slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svájci Hozzájárulás 2009. November 25. Nagy- Veres Enikő PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svájci Hozzájárulás 2009. November 25. Nagy- Veres Enikő

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
mira-weeks

Svájci Hozzájárulás 2009. November 25. Nagy- Veres Enikő - PowerPoint PPT Presentation

183 Views
Download Presentation
Svájci Hozzájárulás 2009. November 25. Nagy- Veres Enikő
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Svájci Hozzájárulás 2009. November 25. Nagy- Veres Enikő Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

  2. www.swiss-contribution.hu • Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban Cél: • A decentralizált szerkezetek megerősítése, a mikro-régiók és a települések fejlődésének támogatása • helyi foglalkoztatási lehetőségek szélesítése

  3. www.swiss-contribution.huREGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KEZDEMÉNYEZÉSEK PERIFÉRIKUS ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓKBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON ÉS ÉSZAK-ALFÖLDÖN • A pályázatok elbírálása kétfordulós eljárás keretében történik • Első kör – előválogatás (Projekt Előkészítési Alap )‏ • 2009. szeptember 15- 2010. január 15 • Minimum 4 millió svájci frank értékű programok támogathatók a következő célkitűzés megvalósítás érdekében: • Helyi alkalmazási-, és munkahely teremtési lehetőségek helyi kapacitások felhasználásával történő erősítése Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön. • A kiírás kistérségekre irányul, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által kiemelten kezelt három megyében. A következő kistérségekből lehet pályázni: Kazincbarcikai, Sátoraljaújhelyi, Mezőkövesdi, Záhonyi, Kisvárdai, Nagykállói, Polgári és Hajdúböszörményi.

  4. www.swiss-contribution.hu • Program méret: 4- 5 millió svájci frank (728-910 M HUF)‏ • 2,5 millió svájci frank (455 M Huf) összegű vezető projekt / legfeljebb 10 kiegészítő projekt összesen 2,5 millió svájci frank értékben)‏ • A programegymásra épülő, reális célkitűzésekkel rendelkező projektek összessége. Ezen célkitűzéseket, amennyiben lehetséges, különböző szektorokat összefogva kell megvalósítani.

  5. www.swiss-contribution.hu • Pályázni olyan közintézmények jogosultak, melyek székhelye a kiemelt kistérségben található és jelenleg is aktív szerepet töltenek be a kistérség életében. A támogató projektek gazdái ugyanakkor egyaránt lehetnek állami vagy civil szervezetek, vállalkozások, továbbá az állami és a versenyszféra közötti társulások is. • Program Végrehajtó (projektgazda is lehet egyben)lehet:Önkormányzat, kistérségi fejlesztési tanács, többcélú társulás, illetve az önkormányzatok egyéb szervezetei, nemzeti, regionális, és helyi intézmények és hatóságok, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény • Partner lehet:”olyan szervezet (tevékenységi szektortól, tulajdonosi struktúrától, profitorientációtól függetlenül), amely jelentős pénzügyi hozzájárulás vagy egyéb aktív részvétel útján járul hozzá egy vagy több projekt sikeréhez”- max 50%-ig.

  6. www.swiss-contribution.hu • Mivel a program különböző projektekből áll, melyeket különböző intézmények nyújthatnak be, az egyes projekteknek nyújtható támogatás változó mértékű lehet, a projektgazda személyétől függően. A támogatási arányok tehát egyenként, projekt-szinten kerülnek meghatározásra, az állami támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. • Az állami támogatási szabályoknak megfelelően a fentiekben feltüntetett igényelhető támogatás mértékétől eltérő támogatási intenzitást eredményezhet bizonyos tevékenységek projektkomponensenként való feltüntetése.

  7. www.swiss-contribution.hu A Svájci-Magyar Együttműködést az alábbi irányelvek szabályozzák: Átláthatóság Társadalmi integráció Egyenlő esélyek és jogok Környezet fenntarthatósága A résztvevők elkötelezettsége Szubszidiaritás és decentralizáció A komplex, integráltprogramok összeállításának megkönnyítésére Közös Bizottságot kell létrehozni, melyben mind a köz-, mind a magán-, mind pedig a civil szektor képviselteti magát. (nem= projekt gazda)‏ A Közös Bizottság általmeghatározott, a logikai keretmátrixból levezetett, SWOT analízisen alapuló fejlesztési stratégia kell, hogy alátámassza a megvalósításra javasolt projektek típusát és összetételét. Az indokolt fejlesztési projektek mellett az ún. “puha” tevékenységek (soft actions), – mint szolgáltatás, képzés, tréning – programba történő beépítése is szükséges. A különböző projekttípusok alkalmazását az integrált programnak alá kell támasztania, ezek vizsgálata a szakmai értékelésnek is tárgyát képezi majd.

  8. Jó tudni…… • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek más Operatív Programok keretében valamilyen okból kifolyólag nem finanszírozhatók! • Közérdek/közhasznúság kiemelkedően fontos! - 2-3 hónap magyar + 2-3 hónap svájci értékelés • Nincs lehetőség előleget igényelni • Amennyiben a projekt elszámolható költségeinek legalább 15%-a központi, regionális, vagy helyi költségvetésből származik, a projekt akár 85 %-os támogatási arányra is jogosult lehet! • Jelentkezési Lapot magyar és angol nyelven is ki kell kitölteni!

  9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ • gabriella.csaka@eda.admin.ch • katalin.babosik@eda.admin.ch • www.swiss-contribution.hu • www.nfu.hu • www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas

  10. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! • Nagy- Veres Enikő • Mezőkövesdi Kistérségi koordinátor • 0620/467-9105 • eniko.veres@umpont.hu • www.norda.hu