłuższy okres kredytowania
 • bezpłatne poręczenie EFI
 • proste zasady ustanawiania poręczenia

Spodziewane efekty: 5 tys. kredytów inwestycyjnych

DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI

por czenia efi kredyt w dla firm rozpoczynaj cych dzia alno gospodarcz
PORĘCZENIA EFI KREDYTÓW DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem

Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów obrotowych dla start ups w ramach programu „Konkurencyjność i Innowacja” – 200 mln PLN

 • Podpisanie umowy pozwala
 • na udzielanie kredytów obrotowych dla nowych firm (start ups):
 • dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły 1 fakturę opłaconą przez kontrahenta
 • do 10 tys. PLN tylko z poręczeniem EFI
 • od 10 do 20 tys. PLN – poręczenie EFI i inne zabezpieczenie

Spodziewane efekty: 200 mln PLN kredytów obrotowych dla 20 tys. start ups