Zwolle
Download
1 / 21

ZWOLLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

ZWOLLE. 120.000 inwoners Hoofdstad van Overijssel veel dienstverlening veel onderwijsinstellingen groene stad met centrumfunctie culinaire hoofdstad ……en het voetbal wordt steeds beter. Directiemodel 1100 fte / 1225 medewerkers Gemiddelde leeftijd: 45 jaar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZWOLLE' - miracle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zwolle
ZWOLLE

120.000 inwoners

Hoofdstad van Overijssel

veel dienstverlening

veel onderwijsinstellingen

groene stad met centrumfunctie

culinaire hoofdstad

……en het voetbal wordt steeds beter

mijn stad

Directiemodel

1100 fte / 1225 medewerkers

Gemiddelde leeftijd: 45 jaar


Inrichtingsprincipes organisatie
Inrichtingsprincipes organisatie

mijn stad

 • Hoofdstructuur naar logica van de burger

  • stad, wijk, burger, instellingen

 • Scheiding tussen beleid en uitvoering

 • Integraal management

 • Intern opdrachtgever- / opdrachtnemerschap

 • Organisatiewaarden leidraad organisatieontwikkeling


 • Organisatiewaarden
  Organisatiewaarden

  mijn stad

  F

  Flexibiliteit

  R

  Resultaatgerichtheid

  I

  Innovatie

  E

  Externe oriëntatie

  S

  Samenwerking


  Sturen met hrm 3 sporen

  mijn stad

  Sturen met HRM: 3 sporen

  Spoor 1

  Eigenaarschap & leiderschap

  Spoor 2

  Binden & boeien

  Spoor 3

  Reflecteren & leren


  mijn stad

  Spoor 1

  Eigenaarschap & leiderschap

  • Doelstelling

  • Managers worden ervaren als leiders, omdat zij:

   • betrokken zijn

   • visie hebben

   • richting geven

   • motiveren

   • faciliteren

   • mensen aanspreken op afspraken

   • zelf het voorbeeld geven


  Investeren in leiderschap met permanent md programma

  mijn stad

  Investeren in leiderschap: met permanent MD-programma

  MD Spoor 1

  MD Spoor 2

  MD Spoor 3

  Investeren in visieontwikkeling en gezamenlijk referentiekader

  Investeren in kennis en vaardigheden

  Investeren in selectie en mobiliteit

  Investeren in

  Leiderschap met

  permanent MD-programma

  en op 4 aspecten

  van leiderschap

  Aspect 1

  Visie uitdragen

  Aspect 2

  Externe gerichtheid

  Aspect 3

  Motiveren en coachen

  Aspect 4

  Voorbeeld geven voorleven


  Verbeteren

  selectiegesprekken

  op aspect

  ‘eigenaarschap’

  mijn stad

  Functiehuis

  met generieke

  profielen

  Richting geven aan

  gedragsontwikkeling:

  3 stamcompetenties

  in elk functieprofiel

  Eén herkenbare taal:

  Het Ontwikkelboek

  Investeren in

  Eigenaarschap

  (voorwaarden creëren)

  Inzichtelijk

  functiewaarderings-

  systeem

  Innovaties van

  werkwijzen worden

  erkend en beloond

  Verwachtingen managen

  met resultaafspraken

  (jaarplancyclus)

  Elkeeenheid

  maaktelkevierjaren

  eenbedrijfsplan met

  duidelijkedoelen

  Bevorderen

  permanente

  prestatieverbetering

  als basishouding

  “kennen, kunnen en willen”

  Duidelijke

  ontwikkelingsdoelen in

  bedrijfsplan eenheid en

  in afdelingsplan

  Duidelijke

  afspraken over

  persoonlijke ontwikkeling

  in jaarplancyclus

  Proactief en

  innovatief gedrag

  belonen


  mijn stad

  Spoor 2

  Binden & boeien

  • Doelstelling

  • Leidinggevenden vinden de mensen de sleutelfactor tot succes en scheppen voorwaarden waarbinnen mensen het beste uit zichzelf halen.


