Download
centrum stavebn ho in en rstv a s praha centre of building engineering prague n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Centre of Building Engineering Prague, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Centre of Building Engineering Prague,

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Centre of Building Engineering Prague,

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Centre of Building Engineering Prague,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha,Centre of Building Engineering Prague, Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba 212, Notifikovaná osoba 1390, Certifikační orgán 3048 Accredited Test Laboratory, Authorised Body 212, Notified Body 1390, Certification Body 3048 Pražská 16, 102 21 Praha 10, The Czech Republic www.csias.cz kucera@csias.cz tel: +420 281 017 445 fax: +420 271 751 128 Ing. Petr Kučera,Ph.D technický ředitel / Technical Director

 2. 3. Národní konferenceČeské komory lehkých obvodových plášťů_____________Vliv lehkých a těžkých obvodových konstrukcí na tepelný stav vnitřního prostředí v budovách v přechodném ledním období 13. 5. 2010 CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 3. Geometrické údaje posuzované místnosti Rozměry místnosti: 4 x 5 x 2,8 m Celková plocha vnější (osluněné) konstrukce je 11,2 m2; plocha okna se uvažuje: malé okno Ao = 2,8 m2 střední okno 5,6 m2 celostěnové okno 11,2 m2 takže plocha neprůsvitné části vnější konstrukce je Ae = 8,4 m2, 5,6 m2 a 0. Plocha vnitřních svislých konstrukcí: Ai1 = 39,2 m2 Plocha vnitřních vodorovných konstrukcí (podlaha a strop): Ai2 = 40 m2 Celková plocha konstrukcí ohraničujících místnost: Ac = 90,4 m2 Objem místnosti: Vm = 56 m3 CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 4. Tepelně technické údaje Označení: • vnější neprůsvitná část konstrukce EK • vnitřní svislé konstrukce IK1 • vnitřní vodorovné konstrukce IK2 Okno • součinitel prostupu tepla Uo = 1,7 W/(m2K) • celková plocha okna Ao = 2,8; 5,6; 11,2 m2 • průsvitná část okna Ao, p = 0,8.Ao • propustnost slunečního záření pro zasklení 2 skly (obyčejné sklo) T = 0,81; 0,5; 0,13 • činitel zohledňující znečištění okna c1 = 0,9 • činitel zohledňující nekolmý dopad slunečních paprsků c2 = 0,9 Výsledná hodnota propustnosti slunečního záření g=0,525; 0,324; 0,084 CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 5. Tabulka 1 – Vlastnosti netradičního vnějšího cihelného zdiva (NCZ) a tradiční vnitřní konstrukce CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 6. Tabulka 2 – Vlastnosti lehkého obvodového pláště (LOP) a lehkých vnitřních konstrukcí CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 7. Kategorie intervalů teplot Při vyhodnocení všech získaných údajů uplatníme následující kategorizaci: • jestliže je teplota vzduchu v intervalu 18 až 24 °C, bude považován tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti za „příznivý“ – označení A, • jestliže je teplota vzduchu v intervalu 15 až 27 °C, bude považován tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti za „přijatelný“ – označení B, • jestliže je teplota vzduchu v místnosti nižší než 15 °C, bude považován tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti za „nevyhovující“z důvodu „chladu“ – označení C, • jestliže je teplota vzduchu vyšší než 27 °C, bude považován tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti za „nevyhovující“ z důvodu „horka“– označení D. Vyskytují-li se tedy teploty v intervalu C, měla by se místnost vytápět a v případě intervalu D – (chladit, klimatizovat) CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 8. Tabulka 6 – Souhrn četnosti teploty vzduchu ai a její podíl z celkového počtu hodnot v místnosti NCZ, rozdělených do jednotlivých kategorií, v závislosti na ploše okna a propustnosti záření CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 9. Tabulka 7 – Souhrn četnosti teploty vzduchu a její podíl z celkového počtu hodnot v místnosti s LOP, rozdělených do jednotlivých kategorií, v závislosti na ploše okna a propustnosti záření CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 10. Vzájemné porovnání zjištěné četnosti teploty vzduchu v daných modelech místností Tabulka 9 – Porovnání četnosti teploty vzduch ai v kategorii A a B v místnostech NCZ a LOP CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 11. Tabulka 10 – Porovnání četnosti teploty vzduchu ai v kategorii C a D v místnostech NCZ a LOP CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 12. Vzájemné porovnání zjištěné četnosti součtové teploty místnosti v daných modelech místností Tabulka 11 – Porovnání četnosti součtové teploty místnosti M v kategorii C a D v místnostech NCZ a LOP CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 13. Spotřeba energie při zajišťování tepelné pohody v budovách při celoročním průběhu je závislá podstatně na velikosti zasklených ploch v obvodovém plášti. Jejich velikost je rozporuplná. Zvětšuje-li se, zvětšují se v zimním období tepelné ztráty ale také tepelné zisky ze slunečního záření. Naproti tomu, z hlediska přechodného a letního období by měla být jejich plocha co nejmenší (samozřejmě, při zajištění požadavků na denní osvětlení). Z uvedeného je zřejmé, že jde o problém, který vybízí k hledání optimálního řešení podílu zasklených ploch v obvodovém plášti budov. CSI a.s., Praha - www.csias.cz

 14. DĚKUJI ZA POZORNOST CSI a.s., Praha - www.csias.cz