energie v infrastruktu e a soci ln pohledy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Energie v infrastruktuře a sociální pohledy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy. Hynek Beran Česká společnost pro energetiku Cygni , s.r.o Některé výsledky a závěry této prezentace vznikly za pomoci projektu TA ČR „Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie“ (BIOZE) č. TA01020865. motto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energie v infrastruktuře a sociální pohledy' - miriam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energie v infrastruktu e a soci ln pohledy

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy

Hynek Beran

Česká společnost pro energetiku

Cygni, s.r.o

Některé výsledky a závěry této prezentace vznikly za pomoci projektu TA ČR

„Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie“ (BIOZE) č. TA01020865

motto
motto
 • Stavíme-li obnovitelné nebo jakékoli jiné zdroje, stavme stroje na energii, nikoli automaty na peníze.
 • Jakákoli technologie není zodpovědná za ekonomický tunel.
 • Až do roku 1765 byla prakticky všechna energie užívaná lidstvem obnovitelná.
 • Budoucí energetika je buďto radikální změnou spotřeby a způsobu života společnosti (hypermarkety, logistická centra apod.) nebo symbiózou „malé“ a „velké“ energetiky, přičemž ta „malá“ musí systémově vyrůst a ta „velká“ musí umět spolupracovat a regulovat i pomocí „malé“.
p echod k tr n mu prost ed
Přechod k tržnímu prostředí
 • Věříme, že „neviditelná ruka trhu“ přinese nejvíce blahobytu
 • Demonopolizace v energetice = oddělení monopolu na vedeních nebo potrubích od prodeje komodity (unbundling)
 • V české republice proběhla transformace úspěšně, vybudovány instituce trhu včetně regulace (ERÚ), proběhlo bez technologických problémů
 • V letech 1996 až 2001 proběhly dokonce investice do tepláren (IPP = independent powerproducer), vyvolalo je snížení odběru tepla a příležitost na trhu s elektřinou (většinou úprava zastaralých zařízení na jiný druh dodávky, investice srovnatelné s Temelínem)
role energetiky ve spole nosti
Role energetiky ve společnosti
 • Energie dnes patří k základním životním potřebám i závislostem současné civilizace.
 • Je chápána spíše jako nárok, nikoli jako pouhé zboží. (Podobně je tomu například u lékařské péče.)
 • V bezpečnostních studiích mezinárodních organizací často zaznívají tři možná budoucí ohrožení:
  • nedostatek potravin,
  • nedostatek pitné vody
  • nedostatek energie.
energetick trilema sou asnosti wec
Energetické „trilema“ současnosti (WEC)
 • bezpečnost dodávky
 • sociální přiměřenost
 • minimalizace vlivu na životní prostředí (a zdraví – v ČR volně polétavý prach)
spot eba elekt iny v r
Spotřeba elektřiny v ČR
 • Dnes 50x až 100x více než První republika
 • Přechod mezi segmenty spotřeby (1990 – 2010)
dva kotrmelce eu
Dva kotrmelce EU
 • Zavedení trhu namísto centrálně řízené energetiky
 • Deformace trhu namísto fungujících tržních signálů
 • Výsledkem jsou nereálně nízké ceny komodity a nereálně vysoké dotace
 • Budeme zavádět apriorní ceny energií a energetických surovin, podle kterých pak budeme „obchodovat“?
  • Dotace fotovoltaiky
  • Kapacitní platby plynu
  • Kontrakt na diference v jádře
  • Vynucený provoz a export uhelných elektráren počítaný lobbistickými agenturami?
deformace trhu
Deformace trhu
 • Podpora ve skutečnosti nepodporuje „nevýhodnost – počáteční nekonkurenceschopnost“ nové technologie, aby se uplatnila, ale eliminuje tržní soutěž. Každý s dotací se uplatní, dokonce i tehdy, když jeho energie není potřeba.
