strandskyddstillsyn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strandskyddstillsyn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strandskyddstillsyn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Strandskyddstillsyn - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Strandskyddstillsyn. Bevara strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald Upprätthålla legitimiteten för lagstiftningen och avskräcka från otillåtna byggnader och anläggningar. Lagrum. 26 kap miljöbalken Förordning om tillsyn (2011:13)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Strandskyddstillsyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strandskyddstillsyn
Strandskyddstillsyn
 • Bevara strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald
 • Upprätthålla legitimiteten för lagstiftningen och avskräcka från otillåtna byggnader och anläggningar
lagrum
Lagrum

26 kap miljöbalken

Förordning om tillsyn (2011:13)

 • Upprätta behovsutredning, uppdateras regelbundet
 • Upprätta tillsynsplan årligen
 • Följa upp och utvärdera
 • På begäran av Lst eller NV lämna uppgifter av betydelse för samordning och vägledning.

29 kap miljöbalken

 • straffbestämmelser
vad best r arbetet av
Vad består arbetet av?
 • Förebyggande
  • Bred information, t ex hemsida
  • Enskilda samtal, t ex telefon
  • Media
  • Intern information på kommunen
 • Kontrollerande
  • Klagomål
  • Initiativärenden
 • Anmäla misstänkta brott
kontrollerande tillsyn
Kontrollerande tillsyn
 • Typärendet
 • Klagomål kommer in/Initiativ tas
 • Ärende öppnas
 • Kolla om giltig dispens
 • Fältbesök
 • Begär förklaring
 • Utred
 • Åtalsanmäl
 • Kommunicera föreläggande
 • Förelägg!
 • Besiktning
vanliga missf rst nd om tillsyn
Vanliga missförstånd om tillsyn
 • Brottsanmälan och föreläggande om rättelse blandas ihop
 • Preskription finns inte
 • Den som har rådighet rättar till
 • Inte använda tillsyn för att lägga till något som saknas, t ex staket