lauku skolu iesaiste teritorijas att st bas jaut jumu risin an
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lauku skolu iesaiste teritorijas attīstības jautājumu risināšanā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Lauku skolu iesaiste teritorijas attīstības jautājumu risināšanā - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Lauku skolu iesaiste teritorijas attīstības jautājumu risināšanā. Lizums, 2009. gada 2. jūnijs. Skola- apdzīvotas vietas attīstības katalizators.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lauku skolu iesaiste teritorijas attīstības jautājumu risināšanā' - mireya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lauku skolu iesaiste teritorijas att st bas jaut jumu risin an

Lauku skolu iesaiste teritorijas attīstības jautājumu risināšanā

Lizums, 2009. gada 2. jūnijs

skola apdz votas vietas att st bas katalizators
Skola- apdzīvotas vietas attīstības katalizators

Skola jau vēsturiski ir bijusi jebkuras apdzīvotas vietas attīstības katalizators, kas lielā mērā ir veidojis vietējās vides spēju pastāvēt un attīstīties, radot intelektuālo, kultūras un radošo potenciālu.

z d iesp ja viet jai att st bai
Zūd iespēja vietējai attīstībai

Pašreizējā situācijā ekonomiskā neizdevīguma dēļ vai arī teritoriālās reformas rezultātā virkne mazo lauku skolu tiek slēgtas, tādējādi izslēdzot iespēju vietējai attīstībai, jo bieži vien tieši lauku skola ir izšķirošais vai vienīgais vietējās attīstības uzturētājs.

skolu iesaiste lauku vides att st b
Skolu iesaiste lauku vides attīstībā

Latvijas lauku vides attīstības priekšnoteikumi viennozīmīgi saistās ar vietējās sabiedrības iespējām un prasmi piedalīties attīstības plānošanā. Parasti par attīstības plānošanas mērķgrupām tiek minēti pieaugušie, bet skolu kolektīvi un tieši skolēni, tiek iesaistīti reti.

svar gi r koties pa iem
Svarīgi rīkoties pašiem

Lai sekmētu lauku teritoriju ilgspējīgu attīstību, svarīgi rīkoties un stāties pretī izaicinājumam vietējai attīstībai, meklēt risinājumus, kas palīdz veidot vietējo iniciatīvu, aktivizēt un mobilizēt iedzīvotājus pašiem rīkoties.

jaunu funkciju pie ir ana lauku skol m
Jaunu funkciju piešķiršana lauku skolām

Kā iespējamie risinājumi problēmai – lauku skolas loma un nākotne vietējās attīstības veicināšanā, ir jaunu funkciju piešķiršana mazajām lauku skolām. Piemēram, pieaugušo izglītošana, pirmsskolas vecuma bērnu aprūpe, sociālās un kultūras ievirzes centrs, kas balstītas tieši uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

lauku skolu iesp jam s funkcijas 1
Lauku skolu iespējamās funkcijas (1)

Mazā skola vietējai sabiedrībai ir izglītības un zināšanu centrs:

 • Bērnudārza aprūpe;
 • Pieaugušo izglītošana;
 • Sociālas un kultūras ievirzes integrācijas centrs;
lauku skolu iesp jam s funkcijas 2
Lauku skolu iespējamās funkcijas (2)

Skolas aktīvisti kā vietējā līmeņa iedzīvotāju asociācijas (biedrības) un mazo skolu asociācija, kuras spētu iedvest mazajām skolām jaunu elpu:

 • Sadarbība ar pagastu;
 • Projekti;
 • Sabiedriskās aktivitātes;
 • Līdzekļu piesaiste;
lauku skolu iesp jam s funkcijas 3
Lauku skolu iespējamās funkcijas (3)

Mazās skolas var kļūt par vietējās sabiedrības attīstības virzītāju;

 • Sniedz vietējai sabiedrībai nepieciešamo pašapziņu un identitātes sajūtu.
 • Rīkojas, lai nepieļautu vai mazinātu bezdarbu;
 • Uzņemas ekonomiska rakstura iniciatīvas ( piem. Tūrisma un vietējā servisa attīstību, mācību palīglīdzekļu izgatavošanu u.c.)
 • Pagasts ar aktīvu mazo skolu kļūst par pozitīvu piemēru citiem
teritoriju atdzim ana
Teritoriju atdzimšana

Galvenais mērķis:

Aktivizēt un mobilizēt iedzīvotājus pašiem aktīvi rīkoties, lai apzinātu vietējās vajadzības, un aktīvi iesaistītos risinājumu meklēšanā un to īstenošanā.

teritorijai svar gi jaut jumi
Teritorijai svarīgi jautājumi

Kas mūsu pagastā ir īpašs?

Kāda ir mūsu pagasta ietekme uz kaimiņu pagastiem?

Kas ir mūsu vietējās sabiedrības locekļi?

Kā mūsu iedzīvotāji nopelna iztiku?

Kā ir organizēts mūsu pagasts?

Ko pagasts piedāvā bērniem un jauniešiem?

Kā mēs risinām savas problēmas?

Kādus ieradumus mēs piekopjam?

Kā pagasts izskatās?

Kāda ir apkārtne un apkārtējā vide?

Kādā līmenī ir lauksaimniecība?

Kādā kārtībā ir infrastruktūra?

risin jums teritorijas att st bai viet j r c bas grupa
Risinājums teritorijas attīstībai- Vietējā Rīcības Grupa
 • Vai pagasts pats var tikt galā?
 • Vai citiem pagastiem ir tās pašas problēmas, kas mums?
 • Vai atrisinot jautājumu vienā Latvijas vietā, mēs atrisinām jautājumu arī pie mums?
 • Kas ir jāiesaista problēmu risināšanā?
 • Vai mēs paši zinām, kas mūsu teritorijai ir svarīgākais?
viet j r c bas grupa tav teritorij
Vietējā Rīcības grupa Tavā teritorijā
 • Organizāciju un iestāžu sadarbība teritoriālā dimensijā!
 • Unikāla iespēja sanākt kopā un risināt vienu un to pašu problēmu;
 • Vietējās rīcības grupas- vienots spēks Latvijā!
latvijas lauku forums kop gai sadarb bai
Latvijas Lauku forums- kopīgai sadarbībai
 • Interešu aizstāvība nacionālā līmenī;
 • Lauku attīstība- pasākumu komplekss dzīviem laukiem;
 • Veicināt lauku nevalstisko organizāciju attīstību;
slide16
Esi aktīvs laukos!

Kontaktinformācija:

Āris Ādlers

tālrunis: +371 28855427

[email protected]

http://llf.partneribas.lv/

ad