 • Nepodporované zdroje a technologie jsou cenové „podtrženy“, nemají šanci ani na prostou reprodukci, prodávají za variabilní náklady, omezují technologickou údržbu, sociální sféru i mzdový nárůst.
 • Kladná zpětná vazba: politické a lobbistické garnitury žádají další podpory do stávajících i nových dotací, tržní soutěž se transformuje v lobbistické utkání o podporu (a to i uhelné zdroje – limity, výkupy, jaderné – contractfordifference).
d sledky pro r
Důsledky pro ČR
 • Celková spotřeba 60 TWh, (+) export 12 až 15 TWh. Odpovídá produkci jedné jaderné elektrárny nebo spotřebě celého teplárenství.
 • Celkově se spotřebuje 40 až 50 mil tun uhlí, z toho (zhruba) třetina na teplo, třetina na kondenzační výrobu a třetina na export.
 • Česká republika to exportuje za poloviční cenu (vlivem deformace), s účinností méně jak 1/3 (vlivem zastaralé technologie) a s velkou ekologickou zátěží.
 • Z tohoto exportu není na sociální programy v regionech, které se exportu účastní, a není ani na investice, aby se energetika modernizovala.
d sledky pro lidi
Důsledky pro lidi
 • Vybíráme cca 50 miliard ročně na nevhodně implementované OZE. V populaci 10 mil. obyvatel to znamená 20 tisíc Kč ročně na čtyřčlennou rodinu (zvýšené faktury, mzdový nenarůst, zvýšená cena zboží a služeb).
 • Nedostatek prostředků na investice, provozují se zařízení na fosilní paliva stará 30 až 40 let.
 • Extrémně dotovanou obnovitelnou energii neexportujeme (cenově), tedy český občan si „kupuje“ předražené zboží z domácích fotovoltaik a Česká republika exportuje za dumping.
 • Samostatnou kapitolu tvoří poplatky za regulované služby (doprava energie), jejichž součástí je obnova, rozvoj i výzkum, prostředky jsou ale vyváženy zahraničním vlastníkům.
dialog velk a mal energetiky
Dialog velké a malé energetiky
 • Koncepce nemůže být jenom pro velké (monopolní) společnosti, ale také pro obyčejné lidi a malé a střední podniky.
 • Zájmem není jen co nejlevnější energie, ale také moderní energetické hospodářství v infrastruktuře. Je to i bezpečnostní zájem státu.
 • Kde na to ta infrastruktura vezme prostředky? Cenové přirážky, které platí jako inovace a ekologickou energii, inkasují jiné subjekty a pouze nabalují na původní cenu další přirážky.
motivace samov roby
Motivace samovýroby
 • Část ceny za komoditu („silovou““ energii): vyrobím si sám, ale musím investovat
 • Část ceny za distribuci a činnost dispečinků: Inteligentní infrastruktura má menší nárok na přenos energie z centrálních soustav. Tím je distribuce levnější. Krom toho je schopna poskytnout služby, například odlehčení odběru při výpadku Temelína. To může být zohledněno v ceně.
 • Energie z OZE si vyrobí sama. Proč by tedy měla platit „solárním baronům“?
dostupnost energie
Dostupnost energie
 • Fyzická dostupnost (z dovozu nemusí být)
 • Dostupnost uhlí pro teplo – co je správně?

a) musíme udržet těžbu aspoň 12 mil. tun, abychom měli čím topit?

b) musíme exportovat a když omezíme těžbu, upřednostníme v rámci tržních pravidel surovinu na export před průmyslem a domácnostmi?

c) Musíme podporovat jako národní zájem i takové teplárny, které neinovují a neinvestují a vyvážejí zisk?

 • Cenová dostupnost
 • Topení PET lahvemi?
posl n energetiky
Poslání energetiky
 • Posláním energetiky je vyrobit
  • co nejvíce energie
  • za co nejlepších ekonomických podmínek
  • s minimální ekologickou zátěží.
 • A posláním státu ve strategickém oboru je starat se o lidi a skutečnou ekonomiku.
 • Cheme-li topit a svítit, nenechme z energetiky udělat podobný podnik, jako udělali z bank a telekomunikací.
ad