D irec ia servicii publice director orb n b la
Download
1 / 15

D irecţia servicii publice Director: Orbán Béla - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

D irecţia servicii publice Director: Orbán Béla. Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertă ţ ii no . 5 Tel.: +4-0266-207720, Fax: + 4- 0266-2077 25 , www. judetulharghita .ro. Atribuţiile cele mai importante:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D irecţia servicii publice Director: Orbán Béla' - miriam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D irec ia servicii publice director orb n b la

Direcţia servicii publiceDirector: Orbán Béla

Consiliul Judeţean Harghita

RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertăţii no. 5

Tel.: +4-0266-207720, Fax: +4-0266-207725,

www.judetulharghita.ro


Atribuţiile cele mai importante:

 • coordonează şi asigură punerea în practică politica Consiliului Judeţean în domeniul investiţiilor, lucrări publice tehnico-edilitare, servicii publice, achiziţii publice şi construcţii

 • întreprinde măsuri pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii judeţului în condiţiile legii şi reglementărilor interne

 • este responsabil de atragerea şi gestionarea unor fonduri ale UE în domeniul dezvoltării şi modernizării infrastructurii judeţului

 • Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi a serviciilor publice de gospodărire comunală din judeţ

 • Avizează documentaţiile tehnico-economice pentru proiectele din cadrul PNDR, măsura 3.2.2


Direc ia servicii publice i realizeaz atribu iile prin urm toarele compartimente
Direcţia servicii publice îşi realizează atribuţiile prin următoarele compartimente:

 • Compartiment alimentare cu apă şi canalizare

 • Compartiment gestionarea deşeurilor

 • Compartiment gaze naturale, energie electrică, comunicaţii, şi alte investiţii


Compartiment alimentare cu ap i canalizare
Compartiment alimentare cu apă şi canalizare prin următoarele compartimente:

Atribuţii:

 • Coordonarea şi gestionarea programelor din domeniul infrastructurii apei şi apei uzate

 • Pregătirea proiectelor din domeniul de activitate – elaborarea cererilor de finanţare, elaborarea clarificărilor necesare, etc.

 • Colaborare cu ministere cu finanţatori, cu firme de consultanţă, în domeniul proiectelor de apă şi canalizare

 • Conlucrare cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitare înfiinţate pentru pregătirea şi implementarea unor proiecte comune în domeniul său de activitate – în special axa prioritară 1 al POS Mediu

 • Colaborare cu autorităţile publice locale în domeniul specific de activitate şi acordare de asistenţă tehnică de specialitate la solicitarea acestora


Proiecte i programe n derulare
Proiecte şi programe în derulare: prin următoarele compartimente:

 • Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03 din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară nr.1

 • Programul de alimentare cu apă la sate, prin HG 577/1997

 • Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, instituit prin OG7/2006 (apă, canalizare, poduri, podeţe, săli de sport)

 • Programul de alimentare cu apă la sate, prin HG 687/1997

 • Sisteme de alimentare cu apă a satelor sub 300 de locuitori din judeţul Harghita în perioada 2008-2012, aprobat prin Hotărârea nr. 172/2008 al Consiliului Judeţean Harghita, finanţat de Consiliul Judeţean Harghita, pe baza contractului de asociere.

 • Persoane de contact: Bardócz Áron, Fekete László, Csurka Piroska, Tel. 0266207720, 0266207723


Compartiment gestionarea de eurilor
Compartiment gestionarea deşeurilor prin următoarele compartimente:

Atribuţii:

 • Atragerea resurselor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor, coordonarea şi gestionarea programelor în domeniul de activitate specific

 • atragerii de fonduri ale UE în cadrul programelor din POS Mediu, axa prioritară 2 şi alte programe în vederea dezvoltării infrastructurii de mediu a judeţului

 • derularea programelor/proiectelor de gestionarea deşeurilor

 • informarea consiliilor locale din judeţ privind posibilităţile de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii necesare gestionării deşeurilor

 • conlucrare cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitare create pentru pregătirea şi implementarea unor proiecte comune cu autorităţile publice locale – în special proiectul pentru axa prioritare 2 al POS Mediu


Proiecte i programe n derulare1
Proiecte şi programe în derulare: prin următoarele compartimente:

 • Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita prin Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu 2007-2013, Axa prioritară nr.2

  • Finanţarea proiectului: din Fonduri Structurale

  • Valoarea proiectului: cca. 30 milioane de euro

  • Beneficiari: autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Harghita

  • Obiective:

   • Creşterea ratei de acces a populaţiei la serviciile publice de salubrizare şi asigurarea calităţii, la tarife suportabile

   • Reducerea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate

   • Crearea unui sistem eficient de management al deşeurilor

    Persoană de contact: Csipor Zita, Tel. 0266207723


Compartiment gaze naturale energie electric comunica ii i alte investi ii
Compartiment gaze naturale, energie electrică, comunicaţii, şi alte investiţii

 • Programul “Electrificare 2007-2009” conform HG 328/2007: facilitează racordarea la reţelele de energie electrică a gospodăriilor din zonele neelectrificate

  • Finanţare: Ministerul Administraţiei şi Internelor

  • Documentaţia de solicitare se depune la sediul Consiliului Judeţean Harghita

 • Gaze naturale: urmărirea situaţiilor de necesitate al localităţilor judeţului, colaborare cu Hargaz SA şi E-On Gaz SA.

