Semin ke katv sgi a potvrzov n gp
Download
1 / 12

Zm?ny v sgi - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP. Změny v sgi. Legislativa - zásady. Důraz na dodržení rozsahu dle zmocnění Nelze upravovat to, co je v zákoně, nebo ze zákona vyplývá Snaha o minimalizaci odkazování Vypuštěna problematika, která může být řešena vnitroresortními předpisy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zm?ny v sgi' - mirari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Legislativa z sady
Legislativa - zásady

 • Důraz na dodržení rozsahu dle zmocnění

 • Nelze upravovat to, co je v zákoně, nebo ze zákona vyplývá

 • Snaha o minimalizaci odkazování

 • Vypuštěna problematika, která může být řešena vnitroresortními předpisy

 • Zohlednění legislativních pravidel v oblasti technických norem - zrušení odkazů

 • Technické podrobnosti do přílohy


Katastr ln mapa
Katastrální mapa

 • Forma katastrální mapy - § 4

  • Digitální

  • Analogová

 • Souřadnicový systém

  • S-JTSK

  • S-SK

 • Katastrální vyhláška neobsahuje dělení na DKM a KMD – v návodu rozdělení zůstane – týká se procesu tvorby mapy


Katastr ln mapa1
Katastrální mapa

 • Obsah katastrální mapy – redukce dalších prvků polohopisu - § 5

  • osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody

  • hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice

  • osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m

  • nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů

  • zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka


Katastr ln mapa2
Katastrální mapa

 • Ponechané další prvky polohopisu

  • Most

  • Propustek

 • Přechodné ustanovení - § 96:

  Obsah katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších právních předpisů může být proti ustanovením této vyhlášky odlišný do doby obnovy nebo revize katastrálního operátu.


Katastr ln mapa3
Katastrální mapa

 • Není odkaz na ČSN 01 3411 – legislativní pravidla vlády

 • V  katastrálních mapách vyhotovených podle dřívějších právních předpisů v měřítku 1:1 250, 1:1 440, 1:2 500 a 1:2 880 se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle právních předpisů platných v době jejich vyhotovení; předměty, které neodpovídají obsahu katastrální mapy podle této vyhlášky, se však nově nevyznačují.


Budovy
Budovy

 • Superficiální zásada se v podstatě netýká katastrální mapy

 • Geometrický plán se pro vyznačení budovy vyhotovuje, je-li „hlavní stavbou na pozemku“ § 30 KatZ (žádná změna)

  „vedlejší stavba“ – na témže pozemku jako stavba hlavní – na základě předložení dokumentace skutečného provedení stavby (viz vyhláška č. 31/1995 Sb.- stavba tvoří obsah státního mapového díla) KP vyhotoví ZPMZ

  „vedlejší stavba“ – na jiném pozemku než stavba hlavní – geometrický plán pro vyznačení budovy ( k tomuto pozemku je stavbou hlavní)

 • Z ObčZ lze vyčíst předpoklad, že pozemek, jehož je budova součástí, není chápán jen jako budovou zastavěná plocha

 • Tento přístup se vlivem daňových dopadů postupně vytrácel

 • Aplikace je na stavebních úřadech – vazba na zastavěný stavební pozemek

 • Budova se vyznačuje jen pokud je dokončená – nelze vyhotovit GP pro vyznačení rozestavěné budovy


Budovy1
Budovy

S

S


Orienta n mapa parcel
Orientační mapa parcel

 • § 96 odst. 4

 • V území, kde není katastrální mapa v digitální formě vedena v S-JTSK, vede katastrální úřad také orientační mapu parcel, která slouží k propojení katastru s jinými informačními systémy. Orientační mapu parcel tvoří obraz katastrální mapy přibližně transformovaný do S-JTSK doplněný definičními body parcel, budov a vodních děl. Orientační mapa v S-JTSK je doplňována informativním zobrazením změn v katastrální mapě.


Obnova katastr ln ho oper tu
Obnova katastrálního operátu

 • Převod (včetně převodu KM-D do S-JTSK) upravují přechodná ustanovení

 • Pouze obecná informace, podrobnosti v resortních předpisech

 • Zjištěné změny již nebude možné vyznačovat na podkladě zaměření při obnově (bez GP)


Zem m ick innosti pro ely katastru 74
Zeměměřické činnosti pro účely katastru - § 74

 • Z výčtu vypuštěna dokumentace skutečného provedení stavby – jedná se o výsledek zeměměřických činností ve výstavbě - sama o sobě neslouží pro účely katastru – podklad pro vyhotovení ZPMZ (GP)

 • Do výčtu doplněna dokumentace o ZPH – samotné zjišťování není zeměměřickou činností, vyhotovení dokumentace však ano – viz návod

 • Potvrzování GP - nadále postup podle části čtvrté správního řádu

 • Změny týkající se GP a ZPMZ ve zvláštní prezentaci

 • Vypuštěna úprava upřesněného přídělového plánu


Ozna ov n hranic
Označování hranic

 • § 88 odst. 2 -mezník jen na body s kk3,4,5 (podněty z projednávání novely v roce 2009)

 • § 91 odst. 1 - Změna parametrů pro plastový hraniční znak – mezník s kotvou


ad