Download
familiecentret vibyg rd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Familiecentret Vibygård PowerPoint Presentation
Download Presentation
Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Familiecentret Vibygård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 1996 - 2007

 2. Undersøgelsen • Undersøgelsen er skabt ved at udsende et spørgeskema til samtlige familier, som har været i behandling på familiecentret i perioden, i alt 86 voksne. Spørgeskemaet indeholder 81 spørgsmål. • I familier med par har begge parter svaret på hver deres spørgeskema. • I alt har 82 familier været spurgt. • 56 personer har svaret på spørgeskemaet. • De fleste af efterfølgende skemaer er angivet i %. • I de tilfælde, hvor procenterne ikke giver 100% tilsammen er der enten tale om oprunding til hele tal, eller at den resterende del er uoplyst, dvs. at spørgsmålet er sprunget over i besvarelsen.

 3. Skemaer udsendt tilAngivet i antal

 4. KønsfordelingAngivet i antal

 5. Fra dette dias og frem omhandler undersøgelsen de 56 besvarelser.

 6. Aldersfordeling blandt voksneGennemsnitsalder 33 år

 7. Årstal for start

 8. Forældre

 9. Antal børn i familierneI alt indgår der 82 børn i undersøgelsen

 10. Voksne problematik før VibygårdFlere problematikker kan optræde i den samme familie.

 11. Børn problematik før VibygårdFlere problematikker kan optræde hos et eller flere børn i familienAngivet i %

 12. Inden ophold • Følte du dig tvunget af kommunen: • Ja 32% Nej 64% Uoplyst: 4% • Tilfreds med information fra Vibygård: • Ja 80% Nej 9% Ved Ikke 11% • Hvem fortalte om Vibygård

 13. Tilfredshed med forhold til andre beboereAngivet i %

 14. Betydning af at være sammen med andre familierHvordan var det for dig at bo sammen med andre familier?Angivet i % uoplyst 4%

 15. Fordeling af familier på døgn og dag.

 16. Betydning af døgnbehandlingHvor stor betydning mener du det har haft for dit udbytte af behandlingen, at du boede her på døgn?Angivet i % uoplyst 6%

 17. Tilfredshed med længde af døgnopholdHvor tilfreds var du med længden af døgnopholdet?Angivet i % uoplyst 6 %

 18. Tilfredshed med længde af dagophold.Hvor tilfreds var du med længden af dagopholdet?Angivet i %

 19. Respekteret af personaleFølte du dig respekteret som person af personalet som helhed?Angivet i % uoplyst 2%

 20. Rummet af personaleFølte du, at personalet som helhed kunne rumme dig som du var?Angivet i %

 21. Personalet engageretFølte du at personalet som helhed var engageret i dig?Angivet i %

 22. Personalet tidHvor tilfreds var du med tiden, som personalet havde til dig?Angivet i %

 23. KontaktpersonVar det en god ide, at du havde din egen kontaktperson?Angivet i %

 24. Forhold til kontaktpersonHvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din kontaktperson?Angivet i %

 25. IndividuelterapiHvordan var det for dig at være i individuel terapi?Angivet i %

 26. Kontakt til terapeutHvor tilfreds var du med kontakten mellem dig og din terapeut?Angivet i % uoplyst 3 %

 27. Udbytte af individuelterapiHvor tilfreds var du, alt i alt med dit udbytte af din individuelle terapi?Angivet i %

 28. GruppeterapiHvordan var det for dig at være i gruppeterapi?Angivet i %

 29. Udbytte af gruppeterapiHvor meget fik du alt i alt ud af gruppeterapien?Angivet i % uoplyst 4%

 30. FamilieterapiHvordan var det for dig at være i familieterapi?Angivet i %

 31. Udbytte af familieterapiI hvor høj grad synes du, at familieterapien forbedrede forholdet mellem dig og dit barn?Angivet i % uoplyst 2 %

 32. HoldingterapiAngivet i %

 33. At være i holdingterapiHvordan var det for dig at være i holdingterapi?Angivet i %

 34. Udbytte af holdingterapiHvor meget fik du alt i alt ud af at være i holdingterapi?Angivet i %

 35. Barn udbytte af holdingHvor meget vurderer du, at dit barn fik ud af holdingterapien?Angivet i %

 36. FantasirejserHvordan var det for dig at deltage i fantasirejser?Angivet i % uoplyst 9 %

 37. Udbytte af fantasirejserHvad fik du alt i alt ud af fantasirejserne?Angivet i % uoplyst 9%

 38. UndervisningHvordan var det for dig at deltage i undervisningen?Angivet i %

 39. Udbytte af undervisningHvor meget fik du alt i alt ud af undervisningen?Angivet i %

 40. Morgen- og weekend møderHvordan var det for dig at deltage i morgen og weekendmøderne?Angivet i % uoplyst 7 %

 41. Udbytte af morgen- og weekendmøderHvor meget fik du ud af morgen og weekendmøderne?Angivet i % uoplyst 11%

 42. Personalets deltagelse i møderneHvor tilfreds var du med, at personalet også gav udtryk for hvordan de havde det?Angivet i %

 43. Programpunkt 1. prioritetNævn i rækkefølge de 3 programpunkter, som var vigtigst for dig?Angivet i % uoplyst 32%

 44. Programpunkt 2. prioritetAngivet i % uoplyst 36 %

 45. Programpunkt 3. prioritetAngivet i % uoplyst 36%

 46. Samlet prioritet programpunktAngivet i % uoplyst 34 %

 47. 6 vigtigste programpunkterAngivet i %

 48. Petershal koloniHvordan var det for dig at være med på Petershal?Angivet i %

 49. Udbytte af PetershalHvormeget fik du ud af koloniophold/Petershal?Angivet i % uoplyst 2%

 50. Personalets faglige videnHvad var dit indtryk af personalets faglige viden?Angivet i % uoplyst 2%