slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patolog Bakışıyla Erişkin bron şiolitleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patolog Bakışıyla Erişkin bron şiolitleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Patolog Bakışıyla Erişkin bron şiolitleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 593 Views
 • Uploaded on

Patolog Bakışıyla Erişkin bron şiolitleri. Prof Dr Büge Öz İ Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı . Bronşiol =  3- 2 mm ---0.5 mm boyutta hava yolu segmenti,  Proksimalde bronş,  Distalde alveol duvarı ile devamlılık göstermekte. Bronşiolit =

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Patolog Bakışıyla Erişkin bron şiolitleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Patolog BakışıylaErişkin bronşiolitleri

Prof Dr Büge Öz

İ Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Patoloji Anabilim Dalı

slide2

Bronşiol =

3-2 mm ---0.5 mm boyutta hava yolu segmenti,

 Proksimalde bronş,

 Distalde alveol duvarı ile devamlılık göstermekte

slide3
Bronşiolit =

Bronşiollerin iltihabı

Sellüler iltihabi infiltrasyon

 Granülasyon dokusu

 Fibrozis

 Lüminal değişiklikler

 Bronşioler metaplazi

slide4
King TE. Overview of bronchiolitis. Clin Chest Med. 1993;14:607-610.
 • G.R Epler. Ed Disease of the Bronchioles. New York NY;Raven 1994.
 • T.V Colby. Brochiolitis: Pathologic Considerations. Am J Clin Pathology 1998;109:101-109.

D. W. Visscher and J. L. MyersBronchiolitis: The Pathologist's PerspectiveProceedings of the ATS, March 1, 2006; 3(1): 41 - 47.

bron ioler patoloji spektrumu
Bronşioler patoloji spektrumu
 • Astım tipi değişiklikler
 • KOAH ile ilişkili bronşioler değişiklikler
 • Sellüler bronşiolit (akut / kronik  fibrozis)
 • Respiratuar bronşiolit
 • Bronşiolitis obliterans + intraluminal polip (BOOP)
 • Konstriktif bronşiolit
 • İnorganik toz inhalasyonu ile ilişkili hava yolu hastalıkları
 • Peribronşioler fibrozis ve bronşioler metaplazi

Colby; 1998

bron iolit patolojik s n flama
Bronşiolit; patolojik sınıflama
 • Akut Bronşiolit
 • Primer küçük hava yolu hastalıkları
 • Respiratuar bronşiolit
 • İnorganik toz inhalasyonu ile ilişkili hava yolu hastalıkları
 • Folliküler bronşiolit
 • Konstriktif bronşiolit
 • Kriptojenik organizasyonlu pnömoni (BOOP)
 • Diffuz panbronşiolit
 • Peribronşioler fibrozisle giden kronik bronşiolit

Visscher,Meyers; 2006

slide7

Colby-1998

Visschers,Meyers

2006

Astım benzeri bronşiolit ----------------

 Akut bronşiolit

 Sellüler bronşiolit  Foliküler bronşiolit

 Diffuz panbronşiolit

 Respiratuar bronşiolit  Respiratuar bronşiolit

 Bronşiolitis obliterans +  Kriptojenik organizasyonlu

intraluminal polip pnömoni

 Konstriktif bronşiolit  Konstriktif bronşiolit

 Mineral t. ilişkili hava yolu hast.  Mineral t. ilişkili hava yolu hast.

 Peribronşioler fibrozis ve  Peribronşioler fibrozisle giden

bronşioler metaplazi kronik bronşiolit

KOAH ile ilişkili bronşioler  Primer küçük hava yolu

değişiklikler hastalıkları

BOOP

?

sell ler bron iolit
Sellüler bronşiolit
 • Bronşiollerde duvarda, lümende veya her ikisinde birden iltihabi infiltrasyon;
 • İlt infiltrasyon hücrelerine göre akut/kronik;
 • İzole bronşiol tutulumu şeklinde yada intersitisyel tutulumla birlikte
 • Bu tanımlama etyolojik tanı verilemediğinde kullanılmakta
akut sell ler bron iolit
Akut ‘’Sellüler’’ bronşiolit
 • Duvarda nekroz +/-
 • Çoğunlukla enfektif nedenli
 • Viral, bakteriyel;
 • Çocukluk çağında en sık Respiratuar sinsityal v.,adenovirus, influenza
 • Mikoplazma enf.
 • Bir çok olguda genellikle etyolojik ajan saptanamaz.
kronik sell ler bron iolit
Kronik‘’Sellüler’’ bronşiolit
 • Duvarda nekroz -
 • Bronş duvarında lenfositik /lenfo-pazmositer iltihabi infilltrasyon
 • Fibrozis +/-
 • Bir çok olguda genellikle etyolojiye yönelik histomorfolojik bulgu

yok.

sell ler bron iolit1
Sıklıkla;

Akut bakteriyel yada viral etkenlerle

Toksik gaz,küf vb. inhalasyonu

Bronşiektazi

Transplant ilişkili(graft-vs-host reak.)

