slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oddělení experimentální virologie Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oddělení experimentální virologie Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Oddělení experimentální virologie Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

Oddělení experimentální virologie Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha. Terapeutické vakcíny - nové poznatky Michal Šmahel. Terapeutické vakcíny proti HPV???. + částečné pokrytí populace vakcinací + typy HPV neobsažené ve vakcíně + proklouznutí imunizaci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oddělení experimentální virologie Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Oddělení experimentální virologie

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Terapeutické vakcíny

- nové poznatky

Michal Šmahel

slide2

Terapeutické vakcíny proti HPV???

+ částečné pokrytí populace vakcinací

+ typy HPV neobsažené ve vakcíně

+ proklouznutí imunizaci

+ nádory u již infikovaných se objeví

za několik let

slide3

Pokroky ve vývoji

terapeutických vakcín???

účinnost imunizace

ZLEPŠENÍ

JAK?

účinek v klinických zkouškách

NIC - MOC

PROČ?

slide4

Východiska, předpoklady

 častá spontánní regrese

 imunitní buňky v regredujících lézích

 cirkulujicí specificky stimulované

imunitní buňky

 zvýšený výskyt nádorů při poruše

imunity

Virové proteiny = nádorové antigeny

slide5

Infekce HPV

99%

1%

regrese

progrese

persistentní

infekce

genet. predispozice

kofaktory prostředí

únik imunitě hostitele

maligní

nádor

slide6

HPV – evolučně staré

mechanismy úniku imunitě

replikační

strategie HPV

aktivní

tlumení imunity

slide7

Replikační strategie HPV

infekce bazálních keratinocytů, ne APC

 nelyzují hostitelské buňky

bez viremie (nedostávají se do krve)

 časné antigeny hlavně jádře

 produkce pozdních antigenů

minimalizována

 vyvolání tolerance expozicí antigenů

v nezánětlivém prostředí

slide8

Utlumení funkce interferonů

E6- vazba na transkripční faktor IRF-3

 zabránění aktivace tvorby IFN-α,β

- vazba na Tyk2

 inhibice signálů vyvolaných IFN-α

E7 - vazba na transkripční faktor IRF-1

 zabránění aktivace tvorby IFN-β

E6,E7- po uvolnění z buněk snižují

tvorbu IFN-γ v buňkách NK

slide10

Zpracování antigenu a prezentace pomocí MHC-I

endoplasmatic reticulum

2m

MHC-I

Golgi

apparatus

TAP-2

TAP-1

proteasome

peptides

transport

vesicle

LMP-2

LMP-7

slide11

Vliv HPV na prezentaci antigenů

E5  inhibice tvorby MHC I. třídy

 inhibice přesunu MHC-I na povrch

E7  inhibice promotoru MHC-I

 inhibice promotoru LMP-2/TAP-1

slide12

Hlavní únikové mechanismy nádorů

snížení exprese MHC I. třídy

 snížení produkce nádorového antigenu

změna sekrece imunomodulačních

faktorů

zvýšená odolnost k apoptose

slide13

onkoprotein E6 inaktivuje p53

nestabilita genomu premaligních buněk

hromadění mutací

imunitní dozor

maligní buňky

unikající imunitě

slide14

Terapeutické HPV vakcíny

Cíl: buněčná imunita proti

nestrukturálním antigenům

E1, E2 - v počátcích infekce

- po integraci často zrušeny

E6, E7 - onkogeny

- přítomny stále

slide15

Strategie terapeutických vakcín

  • Peptidové/proteinové vakcíny
  • DNA/RNA vakcíny
  • Vakcíny využívající živých vektorů
  • Buněčné vakcíny
  • Rostlinné vakcíny
slide17

Proteinové vakcíny

Izolované proteiny (z bakterií)

E7GST/algammulin

TA-GW (HPV6 L2-E7) - Xenova

TA-CIN (HPV16 L2-E6-E7) - Xenova

HspE7 – Stressgen

E6E7-IMX – CSL Ltd.