  Persoane de contact: Csurka Lajos, Pápai Carol, Gergely Éva,Bene Ibolya, Tel. 0266207720, 0266207723


Alte proiecte n derulare
Alte proiecte în derulare: comunicaţii, şi alte investiţii

 • Reabilitarea DJ132Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1

  • Localizarea proiectului: judeţul Harghita, localităţile situate de-a lungul drumului judeţean DJ 132: oraşul Vlăhiţa, respectiv satele Lueta, Mereşti, Crăciunel, Ocland şi Satul Nou (până la limita cu judeţul Braşov)

  • Depunerea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Centru: 30 septembrie 2007;

  • Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 56 319 448 lei;

  • Contribuţia proprie: 1 107 365 lei (2 % din valorea eligibilă)

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 54 260 870 lei.


Caracteristicile lucr rii pentru reabilitarea dj132
Caracteristicile lucrării pentru reabilitarea DJ132: comunicaţii, şi alte investiţii

 • Timpul de realizare a lucrărilor: 15 luni;

 • Garanţia: 96 luni;

 • Lungimea drumului reabilitat: 26,7 km;

 • Principalele lucrări incluse:

 • schimbarea şi reabilitarea podurilor: 52 podeţe, 21 poduri mai mici, 12 poduri noi şi reabilitarea 3 poduri

 • reabilitarea părţii carosabile şi a bordurilor (parte carosabilă cu o lăţime de 6 m, bordură cu o lăţime de 1 m)

 • şanţuri şi trotuare în localităţi: în total 9.500 m, trotuar cu o lăţime de 1,5 m

 • mutarea conductelor de electricitate şi a conductelor de gaz, unde sunt necesare

 • amenajarea intrărilor din faţa caselor;

 • Începerea lucrărilor: 26 februarie 2009.

 • Persoane de contact: Pápai Carol, Csurka Piroska, Tel. 0266207723


Alte proiecte n derulare1
Alte proiecte în derulare: comunicaţii, şi alte investiţii

 • Reabilitarea DJ123AProiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1

  - Localizarea proiectului: localităţile situate de-a lungul drumului judeţean DJ 123A: Tuşnad, Vrabie, Cetăţuia, Sînsimion, Sîntimbru şi Sîncrăieni.

  - Valoarea totală a proiectului: 47258114 lei cu TVA;

  - Contribuţia proprie: 1262624 lei (2% din valorea eligibilă);

  - Valoarea eligibilă nerambursabilă: 38402257 lei

  - 15 ianuarie 2009: depunerea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

  Persoană de contact: Csurka Piroska, Tel. 0266207723


Alte proiecte n derulare2
Alte proiecte în derulare: comunicaţii, şi alte investiţii

 • Reabilitarea DJ 125 şi DJ 125A între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 GheorgheniProiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1

  • Localizarea proiectului: judeţul Harghita, între oraşul Bălan şi km 4+000 Gheorgheni

  • Depunerea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Centru: 06 iunie 2009;

  • Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 58 307 080 lei;

  • Contribuţia proprie: 1 166 141,60 lei (2 % din valorea eligibilă)

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 57 140 938,40 lei.

  • Proiectul este inclus în lista de rezerve, până la realocarea fondurilor

   Persoană de contact: Bene Ibolya, Tel. 0266207723


Alte proiecte n derulare3
Alte proiecte în derulare: comunicaţii, şi alte investiţii

 • A BORVIZEK ÚTJA –DRUMUL APELOR MINERALE

 • PROIECT PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂPROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ

 • COD PHARE RO2006/018-147.04.01.01.01.03.13

 • Beneficiarii proiectului: Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Harghita și 8 autorități publice locale din județul Covasna și 6 autorități publice locale din județul Harghita

 • Durata contractului deexecuție 18 luni

 • Localităţile beneficiare: Miercurea Ciuc – Băile Jigodin, Odorheiu Secuiesc – Băile Szejke, Băile Tușnad, Borsec, Vlăhița – Băile Homorod, Remetea

 • Sursele de finanțare ale proiectului: MDRL, Bugetul de Stat şi Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Harghita şi beneficiarii locali

 • Valoarea totală a proiectului: 5.975.364,74 euro

 • Persoană de contact: Pápai Carol, Gergely Éva, Tel. 0266207723


Alte proiecte n derulare4
Alte proiecte în derulare: comunicaţii, şi alte investiţii

 • Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1.

  • A fost depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în vederea finanțării acestuia în data de 16.07.2009

  • A fost elaborată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferentă acestui proiect

  • Proiectul a trecut de etapa de verificare tehnică şi financiară

   Persoană de contact: Gergely Éva, Tel. 0266207723


Consiliul Judeţean Harghita comunicaţii, şi alte investiţii

RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertăţii no. 5

Tel.: +4-0266-207720, Fax: +4-0266-207725,

www.judetulharghita.ro

Vă mulţumim

pentru atenţia acordată!


ad