Konnektif doku hast (Sjögren S., R A vs)

İltihabi barsak hastalıkları

Ekstrensek allerjik alveolit

Sellüler bronşiolit
 • Nadiren;
 • Aspirasyon
 • Wegener granülomatozu
 • Astım
 • KOAH
 • Bronkosentrik granülomatozis
slide12

Akut bakteriyel

Mikoplasma enfeksiyonu

Duman inhalasyonu

İltihabi barsak hastalığı

folik ler lenfositik bron iolit
Foliküler/lenfositik bronşiolit

Bronşiol duvarında germinal merkez oluşturan lenfositik bronşiolit

 • Konnektif doku hast (Sjögren S., R A vs) sık
 • İdyopatik
 • Bronşla ilişkili lenfoid doku /Akciğer Lenfoması
 • İmmun yetmezlik
 • Hipersensitivite reaksiyonu
 • Transplant ilişkili(graft-vs-host reaksiyonlarında; K iliği t. )
diffuz panbron iolit
Diffuz Panbronşiolit
 • Sinuzit ile ilişkili küçük hava yollarının ilerleyici obstrüktif hastalığı
 • Literatürde hemen hemen tüm olgular erişkin Japon hastalar
 • Sıklıkla bir enfeksiyonu takiben
 • Bazı hastalarda Romatoid a. ile ilişki
 • Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir
respiratuar bron iolit
Respiratuar bronşiolit
 • Sıklıkla sigara ile ilişkili akciğer patolojisi
 • Bronşiol duvarında orta yoğunlukta iltihabi infiltrasyon, hafif fibrozis,düz kas hipertrofisi
 • Bronşiyol ve çevre alveol lümeninde PAS+ ve Fe + pigmentli makrofaj birikimi
slide17

Sigara ile ilişkili intersitisyel akciğer hastalıkları

Respiratuar bronşiolit

Respiratuar bronşiolit/

intersitisyel akciğer hastalığı

Deskuamatif intersitisyel pnömoni

bron iolitis obliterans
Bronşiolitis obliterans
 • Havayollarını dolduran gevşek yapılı iltihabi granülasyon dokusu
bron iolitis obliterans1
Bronşiolitis obliterans
 • BO komponenti olabilecek akciğer hastalıkları
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Eozinofilik pnömoni
 • Akciğeri tutan kollagen vasküler hastalıklar
 • Wegener granülomatozu
 • Akciğerde BO oluşturabilecek nedenler
 • İnfeksiyonlar (öz. virus infeksiyonları)
 • Hava yolu obstrüksiyonu
 • Duman,gaz vb toksin inhalasyonu
 • İlaç reaksiyonları
 • Aspirasyon pnömonisi
 • Abse veya tümör çevresi
 • Kemik iliği transplantasyonu
 • 1/3 hasta idyopatik (Kriptojenik organizasyonlu pnömoni)
 • Bilinen diğer bir sebebe ikincil olarak
 • Bilinen bir hastalığın komponenti olarak
bron iolitis obliterans2
Bronşiolitis obliterans

Sinonimleri:

 • Kriptojenik organizasyonlu pnömoni
 • Bronşiolitis obliterans organizasyonlu pnömoni (BOOP)
 • Bronşiolitis obliterans + intraluminal polip
 • Organizasyonlu pnömoni

Meyers; 2006

Colby; 1998

konstriktif bron iolit
Konstriktif bronşiolit
 • Lümende fibroblastik proliferasyon olmaksızın

bronşiol lümenlerini giderek daraltan submukozal fibrozis

 • Değişken iltihabi infiltrasyon
 • Erken dönemde lümen N/hafifçe genişlemiş görünebilir;
 • Son dönemde bronşiol lumeni tamamen ortadan kalkar.
konstriktif bron iolit1
Konstriktif bronşiolit
 • Konstriktif bronşiolitte histopatolojik tutulum sıklıkla parçalı ve fokal;

Küçük biyopsi örneklerinde saptanamayabilir.

