Användarseminarium Ost-RTK - PowerPoint PPT Presentation

anv ndarseminarium ost rtk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Användarseminarium Ost-RTK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Användarseminarium Ost-RTK

play fullscreen
1 / 27
Användarseminarium Ost-RTK
118 Views
Download Presentation
Download Presentation

Användarseminarium Ost-RTK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 sept. 2005 Växjö Tina Kempe AnvändarseminariumOst-RTK

 2. Vad har hänt under projekttiden? Testmätningar och funktionsrapporter Vad händer efter projektets slut? Användarseminarium

 3. Etableringsprojekt för SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst under ett år för positionsbestämning med centi-meternoggrannhet i östra Götaland Omfattar SWEPOS-stationerna Oskarshamn och Norrköping Redan existerande stationer i SWE-POS Nätverks-RTK-tjänst: Hällevik, Häradsbäck, Ljungby, Stockaryd, Aneby, Mjölby och Oxelösund Projektstationerna Kungsholmsfort, Eketorp, Rottne, Örsjö, Runsten, Rottne, Böda, Pauliström, Blanka-holm, Oppeby och Gryt Ost-RTK

 4. Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK Utarbetande av rutiner för transformation frånSWEREF 99 till lokala system Vilka vinster finns i att introducera nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning? Produktionsmätning med nätverks-RTK Projektets mål

 5. Intressenter

 6. Börje Andersson, Geocon AB Eric Englund, Lantmäterimyndigheten Östergötlands län Karl-Gunnar Fredriksson, Växjö kommun Anders Johansson, Metria Åke Johansson, Lantmäterimyndigheten Kalmar län Bengt-Olof Johnsson, Nybro kommun Bo Jonsson, Lantmäteriet (sammankallande) Tina Kempe, Lantmäteriet (föredragande) Gunnar Nyqvist, Vägverket Lars Ollvik, Banverket Mats Sevefeldt, Jönköpings kommun Karl Sjölin, Sölvesborgs kommun Jasenko Udovicic, Linköpings kommun 5 möten under tiden 23 juni 2004 –1 sept. 2005 Styrgrupp

 7. Planeringsfas 1 april – 15 maj 2004 Kick-offträff 29 april 2004 Implementerings- och verifieringsfas 15 maj –1 juli 2004 (30 sept. 2004) Grundläggande GPS-kurser, juni 2004 Introduktionsdagar, augusti 2004 Möjlighet till låneutrustning Driftstart 1 okt. 2004 Aktiviteter i projektet

 8. LMV tillhandahåller data från två SWEPOS-stationer och åtta befintliga nätverks-RTK-stationer server och nätverks-RTK-programvara övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Kommunikations- och kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station Finansiering

 9. Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Finansiering

 10. Inom projektet Veckovis, redovisat per organisation, bakom lösenord För hela tjänsten Veckovis – antal uppkopplade timmar För enskilda telefonnummer Summerat per organisation eller telefonnummer för angiven tidsperiod Användarstatistik

 11. Användarstatistik, ex.

 12. Användarstatistik, ex.

 13. Användarstatistik, ex.

 14. Funktionsrapporter

 15. Mycket bra/bra Har fungerat över förväntan Koll på RIX 95-punkt med bra resultat Mindre bra/dåligt Sikthinder i omgivningen SWEPOS hade datorproblem Troliga GSM-problem (t.ex. modem) Funktionsrapporter

 16. Mätning på SWEREF-/RIX 95-punkter – betraktas som ”facit” Stativ för noggrann centrering Initialisering mellan varje mätning Jämförelser gjorda iSWEREF 99 147 mätningar Testmätningar

 17. Avvikelse i plansorterat från minsta till största SKAN-RTK 2 (knappt 800 mätn) 68% - 19 mm 95% - 35 mm 95% - 30 mm 68% - 21 mm

 18. Avvikelse i höjdsorterat från minsta till största SKAN-RTK 2 68% - 25 mm 95% - 51 mm 95% - 57 mm 68% - 29 mm

 19. Tid till fixlösningsorterat från minsta till största SKAN-RTK 2 68% - 17 sek 95% - 57 sek 95% - 87 sek 68% - 27 sek

 20. Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM Idag används RTCM ver. 2.3 RTCM 3.0 reducerar data-mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 aug. Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod RTCM 3.0

 21. Beräknas finnas tillhanda i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst för test i slutet av oktober Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0 Modem som hanterar GPRS nödvändigt GPRS som datakanal

 22. Prisexempel – GPRS [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4.Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40%.

 23. Test 1 april – 30 juni Inte många testmätningar Inte kunnat påvisa fördelar med GPS/GLONASS Användarna upplever förbättring GLONASS-test

 24. Vad händer efter projektets slut? • Övergång till SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst den 1 oktober • Information och blanketter för anmälan om abonnemang skickas ut nästa vecka

 25. SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Rabatt för deltagare i Ost-RTK, t.o.m. 31 dec. 2005

 26. SWEPOS referensgrupp • Forum för kommunikation mellan SWEPOS och nätverks-RTK-användare • Representanter (10-15 st) från alla etableringsprojekt • Från Ost-RTK • Gunnar Nyqvist • Karl-Gunnar Fredriksson • Börje Andersson • Sammanträder 2 ggr/år • Anordnar lokala SWEPOS-seminarier, via lokala representanter

 27. www.swepos.com