Zamojskie Centrum Wolontariatu
Download
1 / 23

Cele projektu : - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Zamojskie Centrum Wolontariatu ul. Kolegiacka 16 22-400 Zamość Tel. : 084 639 23 68 www.scwzamosc.blo.pl e-mail : [email protected] Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cele projektu :' - mireya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zamojskie Centrum Wolontariatuul. Kolegiacka 1622-400 ZamośćTel. : 084 639 23 68www.scwzamosc.blo.ple-mail : [email protected]


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Cele projektu :

Zwiększenie aktywności obywateli w życiu społeczności lokalnej poprzez organizację i koordynację działań wolontarystycznych.

Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienia idei „pracy” wolontarystycznej.

3. Współpraca z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami biznesu i osobami prywatnymi w celu wzmocnienia pozycji wolontariusza i zwiększenia jego roli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Beneficjenci projektu :

( projekt kierowany był do trzech grup beneficjentów)

Wolontariusze.

Organizacje, instytucje i osoby korzystające ze świadczeń wolontariuszy.

Przedstawiciele różnych środowisk – samorządu, mediów, służby zdrowia, szkolnictwa, organizacji kościelnych.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czas realizacji :

01.08.2006 r – 31.12.2006 r.

Obszar objęty realizacją -

Miasto Zamość i powiat zamojski


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania projektowe :

Cykl szkoleń dla wolontariuszy

cztery szkolenia podstawowe

dwa szkolenia specjalistyczne

- praca z osobami niepełnosprawnymi,

- praca z osobami przewlekle chorymi w

szpitalu, hospicjum i w domu pacjenta.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania projektowe :

2. Szkoleniadla koordynatorów i

organizatorów pracy wolontarystycznej.

3. Szkolenia dla korzystających ze

świadczeń wolontarystycznych.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania projektowe :

4. Pomoc tworzeniu i rozwoju Szkolnych

Klubów wolontariusza poprzez

szkolenia, doradztwo i poradnictwo

indywidualne.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania projektowe :

5. Akcja promocyjna wolontariatu w środowisku

lokalnym :

plakaty i ulotki,

audycje telewizyjne i radiowe,

film o pracy wolontariuszy,

artykuły prasowe,

strona internetowa ZCW oraz informacja o projekcie na stronie MCPR w Zamościu


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania projektowe :

6. Konferencja poświęcona wolontariatowi.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nasza nowa inicjatywa

BANK CZASU

Wymiana usług i umiejętności w relacji

godzina za godzinę

ja pomagam tobie, ty pomagasz jemu, on pomaga tamtym !!!


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W Banku Czasu za nic się nie płaci,

usługi nie są wyceniane. Jednak jak na bank przystało godziny pracy gromadzone są na osobistych kontach. Takie konto jest zobowiązaniem moralnym: jeżeli widzisz, że tyle osób wyświadczyło Ci przysługę,

warto wyrównać saldo i pomóc komuś !!!


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przyłącz się do nas !!!

Razem budujmy Zamojski Bank Czasu !!! Wydobywajmy z ludzi to co mają wartościowego, odsłaniajmy ukryte w społeczności zasoby, dajmy możliwość użycia tego, co każdy z nas ma cennego do służenia innym.!!!


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rezultaty projektu :

24 godz. szkoleń podstawowych – przeszkolono 60 wolontariuszy.

2. 80 godz. szkoleń specjalistycznych –

2 x 40 godz. dla 20 uczestników każdego szkolenia.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rezultaty projektu :

3. 16 godz. szkolenia dla korzystających –przeszkolono 50 osób.

4. 16 godz. szkolenia dla koordynatorów –przeszkolono 60 osób.

30 wymian w Banku Czasu.

700 ulotek i 100 plakatów


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rezultaty projektu :

60 osób uzyskało wiedzę niezbędną do wykonywania świadczenia wolontarystycznego.

40 wolontariuszy podwyższyło swoje kwalifikacje i zdobyło nowe umiejętności, co umożliwi im wykonywanie świadczenia w specjalistycznych placówkach.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

50 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną do korzystania ze świadczeń wolontariuszy i podwyższenia profesjonalizmu obsługi wolontariusza.

60 przedstawicieli instytucji i organizacji zdobyło wiedzę niezbędną w organizowaniu i koordynacji pracy wolontarystycznej w poszczególnych placówkach ze szczególnym uwzględnieniem organizowania Szkolnych Klubów Wolontariusza.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Oddziaływanie projektu :

Przedstawiciele samorządu – ułatwienie współpracy z wolontariuszami, zwiększenie wykorzystania świadczeń wolontarystycznych przez instytucje samorządowe w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

Przedstawiciele środowisk profesjonalnych: lekarze, nauczyciele, księża, pracodawcy - wzrost zainteresowania wykorzystaniem wolontariuszy do uzupełnienia i wzbogacenia metod i form pracy w środowisku.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3. Młodzież – wzrost aktywności w działaniu na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, rozwój alternatywnych form spędzania czasu, zdobywanie doświadczenia, w tym zawodowego ułatwiającego zatrudnienie.

4. Organizacje pozarządowe – wzmocnienie potencjału

przez wykorzystanie świadczeń wolontariuszy.

5. Społeczność lokalna - budowanie partnerstwa na rzecz

autentycznej integracji grup o różnym statusie społecznym

i materialnym.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Składamy podziękowania :

Zamojskiej Telewizji Kablowej za ogromne zaangażowanie w akcję promocyjną wolontariatu i Banku Czasu.

Radiu ESKA i Katolickiemu Radiu Zamość za przygotowanie i emitowanie audycji o tematyce wolontarystycznej.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3. Redakcji KRONIKI TYGODNIA za włączenie się

w akcje promocyjną.

4.Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom

Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w

Zamościu za pomoc w zorganizowaniu szkolenia

specjalistycznego.

5. Zamojskiemu Szpitalowi Niepublicznemuza umożliwienie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego oraz pracy wolontariuszy na terenie placówki.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

6. Zarządowi Rejonowemu PCK w Zamościu za

bezpłatne użyczenie pomieszczeń na realizację

szkoleń.

7. Koordynatorom i organizatorom pracy

wolontarystycznej, którzy codziennie

wspierają wolontariuszy w ich działaniach.

8. Organizacjom i instytucjom, które

współpracują z wolontariuszami.


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wszystkim WOLONTARIUSZOM dziękujemy za ich zaangażowanie w bezinteresowną pomoc potrzebującym, za ich uśmiech, zapał i chęć pokonywania trudności.

Życzymy wytrwałości, świeżości w

podejściu do rozwiązywania problemów i

żeby zawsze otaczała ich wdzięczność i

życzliwość innych !!!!!


Projekt „WOLONTARIAT szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” – finansowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dziękuję za uwagę

Ewa Szczepańska

tel : 502 421 506

e-mail : [email protected]


ad