Driftspartnerskaber
Download
1 / 28

Driftspartnerskaber - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Driftspartnerskaber. Netværksmøde Carsten Pietras Stig Lohmann- Devantier Afdelingschef Projektchef Driftsrådgivning Driftsrådgivning. Driftspartnerskab. Hvad er et partnerskab? En samarbejdsmodel mellem en bygningsejer, f.eks. en offentlig kunde, og en privat virksomhed.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Driftspartnerskaber' - mirari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Driftspartnerskaber
Driftspartnerskaber

Netværksmøde

Carsten Pietras Stig Lohmann- Devantier

Afdelingschef Projektchef

Driftsrådgivning Driftsrådgivning

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab
Driftspartnerskab

Hvad er et partnerskab?

 • En samarbejdsmodel mellem en bygningsejer, f.eks. en offentlig kunde, og en privat virksomhed.

 • Partnerskabet bygger på et udbud og indgåelse af kontrakt på baggrund af en åben kravspecifikation.

 • Parterne indgår ligeværdigt i samarbejdet

 • Der er et fælles ønske om at indgå i et åbent og tillidsfuldt samarbejde og dialog.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber1
Driftspartnerskaber

Driftspartnerskaber er en af de nye udbudsmodeller til løsning af vedligehold og driftsopgaver.

Drift og vedligehold er et omfattende område. Primært er der tale om:

 • Vedligehold af bygninger, planlagt eller akut, f.eks. planlagt maling af vinduer, reparation af tag efter en storm, oprydning efter hærværk, akutte ad hoc-opgaver.

 • Driftsvedligehold, f.eks. renhold af fælles anlæg, forsyning m.m.

 • Service af bygninger, f.eks. vagt, sikkerhed, post, kantine, reception, snerydning.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber2
Driftspartnerskaber

 • Processer som kendetegner et driftspartnerskab

1.Strategisk afklaring

Opgaven udføres

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber3
Driftspartnerskaber

To partnerskabstyper

 • Driftspartnerskaber

 • Servicepartnerskaber

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber4
Driftspartnerskaber

Hvorfor vælge et driftspartnerskab? Der er følgende fordele:

 • Mulighed for flerårig planlægning af bygningsvedligehold, f.eks. 3-4 årige vedligeholdelsesbudgetter

 • Mulighed for at inddrage partners (leverandørs) ekspertise

 • Øge kvaliteten

 • Aflaste egne ressourcer

 • Økonomisk fordel: Mere vedligehold for pengene

 • Bedre planlægning af vedligeholdelsesopgaver

 • Reducere akut vedligehold, brandslukning

 • Skabe sikkerhed og tryghed for leverancestabilitet, partner kommer først hos os.

 • Imageskabende, at være med på noget nyt

 • Brugertilfredshed hos bruger af ejendommen

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber5
Driftspartnerskaber

Strategiske overvejelser

 • Er der den ledelsesmæssige opbakning

 • Er der parathed til at investere ressourcer på kort sigt for at opnå en gevinst på længere sigt

 • Er der en villighed til at indgå en rummelig kontrakt

 • Er der en villighed til og erfaring med at arbejde i og med projekter

 • Er der en villighed til at arbejde med åbne kalkuler og åben økonomi

 • Er der en villighed til at indgå i en åben og ærlig dialog med partner

 • Er der en villighed til at indgå et samarbejde om fælles optimering og at dele gevinsten.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber6
Driftspartnerskaber

COWI har været rådgiver på små partnerskaber med 8-10 ejendomme og på store partnerskaber med 40-50 ejendomme.

Case:

 • COWI har være rådgiver for Københavns Ejendomme i forbindelse med etablering af 2 driftspartnerskaber i to bydele i København. Partnerskabet startede i marts 2007.

 • Partnerskabet omfattede

 • 50 ejendomme i Brønshøj-Husum-området

 • 40 ejendomme i Vanløse

 • De var tale om alle kommunale bygninger i bydelene, f.eks. skoler, vuggestuer, administrationsejendomme, plejehjem, sportsanlæg.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab1
Driftspartnerskab

Nøgletal

 • Brønshøj-Husum 50 ejendomme

 • Vanløse 40 ejendomme

 • Brønshøj-Husum 40 mio. over 3 år

 • Vanløse 30 mio. over 3 år

 • Option i udbud på 1 år yderligere.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber7
Driftspartnerskaber

COWI har være Københavns Ejendommes rådgiver i hele processen.

