slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2007-2013 M.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

2007-2013 M. - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

2007-2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS I-AS PRIORITETAS ,,KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS” Socialinės apsaugos ir darbo minister ijos sekretorius Valdas Rupšys 2006 m. birželio 29 d. 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2007-2013 M.' - miriam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2007-2013 M.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS I-AS PRIORITETAS ,,KOKYBIŠKAS UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS”

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius

Valdas Rupšys

2006 m. birželio 29 d.

slide2

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Prioritetai

I. Kokybiškas užimtumas ir socialinė įtrauktis (SADM)

I. Prioritetas....

I. Prioritetas....

II. Sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra (SAM, SADM, ŠMM)

II. Mokymasis visą gyvenimą

II. Prioritetas......

III. Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimai

III. Prioritetas......

IV. Viešojo administravimo tobulinimas

slide3

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa - ESF

Prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė įtrauktis” tikslas:

Padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje

7 %visos ES SF paramos = apie 1,4 mlrd. Lt

1 kryptis:

Darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie rinkos poreikių didinimas

2 kryptis:

Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

3 kryptis:

Socialinė įtraukties stiprinimas

slide4

1 kryptis: Darbuotojų ir įmonių prisitaikymo prie rinkos poreikių

 • didinimas

Tikslas - didinti dirbančiųjų žinias, gebėjimus, kompetenciją ir prisitaikymą prie pokyčių, didinti darbo rinkos lankstumą ir mobilumą:

 • Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse (vadovų, dirbančiųjų mokymai, specialios iniciatyvos mažoms įmonėms) ir viešajame sektoriuje (pvz., sveikatos priežiūros įstaigos, kultūros, socialinio darbo įstaigos).
 • Gyventojų bendrųjų žinių ir įgūdžių tobulinimas: IT, verslumo, kalbų, kt.;
 • Socialinio dialogo skatinimas, įmonių socialinė atsakomybė
 • Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
 • Parama besitraukiančių iš žemės ūkio veiklos darbuotojų perkvalifikavimui;
 • Emigrantų sugrįžimo skatinimas (informavimas, konsultavimas).
 • Nelegalaus darbo prevencija (informavimas, konsultavimas, kt.).
slide5

2 kryptis: Gyventojų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Tikslas – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje.

 • Užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos (profesinio konsultavimo, orientavimo, kt.) ieškantiems darbo ir bedarbiams;
 • Nedirbančių asmenų ir darbuotojų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir neformalus švietimas
 • Remiamas įdarbinimas ir darbo rotacija (subsidijuojamas įdarbinimas, parama darbo įgūdžių įgijimui ir darbo rotacija, parama socialinių įmonių veiklai);
 • Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
slide6

3 kryptis: Socialinės įtraukties stiprinimas

Tikslas – didinti socialinės rizikos asmenų grupių integraciją į darbo rinką ir visuomenės gyvenimą

 • Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija(paslaugos bei modeliai įvairioms socialinės rizikos asmenų grupėms – priklausomybės, diskriminacijos, smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir kitų problemų prevencijai. Iniciatyvos, keičiančios diskriminacinius stereotipus).
 • Paslaugos, skirtos paskatinti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų sugrįžimą į darbo rinką(nestacionarios socialinės paslaugos: mišrios, savarankiško gyvenimo ar bendruomenės centrų, šeimos krizių centrų, kt.; socialinių paslaugų sistemos plėtra: darbingumo ir profesinių gebėjimų vertinimo sistemų diegimas, pažangių socialinio darbo metodikų, specialių motyvacijos darbui ir mokymuisi didinimo programų kūrimas. Numatoma skatinti integruotų socialinių paslaugų, švietimo paslaugų ir užimtumo didinimo modelių kūrimą ir įgyvendinimą)
ad