PD-E7/AS02 - GSK

slide18

DNA vakcíny

„Nahá“ nebo v komplexu - s polymery

- s lipidy

Problémy s E6 a E7:

- onkogennost

- malá imunogennost

slide19

Onkogennost E6 a E7

Možnosti řešení:

 kousky genu kodující epitopy  promíchaný gen

 mutovaný gen

slide20

PROTEIN E7GGG

Konzervovaná

oblast 1

Konzervovaná

oblast 2

Doména

vázající zinek

C-X-X-C C-X-X-C

vazba

na pRB

CK II

37/38

98

AA

1

15/16

TG21LYG24YG26Q

E7GGG

HPV16 E7

TD21LYC24 YE26Q

slide21

Promíchaný (shuffled) E7

Osen et al., Vaccine. 2001 Jul 20;19(30):4276-86

slide22

Imunogennost E6 a E7

Možnosti zvýšení

 modifikace genu

- změna sekvence epitopů

- změna stability proteinu

- změna zastoupení kodónů

 konstrukce fúzních genů

slide23

Fúzní geny

Mechanismy účinku:

 změna buněčné lokalizace

 nasměrování do dráhy MHC-I

 nasměrování do dráhy MHC-II

 přenos mezi buňkami

 zvýšení degradace proteinu

 dodání pomocných epitopů

slide24

PROTEIN Sig/E7/LAMP-1

Wu et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 11671-11675, 1995

Lysosome-associated membrane protein 1 (LAMP-1)

Signální

peptid

HPV16 E71-98

Tyr-Gln-Thr-Ile

127/128

167

29/30

AA

1

endoplazmatické

retikulum

endozomy

lysozomy

slide25

Zvýšení účinnosti DNA vakcín

 Adjuvans

 Způsob aplikace

 Geny pro imunostimulační molekuly

 Prodloužení přežívání DC

 Kombinace s jiným typem vakcíny

(heterologní „prime-boost“)

slide26

Klinické zkoušky DNA vakcín

ZYC101 - Zycos

- HPV16 E6 a E7

- enkapsulovaná plasmid. DNA

[poly (lactide-co-glycolide)]

slide27

Živé vakcínové vektory

Bakterie

Listeria monocytogenes

Salmonella

BCG

Viry

Virus vakcinie

Adenoviry

Adeno-asociované parvoviry (AAV)

Alfaviry

slide28

Klinické zkoušky rVV

TA-HPV (HPV16/18 E6/E7) – Xenova

HPV16 E2 – Mexico

MVA-HPV-IL2 (HPV16 E6,E7) - Transgene

Heterologní prime-boost

TA-HPV (rVV) + TA-CIN (protein)

slide29

Varianty HPV v genu E6

Selektované pod tlakem imunitního

dozoru  snížení prezentace antigenů

KORELACE SE ZVÝŠENOU ONKOGENNOSTÍ

R10G -v epitopu HLA-B7

- zvýšený výskyt u pacientů

s HLA-B7

L83V - v epitopu HLA-B44

- výskyt spojen s progresí nádorů

slide30

Příprava imunorezistentních klonů TC-1

Imunizace myší proti antigenu E7 DNA vakcínou

Podkožní podání nádorových buněk TC-1

Odvození buněčných linií z nádorů

Klonování linií in vitro

slide31

Imunosenzitivita klonů z nádoru TC-1

Buněčnálinie

pBSC E7GGG.GUS

TC-1/E7GGG5/5 0/5

TC-1/B7 5/5 0/5

TC-1/C6 5/5 5/5

TC-1/F9 5/5 5/5

TC-1/C1 5/5 0/5

TC-1/E4 5/5 5/5

TC-1/B6 5/5 5/5

slide33

Predikce vazby peptidu na MHC-I

H2-Db score

RAHYNIVTF 82

RAHYSIVTF 49

Binding threshold: 53

slide34

Současnost

Infekce HPV

imunita

únik

progrese

regrese

maligní Tu

premaligní léze

vakcinace

regrese

progrese

regrese

progrese

slide35

Budoucnost?

Infekce HPV

únik

imunita

progrese

regrese

maligní Tu

premaligní léze

chemo+imuno

regrese

progrese

regrese

progrese