Afklarings- og strategiprocessen:

 • Fastlæggelse af mål og værdier

 • Fastlæggelse af arbejdsgange

 • Afdækning af risici ved nye samarbejdsformer

 • Afklaring af udbudsform og model

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber8
Driftspartnerskaber

 • Den strategiske del er vigtig, for her er det ledelsen, som angiver, hvad de vil med driftspartnerskabet og de præmisser, som partnerskabet skal arbejde under.

 • Mål kunne være:

 • Mindre administration

 • Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb, mere vedligehold for pengene

 • Hurtigst mulig færdiggørelse af opgaver. Responstider f.eks. 2 timer

 • Bedre kontakt til bruger af ejendomme

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab2
Driftspartnerskab

Forankringsprocessen i egen organisation

 • Udarbejdelse af en interessantanalyse og workshop

 • Formålet var at skabe fælles forståelse for projektet i organisationen og få forankret ideen

 • Kortlægning af interessenter, som er involveret i projektet

 • Afholdelse af workshop med det formål at

  Skabe fælles forståelse

  Få et fælles projektmål

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab3
Driftspartnerskab

 • Medarbejder kan føle sig truet på egen jobsituation

  • Bliver jeg arbejdsløs

  • Tager partner mit arbejde

  • Hvad skal jeg lave

  • Vores erfaring er, at det er vigtigt at inddrage medarbejdergrupper i processen, så en medarbejder ikke kortslutter processen.

  • Arbejdsopgaver ændres fra administrativt arbejde til en proces med partner og fokus på mere kvalitet.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab4
Driftspartnerskab

Udbudsgrundlag

 • Skabe grundlag for udbud af vedligeholdelsesopgaver

 • Med udgangspunkt i Caretaker-aktiviteter og Københavns Ejendommes vedligeholdsplaner:

  Defineres omfang af opgaver

  Fastlægges ydelseskrav, funktionskrav og ønsker

  Fastlægges responstider

  Udarbejdes beskrivelse af omfang for de opgaver, der skal udbydes

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskab5
Driftspartnerskab

Udarbejdelse af et udbudsmateriale

Udbudsdokumenter, f.eks.

 • Partnerskabsaftale, kontrakt

 • Samarbejdsaftale

 • Hensigtserklæring

 • Tilbudsliste

  Der var tale om EU-udbud med prækval. og udbud

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber9
Driftspartnerskaber

Igangsætning

Efter licitation og valg af partner blev der

afholdt en workshop

 • På workshoppen blev samarbejdsaftalen gennemgået, og der blev skabt fælles værdier med partneren samt aftalt fælles forpligtelser.

 • F.eks. blev der aftalt en konflikthåndteringsmetode, og der blev drøftet økonomiske incitamenter.

 • Organisationen blev endelig fastlagt.

 • Disse forpligtende aftaler blev indsat i en samarbejdsaftale og hensigtserklæring, som blev en del af det endelige kontraktgrundlag.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Hensigtserkl ring 1
Hensigtserklæring - 1

Hensigtserklæring kan evt. indeholde:

 • Fælles projektmål

  • Åben dialog, arbejde som team

  • Overholde aftaler

  • Minimere konflikter

  • Stor brugertilfredshed

  • Forøge kvalitet, ensartet kvalitetsniveau

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Hensigtserkl ring 2
Hensigtserklæring 2

Åben Økonomi

 • Overholde økonomiske rammer

 • Aflevere til tiden

 • Aflevere til prisen

 • Gennemsigtig økonomi i forhold til projekter

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Hensigtserkl ring 3
Hensigtserklæring - 3

Konfliktløsningsmodel

 • Konflikter løses i positiv dialog

 • Problemer løses straks af de personer, der er ophav til konflikt

 • Hvis dette ikke er muligt, forsøges konflikt løses efter en trinmodel

 • Planlægningsgruppe

 • Styregruppe

 • Direktion

 • Evt. voldgift

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Hensigtserkl ring 4
Hensigtserklæring - 4

Eksempel: Et arbejde, f.eks. reparation af et vindue, er ikke løst til den aftalte pris.