 • Erken dönemi ve geç dönem için elastik liflerin özel olarak incelenmesi faydalı
 • Hemen daima irreversibldir!
konstriktif bron iolit2
Konstriktif bronşiolit
 • Organ transplantına sekonder

 Kemik iliği transplantı

 Kalp-akc/ akc transplantı

 • Kollagen-vasküler hast

 Romatoid artrit

 Eozinofilik fasiitis

 SLE

 • İnfektif (sellüler) bronşiolitin kronikleşmesi

Viral (RSV,adenovirus, influenza vs.)

Bakteriyel

 Mikoplazma

 • Toksin inhalasyonu

 NO2 ,sülfür dioksid

slide25
Bronşiolitis obliterans/ Konstriktif bronşiolit
 • Patolojik ve klinik açıdan problem!
 • Bronşiolitis obliterans + intraluminal polip (BO)
 • Konstriktif bronşiolit (KB)

Karıştırılabilir!

Ortak isimlendirme: Obliteratif

Bronşiolit

bo kb ay r c tan
BO/ KB ayırıcı tanı;
 • BO için karakteristik olan genç (immatür)bağ dokusu ve bol iltihabi hücre var. KB’de minimal hüc inf ve yoğun kollagen doku 
 • BO’da kollagen doku artışı lümen içinde iken KB’de duvardadır.
 • KB ‘de tutulum diffuz ve progresif iken BO’da genellikle bir lobda lokalizedir ve genellikle tedaviyle geriler.
 • KB nadir bir lezyon iken, BO göreceli olarak daha sık izlenen bir antitedir.
norganik toz ili kili bron iolit
İnorganik toz ilişkili bronşiolit
 • Bronşiol lümen ve duvarlarında inorganik toz birikimi
 • Sigara içenlerde izlenen patoloji ile aynı anatomik alan tutulumu
 • Bifurkasyon alanlarında daha belirgin
 • Mineral partikül içeren makrofaj + hafif/orta iltihabi infiltrasyon, fibrozis
peribron ioler fibrozisle giden kronik bron iolit
Peribronşioler fibrozisle giden kronik bronşiolit
 • Çoğunlukla orta yaş kadın hastalar (5.-6. dekat)
 • Israrlı nonproduktif öksürük,obstrüktif f boz.
 • Bazı hastalarda restriktif fonk. bozukluğu
 • Klinikte hastanın geçmişinde aspirasyon,toksin inh., ekstrensek allerjik alveolit)
 • Radyolojide peribronkovasküler buzlucam opazite ve traksiyon bronşiektazileri
 • Prognoz değişken; Peribronşioler fibrozis miktarı prognostik gösterge

Visscher,Meyers; 2006

peribron ioler fibrozisle giden kronik bron iolit1
Peribronşioler fibrozisle giden kronik bronşiolit
 • Bronşioler ve peribronşioler fibrozis
 • Hafif kr. inflamasyon
 • Bronşiol çevresi alveol epitelinde bronşioler metaplazi

(Lambertozis)

 • Bronşlarda distorsiyon
 • Yanlışlıkla idyopatik pulmoner fibrozis tanısı alabilir!

Lambertozis

bron iolit
Bronşiolit;
 • Bronşiolit komponenti bulunan pek çok hastalık / klinik sendromda örtüşen histopatolojik bulgular saptanabilir;

Bu nedenle radyolojik ve klinik veriler olmadıkça patolojik bronşiolit tanısı nonspesifiktir.

 • Biyopside saptanan bronşiolit, primer lezyon olabileceği gibi belirli bir antitenin/hastalığın ikincil patolojisi de olabilir.
 • Patolojideki bronşiolit sınıflaması birbirinden keskin sınırlarla ayrılan bir sınıflama değildir; örneğin konstriktif bronşiolit akut infektif bronşiolitin sonucu olarak gelişebilir.
slide31

Bronşiolit

 •  Doğru patolojik ve klinik tanı için iyi kliniko-patolojik işbirliği!

Radyolojik ;

Hava yolu boyunca

Nodüller/ diffuz

infiltrasyon

 ve /veya

Aşırı havalanmış alanlar

Klinikte;

 Obstruktif ve/veya

 Restriktif

Akciğer fonksiyon bozukluğu

Histopatolojik;

 Nodüler veya diffuz;

 sellüler iltihabi inf.

  Granülasyon dokusu

  Fibrozis

 Bronşioler metaplazi

slide32

(

sevgi ve sağlıkla kalın