AL·LELUIA! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AL·LELUIA! PowerPoint Presentation
Download Presentation
AL·LELUIA!

play fullscreen
1 / 11
AL·LELUIA!
129 Views
Download Presentation
mirra
Download Presentation

AL·LELUIA!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AL·LELUIA! PASQUA 2007

  2. Oh Déu! Al començament del món, el vostre Esperit planava sobre les aigües i feia que ja aleshores l’aigua concebés el poder de santificar.

  3. Oh Déu!Vós ens donàreu en les aigües del diluvi una imatge de la regeneració perquè sempre fos l’aigua la que tingués la força de la vida.

  4. Oh Déu! Vós féreu passar pel Mar Roig els fills d’Abraham a peu eixut Perquè aquell poble, alliberat de l’esclavitud del Faraó, fos una imatge profètica de la família dels batejats.

  5. I després de la resurrecció manà als seus deixebles. “Aneu, convertiu tots els pobles, i bategeu-los, en nom del Pare , del Fill i de l’Esperit Sant”.Mireu, ara, la vostra Església, i obriu-li la font del baptisme. Oh Déu!El vostre Fill, batejat per Joan en l’aigua del Jordà, fou ungit per l’Esperit Sant;clavat a la creu féu brollar del seu costat sang i aigua.

  6. Que aquesta aigua rebi l’EsperitSant, la gràcia del vostre unigènit, perquè l’home, creat a imatge vostra,i rentat per l’aigua del baptisme, reneixi a la nova vida que ve de l’aigua i de l’Esperit Sant

  7. Beneïu, fonts, el Senyor; cantem-li lloances per sempre

  8. Monges de Sant Benet de Montserrat HE RESSUSCITAT,ME RETROBAT AMB VÓS;NO M’HEU DEIXAT DE LA VOSTRA MÀ;ÉS ADMIRABLE LA VOSTRA SAVIESA, AL·LELUIA