 • Det undersøges straks, om der er tale om en fejl, eller om opgaven har ændret karakter siden bestilling.

 • Problemet isoleres og bringes op i planlægningsudvalget (bygherre + partner).

 • Findes her en løsning, er konflikten løst. Eller bringes det konkrete problem op til næste niveau osv.

 • Når problemet er løst, forpligter driftsherre og partner sig til at evaluere forløbet for at lære af konflikten.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber10
Driftspartnerskaber

Opfølgning, effektmåleværktøj

COWI har i samarbejde med Erhvervs og Byggestyrelsen samt Københavns og Frederiksberg Kommuner udarbejdet et effektmåleværktøj til måling af effekten af driftspartnerskaber.

Eksempler på målepunkter er:

 • Kompetencer og læring

 • Personaleomsætning

 • Konflikter - hvor gode er vi til at løse konflikter, bliver der færre, flere?

 • Antal arbejdsopgaver, akutte opgaver i forhold til planlagte.

 • Sæsonudjævning

 • Økonomi - når vi de forventede resultater?

 • Vedligeholdelsesefterslæbet - bliver det mindre?

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber11
Driftspartnerskaber

Erfaringer med partnerskaber

 • Der skal være fuld ledelsesopbakning

 • Partnerskabstanken skal være forankret i organisationen

 • Der skal laves en god planlægning

 • Der skal afsættes nødvendig tid og ressourcer i starten

 • Den økonomiske gevinst kommer, hvis planlægningen er god

 • Licitation: priser fra KEjd viser, at priser var 20-25 % under budgetteret.

 • Andre partnerskaber, vi har været med på, har opnået 15-20 % mere vedligehold. Gevinsten bliver størst i løbet af perioden.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Sammenligning mellem partnerskabstyper

Store partnerskaber

Få etablerede partnerskaber

Der er stadig ikke så mange virksomheder, som har erfaringer

Få tilbudsgivere. Konsortier, af mindre virksomheder skal etableres. Risiko for at konsortiet ikke holder i hele perioden.

Store ejendomsporteføljer kan give bedre sæsonudjævning og større samlede besparelser.

Kræver god planlægning og styring

Stort ressourceforbrug i starten, både for partner og bygningsejer

Kræver styregruppe

Små partnerskaber

Godt at bruge til pilotprojekt, få erfaringer

Mange virksomheder eller mindre konsortier kan byde ind

Hurtig igangsætning, mindre krav til udbudsregler m.v.

Hurtigt kendskab til ejendomme

Mindre besparelsespotentiale

Mindre sæsonudjævning

Planlægning og styringskrav er mindre, fokus på optimering

Mindre styregruppe

Sammenligning mellem partnerskabstyper

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Udbudsformer
Udbudsformer

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Udbudsformer1
Udbudsformer

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber12
Driftspartnerskaber

Driftspartnerskaber er vejen frem.

Der er lavet forsøg med driftspartnerskaber i flere kommuner, bl.a.

 • Dragør

 • København (Østerbro)

 • Frederiksberg Kommune

 • Københavns Ejendomme, Brønshøj-Husum, Vanløse

 • Mange overvejer, og mange er på vej

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Ydelser driftsr dgivning
Ydelser - Driftsrådgivning

 • COWIs driftsrådgivning omfatter i dag 27 medarbejdere

 • Bygningsdrift og vedligeholdelsesopgaver

 • Due Diligence

 • Bygningssyn, tilstandsvurderinger m.v.

 • Analyser og rådgivning omkring driftsorganisationer

 • Udbud af drift og vedligeholdelsesopgaver, drift og service-partnerskaber

 • Lejerrådgivning, arealoptimering, lokalesøgning, indretning

 • Facility management

 • Energirådgivning

 • Idriftsætning af domiciler m.m.

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


Driftspartnerskaber13
Driftspartnerskaber

 • Networking

Netværksmøde- Driftspartnerskaber


ad