digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.15

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.15

Vytvořeno: 03. 04. 2013

Ověřeno: 04. 04. 2013 Třída: NS2

n klady a v nosy asov rozli en dohadn ty rezervy
Náklady a výnosy – časové rozlišení, dohadné účty, rezervy

Vzdělávací oblast: Odborné předměty

Předmět: Účetnictví

Ročník: 2.

Autor: Ing. Petra Litošová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: notebook, projektor

Klíčová slova: časové rozlišení, výnosy příštích období, příjmy příštích období, dohadné účty aktivní, dohadné účty pasivní, rezervy, cizí zdroj, zákonné rezervy, ostatní rezervy

Anotace:

Materiál je určen k seznámení s dalšími typy časového rozlišení (výnosy příštích období, příjmy příštích období). Dále se věnuje charakteristice a účtování dohadných účtů a rezerv.

v nosy p t ch obdob
Výnosy příštích období
 • částky přijaté v běžném období
 • věcně patří do výnosů v dalších obdobích
 • např. předem přijaté nájemné, předplatné apod.
slide4

Schéma účtování

------------------------------------------------------------------------

384 – Výnosy příštích obd.

6.. – Výnosy běžného obd.

221 – BÚ

běžné

období

100 výnos 100

200 příjem 200

příští

období

100 výnos 100

p jmy p t ch obdob
Příjmy příštích období
 • částky, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období (nesmí být na účtu pohledávky)
 • např. výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění …
slide6

6.. – Výnosy běžného obd.

385 – Výnosy příštích obd.

221 – BÚ

Schéma účtování

----------------------------------------------------------------------------------------------------

běžné

období

100 výnos 100

příští

období

100 příjem 100

dohadn ty
Dohadné účty
 • pohledávky a závazky, které patří do běžného období, ale není známa jejich přesná výše

Účet 388 – Dohadné účty aktivní (pohledávky)

  • nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky
  • výnos přísluší do daného účetního období
  • např. pohledávka za pojišťovnou v důsledku škod – není známa přesná výše náhrady
slide8

389 – Dohadné položky pasivní (závazky)

  • nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh
  • např. nevyfakturované dodávky, náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce
 • časovému rozlišení podléhá:
  • u plátců DPH částka bez daně
  • u neplátců DPH částka včetně daně
rezervy
Rezervy
 • cizí zdroj
 • vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím
 • plní funkci časového rozlišení nákladů
 • je znám účel, hodnota a období se odhaduje
 • tvorba rezerv se účtuje do nákladů (552,554 – provozní náklady, 574 – finanční náklady,584 – mimořádné náklady)
slide10

výdaje na opravy majetku, na které byla vytvořena rezerva – účtujeme na příslušné nákladové účty (511 – Opravy a udržování)

 • čerpání, resp. rozpouštění rezerv – zaúčtuje se jako snížení nákladů (552, 554, 574)
  • použití rezerv nesmí zkreslit HV
  • zrušení rezervy nutné zaúčtovat v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy (provede se oprava nebo se majetek prodá …)
slide11

zákonné rezervy

  • jsou vytvářeny na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených Zákonem o rezervách…
  • daňově uznatelný výdaj
  • schéma účtování:

451 – Zákonné rezervy

552 – Tvorba zákonných rezerv

tvorbarezerv

čerpánírezerv

slide12

nejčastěji rezerva na opravy HM = podmínky:

  • vlastník majetku
  • pouze oprava majetku
  • doba odpisování je 5 a více let
 • nelze tvořit na opravy majetku určeného k likvidaci, opravy důsledků škod a pravidelně se opakující opravy
slide13

výše rezervy se vypočítá jako podíl rozpočtovaných nákladů na opravu a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy (předpokládaný rok zahájení opravy se nezapočítává)

 • rezerva nesmí být tvořena pouze na jedno zdaňovací období
 • maximální doba tvorby rezervy je dána podle odp. skupiny, např. 2 odp. sk. – 3 roky
slide14

Tvorba rezervy:

 • vychází z rozpočtu
 • co se bude opravovat
 • předpokládaná částka oprav
 • na konci účetního období => inventarizace z hlediska odůvodněnosti a výše
slide15

ostatní rezervy

  • tvorba upravena vnitřním předpisem ÚJ
  • není daňově uznatelný výdaj
  • rezerva na splatnou daň z příjmů, na záruční opravy apod.
opakov n
Opakování
 • Charakterizujte výnosy příštích období.
  • částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích, např. předem přijaté nájemné
 • Ve kterých případech se používají dohadné účty?
  • účtujeme zde pohledávky a závazky, které patří do běžného období, ale neznáme jejich přesnou výši
 • Stručně charakterizujte rezervy:
  • cizí zdroj, vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím
  • plní funkci časového rozlišení nákladů
  • je znám účel, hodnota a období se odhaduje
pou it zdroje
Použité zdroje
 • ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.