  Binden boeien

  mijn stad

  Binden & boeien

  Personeel en planning (adequaat personeelsbestand koppelen aan duurzame inzetbaarheid)

  Arbeidsmarkt-communicatie

  Werving-, selectie- en aanstellingsbeleid

  Flexibilisering van arbeidsvoor-waardenbeleid

  Vinden & Verbinden

  In-, door- en uitstroom

  Tijd- en plaats onafhankelijk werken

  Stagebeleid / sterke banden met onderwijs

  Sociaal beleidskader

  Gezondheids- en arbeidsomstandig-hedenbeleid

  Integriteitbeleid

  Exit monitor

  Recruitment

  ‘Verwerven, ontwikkelen en inspireren’

  Loopbaan en mobiliteit

  Diversiteitbeleid

  Introductiebeleid

  Beloningenbeleid


  Binden en boeien investeringen in ontwikkeling medewerkers

  mijn stad

  Binden en Boeien: Investeringen in ontwikkeling medewerkers

  • Concernopleidingen (excl. Vakopleidingen en MD-leergang): 536 deelnemers / 870 opleidingen (2009)

  • 12 intervisiegroepen van medewerkers met begeleider

  • Werken met mentoren en coaches

  • Individuele opleidingen bij externe instituten in één centraal opleidingsprogramma

  • Stages bij andere afdelingen en organisaties

  • Individuele begeleiding door CLO

  • TalentOntwikkelingsPlannen: 102 (2009)


  Binden boeien van verzuim naar gezondheidsmanagement

  Van re-actie naar pro-actie

  Maatwerkregeling

  Inzetbaarheid in Personele Jaarplancyclus

  Concernopleidingsprogramma: Gezond en effectief werken

  MTO-PMO

  BRAVO

  Bedrijfsgezondheidszorg

  mijn stad

  Binden & boeien: van verzuim- naar gezondheidsmanagement


  mijn stad

  Spoor 3

  Reflecteren & leren

  • Doelstelling

  • Mensen zijn zich bewust van hun invloed op de prestaties van de organisatie;

  • Zij reflecteren daarom met regelmaat op hun handelen, omdat zij ervaren dat zij hiervan leren;

  • Dat leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiency.


  Reflecteren leren

  l

  m

  p

  m

  r

  b+s

  k

  m

  m

  mijn stad

  Reflecteren & leren

  Periodiek meten in MTO-PMO

  Individueel leren bevorderen door o.a. intervisie, supervisie, coaching

  Integreren van werk- en leercontext

  HRM-control in Plan-Do-Check-Act opzet

  Regisseur eigen loop-

  baan als basishouding

  Interactiviteit en co-creatie bevorderen met digitale platforms

  Reflecteren & leren

  Participatie in netwerken: ‘delen  vermenigvuldigen’

  Kennismanage-ment

  Preventieve INK doorlichting / audits en verbeterplannen als leerweg

  ‘Fouten maken mag, leren moet’

  Integraal werken

  Werken met doelstellingen en PAE cirkel van Investor in People

  Gedeelde visie op de aanpak van veranderingen

  Periodieke prestatiemeting met benchmarken


  mijn stad

  Resultaten MTO


  mijn stad

  Resultaten MTO


  mijn stad

  Resultaten MTO


  mijn stad

  Resultaten MTO


  mijn stad

  SUCCESSEN……..…….

  • MTO 2009: 80% van de medewerkers nam deel

  • MTO 2009: medewerkers vinden: het gaat op alle fronten beter dan 2006

  • MTO 2009: 96% medewerkers vindt Zwolle een goede werkgever

  • Ziekteverzuim: van 7,8 % (2002) naar 4,2% (2010)

  • Verzuim werkgerelateerde psychische klachten: van 53 (2006) naar 20 (2009)

  • Bmw: werkgerelateerde hulpvragen: van 46 (2006) naar 30 (2009)

   (bmw: niet werkgerelateerd: van 21 (2006) naar 46 (2009)

  • Keurmerk “Investor In People” in 2007

  • Prijzen: o.a. beste werkgever non profit Intermediair 2008, Volkskrant / Effectory 2010


  mijn stad

  WORSTELINGEN………..…….

  • balans ambities versus werkdruk

  • vergrijzing en ontgroening personeelsbestand

  • vaag imago van gemeenten op de arbeidsmarkt

  • aantrekken jongeren

  • aantrekken allochtone medewerkers en medewerkers met een

   functionele beperking

  • tijd nemen voor veranderingen doorvoeren in stijlen van leidinggeven

  • verbreden inzetbaarheid en verder flexibiliseren inzet medewerkers

  • bezuinigingen


  Vragen

  mijn stad

  Vragen?


  Dank voor uw aandacht

  mijn stad

  Dank voor uw aandacht